Descarga imagen

CARACTERÍSTICAS DO SEGURO

  • Seguro de protección de pagamentos e préstamos de carácter voluntario, vinculado ao financiamento. Unha das súas finalidades principais é asegurar o pagamento do saldo pendente do financiamento no momento de producirse un determinado sinistro.

  • Permite protexerte fronte diversas eventualidades tales como o desemprego ou o uso fraudulento da túa tarxeta, para que non te teñas que preocupar por nada.

  • As coberturas do seguro de protección de pagamentos e préstamos comercialízanse en formato de paquete e ofrécense en función das características e condicións do acordo comercial.

 download-x

 

COBERTURAS

Os nosos asesores vante informar de maneira personalizada de todas as coberturas dispoñibles.

Muller e home paraugas, coberturas

FALECEMENTO

PLUS ICON

Proporciona ao asegurado a garantía de liquidar o saldo pendente do préstamo no caso de falecemento, sexa por enfermidade ou accidente. 

GRANDE INVALIDEZ

PLUS ICON

Proporciona ao asegurado a garantía de liquidar o saldo pendente do préstamo en caso de grande invalidez, sexa por enfermidade ou accidente. 

DESEMPREGO OU INCAPACIDADE TEMPORAL

PLUS ICON

Desemprego: 
Cobre o despedimento a clientes con contrato indefinido, funcionarios de emprego (interinos) e socios de cooperativas. O principal requisito é que o INEM recoñeza a situación de desemprego. Ten unha carencia de dous meses desde a sinatura do contrato e unha franquía dun mes. 
Incapacidade temporal: 
Cobre a incapacidade temporal a autónomos, funcionarios de carreira e clientes con contrato temporal. E ten carencia de dous meses, só para enfermidade, desde a sinatura do contrato e unha franquía dun mes. 
Indemnización en ambos os casos: 
- Indemnización para percibir en Tarxetas: Indemnizarase co 10% do saldo disposto na data da incapacidade temporal, de forma mensual cun máximo de seis mensualidades consecutivas, independentemente da forma de pagamento do cliente e cun máximo de 400 €/mes. 
- Indemnización a percibir en Préstamos: Indemnizarase co importe da cota mensual cun máximo de seis mensualidades consecutivas ou 18 alternos, e cun máximo de 400 €/mes. 

GARANTÍA DE COMPRA (EXCLUSIVO TARXETAS)

PLUS ICON

Ofrece protección fronte ao roubo, ou destrución total do ben, sempre que o roubo ou destrución total se produza dentro dos 90 días seguintes á compra, cun límite máximo de 2.500 €. 

USO FRAUDULENTO (EXCLUSIVO TARXETAS)

PLUS ICON

Ofrece protección fronte ao uso da tarxeta por parte dun terceiro, sen autorización, e que derive nunha débeda. Esta prestación terá como límite máximo 150 €.