Jaitsi Imagen

LASAITASUNA EMATEN DUEN ASEGURUA¹

  • Ordainketak babesteko asegurua borondatezkoa da, eta ezbeharren bat gertatuz gero ordaintzeke dagoen saldoa ordainduko dela bermatzen du.

  • Babestu zure bezeroa edozein gorabeheraren aurrean kezkatu ez dadin, hala nola langabezia.

  • Zure bezeroak behar duen lasaitasuna ematen dion asegurua da.

  • Estaldurak merkataritza-akordioaren ezaugarrietara egokitzen dira.

Informazio gehiago nahi izanez gero, deitu 900 101 601 telefono-zenbakira. 

 download-x

ESTALDURAK

Ordainketak babesteko CaixaBank asegurua pack itxietan eskaintzen da, bezeroentzako aukera onenekin, tartean estaldura hauek:

Emakumeak mugikorrari begira, estaldurak

HERIOTZA

PLUS ICON

- Ezbeharraren datan likidatuko da ordaintzeke dagoen kapitala. 

- Istripu nahiz gaixotasun bidezko heriotza estaltzen du.

BALIAEZINTASUN HANDIA 

PLUS ICON

Baliaezintasun handia estaltzen du, izan istripu edo gaixotasun bidez, Gizarte Segurantzaren ziurtagiri baten bidez.

ANGABEZIA EDO ALDI BATERAKO EZINTASUNA

PLUS ICON

Langabezia: 
Lan-kontratu mugagabea duten, funtzionarioen (bitartekoak) eta kooperatiben bazkideak diren bezeroen kaleratzea estaltzen du. Baldintza nagusia da EINak langabezia-egoera onartzea. Kontratua sinatzen denetik bi hilabeteko gabealdia dago eta hilabeteko frankizia. 

Aldi baterako ezintasuna: 

Aldi baterako ezintasuna estaltzen du autonomo, aldi baterako langile eta karrerako funtzionarioentzat. Kontratua sinatzen denetik bi hilabeteko gabealdia dago, gaixotasun kasurako soilik, eta hilabeteko frankizia. 

Kalte-ordaina bi kasuetan: 

-Txarteletan jaso beharreko kalte-ordaina: Aldi baterako ezintasuna adierazitako datara arte erabilitako saldoaren % 10 ordainduko da, hileko kuotetan, gehienez ondoz ondoko sei kuotatan, bezeroaren ordainketa-modua edozein dela eta 400 €/hilean, gehienez. 
-Mailegutan jaso beharreko kalte-ordaina: Hileko kuotaren zenbatekoa ordainduko zaio, gehienez ondoz ondoko sei kuotatan edo txandakako 18 kuotatan, eta 
400 €/hilean, gehienez. 

EROSKETA-BERMEA (TXARTELETARAKO ESKLUSIBOA) 

PLUS ICON

Finantzatutako ondasuna estaltzen du lapurreta edo erabat suntsituta geratzen den egoeran, erosi eta hurrengo 90 egunetan gertatzen bada. Estalduraren gehieneko zenbatekoa 2.500 € da.

IRUZURREZKO ERABILERA (TXARTELETARAKO ESKLUSIBOA) 

PLUS ICON

Bezeroa babesten du txartelarekin egindako iruzurreko erabileraren aurrean, 48 ordura arte abisatu baino lehen, baita Internet bidez egindako erosketetan ere. Estalduraren gehieneko zenbatekoa 150 € da. 

Publizitatea:


1. Polizen baldintzen menpekoa den informazioa. VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros-ekin (IFKa: A-58333261) eta SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros-ekin (IFKa: A-28011864) kontratatutako bizi-asegurua. Aseguru- produktuaren harpidetza kasuan, CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.-k egingo du; horrela, bitartekari lana egiten du aseguruaren kontratazioan banku eta aseguruetako operadore lotu gisa VidaCaixa, S.A., SegurCaixa Adeslas, S.A., de Seguros y Reaseguros eta Metlife Europe D.A.C. enpresetarako.Sukurtsala Espainian du eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritzaren Aseguru eta Berraseguru Banatzaileen Erregistroan jasota dago, OV0077 zenbakiarekin, Zuzendaritzan bertan egiazta daitekeen bezala. Helbidea: Paseo de la Castellana 44, Madrid (DP 28046). Telefonoa: 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. enpresak dagokion erantzukizun zibil profesionaleko asegurua du Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. enpresarekin (Espainiako sukurtsala, IFKa A28013050 duela) laneko zabarkeriagatik sor daitezkeen erantzukizunak estaltzeko, indarrean dagoen araudian ezarritakoari jarraikiz. Gainera, betekizun legalen araberako gaitasun finantzarioa du.