Descarrega imatge

UNA ASSEGURANÇA¹ QUE DONA

TRANQUIL·LITAT

  • L'assegurança de protecció de pagaments és voluntària i permet assegurar el pagament del saldo pendent en cas de sinistre.

  • Protegeix el teu client perquè no s'hagi de preocupar d'eventualitats, com la desocupació.

  • És una assegurança que aportarà la tranquil·litat que necessiti el teu client.

  • Les cobertures s'adapten a les diferents característiques de l'acord comercial.

Si en vols més informació, pots trucar al 900 101 601

 download-x

COBERTURES

Oferim packs tancats d'assegurances de protecció de pagaments CaixaBank amb les millors opcions per als teus clients, que inclouen cobertures com: 

Dones mirant mòbil, cobertures

MORT

PLUS ICON

- Es liquida el capital pendent en la data de sinistre.

- Cobreix la defunció tant per accident com per malaltia.

GRAN INVALIDESA 

PLUS ICON

Cobreix la gran invalidesa, tant per accident com per malaltia, mitjançant el certificat de la Seguretat Social. 

DESOCUPACIÓ O INCAPACITAT TEMPORAL

PLUS ICON

Desocupació: 
Cobreix l'acomiadament a clients amb contracte indefinit, personal eventual (interins) i socis de cooperatives. El requisit principal és que l'INEM reconegui la situació de desocupació. Té una carència de dos mesos des de la signatura del contracte i una franquícia d'un mes. 

Incapacitat temporal: 

Cobreix la incapacitat temporal a autònoms, funcionaris de carrera i clients amb contracte temporal. Té una carència de dos mesos, només per a malaltia, des de la signatura del contracte i una 
 

Indemnització en tots dos casos: 

- Indemnització que es percep en targetes: s'indemnitzarà amb el 10 % del saldo de què s'hagi disposat en la data de la incapacitat temporal, de forma mensual amb un màxim de sis mensualitats consecutives, independentment de la forma de pagament del client i amb un màxim de 400 €/mes. 
- Indemnització que es percep en préstecs: s'indemnitzarà amb l'import de la quota mensual, amb un màxim de sis mensualitats consecutives o 18 d'alternes, i amb un màxim 
de 400 €/mes. 
 

GARANTIA DE COMPRA (EXCLUSIU TARGETES) 

PLUS ICON

Cobreix el bé finançat en cas de robatori o destrucció total durant un període de 90 dies des de la data de compra. La quantitat màxima de cobertura és de 2.500 €. 

ÚS FRAUDULENT (EXCLUSIU TARGETES) 

PLUS ICON

Protegeix el client davant l'ús fraudulent de la seva targeta fins a 48 hores abans del seu avís, fins i tot en compres fetes per internet. La cobertura màxima és de 150 €. 

Publicitat:

1. Informació subjecta a les condicions de la pòlissa. Assegurança contractada amb VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros amb CIF A-58333261 i SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros amb CIF A-28011864. En cas de subscripció del producte de l'assegurança, la farà CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., que fa d'intermediari en la contractació de l'assegurança com a operador de bancassegurances vinculat de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros i de Metlife Europe, D.A.C. Sucursal a Espanya i està inscrit al Registre de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de la Direcció d'Assegurances i Fons de Pensions amb el número OV0077, segons es pot comprovar davant d'aquest, amb domicili a Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), telèfon 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. té concertat amb l'entitat asseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., amb NIF A28013050, l'assegurança de responsabilitat civil professional corresponent per a la cobertura de les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, tot això de conformitat amb el que estableix la legislació vigent, i disposa d'una capacitat financera d'acord amb els requisits legals.