NOLA TRATATZEN DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?

 

Gurekin dituzun harremanak kudeatzeko, CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C, E.P., S.A., pertsona bakarreko sozietatean (“CaixaBank Payments & Consumer”) zure datu pertsonalak tratatuko ditugu helburu desberdinak betetzeko, betiere indarrean dagoen araudiaren arabera, zure eskubideak errespetatuz eta gardentasun osoz. 

Horretarako, Pribatutasun-politika honetan, zeina atzi dezakezun noiznahi www.caixabankpc.com/pribatutasun-politika webgunean, kontsultatu dezakezu xehetasun osoa zurekin ezarritako harremanetan datuak nola erabiliko ditugun. Era berean, nahi izanez gero, informazio hori eska dezakezu zure banku digitalaren edo mugikorreko gure aplikazioen bidez. 

Honako hauek dira zure datu pertsonalekin gauzatuko ditugun tratamenduak 
arautuko dituzten araudi nagusiak: 

 • 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren UE 2016/679 Erregelamendua pertsona fisikoen babesari dagokiona datu pertsonalen tratamenduaren eta datu horien zirkulazio askeari dagokionez, eta zeinaren bitartez indargabetzen den 95/46/CE Direktiba (aurrerantzean "DBEO") 
 • Abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoa (aurrerantzean, "DBLO"). 

NORK TRATATZEN DITU ZURE DATUAK?

 

Tratamenduaren arduraduna: Gurekin dituzun kontratu- eta negozio-harremanetako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna ("Kontratu-harremanak") CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A. da, bere IFZa A-08980153 da eta helbidea Caleruega kalea 102, 28033, Madril. 

Tratamenduaren erantzunkideak: Gainera, politika honetan adieraziko dizkizugun tratamendu jakinetarako, CaixaBank Payments & Consumer eta CaixaBank taldeko enpresek batera tratatuko dituzte zure datuak, batera erabakiz helburuak ("zertarako erabiltzen dira datuak?") eta erabilitako baliabideak ("nola erabiltzen dira datuak?"), horrela, tratamendu horien  erantzunkide izango direlarik. 

CaixaBank Payments & Consumer eta CaixaBank taldeko enpresek zure datuak batera tratatzen dituzten tratamenduak xehatuta deskribatzen dira "6 Zer tratatamendu egiten ditugu zure datuekin?" epigrafean. 

Gainera, jarraian aurkituko dituzu zure datuak tratatzen dituzten enpresen zerrenda eta erantzunkidetasunaren arabera gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak: 

www.caixabank.es/empresasgrupo.


DATUEN BABESERAKO ORDEZKARIA

 

CaixaBank Payments & Consumer eta CaixaBank taldeko enpresek Datuak Babesteko Ordezkari bat izendatu dugu, eta berak artatuko zaitu zure datu pertsonalen tratamenduarekin eta zure eskubideen erabilpenarekin zerikusia duten edozein galderari erantzuteko. 

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke zure iradokizun, kontsulta, zalantza edo erreklamazioak helarazteko, hurrengoa helbidea erabiliz:

www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.

 


ESKUBIDEAK BALIATZEA ETA ERREKLAMAZIOAK AURKEZTEA DATUAK 
BABESTEKO ESPAINIAKO BULEGOAREN (AEPD) AURREAN

 

Hurrengo eskubideak erabil ditzakezu: sarrera, zuzenketa, aurka egiteko eskubidea, kentzea, mugatzea, datu pertsonalen eramangarritasuna, baimena kentzea eta, legearen arabera, automatizatutako erabaki baten objektu ez izateko eskubidea. 

Hurrengo edozein kanal erabil dezakezu eskubide horien gauzatzea eskatzeko: 

 • Publikoarentzat irekitako CaixaBank, S.A.-ren ("CaixaBank") bulegoetan 
 • Banku elektronikoan eta gure aplikazio mugikorretan horretarako gaitutako aukeren bitartez 
 • Helbide elektroniko honetan: www.caixabankpc.com/eskubideenerabilera 
 • Idatzi bat bidalita Valentziako 209. posta-kutxara, 46080 posta-kodearekin. 

