Descarga imagen

PAGA DESDE O TEU MÓBIL SEN TER A TARXETA Á MAN 

  • Rápida: Pasarás por caixa nun visto e non visto.

  • Fácil: O xeito máis cómodo de utilizar a túa tarxeta.

  • Segura: Utiliza un número de dispositivo e código de transacción único.

  • Privacidade: Non garda datos das túas transaccións que te poidan identificar.

Se tes iOS paga con Apple Pay. Ver como agregar a túa tarxeta aquí. Se es Android paga a través da FNAC Credit. Ver como agregar a túa tarxeta aquí.

 download-x

TODO LO QUE DEBES SABER DE NUESTRAS TARJETAS AQUÍ.

Publicidade: * A tarxeta IKEA VISA é emitida pola entidade de pagamento híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., co NIF A08980153 e está suxeita á súa autorización. A entidade escolleu como sistema de protección dos fondos recibidos de usuarios de servizos de pagamento que presta o seu depósito nunha conta bancaria separada aberta en CaixaBank, S.A.

(1) Elixe a túa cota mensual, cun mínimo de 5 €, sempre que esta cota non sexa inferior ao importe mínimo mensual que fixamos para evitar que a túa débeda se alongue no tempo. As condicións desta cota mínima son as establecidas na INE e no contrato e poderás vela calculada no teu espazo cliente web ou app, así como no teu extracto mensual, en función do teu importe disposto. A modalidade de pagamento adiado (revolving) consiste en pagar con xuros a totalidade do crédito utilizado, a prazos, mediante cotas mensuais. Exemplo representativo calculado para devolver o crédito disposto de 1.500 € o 01-04-2023 (importe total do crédito) de forma adiada en 48 meses (primeira cota efectiva o 01-05-2023): TAE 23%; TXN 20,88%. Importe total que se debería: 2.224,80 €. Custo total do crédito (pagamento de xuros): 724,80 €Importe das cotas mensuais: 48 cotas de 46,35 €. Sistema de amortización francés. Todo iso, baixo a hipótese de que non realices novas operacións que incrementen o saldo debedor da tarxeta e que a débeda se formalice no inicio do período.

(2) Servizo de fraccionamento válido para compras realizadas fóra de IKEA. Poderase fraccionar cada compra superior a 30 €, sempre que a modalidade de pagamento, no momento de realizar a compra, sexa final de mes. É necesario solicitar o fraccionamento antes do día 20 de cada mes. Para fraccionar en 3 meses, importe mínimo de 30 €, TXN 0%, TAE 19,77%, comisión do servizo do 3%, que se aboará na primeira cota;  por exemplo, para unha compra fraccionada de 1.500 €: primeira cota de 545 €; restantes: 500 €; importe total que se debería: 1.545 €; custo total do crédito: 45 €; prezo total a prazos: 1.545 €. Para fraccionar en 6 meses, importe mínimo de 60 €, TXN 14,95%, TAE 16,01%;  por exemplo, para unha compra fraccionada de 1.500 €: cotas de 261,01 €; xuros: 66,06 €; importe total que se debería: 1.566,06 €; custo total do crédito: 66,06 €; prezo total a prazos: 1.566,06 €. Para fraccionar en 10 meses, importe mínimo de 100 €, TXN 14,95%, TAE 16,01%; por exemplo, para unha compra fraccionada de 1.500 €: cotas de 160,47 €; xuros: 104,70 €; importe total que se debería: 1.604,70 €; custo total do crédito: 104,70 €; prezo total a prazos: 1.604,70 €. Para fraccionar en 12 meses, importe mínimo de 120 €, TXN 14,95%, TAE 16,01%;  por exemplo, para unha compra fraccionada de 1.500 €: cotas de 135,35 €; xuros: 124,20 €; importe total que se debería: 1.624,20 €; custo total do crédito: 124,20 €; prezo total a prazos: 1.624,20 €. Utilizado o sistema de amortización francés para fraccionamento en 3, 6, 10 e 12 meses.

(3) Financiamento dispoñible en 3, 6, 10, 12, 18, 24, 36 e 48 meses sen xuros (TXN 0%. TAE 0%para compras realizadas en tendas IKEA península e tenda en liña IKEA.es. Importe mínimo de 10 € para 3, 6 e 10 meses; e de 120 €, 180 €, 240 €, 720 € e 960 € para 12, 18, 24, 36 e 48 meses, respectivamente. Importe máximo financiable: 3.000 €. Exemplo representativo para unha compra financiada en 10 meses de 1.500 €. TXN 0%, TAE 0%. 10 cotas de 150 €. Importe total que se debería e prezo total a prazos: 1.500 €. Custo total do crédito (xuros): 0 €.  Sistema de amortización francés. 

(4) Información suxeita ás condicións da póliza. Seguro contratado con VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros co CIF A-58333261 e SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros co CIF A-28011864. En caso de subscrición da operación do seguro, esta será realizada por CaixaBank Payments & Consumer, que fai de intermediario na contratación do seguro como operador de banca-seguros vinculado de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros e de Metlife Europe, D.A.C.Sucursal en España e está inscrito no Rexistro de Distribuidores de Seguros e Reaseguros da Dirección de Seguros e Fondos de Pensións co número OV0077, segundo se pode comprobar ante este, con domicilio no Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer ten concertado coa entidade aseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., co NIF A28013050, o correspondente seguro de responsabilidade civil profesional para a cobertura das responsabilidades que puidesen xurdir por neglixencia profesional, todo iso de conformidade co que se establece na lexislación vixente, e dispón dunha capacidade financeira de acordo cos requisitos legais. O seguro é opcional e a prima mensual resulta de aplicar unha porcentaxe do 0,80% sobre o saldo disposto na tarxeta.