¿Quieres utilizar la página simplificada? Descárgatela

TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE LA TEVA TARGETA
QUÈ ÉS UNA TARGETA DE CRÈDIT?

    A CaixaBank Payments & Consumer posem a la teva disposició una àmplia varietat de targetes de crèdit perquè triïs la que millor s'ajusti a les teves necessitats financeres. Aquí pots veure les nostres targetes. 

Com ja deus haver vist, totes les nostres targetes, llevat de la targeta de crèdit HIT, s'associen als col·laboradors/prescriptors amb què treballem (IKEA, FNAC, MediaMarkt, etc.); és a través dels seus establiments on es fan la majoria de les contractacions de les nostres targetes de crèdit associades a la seva respectiva marca. Tingues en compte que també podràs contractar online les que ofereixin aquesta possibilitat.

També has de saber que, encara que la contractació es faci majoritàriament als establiments dels nostres col·laboradors/prescriptors, amb els quals tenim una relació comercial, i que ells són els que recullen les dades i la documentació dels nostres clients per a la contractació, aquestes targetes són emeses i contractades per i amb CaixaBank Payments & Consumer.

 

Amb una targeta de crèdit pagaràs les teves compres sense utilitzar el saldo del teu compte bancari, gastant del límit de crèdit que posem a la teva disposició en la targeta, i reemborsaràs el crèdit total que hagis utilitzat en la data que acordem. Si un cop arriba la data recordada de pagament, abones la totalitat del crèdit del qual hagis disposat, no pagaràs interessos. En canvi, si esculls la modalitat de pagament ajornat (revolving ) o pagament fraccionat, pagaràs el crèdit disposat de forma ajornada (pagant mensualment només una quantitat del crèdit disposat) o el crèdit d'una compra concreta de forma fraccionada (fraccionant el pagament d'una compra concreta en diversos mesos) i, en ambdós casos, hauràs de pagar interessos associats.

 

 

T'animem a visualitzar els vídeos següents per acabar de tenir clar què has de saber de les targetes de crèdit i si et convé contractar-les:

· “Què has de saber de les targetes”: VEURE VÍDEO

· Programa Finances per a Followers, “Targetes de pagament”: VEURE VÍDEO

· "Dèbit o crèdit? T'ajudem a triar": ANAR A LA PÀGINA

 

     

Continues sense tenir-ho clar? Dona una ullada a aquest vídeo:

· “Finançar les teves compres: com triar”: VEURE VÍDEO

 

 

 

 

Les nostres targetes de crèdit funcionen amb les següents modalitats de pagament, que podràs escollir en el moment de la contractació i modificar després quan vulguis:

· Pagament “Fi de mes”

· Pagament ajornat - “Revolving

· Pagament fraccionat

T'ha resultat d'ajuda?
Podries dir-nos-en el motiu
Comentari* *
PAGAMENT "FI DE MES"

Pagament “Fi de mes”: a final de mes pagaràs la totalitat del crèdit que hagis utilitzat durant aquest mes i no hauràs de pagar interessos per això.

Amb aquesta modalitat, vas utilitzant el crèdit que et permet la teva targeta (fins al límit de crèdit concedit) i, al final del període de liquidació que s'indica en el teu contracte, et cobrem l'import utilitzat en el compte bancari en què hagis domiciliat el pagament.

No et cobrarem interessos pel crèdit que hagis utilitzat i abonat íntegrament a final de mes.

 

  

Per exemple, En Joan fa una escapada de cap de setmana amb la seva dona el divendres 25 de setembre i decideix utilitzar la seva targeta de crèdit per pagar l'hotel i el dinar de dissabte. D'aquesta manera, la targeta de crèdit li serveix per pagar a crèdit l'estada i el menjar sense gastar el saldo que té en el seu compte bancari en aquell moment. En Joan tornarà el crèdit gastat sense interessos, a partir de l'1 d'octubre. L'hi cobrarem en el compte bancari designat per al cobrament de les operacions fetes amb la targeta de crèdit.

 

A més, amb el pagament Fi de mes, també podràs optar per fraccionar el pagament de certes compres que hagis fet abans del dia de la liquidació en 3, 6, 10 o 12 mesos, quan t'ho hàgim ofert. En aquest cas, hauràs de pagar el preu que s'indica en les condicions particulars del teu contracte, que variarà segons el període de fraccionament. Si decideixes fraccionar, hauràs de sol·licitar-ho abans del dia 20 de cada mes. 

 
T'ha resultat d'ajuda?
Podries dir-nos-en el motiu
Comentari* *
PAGAMENT AJORNAT - REVOLVING

La forma de pagament ajornat (Revolving) et permet pagar el crèdit que hagis utilitzat a terminis i amb la quota que tu tries. L'import de la quota mensual l'esculls tu sempre respectant la quota mínima que establim des de CaixaBank Payments & Consumer perquè no s'eternitzi el pagament del teu crèdit, la qual pot variar segons l'ús que facis de la targeta.

Aquesta modalitat de pagament genera interessos des del moment en què fas les compres amb la teva targeta.

Vols saber més sobre la modalitat de pagament ajornat (Revolving)?