Horrez gain, erreklamaziorik egin nahi baduzu zure datuen tratamenduaren inguruan, Datuak Babesteko Espainiako Bulegora jo dezakezu (www.agpd.es). 

 


DATUEN KATEGORIAK

CaixaBank Payments & Consumeren hainbat datu pertsonal tratatuko ditugu 
gurekin ezarritako Kontratu-harremanak kudeatzeko, bezero gisa eratortzen diren gainerako datuen 
tratamenduak, eta zure adostasuna eman badiguzu, 6.1 epigrafean xehatutako jardueretarako ere zure datuen tratamendua egin ahal izateko. 

Horiek errazago ulertzeko, ordenatu egin ditugu tratatzen ditugun datuak jarraian xehatzen ditugun kategorietan. 

Xehatzen ditugun datuen kategoria guztiak ez dira erabiltzen datuen tratamendu guztietan. 6. epigrafean, non egiten ditugun datuen tratamenduak xehatzen ditugun, espezifikoki kontsultatu ahal izango dituzu tratamendu jakin bakoitzean erabiltzen diren datuak, eta horretarako beharrezko informazioa izango duzu, nahi izanez gero DBEOk aitortutako eskubideak erabiltzea ahalbidetuz, bereziki aurka egitekoa eta adostasuna baliogabetzekoa.

6. epigrafean adierazitako tratamendu desberdinek erabiltzen dituzten datuen kategoriak honako hauek dira:


ZUK EMAN DIZKIGUZUN DATUAK, ZURE KONTRATUEN ALTAN EDO GUREKIN DUZUN HARREMANEAN

Hauek dira datu horiek: 

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak: nortasun-agiria, izen-abizenak, sexua, posta-harremanetarako informazioa, telefonoa eta helbide elektronikoa, bizilekua, nazionalitatea eta jaioteguna, eta komunikatzeko erabilitako hizkuntza. 
 • Datu sozioekonomikoak: jarduera profesional edo lan-jardueraren xehetasuna, diru-sarrerak edo ordainsariak, familia-unitatea edo zirkulua, ikasketa-maila, ondarea. 
 • Datu fiskalak eta zerga-datuak. finantza-datuak: kontratatutako produktu eta zerbitzuak, produktuarekin izandako harremana (titular, baimendu edo ordezkari egoera), MiFID kategoria. 
 • Datu biometrikoak: aurpegiaren eredua, ahots-biometria edo hatz-markaren eredua. 

PRODUKTU ETA ZERBITZUEN MANTENTZEAN BEHATUTAKO DATUAK ONDORIOZTATUTAKO DATUAK

Hauek dira datu horiek: 

 • Finantza-datuak: kontu korronteetan egiten diren ohar eta mugimenduen informazioa, barne hartuz eragiketa mota, jaulkitzailea, zenbatekoa, kontzeptua, egindako inbertsioei buruzko informazioa eta horien bilakera, finantzaketei buruzko informazioa, zordunketa- eta kreditu-txartelekin egindako eragiketen laburpenak, kontratatutako produktuak eta ordainketa-historia. 

Garrantzitsua da zuk jakitea ez ditugula tratatuko produktu eta zerbitzuen mantentzean behatutako datuak, zeinak barne har dezaketen zure jatorrizko etnia edo arraza, iritzi politikoak, konbikzio erlijiosoak edo filosofikoak, 
sindikatu-afiliazioa, datu genetikoen tratamendua, modu unibokoan zu identifikatzera bideratutako datu biometrikoak, osasunari edo zure bizitzari dagozkion datuak edo edo orientazio sexualari buruzko datuak ("Datu sentikorrak"). 

 • CaixaBankeko akzioduna izatearen edo ez izatea. 
 • Datu digitalak: zure eta gure artean ezarri ditugun komunikazioetan lortutako datuak txat, horma, bideo-konferentzia, telefono-dei edo bitarteko baliabideetan, eta zure nabigazioetan eskuratutako datuak gure web-orriek edo mugikorreko aplikazioen eskutik, eta horietan egiten duzun nabigazioa (gailuaren IDa, publizitatearen ID, IP helbidea eta nabigazio-historia), zure nabigazio-gailuetan onartu baduzu cookieen eta antzeko teknologien erabilera. 
 • Datu geografikoak: gure mugikorreko aplikazioak instalatu eta/edo erabiltzeagatik emandako zure gailu mugikorraren geolokalizazio-datuak, hori baimendu duzunean aplikazioaren konfigurazioan.

