LEGE OHARRA

 

CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A., sozietate bakarra, egoitza Manoteras Etorbideko 20. Edificio París. 28050 Madril. A-08980153 IFK. Madrilgo Merkataritza Erregistroan inskribatua, 36.556 liburukia, 29. folioa, M-656492 orrialdea eta 8776 zenbakiarekin inskribatuta Espainiako Bankuko Kreditu Establezimenduen Erregistroan.

 

CaixaBank Payments & Consumeren web-orrirako eta bertan barne hartutako edozein produktu eta zerbitzuei dagokien informaziorako sarbideak Lege-ohar honetan aurreikusitako baldintzak onartzea dakar berarekin. Horregatik, bere edukia arretaz irakurtzea gomendatzen dizugu, CaixaBank Payments & Consumeren webgunean sartu nahi baduzu, eta bertan eskainitako zerbitzuen informazioa erabili nahi baduzu.


INFORMAZIOAREN BALIOZKOTASUNA

 

Orri hauetan jasotako informazioa azken eguneratze-datan indarrean zegoena da.
Baldintza hauek azken eguneraketa dataz geroztik daude indarrean.
CaixaBank Payments & Consumerek beretzat gordeko du horiek noiznahi aldatzeko eskubidea, eta kasu horretan, indarrean sartuko dira argitaratzen direnean, eta datat horretatik aurrera, web-orriko erabiltzaile guztiei aplikatuko zaizkie.

 

Web-orriko edukiak, bereziki informazio- eta publizitate-erreferentziak, berariaz besterik adierazi ezean, ez dute eskaintza lotesle bat osatzen. CaixaBank Payments & Consumerek beretzat gordeko du aldaketak gehitzeko edo web-orriko uneko edukiak guztiz edo partzialki alde batera uzteko egokitzat jotzen duenean, eta baita aldi baterako edo modu iraunkorrean sarbidea galarazteko edo mugatzeko ere


JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

 

CaixaBank Payments & Consumeren webgunea, hori osatzen duten orrialdeak, eta horietan barne hartzen diren informazioa edo elementuek, barne hartzen dituzte testuak, dokumentuak, argazkiak, marrazkiak, irudi grafikoak, datu-baseak, programa informatikoak, eta baita logotipoak, markak, izen komertzialak eta beste ikur bereizgarri batzuk, zeinak babestuta dauden jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen bidez, eta CaixaBank Payments & Consumer horien titularra edo lizentziadun legitimoa da. 

CaixaBank Payments & Consumerek ez du bermerik eskaintzen CaixaBank Payments & Consumeren web-orrietan barne hartutako informazioaren edo elementuen zilegitasunari edo legaltasunari buruz, horien titulartasuna ez denean CAIXABANK taldeko enpresetako batena, bera kide dena. 


DEBEKATUTAKO ETA BAIMENDUTAKO ERABILERAK

 

Debekatuta dago edozein esplotazio modalitate, barne hartuz erreprodukzio, banaketa, hirugarrenei egindako lagapena, komunikazio publikoa eta bihurketa oro, edozein euskarri eta baliabideren bitartez, aurrez aipatutako lan, sorkuntza eta zeinu bereizgarrien inguruan, dagozkien titularren aldez aurreko eta berariazko baimenik gabe. Debeku hori ez betetzea arau-hauste zehagarria izan daiteke indarrean dagoen legeriari jarraiki. 

Hala ere, bere kontu eta arriskura, erabiltzaileak deskargatu edo elementu horien kopia bat egin ahal izango du, bere erabilera pertsonalerako esklusiboki, betiere ez duenean urratzen CaixaBank Payments & Consumeren jabetza intelektual edo industrialeko eskubiderik. Bereziki, ezingo ditu horiek aldatu, eraldatu edo ezabatu, ez osorik, ez hein batean. Horrek ez dio , inola ere, baimenik edo lizentziarik emango CaixaBank Payments & Consumeren edo CaixaBank taldeko edozein enpresari jabetza eskubideen gainean. 

Debekatuta dago, CaixaBank Payments & Consumerek espresuki hala baimendu ezean, estekak, hiperestekak edo linkak ezartzea ordenagailu eramangarri edo hirugarrenen webguneetatik CaixaBank Payments & Consumeren web-orrietan, haien atariko orrialde nagusiaren desberdinak , atzi daitekeena URL helbide honetan, http://www.caixabankpc.com, edo hori etorkizunean ordezkatzen duena. Horretaz gain, debekatuta dago CaixaBank Payments & Consumeren web-orriak edo horietan barne hartutako informazioa frame edo marko, ikur bereizle, marka edo beste pertsona, enpresa edo erakunde baten izen sozial edo komertzialen pean aurkeztea. 


