CaixaBank Payments & Consumer-en bezeroa zara?*

CaixaBank Payments & Consumer-en bezeroa bazara, arreta egokiena emango dizugu Eremu pribatuaren bidez: Joan eremu pribatura.


Zure mezua idatzi aurretik, hautatu arrazoia eta bete datu hauek.
Arrazoia

DATU PERTSONALAK

Behar bezala identifikatu ahal izateko, zure NANaren kopia erantsi behar duzu, bi aldeetatik*
HARREMANETARAKO DATUAK
Inprimaki honetan jasotako datu pertsonalak CaixaBank Payments & Consumer-ek tratatuko ditu, kontsultari erantzuteko eta eskatu duzun informazioa bidaltzeko. Interesdunak 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamenduan (EB) (datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua (DBEO) indargabetzen duena) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoa eta eskubide digitalak bermatzekoa) adierazitako eskubideak erabili ahal izango ditu bere datuei dagokienez; horretarako, CaixaBank Payments & Consumerengana jo behar du, posta arruntez (C/Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia) edo posta elektronikoz (www.caixabankpc.com/eu/ejerciciodederechos).