¿Ets client de Caixabank Payments & Consumer?

Si ets client de CaixaBank Payments & Consumer, t'atendrem de la forma més adequada a través de la teva àrea privada: Anar a l'àrea privada..


Abans d'escriure el teu missatge, selecciona el motiu i emplena les dades següents.
Motiu

DADES PERSONALS

Per poder-te identificar correctament, has d'adjuntar una còpia del teu DNI per les dues cares*
DADES DE CONTACTE
Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran tractades per CaixaBank Payments & Consumer amb la finalitat d'atendre la seva consulta i enviar-li la informació sol·licitada. El/la interessat/da pot exercir els drets que preveuen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb les seves dades adreçant-se a CaixaBank Payments & Consumer, c/ Pintor Sorolla, 2-4 de (46002) València o a www.caixabankpc.com/ca/ejerciciodederechos.