PARTICULARES publicidade

VISA HIT*

Sexa cal for o tamaño da túa ilusión, esta é a túa tarxeta

Vantaxes pensadas para ti

Onde queiras, cando queiras

Pódela utilizar en calquera comercio e e-commerce do mundo que acepte VISA.

Paga comodamente

  • Pagamento adiado: ti decides canto pagar cada mes: unha cota fixa, desde 20 € ao mes1 ou unha porcentaxe do límite de crédito.
  • Se tes a forma de pagamento fin de mes, tamén tes a posibilidade de fraccionar a compra  que desexes en 3, 6, 10 ou 12 meses2.

Xestiónaa comodamente

A través da app CaixaBank Payments & Consumer, descárgaa na túa App Store ou Google Play.

E ademais...

 

vantaxes tarxeta visa hit

A tarxeta VISA HIT é emitida por CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., S. A. U., e está suxeita á súa autorización. Oferta válida ata o 31/12/2020.

1. Cota mínima: 3% do importe utilizado (exceptuando as compras xa fraccionadas) ou 20 €, o importe que resulte maior. 2. Oferta financeira ofrecida por CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., S. A. U. e suxeita á súa aprobación. Servizo de fraccionamento válido para compras coas tarxetas CaixaBank Payments & Consumer a partir de 30 € e ata o límite dispoñible na túa tarxeta. Para fraccionar en 3 meses, importe mínimo 30 €, TXN 0% TAE 19,77%, comisión do servizo 3% para aboar na primeira cota, por exemplo: para unha compra fraccionada de 30 € primeira cota de 10,90 €, restantes 10 €, importe total que se debe: 30,90 €. Para fraccionar en 6 meses, importe 60 €, TXN 14,95% TAE 16,02%, por exemplo: para unha compra fraccionada de 60 €, cotas de 10,44 €, importe total que se debe 62,64 €. Para fraccionar en 10 meses, importe mínimo 100 €. TXN 14,95% TAE 16,02%, por exemplo: para unha compra fraccionada de 100 €, cotas de 10,70 €, importe total que se debe 106,98 €. Para fraccionar en 12 meses, importe mínimo 120 €, TXN 14,95% TAE 16,02%, por exemplo: para unha compra fraccionada de 250 €, cotas de 22,56 €, importe total que se debe €. 3. Información suxeita ás condicións da póliza. Seguro contratado con VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros co CIF A-58333261 e SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros co CIF A-28011864. En caso de subscrición da operación do seguro, esta será realizada por CaixaBank Payments & Consumer, que fai de intermediario na contratación do seguro como operador de banca seguros vinculado de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros e de Metlife Europe, D.A.C. Sucursal en España e está inscrito no Rexistro de distribuidores de seguros e reaseguros da Dirección de Seguros e Fondos de Pensións, co número OV0077, segundo se pode comprobar ante este, con domicilio no Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer ten concertado coa entidade aseguradora ZÚRIC Insurance Plc, sucursal en España, co NIF W-0072130H, o correspondente seguro de responsabilidade civil profesional para a cobertura das responsabilidades que puidesen xurdir por neglixencia profesional, todo iso de conformidade co que se establece na lexislación vixente e dispón dunha capacidade financeira de acordo cos requisitos legais. O seguro é opcional e a prima mensual resulta de aplicar unha porcentaxe do 0,60% sobre o saldo disposto na tarxeta.

Descarga a nosa app