DATUEN GAINERAKO KATEGORIEN ANALISI ETA TRATAMENDUTIK CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMEREK ONDORIOZTATUTAKO DATUAK

Hauek dira datu horiek: 

 • Bezeroak kategoria eta segmentuetan taldekatzea, adinaren, balioztatutako ondare eta errentaren, operatiboen, kontsumo-ohituren, lehentasunen edo produktuak kontratatzeko joeraren, demografiaren eta beste bezero batzuekin izandako harremanaren Finantza-tresnen merkatuei ("MiFID") buruzko araudiaren araberako kategorizazioaren arabera. 
 • Ordainketaren edo ez ordainketaren probabilitateak esleitzen dituzten scoring puntuazioak.

ZUK ZUZENEAN EMAN EZ DIZKIGUZUN DATUAK, PUBLIKOARENTZAT ESKURAGARRIAK DIREN ITURRIETATIK, ERREGISTRO PUBLIKO EDO KANPO-ITURRIETATIK ESKURATUTAKOAK

Hauek dira datu horiek: 

 • Asnef eta Badexcug fitxategietatik lortutako ondare-kaudimen eta kredituko datuak. 
 • Espainiako Bankuaren arriskuen informazio-zentralaren (CIRBE) datu-basetik eskuratutako sistema finantzarioan mantendutako arriskuei buruzko datuak. 
 • Nazio Batuek, Europar Batasunak, Espainiako Erreinuak, Erresuma Batuak eta/edo U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) nazioarteko zigor ekonomiko-finantzarioen arloko lege, erregulazio, ildo, ebazpen, programa edo neurri murriztaileetan barne hartuta dauden pertsona edo erakundeen datuak. 
 • Datu katastral edo estatistikoak, ikerketa estatistiko sozioekonomikoak eta eremu geografiko edo posta-kodeei lotutako ikerketa demografikoak (eta ez pertsona jakinei) ematen dituzten enpresetatik lortutakoak. 
 • Hirugarren web-orrietan egindako nabigazioetatik lortutako datu digitalak (gailuaren IDa, publizitatearen IDa, IP helbidea, nabigazio-historia), onartu baduzu cookieen eta antzeko teknologien erabilera zure nabigazio-gailuetan. 
 • Sare sozial edo Interneteko datuak, zuk publiko egin dituzunak edo kontsultatzeko baimentzen dizkiguzunak.

ZER TRATAMENDU EGITEN DITUGU ZURE DATUEKIN?

Zure datuekin askotariko tratamenduak egingo ditugu, eta hainbat helburu eta oinarri juridikori dituzte:


BAIMENEAN OINARRITUTAKO TRATAMENDUAK

Tratamendu horiek zure adostasuna dute oinarri juridikotzat DBEOren 6.1.a) artikuluan.

Adostasun hori eskatu dizugu hainbat kanal erabilita, adibidez, gure kanal elektronikoak edo CaixaBank taldeko enpresaren batean. Arrazoia edozein dela ere, ez badizugu inoiz baimen hori eskatu, tratamendu horiek ez zaizkizu aplikatuko.

Zuk baimendu edo ukatu dizkiguzun adostasunak, eta alda ditzakezu noiznahi eta CaixaBank Payments & Consumeren webgunean (www.caixabankpc.com) doan eta CaixaBank taldearen enpresa bakoitzean, edo CaixaBank Payments & Consumeren webguneko eremu pribatuan edo mugikorreko aplikazioetan eta CaixaBanken bulegoetan. 

Jarraian adierazten dira zure baimenean oinarritutako tratamenduak (A)-tik (D)-ra ordenatuta.Horietako bakoitzerako adieraziko dugu: helburuaren deskribapena (Helburua), CaixaBank taldearen beste enpresekin erantzunkidetasun erregimenean egindako tratamenduak diren edo ez (tratamenduaren erantzunkideak/arduraduna), eta erabilitako datuen kategoriak (tratatutako datuen kategoriak).

