PARTICULARES publicidade

VISA HIT*

Sexa cal for o tamaño da túa ilusión, esta é a túa tarxeta

Vantaxes pensadas para ti

Onde queiras, cando queiras

Pódela utilizar en calquera comercio e e-commerce do mundo que acepte VISA.

Paga comodamente

  • Pagamento adiado: ti decides canto pagar cada mes: unha cota fixa, desde 20 € ao mes1 ou unha porcentaxe do límite de crédito.
  • Se tes a forma de pagamento fin de mes, tamén tes a posibilidade de fraccionar a compra  que desexes en 3, 6, 10 ou 12 meses2.

Xestiónaa comodamente

A través da app CaixaBank Payments & Consumer, descárgaa na túa App Store ou Google Play.

E ademais...

Accede aquí se queres ver un EXEMPLO do modelo de contrato de financiamento que deberás subscribir en caso de estar interesado/a na contratación desta tarxeta..

 

vantaxes tarxeta visa hit

(*) A Tarxeta VISA HIT é emitida pola Entidade de Pagamento híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., e suxeita á súa aprobación. A entidade escolleu como sistema de protección dos fondos recibidos de usuarios de servizos de pagamento que presta o seu depósito nunha conta bancaria separada aberta en Caixabank, S.A.

1. Elixe a túa cota mensual, cun mínimo de 5 €, sempre que esta cota non sexa inferior ao importe mínimo mensual que fixamos para evitar que a túa débeda se alongue no tempo. Esta cota mínima poderás vela calculada no teu espazo cliente web ou app, así como no teu extracto mensual, en función do teu importe disposto. Exemplo representativo para unha compra financiada de 1.500 €. TXN 22,08 % TAE 24,45 %. 48 cotas de 47,32 €. Xuros 771,36 €. Importe total que se debe: 2.271,36 €. Custo total do crédito 771,36 €. Sistema de amortización francés.

2. Servizo de fraccionamento válido para compras coas tarxetas CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C, E.P., S.A.U. a partir de 30 € e ata o límite dispoñible na túa tarxeta. Para fraccionar en 3 meses, importe mínimo 30 €, TXN 0 % TAE 19,77 %, prezo do servizo 3 % para aboar na primeira cota, por exemplo: para unha compra fraccionada de 1.500 €, primeira cota de 545 €, restantes 500 €, importe total debido: 1.545 €. Custo total do crédito: 45 €. Para fraccionar en 6 meses, importe mínimo 60 €, TXN 14,95 % TAE 16,01 %, por exemplo: para unha compra fraccionada de 1.500 €, cotas de 261,01 €, importe total que se debe 1.566,06 €. Xuros e custo total do crédito 66,06 €. Para fraccionar en 10 meses, importe mínimo 100 €. TXN 14,95 % TAE 16,01 %, por exemplo: para unha compra fraccionada de 1.500 €, cotas de 160,47 €, importe total que se debe 1.604,70 €. Xuros e custo total do crédito 104,70 €. Para fraccionar en 12 meses, importe mínimo 120 €, TXN 14,95 % TAE 16,01 %, por exemplo: para unha compra fraccionada de 1.500 €, cotas de 135,35 €, importe total que se debe 1.624,20 €. Xuros e custo total do crédito 124,20 €. Sistema de amortización francés.

3. Información suxeita ás condicións da póliza. Seguro contratado con VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros co CIF A-58333261 e SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros co CIF A-28011864. CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., intermediaria na contratación do seguro como operador de banca seguros vinculado de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros e de Metlife Europe, D.A.C. Sucursal en España e está inscrita no Rexistro de distribuidores de seguros e reaseguros da Dirección de Seguros e Fondos de Pensións, OV0077, segundo pódese comprobar ante este, Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), Tel. 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixabBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. ten concertado coa entidade aseguradora ZÚRIC Insurance Plc, Sucursal en España, con NIF W-0072130H, o correspondente seguro de responsabilidade civil profesional para a cobertura das responsabilidades que puidesen xurdir por neglixencia profesional, todo iso de conformidade co que se establece na lexislación vixente e dispón de capacidade financeira segundo lexislación vixente. O seguro é opcional e a prima mensual resulta de aplicar 0,60 % sobre o saldo disposto na tarxeta.

CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., con CIF A08980153. Inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 36.556, folio 29, folla M-656492. Inscrita co núm. 8776 no Rexistro de Entidades Financeiras de Crédito do Banco de España.

Descarga a nosa app