ERANTZUKIZUNAK

 

CaixaBank Payments & Consumerek ez du bermatzen sarbide jarraitua, ezta CaixaBank Payments & Consumeren web-orrietan barne hartutako elementu eta informazioaren ikustea, deskarga edo erabilera, zeinak galarazita, eragotzita edo etenda egon daitezkeen bere kontrolpetik kanpo dauden faktore edo egoerengatik. 

CaixaBank Payments & Consumer ez da izango hirugarrenen webguneetan integratutako informazio eta edukien arduraduna, zeinak atzi daitezkeen CaixaBank Payments & Consumeren webgunean esteka, hiperesteka edo linken bidez, ezta hirugarrenen webguneetan integratutako informazio eta gainerako edukiena, zeinak atzi daitezkeen CaixaBank Payments & Consumererako esteka, hiperesteka edo linken bitartez edo bere edozein web-orrietara, ezta CaixaBank Payments & Consumeren itxuran edo ikur bereizleen pean aurkezten den edozein hirugarrenen web-orritan barne hartutako informazio eta edukiena ere, haren berariazko baimena izan ezean. 

CaixaBank Payments & Consumerek ez du bere gain hartuko erantzukizunik bere webean hirugarren pertsona edo erakundeek eskaini edo eman ditzaketen informazio, mota oroko eduki, produktu eta zerbitzuei dagokienez, nahiz eta bere talde ekonomiko berekoak izan, eta bereziki, aurrekoarekin lotuta gerta daitekeen edozein kalte-galerengatik, honako arrazoi hauek direla eta: (i) erabiltzaileen eskainitako informazioaren gabezia edo hutsuneak bere egiatasun, zehaztasun eta nahikotasunari dagokionez; (ii) (ii) ez dira bete, edo gaizki edo garaiz kanpo bete dira kontratuak edo kontratu aurreko harremanak; (iii) ez dira bete informazioaren gizarteko zerbitzu-emaileei dagozkien betebeharrak; (iv) kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideak urratu dira; (v) jabetza intelektual edo industrialeko eskubideak urratu dira; lehia desleialeko edo bidegabeko publizitateko ekintzak egin dira; (vi) datuen babeserako eskubidea urratu da; edo sekretu profesionalerako nahiz ohorerako, intimitate pertsonal eta familiarrerako edo irudiaren gaineko eskubideak; eta (vii) oro har, ez da bete aplikatzekoak diren lege, usadio edo jokabide-kodeetako edozein. 


PROTECCIONES (INFORMACIÓN LEGAL)

 

Certificado de Seguro de Accidentes Colectivo - Póliza 44.000.020 (VISA Clásica y MasterCard)
Consulte ahora las condiciones del seguro asociado a su tarjeta de crédito:
Certificado de Seguro de la Tarjeta VISA Clásica y/o MasterCard

Certificado de Seguro de Accidentes Colectivo - Póliza 44.000.025 (VISA Oro)
Consulte ahora las condiciones del seguro asociado a su tarjeta de crédito:
Certificado de Seguro de la Tarjeta VISA Oro

 

1.7. 1 Información del mediador

CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., S.A.U., (CaixaBank Payments & Consumer) media en la contratación del seguro como operador de banca-seguros vinculado de VidaCaixa S.A. de Seguros y Reaseguros (VicaCaixa) y de SegurCaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros (SegurCaixa), inscrito en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con el número OV0077, según puede comprobarse ante ésta, con domicilio en Paseo de la Castellana 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es CaixaBank Payments & Consumer tiene concertado un seguro de responsabilidad civil y dispone de una capacidad financiera de acuerdo a los requisitos legales.
La empresa matriz de CaixaBank Payments & Consumer tiene una participación superior al 10% del capital social de VidaCaixa y de SegurCaixa.

Actúa como encargado del tratamiento de datos de carácter personal recabados con motivo de la formalización del contrato de seguro, siendo responsables del tratamiento las entidades aseguradoras para las cuales distribuye esta operación.

El referido seguro da cumplimiento a las necesidades y exigencias del cliente, según las informaciones facilitadas por el mismo y cuyas características principales se especifican a continuación:

Seguro de vida: seguro destinado a cubrir el pago del principal del préstamo/crédito dispuesto pendiente de vencimiento en la fecha de fallecimiento. Adicionalmente, la operación de seguros podrá tener coberturas de gran invalidez, garantía de compra, utilización fraudulenta, desempleo / incapacidad temporal y/o indemnización compensatoria automovilística.

En caso de discrepancia entre dichas necesidades y exigencias, y lo establecido en el contrato que, en su caso, se suscriba, la Ley de Contrato de Seguro contempla el plazo de un mes desde la contratación del seguro para que se subsanen las divergencias existentes. Transcurrido dicho plazo sin que el contratante efectúe la reclamación rige lo establecido en la póliza.

El asesoramiento prestado se facilita con la finalidad de contratar un seguro y no cualquier otro producto que pudiera comercializar el mediador.