A. Zure datuen analisia interesa dakizkizukeen produktuak eskaintzen lagun diezaguketen profilak prestatzeko

Helburua: datu-tratamendu horren helburua da jarraian adierazten dizkizugun datuen kategoriak erabiltzea, zure ezaugarri antzekoak dituzten bezeroen segmentuekin identifikatzea ahalbidetuko diguten profilak lantzeko eta interesa dakizkizukeen produktu eta zerbitzuak iradokitzeko, eta baita zurekin erlazionatzen garen aldizkakotasuna ezartzeko ere. 

Tratamendu honen bidez zure datuak aztertuko ditugu, zure lehentasun edo beharrak ondorioztatzen saiatzeko, eta horrela, zuretzat eskaintza generikoak baino interesgarriagoak izan daitezkeen eskaintza komertzialak egin ahal izatea. 

Igorri nahi dizkizugun eskaintzak kuoten edo finantzaketa baten ordainketa duten produktuetan oinarritzen direnean, kaudimenaren aurrebaluazio bat egingo dugu eskaintzeko kreditu-muga egoki bat kalkulatzeko, Espainiako Bankuak agindutako finantzaketa-produktuen eskaintzako erantzukizun-printzipioen arabera. 

Garrantzitsua da jakitea tratamendu hau, arriskua duten produktuen kaudimenaren aurrebaluazioa barne hartuz, zuretzat interesgarriak izan daitezkeela uste dugun produktu eta zerbitzuak iradokitzeko helburura mugatzen dela, eta ez da erabiliko, inolaz ere, ezein produktu edo zerbitzu edo kreditu-muga ukatzeko. 

Zure eskura duzu beti gure produktu eta zerbitzuen katalogo osoa, eta tratamendu honek ez du aurretik juzgatzen, mugatzen edo baldintzatzen horietarako duzun sarbidea, zeinak eskatuz gero, zurekin balioztatuko diren CaixaBank Payments & Consumeren prozedura arrunten arabera.

Datuen tratamendua burutuko dugu soilik horretarako adostasuna eman badiguzu. Adostasuna indarrean mantenduko da hori baztertu ezean.

CaixaBank Taldeko enpresekin dituzun produktu edo zerbitzu guztiak ezeztatzen badituzu, baina zure adostasuna baztertzea ahazten bazaizu, automatikoki baztertuko dugu guk.

Tratatutako datuen kategoriak: Datu-kategoria hauek tratatuko ditugu xede horretarako, horien edukia 5. epigrafean xehatuta dago:

 • Eman dizkiguzun datuak
 • Produktu eta zerbitzuen mantentzean behartutako datuak, datu sentikorrak salbuetsita
 • CaixaBank Payments & Consumerek ondorioztatutako datuak.
 • Zuzenean eman dizkiguzun datuak.

Tratamenduaren arduradunak: Adierazitako kategorietako zure datuen tratamendua interesa dakizkizukeen profilak prestatzeko analisiaren xedearekin, CaixaBank taldeko honako enpresa hauek egiten dute, erantzunkidetasunean: 

 • CaixaBank, S.A. 
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. 
 • CaixaBank Electronic Money, EDE, S.L. 
 • VidaCaixa, S.A.U., de seguros y reaseguros 
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U. 
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.U. 
 • Promo Caixa, S.A.U, 
 • Comercia Global Payments, E.P. S.L. 
 • Buildingcenter, S.A.U. 
 • Imagintech S.A. 

Jarraian aurkituko dituzu zure datuak tratatzen dituzten enpresen zerrenda eta erantzunkidetasunaren arabera gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak: 

www.caixabank.es/taldekoenpresak. 

B. Produktu eta zerbitzuen merkataritza-eskaintza hautatutako kanalen bidez

Helburua: Datuen tratamendu honen helburua da zure eskura jartzea eskaintza komertzialak, baimendu dizkiguzun kanalen bidez soilik, zure adostasuna ematean. 

Datuen tratamendua burutuko dugu soilik horretarako adostasuna eman badiguzu. Adostasuna indarrean mantenduko da hori baztertu ezean. 

CaixaBank Taldeko enpresekin dituzun produktu edo zerbitzu guztiak ezeztatzen badituzu, baina zure adostasuna baztertzea ahazten bazaizu, automatikoki baztertuko dugu guk. 

