Jaitsi Imagen

ORDAINDU MUGIKORRAREKIN TXARTELA ESKURA IZAN GABE 

  • Azkarra: Di-da batean pasako zara kutxatik.

  • Erraza: Txartela erabiltzeko modurik erosoena.

  • Segurua: Erabili bakarra den gailu-zenbakia eta eragiketa-kodea.

  • Pribatutasuna: Ez da gordetzen identifikatzea ahalbidetzen duen eragiketen daturik.

iOS baduzu, ordaindu Apple Pay-rekin. Ikusi nola erregistratu txartela hemen. Android bazara, ordaindu FNAC Credit-ekin. Ikusi nola erregistratu txartela hemen.

 download-x

TODO LO QUE DEBES SABER DE NUESTRAS TARJETAS AQUÍ.

Publizitatea: * IKEA VISA txartela CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. ordainketa-entitate hibridoak jaulkitzen du (IFZ: A08980153), eta hark baimendu behar du ezinbestean. Erakundeak aukeratu egin du ordainketa-zerbitzuetako erabiltzaileengandik jasotako funtsen babes-sistema gisa; gordailua eskaintzen da CaixaBank, S.A.n irekitako eta bereizitako bankuko kontu batean.

(1) Aukeratu zure hileko kuota, gutxienez 5 €-koa izan behar du, betiere kuota hori ez denean denboran zehar luza dadin saihesteko finkatzen dugun hileko gutxieneko kuota baino baxuagoa. Gutxieneko kuota horren baldintzak INEn eta kontratuan ezarritakoak dira, eta webguneko edo app-eko bezeroaren esparruan kalkulatuta ikusiko duzu, eta baita hileko zure laburpenean ere, xedatu duzun zenbatekoaren arabera. Ordainketa geroratuaren modalitatea (revolving) interesekin batera erabilitako kredituaren guztizkoa ordaintzean datza, epeka, hileko kuoten bitartez. Adibide adierazgarria xedatutako 1.500 €-ko kreditua geroratuta 48 hilabeteko epean 01-04-2023(e)(a)n itzultzeko [lehen kuota 01-05-2023(e)(a)n gauzatuko da]. UTBa %23; ITNa %20,88. Zordundutako zenbateko osoa: 2.224,80 €. Kredituaren guztizko kostua (interesen ordainketa): 724,80 €Hileko kuoten zenbatekoa: 46,35 €-ko 48 kuota. Amortizazio-sistema frantsesa. Hori guztia, txartelaren saldo zorduna gehituko duten eragiketa berririk ez egitearen eta zorra epealdiaren hasieran formalizatzearen hipotesipean.

(2) Zatikatze-zerbitzuak balio du IKEAtik kanpo egindako erosketentzat. 30 €-tik gorako erosketak zatikatu ahal izango dira, baldin eta, erosketa egiterakoan, hilabete amaieran ordaintzeko modalitatea aukeratzen bada. Hilabete bakoitzeko 20. eguna baino lehen eskatu behar da zatikatzea. 3 hilabetetan zatikatzeko, gutxienez 30 €, ITNa %0, UTBa %19,77, eta %3ko zerbitzu-komisioa lehenengo kuotan;  adibidez, 1.500 €-ko erosketa zatikatu baterako: lehen kuota 545 €; gainerakoak: 500 €; zordundutako zenbateko osoa: 1.545 €; kredituaren guztizko kostua: 45 €; epekako prezioa, guztira: 1.545 €. 6 hilabetean zatikatzeko, gutxienezko zenbatekoa 60 €, ITNa %14,95, UTBa %16,01;  adibidez, 1.500 €-ko erosketa zatikatu baterako: 261,01 €-ko kuotak; interesak: 66,06 €; zordundutako zenbateko osoa: 1.566,06 €; kredituaren guztizko kostua: 66,06 €; epekako prezioa, guztira: 1.566,06 €. 10 hilabetetan zatikatzeko, gutxienez 100 €, ITNa %14,95, UTBa %16,01; adibidez, 1.500 €-ko erosketa zatikatu baterako: 160,47 €-ko kuotak; interesak: 104,70 €; zordundutako zenbateko osoa: 1.604,70 €; kredituaren guztizko kostua: 104,70 €; epekako prezioa, guztira: 1.604,70 €. 12 hilabetetan zatikatzeko, gutxienez 120 €, ITNa %14,95, UTBa %16,01;  adibidez, 1.500 €-ko erosketa zatikatu baterako: 135,35 €-ko kuotak; interesak: 124,20 €; zordundutako zenbateko osoa: 1.624,20 €; kredituaren guztizko kostua: 124,20 €; epekako prezioa, guztira: 1.624,20 €. Frantziako amortizazio-sistema erabili zen zatitzeko, 3, 6, 10 eta 12 hilabetetan.

(3) Finantzaketa eskuragarria 3, 6, 10, 12, 18, 24, 36 eta 48 hilabeteetan, interesik gabe (ITNa %0. UTBa %0), penintsulako IKEA dendetan eta IKEA.es online dendan eginiko erosketetan. Gutxieneko zenbatekoa 10 € da 3, 6 eta 10 hilabetetarako; eta 120 €, 180 €, 240 €, 720 € eta 960 €, hurrenez hurren, 12, 24, 36 eta 48 hilabetetarako. Finantza daitekeen gehieneko zenbatekoa: 3.000 €. 1.500 €-ko erosketa bat 10 hilabetetan finantzatzeko adibide adierazgarria. ITNa %0, UTBa %0. 150 €-ko 10 kuota. Guztira zordundutako zenbatekoa eta guztizko prezioa epeka: 1.500 €. Kredituaren guztizko kostua (interesak): 0 €.  Amortizazio-sistema frantsesa. 

(4) Polizaren baldintzei lotutako informazioa. VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros-ekin (IFK: A-58333261) eta SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros-ekin (IFK: A-28011864) kontratatutako bizi-asegurua. Aseguru-eragiketaren harpidetza kasuan, CaixaBank Payments & Consumer-ek egingo du; horrela, bitartekari lana egiten du aseguruaren kontratazioan banku eta aseguruetako operadore lotu gisa VidaCaixa, S.A., SegurCaixa Adeslas, S.A., de Seguros y Reaseguros eta Metlife Europe D.A.C. erakundeentzat.Sukurtsala Espainian du eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritzaren Aseguru eta Berraseguru Banatzaileen Erregistroan jasota dago, OV0077 zenbakiarekin, bertan egiazta daitekeen bezala. Helbidea: Paseo de la Castellana 44, Madrid (DP 28046). Telefonoa: 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.k dagokion erantzukizun zibil profesionaleko asegurua du Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.rekin (IFK: A28013050) laneko zabarkeriagatik sor daitezkeen erantzukizunak estaltzeko, indarrean dagoen araudian ezarritakoari jarraikiz. Gainera, betekizun legalen araberako gaitasun finantzarioa du. Asegurua hautazkoa da eta txartelean erabilitako saldoaren gainean % 0,80ko ehunekoa aplikatzetik lortzen da hileko prima