Descarrega imatge

PAGA DES DEL TEU MÒBIL SENSE TENIR LA TARGETA A MÀ 

  • Ràpida: Passaràs per caixa en un vist i no vist.

  • Fàcil: La manera més còmoda d'utilitzar la teva targeta.

  • Segura: Utilitza un número de dispositiu i codi de transacció únic.

  • Privacitat: No desa dades de les teves transaccions que puguin identificar-te.

Si tens iOS, paga amb Apple Pay. Veure com enrolar la teva targeta aquí. Si ets Android, paga a través de l'FNAC Credit. Veure com enrolar la teva targeta aquí.

 download-x

CONSULTA LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRAS TARJETAS REVOLVING AQUÍ.

Publicitat: * La targeta IKEA VISA és emesa per l'entitat de pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., amb NIF A08980153 i està subjecta a la seva autorització. L'entitat ha triat com a sistema de protecció dels fons rebuts d'usuaris de serveis de pagament que presta el seu dipòsit en un compte bancari separat obert a CaixaBank, S.A.

(1) Tria la teva quota mensual, amb un mínim de 5 €, sempre que aquesta quota no sigui inferior a l'import mínim mensual que fixem per evitar que el teu deute s'allargui en el temps. Les condicions d'aquesta quota mínima són les que s'estableixen a l'INE i en el contracte, i la veuràs calculada en el teu espai client web o app, així com en el teu extracte mensual, en funció del teu import disposat. La modalitat de pagament ajornat (revolving) consisteix a pagar amb interessos la totalitat del crèdit utilitzat, a terminis, mitjançant quotes mensuals. Exemple representatiu calculat per tornar el crèdit disposat de 1.500 € el 01-04-2023 (import total del crèdit) de manera ajornada en 48 mesos (primera quota efectiva el 01-05-2023): TAE 23 %; TIN 20,88 %. Import total degut: 2.224,80 €. Cost total del crèdit (pagament d'interessos): 724,80 €Import de les quotes mensuals: 48 quotes de 46,35 €. Sistema d'amortització francès. Tot això, assumint la hipòtesi que no facis noves operacions que incrementin el saldo deutor de la targeta i que el deute es formalitzi a l'inici del període.

(2) Servei de fraccionament vàlid per a compres fetes fora d'IKEA. Es podrà fraccionar cada compra superior a 30 €, sempre que la modalitat de pagament, en el moment de fer la compra, sigui final de mes. Cal sol·licitar el fraccionament abans del dia 20 de cada mes. Per fraccionar en 3 mesos, import mínim de 30 €, TIN 0 %, TAE 19,77 %, comissió del servei del 3 %, que s'abonarà amb la primera quota;  per exemple, per a una compra fraccionada de 1.500 €: primera quota de 545 €; restants: 500 €; import total degut: 1.545 €; cost total del crèdit: 45 €; preu total a terminis: 1.545 €. Per fraccionar en 6 mesos, import mínim de 60 €, TIN 14,95 %, TAE 16,01 %;  per exemple, per a una compra fraccionada de 1.500 €: quotes de 261,01 €; interessos: 66,06 €; import total degut: 1.566,06 €; cost total del crèdit: 66,06 €; preu total a terminis: 1.566,06 €. Per fraccionar en 10 mesos, import mínim de 100 €, TIN 14,95 %, TAE 16,01 %; per exemple, per a una compra fraccionada de 1.500 €: quotes de 160,47 €; interessos: 104,70 €; import total degut: 1.604,70 €; cost total del crèdit: 104,70 €; preu total a terminis: 1.604,70 €. Per fraccionar en 12 mesos, import mínim de 120 €, TIN 14,95 %, TAE 16,01 %;  per exemple, per a una compra fraccionada de 1.500 €: quotes de 135,35 €; interessos: 124,20 €; import total degut: 1.624,20 €; cost total del crèdit: 124,20 €; preu total a terminis: 1.624,20 €. Utilitzat el sistema d'amortització francès per a fraccionament en 3, 6, 10 i 12 mesos.

(3) Finançament disponible en 3, 6, 10, 12, 18, 24, 36 i 48 mesos sense interessos (TIN 0 %. TAE 0 %)per a compres fetes en botigues IKEA península i botiga online IKEA.es. Import mínim de 10 € per a 3, 6 i 10 mesos; i de 120 €, 180 €, 240 €, 720 € i 960 € per a 12, 18, 24, 36 i 48 mesos, respectivament. Import màxim finançable: 3.000 €. Exemple representatiu per a una compra de 1.500 € finançada en 10 mesos. TIN 0 %, TAE 0 %. 10 quotes de 150 €. Import total degut i preu total a terminis: 1.500 €. Cost total del crèdit (interessos): 0 €.  Sistema d'amortització francès. 

(4) Informació subjecta a les condicions de la pòlissa. Assegurança contractada amb VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros amb CIF A-58333261 i SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros amb CIF A-28011864. En cas de subscripció de l'operació de l'assegurança, la farà CaixaBank Payments & Consumer, que fa d'intermediari en la contractació de l'assegurança com a operador de bancassegurances vinculat de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros i de Metlife Europe, D.A.C. Sucursal a Espanya i està inscrit al Registre de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de la Direcció d'Assegurances i Fons de Pensions amb el número OV0077, segons es pot comprovar davant d'aquest, amb domicili a Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), telèfon 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer té concertat amb l'entitat asseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., amb NIF A28013050, l'assegurança de responsabilitat civil professional corresponent per a la cobertura de les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, tot això de conformitat amb el que estableix la legislació vigent, i disposa d'una capacitat financera d'acord amb els requisits legals. L'assegurança és opcional i la prima mensual resulta d'aplicar un percentatge del 0,80 % sobre el saldo disposat a la targeta.