Tratatutako datuen kategoriak: Datu-kategoria hau tratatuko dugu xede horretarako, horren edukia 5. epigrafean xehatuta dago: 

 • Eman dizkiguzun datuak (identifikaziorako eta harremanetarako). 

Tratamenduaren arduradunak: Adierazitako kategoriako zure datuen tratamendua gure produktu eta zerbitzuen eskaintza komertzaial jakinarazteko zuk hautatutako kanalen bidez, erantzunkidetasunean egiten dute aurreko 6.1 (A) epigrafean zerrendatutako CaixaBank taldearen enpresa berek. Enpresa horiek datuak partekatu eta eskaintza komertzial bat jakinarazteko helburu horrekin erabili ahal izango dituzte. 

Jarraian aurkituko dituzu zure datuak tratatzen dituzten enpresen zerrenda eta erantzunkidetasunaren arabera gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak: www.caixabank.es/taldekoenpresak.

C. CaixaBank taldekoak ez diren enpresei datuak lagatzea 

Helburua: Tratamendu honen helburua da zure datuak lagatzea CaixaBank taldekoak ez diren eta horiekin akordioak ditugun enpresei, merkaturatzen dituzten produktuen eskaintza komertzialak egin diezazkizuten. 

Zure datuak laga diezazkiekegun hirugarren enpresa horiek jarduera hauetan aritzen dira: bankuak, inbertsio- eta aseguru-zerbitzuak, akzioak edukitzea, arrisku-kapitala, higiezinak, bidekoak, ondasun eta zerbitzuen salmenta eta banaketa, aholkularitza-zerbitzuak, aisialdia eta ongintza-sozialak. 

Zuk datuak lagatzeko baimena emateak ez du esan nahi hori berehala egingo dugunik. Zure datuak lagatzeko hirugarren enpresa batekin akordioren batera iristen bagara, egoera honen inguruan jakinaraziko litzaizuke, eta baita egin nahi den tratamenduaren xehetasunen inguruan ere. 

Datuen tratamendua burutuko dugu soilik horretarako adostasuna eman badiguzu. Adostasuna indarrean mantenduko da hori baztertu ezean. 

CaixaBank Taldeko enpresekin dituzun produktu edo zerbitzu guztiak ezeztatzen badituzu, 
baina zure adostasuna baztertzea ahazten bazaizu, automatikoki baztertuko dugu guk. 

Tratatutako datuen kategoriak: Datu-kategoria hau tratatuko dugu xede horretarako, 
horren edukia 5. epigrafean xehatuta dago: 

 • Eman dizkiguzun datuak (identifikaziorako eta harremanetarako). 

Helburua: Datuen tratamendu honen helburua da biometria darabilten baliabide teknikoak erabiltzea da zure nortasuna egiaztatzeko eta zure sinadura gauzatzeko CaixaBank Payments & Consumerekin mantendutako harremanetan. 

Tratamendu horri emandako adostasunak ahalbidetu egingo digu zure aurpegiko irudia, ahotsa edo hatz-markak erregistratzeko eskatzea, hori azterketa biometrikoko metodoen laguntzarekin egingo delarik, ondoren jatorrizkoekin zure nortasuna egiaztatzeko edo kontratu edo eragiketen onarpena egiaztatu behar dugunean. 

Zure biometriaren erregistroa borondatezkoa da guztiz, eta tratamendu hori egingo dugu 
soilik horretarako zure adostasuna eman badiguzu. Zure adostasuna indarrean mantenduko da hori baztertzen ez duzun bitartean. 

Tratamendu horretarako zure adostasuna ez badiguzu ematen ez du esan nahi CaixaBank Payments & Consumerek eskainitako ezein produktu edo zerbitzu atzitzeari utziko diozunik. Kasu horretan, zure nortasuna eta sinadura egiaztatzeko zereginak egingo ditugu 
biometria erabiltzen ez duten bitartekoekin. 

Zure produktu edo zerbitzu guztiak ezeztatzen badituzu, baina zure adostasuna kentzea ahazten bazaizu, guk automatikoki egingo dugu, zure produktu eta/edo zerbitzuak ezeztatuz. 

