ENFOQUE NAS PERSOAS
CONSCIENCIA SOCIAL
PENSAMENTO DISRUPTIVO Formarás parte dunha organización enfocada na innovación grazas ao noso carácter mobilizador.
ADN COLABORADOR

AS NOSAS ÁREAS

COÑECE AS ÁREAS EN QUE PODERÁS DESENVOLVER A TÚA
CARREIRA E MEDRAR PROFESIONALMENTE

MARKETING
USER EXPERIENCE
DIGITAL AND APP
COMERCIAL
DESENVOLVEMENTO CORPORATIVO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RISCOS
ASESORÍA XURÍDICA
RRHH E ORGANIZACIÓN
COMPLIANCE
SOLUCIÓNS
FINANZAS