VANTAXES QUE TE AXUDAN
ASESORAMENTO

Encontra a solución de financiamento máis cómoda e que mellor se adapte a ti.

COMODIDADE

Sen esperas nin desprazamentos, desde onde ti elixas.

CONFIANZA

Máis de 6 millóns de ilusións cumpridas.

FACILIDADE

Se xa es cliente, podes chamar ao 900 101 601 de luns a sábado de 9 a 21 h e recibirás o financiamento rapidamente.

FAI REALIDADE TODOS OS TEUS PROXECTOS
·
FAI REALIDADE TODOS OS TEUS PROXECTOS
·
FAI REALIDADE TODOS OS TEUS PROXECTOS
·
FAI REALIDADE TODOS OS TEUS PROXECTOS
·
FAI REALIDADE TODOS OS TEUS PROXECTOS
·
FAI REALIDADE TODOS OS TEUS PROXECTOS
·
FAI REALIDADE TODOS OS TEUS PROXECTOS
·
FAI REALIDADE TODOS OS TEUS PROXECTOS
·
FAI REALIDADE TODOS OS TEUS PROXECTOS
·

Ou se o prefires chama ao

900 101 601

SE XA ES CLIENTE, INFÓRMATE SOBRE OS NOSOS CRÉDITOS E PRÉSTAMOS PERSOAIS  


Publicidade: 1. As tarxetas son emitidas pola entidade de pagamento híbrida CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., E.P., S.A.U., e están suxeitas á súa aprobación. A entidade escolleu como sistema de protección dos fondos recibidos de usuarios de servizos de pagamento que presta o seu depósito nunha conta bancaria separada aberta en Caixabank, S.A.

2. Seguro contratado con VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros co CIF A-58333261 e SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros co CIF A-28011864. CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., intermediaria na contratación do seguro como operador de banca seguros vinculado de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros e de Metlife Europe, D.A.C. Sucursal en España e está inscrita no Rexistro de distribuidores de seguros e reaseguros da Dirección de Seguros e Fondos de Pensións, OV0077, segundo se pode comprobar ante este, Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), Tel. 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. http://www.dgsfp.mineco.es/CaixabBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. ten concertado coa entidade aseguradora ZÚRIC Insurance Plc, Sucursal en España, con NIF W-0072130H, o correspondente seguro de responsabilidade civil profesional para a cobertura das responsabilidades que puidesen xurdir por neglixencia profesional, todo iso de conformidade co que se establece na lexislación vixente e dispón de capacidade financeira segundo lexislación vixente.