Tratatutako datuen kategoriak: Datu-kategoria hau tratatuko dugu xede horretarako, 
horren edukia 5. epigrafean xehatuta dago

 • Eman dizkiguzun datuak (datu biometrikoak). 

Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da tratamendu horren arduraduna. Ez dago beste tratamendurik erantzunkidetasunean beste arduradun batzuekin.

KONTRATU-HARREMANAK EGIKARITZEKO BEHARREZKO TRATAMENDUAK

Estos tratamientos de datos tienen como base jurídica el hecho de que son necesarios para gestionar los contratos que usted solicite o en los que usted es parte, o para aplicar, si usted lo solicita, medidas precontractuales, según se establece en el art. 6.1.b) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Por tanto, son tratamientos necesarios para que usted pueda establecer y mantener Relaciones Contractuales con nosotros. Si se opusiera a ellos, finalizaríamos esas relaciones, o no las podríamos establecer si aún no las hubiéramos iniciado.

Los tratamientos necesarios para la ejecución de las relaciones contractuales se indican a continuación ordenados de la (A) a la (B). Señalaremos para cada uno de ellos: la descripción de la finalidad (Finalidad), la tipología de los datos tratados (Tipología de datos tratados), si procede, información sobre el uso de perfiles (Uso de Perfiles), otra información necesaria acerca del tratamiento (Otra información relevante) y si son o no tratamientos realizados en régimen de corresponsabilidad con otras empresas del Grupo CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tratamiento).

A. Formalización, mantenimiento y ejecución de las Relaciones Contractuales

Finalidad: La finalidad de este tratamiento de datos es formalizar y mantener las Relaciones Contractuales que usted y nosotros establezcamos, incluido el tratamiento de sus solicitudes o mandatos, las gestiones previas a una contratación (relaciones precontractuales), que pueden tramitarse con nosotros directamente o a través de uno de nuestros intermediarios (como nuestro agente CaixaBank, S.A. o cualquiera de nuestros prescriptores, que cuentan con establecimientos comerciales de los que Usted puede ser cliente), así como el establecimiento de medidas para asegurar el cumplimiento de los contratos que tenga con nosotros y, en su caso, la gestión de la recuperación de deuda.

Este tratamiento de datos implica recoger la información necesaria para establecer la relación o gestionar la solicitud, evaluar la idoneidad de la contratación y tratar la información necesaria para el correcto mantenimiento y ejecución de los contratos.
Las actividades de tratamiento que se realizan en la formalización, mantenimiento y ejecución de las Relaciones Contractuales, son:

 • Recogida y registro de los datos y documentos necesarios para la contratación de los productos solicitados
 • Formalizar la firma de los contratos de los productos y servicios.
 • Gestionar la operativa de los productos y servicios que usted haya contratado con nosotros, lo que incluye la atención de sus consultas operativas, la gestión de las incidencias derivadas y la anotación y verificación de los apuntes contables de cobros y pagos de los productos y la remisión de comunicaciones operativas
 • Ajustar medidas para resolver impagos que pudieran producirse, lo que incluye: la gestión temprana de cobro de la deuda, la comunicación, en su caso, a agencias externas para realizar acciones de recobro, la comunicación, en su caso, de datos a sistemas de información crediticia, la interposición, en su caso, de demandas judiciales y su seguimiento, la identificación y seguimiento de situaciones de concurso de acreedores, y la revisión y valoración de venta de carteras.

Tipología de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido está detallado en el epígrafe 5, son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos
 • Datos sensibles relativos a situaciones de vulnerabilidad
 • Datos biométricos
 • Datos sobre capacidad jurídica y sobre necesidades especiales de comunicación
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de terceros observados en los extractos y recibos de cuentas a la vista y cuentas de pago
 • Datos de las comunicaciones mantenidas con usted
 • Datos obtenidos de la ejecución de modelos estadísticos
 • Datos de evaluación de riesgo o scoring
 • Datos de sistemas de información crediticia
 • Datos RISK SCORE de Equifax
 • Datos CIRBE
 • Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
 • Datos relativos a sanciones internacionales
 • Informaciones obtenidas de fuentes de acceso público y registros públicos

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Decisiones automatizadas: Cuando usted solicite la contratación de un producto o servicio utilizaremos mecanismos para comprobar que, según sus características objetivas (por ejemplo, su situación laboral o su residencia fiscal), el producto resulta no adecuado a sus necesidades, intereses y objetivos.

