Descarga imagen

UN SEGURO¹ QUE DÁ

TRANQUILIDADE

  • O seguro de protección de pagamentos é voluntario e permite asegurar o pagamento do saldo pendente en caso de sinistro.

  • Protexe o teu cliente para que non se teña que preocupar de eventualidades como o desemprego.

  • É un seguro que achegará a tranquilidade que necesite o teu cliente.

  • As coberturas adáptanse ás diferentes características do acordo comercial.

Se queres máis información, podes chamar ao 900 101 601

 download-x

COBERTURAS

Ofrecemos paquetes pechados de seguros de protección de pagamentos CaixaBank coas mellores opcións para os teus clientes incluíndo coberturas como:

Mulleres ollando móbil, coberturas

FALECEMENTO

PLUS ICON

- Liquídase o capital pendente na data do sinistro. 

- Cobre o falecemento tanto por accidente coma por enfermidade.

GRANDE INVALIDEZ 

PLUS ICON

Cobre a grande invalidez tanto por accidente coma por enfermidade mediante o certificado da Seguridade Social. 

DESEMPREGO OU INCAPACIDADE TEMPORAL

PLUS ICON

Desemprego: 
Cobre o despedimento a clientes con contrato indefinido, funcionarios de emprego (interinos) e socios de cooperativas. O principal requisito é que o INEM recoñeza a situación de desemprego. Ten unha carencia de dous meses desde a sinatura do contrato e unha franquía dun mes. 

Incapacidade temporal: 

Cobre a incapacidade temporal a autónomos, funcionarios de carreira e clientes con contrato temporal. E ten carencia de dous meses, só para enfermidade, desde a sinatura do contrato e unha franquía dun mes. 

Indemnización en ambos os casos: 

-Indemnización para percibir en Tarxetas: Indemnizarase co 10% do saldo disposto na data da incapacidade temporal, de forma mensual cun máximo de seis mensualidades consecutivas, independentemente da forma de pagamento do cliente e cun máximo de 400 €/mes. 
- Indemnización a percibir en Préstamos: Indemnizarase co importe da cota mensual cun máximo de seis mensualidades consecutivas ou 18 alternas, e cun máximo 
de 400 €/mes. 
 

GARANTÍA DE COMPRA (EXCLUSIVO TARXETAS) 

PLUS ICON

Cobre o ben financiado en caso de roubo ou destrución total ata 90 días desde data de compra. A cantidade máxima de cobertura é de 2.500 €.

USO FRAUDULENTO (EXCLUSIVO TARXETAS) 

PLUS ICON

Protexe o cliente ante o uso fraudulento realizado coa súa tarxeta ata 48 horas antes do seu aviso, incluso ante compras realizadas en Internet. A cobertura máxima é de 150 €. 

Publicidade:

1. Información suxeita ás condicións da póliza. Seguro contratado con VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros co CIF A-58333261 e SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros co CIF A 28011864. En caso de subscrición do produto do seguro, esta será realizada por CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., que fai de intermediario na contratación do seguro como operador de banca-seguros vinculado de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros e de Metlife Europe, D.A.C. Sucursal en España e está inscrito no Rexistro de distribuidores de seguros e reaseguros da Dirección de Seguros e Fondos de Pensións, co número OV0077, segundo se pode comprobar ante este, con domicilio no Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. ten concertado coa entidade aseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., co NIF A28013050, o correspondente seguro de responsabilidade civil profesional para a cobertura das responsabilidades que puidesen xurdir por neglixencia profesional, todo iso de conformidade co que se establece na lexislación vixente, e dispón dunha capacidade financeira de acordo cos requisitos legais.