Mediamarkt Club Card

VANTAXES DA TARXETA MEDIAMARKT CLUB CARD

 • WELCOME BONUS: de 5 € nunha compra superior a 50 €¹**

 • HAPPY BIRTHDAY!: de 8 € nunha compra superior a 50 €²**

 • COMPRA & GANA: a túa compra gratis en MediaMarkt xogando ao Lucky Kick³

 • ENTREGA FREE: Cada ano unha compra en liña sen gastos de envío⁴

 • RUEDA LOCA: A túa compra fóra de MediaMarkt pode saírche gratis

 download-x

Ademais, por ser do Club, poderás obter tamén:

 • Invitacións a eventos exclusivos
 • Financiamento especial
 • Aperturas con horarios privados
 • Tíckets de compra dixital. Esquece o papel!
Descarga imagen

PAGA DESDE O TEU MÓBIL SEN TER A TARXETA Á MAN 

 • Rápida: Pasarás por caixa nun visto e non visto.

 • Fácil: O xeito máis cómodo de utilizar a túa tarxeta.

 • Segura: Utiliza un número de dispositivo e código de transacción único.

 • Privacidade: Non garda datos das túas transaccións que te poidan identificar.

Se tes iOS paga con Apple Pay. Ver como agregar a túa tarxeta aquí. Se es Android paga a través da FNAC Credit. Ver como agregar a túa tarxeta aquí.

 download-x

CONSULTA LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRAS TARJETAS REVOLVING AQUÍ.

Publicidade

*A tarxeta MediaMarkt Club Card VISA é emitida pola entidade de pagamento híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., e está suxeita á súa autorización. Servizos dispoñibles do Club MediaMarkt para titulares da tarxeta MediaMarkt Club Card. Consulta o resto de condicións do Club MediaMarkt en https://specials.mediamarkt.es/mediamarkt-club. A entidade escolleu como sistema de protección dos fondos recibidos de usuarios de servizos de pagamento que presta o seu depósito nunha conta bancaria separada aberta en Caixabank, S.A.

1. Devolución para unha compra en MediaMarkt. Activación do bono de 5 € a través da app MediaMarkt Club nos 90 días posteriores á data de aprobación da tarxeta MediaMarkt Club Card.

2. Devolución para unha compra en MediaMarkt. Activación do cupón de 8 € a través da app MediaMarkt Club nos 30 días posteriores á data do seu aniversario.

3. Pódese participar desde as 00:01 horas do día en que se realizou a compra en MediaMarkt ata as 23:59, hora peninsular, do día 20 de cada mes.

4. Todos os membros do Club MediaMarkt que compren a través da web www.mediamarkt.es coa tarxeta MediaMarkt Club Card, poderán beneficiarse dun envío gratis ao ano, por cliente, en envíos cuxo prezo non supere os 12,90 €.

5. Elixe a túa cota mensual, cun mínimo de 5 €, sempre que esta cota non sexa inferior ao importe mínimo mensual que fixamos para evitar que a túa débeda alónguese no tempo. As condicións desta cota mínima son as establecidas na INE e no contrato e verala calculada no teu espazo cliente web ou app, así como no teu extracto mensual, en función do teu importe disposto. A modalidade de pagamento aprazado (revolving) consiste en pagar con intereses a totalidade do crédito utilizado, a prazos, mediante cotas mensuais. Exemplo representativo calculado para devolver o crédito disposto de 1.500 € dentro de MediaMarkt o 01-04-2023 (importe total do crédito) de forma aprazada en 48 meses (primeira cota efectiva o 01-05-2023): TIN 18,95 % TAE 20,69 %. 47 cotas de 44,81 €. Última cota de 44,89€. Importe total debido: 2.150,96 €. Custo total do crédito: 650,96€ Intereses: 650,96€. Exemplo representativo calculado para devolver o crédito disposto de 1.500 € fose de MediaMarkt o 01-04-2023 (importe total do crédito) de forma aprazada en 48 meses (primeira cota efectiva o 01-05-2023): TIN: 21,72 % TAE 24,02 %. Importe total debido: 2.257,49 €. Custo total do crédito (pagamento de intereses): 757,49 €. Cotas mensuais: 47 cotas de 47,03 € e unha última cota de 47,08 €. Sistema de amortización francés. Todo iso, baixo a hipótese de que non realice novas operacións que incrementen o saldo debedor da tarxeta e que a débeda se formalice no inicio do período. 

6. A 3 meses, importe mínimo: 30 €; TXN 0%; TAE 19,77%; prezo do servizo do 3% para aboar na primeira cota. Exemplo representativo para unha compra fraccionada de 1.500 € (imp.total crédito), primeira cota: 545 €; restantes: 500 €; sen xuros; importe total que se debería: 1.545 €. Custo total do crédito: 45 €. A 6, 10 e 12 meses importe mínimo: 60 €, 100 € e 120 €, respectivamente. TXN 14,95; TAE 16,01%. Exemplo representativo para unha compra fraccionada de 1.500 € (imp. total crédito), 12 cotas de 135,35 €; importe total que se debería: 1.624,20 €. Custo total do crédito: 124,20 €; xuros: 124,20 €; Sistema de amortización francés. A TAE e o TXN aplicables varían en función do prazo de amortización escollido.

7. Información suxeita ás condicións da póliza. Seguro contratado con VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros co CIF A-58333261 e SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros co CIF A-28011864. En caso de subscrición da operación do seguro, esta será realizada por CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., que fai de intermediario na contratación do seguro como operador de banca seguros vinculado de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros e de Metlife Europe, D.A.C. Sucursal en España e está inscrito no Rexistro de distribuidores de seguros e reaseguros da Dirección de Seguros e Fondos de Pensións, co número OV0077, segundo se pode comprobar ante este, con domicilio no Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer E.F.C, E.P., S.A.U. ten concertado coa entidade aseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.,
con NIF A28013050, o correspondente seguro de responsabilidade civil profesional para a cobertura das responsabilidades que puidesen xurdir por neglixencia profesional, todo iso de conformidade co que se establece na lexislación vixente, e dispón dunha capacidade financeira de acordo cos requisitos legais. O seguro é opcional e a prima mensual resulta de aplicar unha porcentaxe do 0,80% sobre o saldo disposto na tarxeta. 

**Só se poderá utilizar un bono en cada período de facturación (inicio día 21 de cada mes) independente do número de compras a partir de 50 € que fagas nese período de liquidación. En caso de que se activen os bonos Welcome Bonus e Happy Birthday de forma simultánea, no período de liquidación en que se activaron aplicarase o bono Happy Birthday e, no seguinte período de liquidación, aplicarase o Welcome Bonus ao realizar unha nova compra a partir de 50 euros.