El establecimiento de estas categorías objetivas deriva de obligaciones normativas en materia de gobernanza de productos e instrumentos financieros y se incluye en las políticas internas de diseño de productos de la entidad.

En caso de que el producto no resulte adecuado, no será posible la contratación del mismo, rechazándose su solicitud de contratación de manera automatizada en función de la coincidencia de sus características objetivas con las del producto concreto que Ud. desee contratar.

Ud. puede ejercer su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado contactando directamente con CaixaBank Payments & Consumer a través de los canales informados en el epígrafe 4 de esta política

 • Comunicación a sistemas de información crediticia: Este tratamiento puede conllevar la comunicación a sistemas de información crediticia de los datos de la deuda o situación de impago, que se realizaría en base a nuestro interés legítimo de acuerdo con lo que le detallamos en el apartado 6.4.D
 • Obtención de datos de contacto:  Este tratamiento puede conllevar la obtención de datos adicionales de contacto suyos por agencias externas de recuperación de deuda de investigación, que se realizará en base a nuestro interés legítimo, de acuerdo con lo que le detallamos en el apartado 6.4.E
 • Consulta a la Tesorería General de la Seguridad Social: Las consultas al fichero VEDACON, responsabilidad de la Tesorería General de la Seguridad Social, tienen como finalidad verificar la información facilitada por el solicitante y las haremos en base a su consentimiento.
 • Consulta a Confirma Sistemas de Información, S.L.: Las consultas a Confirma Sistemas de Información, S.L. se efectúan para prevenir el fraude y las haremos en base a nuestro interés legítimo, que le detallamos en el apartado 6.4.D.

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

Además, si el producto o servicio que contrate lo comercializamos desde CaixaBank Payments & Consumer, pero lo emite otra empresa, esta empresa será la responsable del tratamiento de sus datos en relación con ese contrato.

Esto significa que, si contrata a través de CaixaBank Payments & Consumer, un seguro emitido por VidaCaixa o SegurCaixa estas empresas serán las responsables de sus datos como emisores de los productos y responsables de los mismos.

Le informaremos sobre ello, en detalle, en la documentación contractual de cada producto o servicio.

B. Análisis de la solvencia y la capacidad de devolución de los solicitantes y/o titulares de productos que impliquen financiación

Finalidad: La finalidad de este tratamiento de datos es evaluar si los solicitantes y/o titulares de productos o servicios que impliquen la devolución de dinero adelantado, o el pago aplazado de cuotas, tienen solvencia y capacidad de devolución suficientes para atender a los pagos previstos en las operaciones que se analicen y/o que han sido concedidas.
La información detallada sobre los tratamientos de análisis de la solvencia y la capacidad de devolución que se vayan a realizar cuando usted solicite o ya se le hayan concedido operaciones que impliquen la devolución de dinero adelantado, o el pago aplazado de cuotas, le serán informadas de manera detallada en la solicitud de operación que deberá firmar cuando solicite estas operaciones o, para el caso de operaciones ya concedidas, en el correspondiente contrato.

Las actividades de tratamiento que se realizan en el análisis de la solvencia y la capacidad de devolución de los solicitantes y/o titulares de productos que impliquen financiación son:

 • Análisis de la capacidad de devolución de los Solicitantes en el momento de la concesión de nuevas operaciones de crédito.
 • Análisis de la solvencia de los titulares de productos que impliquen financiación durante toda la vida de las operaciones de crédito que mantenga con nosotros, para la gestión interna de riesgos y para la prevención del impago de las mismas.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido esta detallado en el epígrafe 5, son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de terceros observados en los extractos y recibos de cuentas a la vista y cuentas de pago
 • Datos obtenidos de la ejecución de modelos estadísticos
 • Datos de evaluación de riesgo o scoring
 • Datos de sistemas de información crediticia
 • Datos RISK SCORE de Equifax
 • Datos CIRBE
 • Datos demográficos y socioeconómicos
 • Datos sobre inmuebles y vehículos asociados a su persona
 • Informaciones obtenidas de fuentes de acceso público y registros públicos

Uso de perfiles: ara este tratamiento elaboraremos un perfil de riesgos que utilizaremos exclusivamente para el análisis de la solvencia y la capacidad de devolución de los solicitantes y/o titulares de productos que impliquen financiación.