Més informació

T'ha resultat d'ajuda?
Podries dir-nos-en el motiu
Comentari* *
PAGAMENT FRACCIONAT

“Pagament fraccionat”: quan així ho acordem, pagaràs l'import d'una compra determinada en 3, 6, 10 o els mesos que et puguem oferir. Aquesta modalitat de pagament està pensada per ser utilitzada dins els establiments dels intermediaris/prescriptors.

Aquesta modalitat pot generar interessos; si escau, el màxim que s'indiqui a les condicions particulars del teu contracte; és possible oferir interessos inferiors en campanyes comercials acordades amb els nostres prescriptors (podràs consultar el preu als mateixos establiments dels nostres intermediaris/prescriptors o al seu web).

Per utilitzar el “Pagament fraccionat”, hauràs de sol·licitar-lo i autoritzar-lo seguint les instruccions que t'indiquem en el moment d'efectuar la compra.

 

També podràs fraccionar el pagament d'una compra concreta feta amb la modalitat “Pagament fi de mes”, abans del dia de la seva liquidació, en 3, 6, 10 o 12 mesos, quan així t'ho hàgim ofert. Amb aquesta opció, hauràs de pagar el preu que s'indica a les condicions particulars del teu contracte, que variarà segons el període de fraccionament. Si decideixes fraccionar, hauràs de sol·licitar-ho abans del dia 20 de cada mes.

 

Amb el Pagament fraccionat hauràs de tornar les quantitats fraccionades en els terminis que acordem i pagar l'import que correspongui a cada període el dia acordat posterior a aquell període.

Els pagaments per fraccionament de compres concretes se sumen al pagament de l'import que has de pagar pel crèdit utilitzat, cosa que correspon a la quota que hagis escollit.

 

Per exemple, En Joan es vol comprar l'últim ordinador que ha sortit al mercat, però costa 1.500 €, per la qual cosa no el vol pagar amb la targeta de crèdit amb la modalitat de pagament “Fi de mes”, ja que hauria de tornar el crèdit gastat al final de mes i es quedaria sense saldo al compte bancari. En Joan, aprofitant una campanya que hem llançat al mercat, pot optar per fraccionar el pagament d'aquesta compra amb interessos associats i escollir el termini en què el vol pagar. En Joan pagarà el que resulti de dividir el preu de la compra + els interessos associats pels mesos escollits de fraccionament.   

 
T'ha resultat d'ajuda?
Podries dir-nos-en el motiu
Comentari* *
RESUM

RESUM DE MÈTODES DE PAGAMENT

En el quadre següent et resumim les característiques de cadascuna de les modalitats de pagament que t'hem explicat:

Pagament Fi de mes

Moment del pagament: al final del mes.

Import del pagament: la totalitat del crèdit que hagis utilitzat durant aquell mes.

Genera interessos o costos específics? No genera interessos ni costos específics.

 

Pagament ajornat

Moment del pagament: diversos pagaments en períodes mensuals successius.

Import del pagament: s'indica a les condicions particulars del contracte que subscriguis.

Genera interessos o costos específics? Cada operació genera interessos des del moment en què la fas. A més, el reemborsament (pagament) anticipat genera un preu per compensació.

Cada quota mensual consta dels interessos associats + la part del capital disposat que pugui amortitzar. Si augmenta la quota mensual, pagarà el deute en menys temps, per la qual cosa, en amortitzar capital més ràpid, pagarà menys interessos.

 

Pagament fraccionat

Moment del pagament: una operació concreta es pot pagar en períodes de 3, 6, 10 mesos o els mesos que es puguin oferir en cada cas.

Import del pagament: és una quota de quantitat constant que pagarà tantes vegades com mesos seleccionats i que comprèn tant interessos (els que s'indiquin a les Condicions Particulars del teu contracte) com part de l'import inicial de l'operació fraccionada. L'última quota podrà ser d'una quantitat inferior a causa de l'ajust per decimals.

Genera interessos o costos específics? Pot generar interessos i també et podem cobrar un preu pel servei.

 

IMPORTANT: Pots triar la modalitat de pagament que més et convingui en el moment de contractar la targeta de crèdit, i la podràs consultar i modificar quan vulguis, per les que ofereixi la teva targeta, a l'establiment corresponent, a través del telèfon 900 101 601 o 933 203 391, de dilluns a dissabte de 9.00 a 21.00 hores, o bé a través de l'aplicació habilitada a aquest efecte (al web o l'aplicació).

Una cosa més!

Independentment de la modalitat de pagament que triïs, si contractes l'assegurança voluntària de protecció del crèdit que t'oferim des de CaixaBank Payments & Consumer, juntament amb l'import de la quota mensual, se't cobrarà l'import corresponent a la prima mensual d'aquesta assegurança. L'import de la prima mensual és el que resulti de multiplicar el percentatge indicat a l'apartat “Cost prima assegurança” de les condicions particulars del contracte pel saldo disposat del crèdit. CaixaBank Payments & Consumer actua com a operador de bancassegurances vinculat de VidaCaixa i de SegurCaixa, inscrit en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb el número OV0077, segons pot comprovar-se davant d'aquesta, amb domicili a Paseo de la Castellana 44, Madrid (DP 28046), telèfon 91 339 7000 i adreça electrònica

 www.dgsfp.mineco.es.

T'ha resultat d'ajuda?
Podries dir-nos-en el motiu
Comentari* *
QUIN ÉS EL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ?
PROCÉS DE CONTRACTACIÓ D'UNA TARGETA