Descarga imagen

PAGA DESDE O TEU MÓBIL SEN TER A TARXETA Á MAN 

  • Rápida: Pasarás por caixa nun visto e non visto.

  • Fácil: O xeito máis cómodo de utilizar a túa tarxeta.

  • Segura: Utiliza un número de dispositivo e código de transacción único.

  • Privacidade: Non garda datos das túas transaccións que te poidan identificar.

Se tes iOS paga con Apple Pay. Ver como agregar a túa tarxeta aquí. Se es Android paga a través da FNAC Credit. Ver como agregar a túa tarxeta aquí.

 download-x

TODO LO QUE DEBES SABER DE NUESTRAS TARJETAS AQUÍ.

Publicidade: *A tarxeta VISA FNAC é emitida pola entidade de pagamento híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. e está suxeita á súa autorización. A entidade escolleu como sistema de protección dos fondos recibidos de usuarios de servizos de pagamento que presta o seu depósito nunha conta bancaria separada aberta en CaixaBank, S.A.

(1) Elixe a túa cota mensual, cun mínimo de 5 €, sempre que esta cota non sexa inferior ao importe mínimo mensual que fixamos para evitar que a túa débeda se alongue no tempo. As condicións desta cota mínima son as establecidas na INE e no contrato e poderás vela calculada no teu espazo cliente web ou app, así como no teu extracto mensual, en función do teu importe disposto. A modalidade de pagamento adiado (revolving) consiste en pagar con xuros a totalidade do crédito utilizado, a prazos, mediante cotas mensuais. Exemplo representativo calculado para devolver o crédito disposto de 1.500 € o 01/04/2023 (importe total do crédito) de forma adiada en 48 meses (primeira cota efectiva o 01/05/2023): TXN: 21,72%, TAE 24,02%. Importe total que se debería: 2.257,49 €. Custo total do crédito (pagamento de xuros): 757,49 €. Cotas mensuais: 47 cotas de 47,03 € e unha última cota de 47,08 €. Sistema de amortización francés. Todo iso, baixo a hipótese de que non se realicen novas operacións que incrementen o saldo debedor da tarxeta e que a débeda se formalice no inicio do período.

(2) Mensualidades: 3. Prezo do servizo do 3%, que se aboará na primeira mensualidade. Importe mínimo: 30 €. TXN 0%, TAE 19,77%. Exemplo representativo para unha compra fraccionada de 1.500 € (imp. total crédito): primeira cota: 545 €; restantes: 500 €; sen xuros; importe total que se debería: 1.545 €; custo total do crédito: 45 €. Mensualidades: 6. Importe mínimo: 60 €. TXN 14,95%, TAE 16,01%. Exemplo representativo para unha compra fraccionada de 1.500 € (imp. total crédito): 6 cotas de 261,01 €; importe total que se debería: 1.566,06 €;  custo total do crédito: 66,06 €; xuros: 66,06 €. Mensualidades: 10. Importe mínimo: 100 €. TXN 14,95%, TAE 16,01%.  Exemplo representativo para unha compra fraccionada de 1.500 € (imp. total crédito): 10 cotas de 160,47 €; importe total que se debería: 1.604,70 €; custo total crédito: 104,70 €; xuros: 104,70 €. Mensualidades: 12. Importe mínimo: 120 €. TXN 14,95%, TAE 16,01%.  Exemplo representativo para unha compra fraccionada de 1.500 € (imp. total crédito): 12 cotas de 135,35 €; importe total que se debería: 1.624,20 €;  custo total do crédito: 124,20 €; xuros: 124,20 €. Sistema de amortización francés.

(3) Mensualidades: 3. Importe mínimo desde 99 €. Importe máximo ata 399 €. TXN 0%, TAE 0%. Exemplo representativo para unha compra de 399 € (importe total crédito): 3 cotas de 133 €; sen xuros; importe total que se debería e prezo total a prazos: 399 €; custo total do crédito: 0 €. Mensualidades: 20. Importe mínimo desde 399 €. TXN 19,80%, TAE 21,70%. Exemplo representativo para unha compra de 1.500 € (importe total crédito): 19 cotas de 88,67 €; última cota de 88,57 €; importe total que se debería e prezo total a prazos: 1.773,30 €; custo total do crédito e xuros: 273,30 €. Mensualidades: 36. Importe mínimo desde 599 €. TXN 19,80%, TAE 21,70%. Exemplo representativo para unha compra de 1.500 € (importe total crédito): 35 cotas de 55,59 €; última cota de 55,72 €; importe total que se debería e prezo total a prazos: 2.001,37 €; custo total do crédito e xuros: 501,37 €. A TAE pode variar en función do prazo. Sistema de amortización francés. 

(4) Información suxeita ás condicións da póliza. Seguro contratado con VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros co CIF A-58333261 e SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros co CIF A-28011864. En caso de subscrición da operación do seguro, esta será realizada por CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., que fai de intermediario na contratación do seguro como operador de banca-seguros vinculado de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros e de Metlife Europe, D.A.C.Sucursal en España e está inscrito no Rexistro de Distribuidores de Seguros e Reaseguros da Dirección de Seguros e Fondos de Pensións co número OV0077, segundo se pode comprobar ante este, con domicilio no Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. ten concertado coa entidade aseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., co NIF A28013050, o correspondente seguro de responsabilidade civil profesional para a cobertura das responsabilidades que puidesen xurdir por neglixencia profesional, todo iso de conformidade co que se establece na lexislación vixente, e dispón dunha capacidade financeira de acordo cos requisitos legais. O seguro é opcional e a prima mensual resulta de aplicar unha porcentaxe do 0,80% sobre o saldo disposto na tarxeta. O custo do seguro, cuxa contratación é de carácter voluntario, non se inclúe como obxecto de cómputo na TAE porque non é preceptiva esta inclusión. 

Consulta no teu contrato as condicións de uso da tarxeta con pagamento adiado revolving para futuros usos. CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., Avenida de Manoteras, núm. 20. Edificio París. 28050 Madrid. RI44780.