 • Finalidad: El perfil utilizado tiene como finalidad determinar la probabilidad de impago en la concesión de operaciones, evaluar si procede ajustar el riesgo de operaciones vigentes y realizar el cálculo de las provisiones y las exigencias de capital aplicables a CaixaBank Payments & Consumer.
 • Consecuencias: los perfiles de riesgo son herramientas de soporte en las decisiones sobre concesión o no de operaciones de riesgo, o del ajuste de los limites en las operaciones concedidas.

En los supuestos de operaciones solicitadas por canales electrónicos pueden implicar decisiones automatizadas de concesión o no, según se detalla en el apartado “Otra información relevante” siguiente.

 • Lógica: El perfil del solicitante usará la información indicada en epígrafe anterior “Tipología de datos tratados”.

Con esta información de base se atribuye un valor específico a cada uno de estos datos del interesado, cuya suma dará una puntuación relativa a la probabilidad de morosidad o incumplimiento de las obligaciones dinerarias.

La importancia de cada variable y su influencia en el resultado final se calcula de manera previa a través de modelos matemáticos y se incluye en las políticas internas de riesgo de la entidad.

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Decisiones automatizadas: Para el análisis de la solvencia y la capacidad de devolución, en solicitudes realizadas a través de canales electrónicos, utilizaremos tratamientos automatizados para comprobar que, según sus características y la información que nos haya facilitado, la financiación resulta o no adecuada a sus necesidades.

En caso de que la financiación solicitada no resulte adecuada a su capacidad de devolución según los cálculos de los perfiles utilizados no será posible la contratación del producto, rechazándose su solicitud de contratación de manera automatizada en ese canal.
Ud. puede volver a solicitar la operación para que el análisis no incorpore decisiones automatizadas, impugnar la decisión automatizada o ejercer su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado contactando directamente con CaixaBank Payments & Consumer a través de los canales informados en el epígrafe 4 de esta política.

 • Obligaciones normativas: Adicionalmente a que estos tratamientos sean necesarios para la ejecución de la relación contractual que mantenemos con usted, este tratamiento se realiza en base a lo establecido por la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, y demás obligaciones y principios de las normativas sobre concesión de préstamo responsable, normativas a las que nosotros, como establecimiento financiero de crédito, estamos sometidos.
 • Consultas a sistemas de información crediticia: Las consultas a sistemas de información crediticia necesarias para el análisis de la solvencia las realizaremos en base a nuestro interés legítimo, que le detallamos en el apartado 6.4.D.
 • Consulta y comunicación la CIRBE: Las consultas a la CIRBE necesarias para el análisis de la solvencia se realizan en base a lo dispuesto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Asimismo, se comunicarán los datos necesarios para identificar a las personas con quienes se mantengan riesgos de crédito, en base a la misma norma.

Corresponsables del tratamiento: La normativa sectorial sobre requisitos prudenciales y de solvencia que aplica al sector financiero obliga a que la concesión y el seguimiento de operaciones de crédito a clientes se realice conjuntamente entre todas las sociedades que componen un mismo grupo consolidado de entidades de crédito.

Por ello, las siguientes empresas del Grupo CaixaBank tratarán sus datos en corresponsabilidad para este tratamiento.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Hipotecaixa 2, S.L.U,
 • Banco BPI, S.A.

Encontrará los aspectos esenciales de los acuerdos del tratamiento en corresponsabilidad en: www.caixabank.es/empresasgrupo

ARAUDIAREN BETEBEHARRAK BETETZEKO BEHARREZKO TRATAMENDUAK

Estos tratamientos de datos tienen como base jurídica el hecho de que son necesarios para cumplir una obligación legal que nos es exigible, según se establece en el art. 6.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Por tanto, son necesarios para que usted pueda establecer y mantener Relaciones Contractuales con nosotros. Si se opusiera a ellos, deberíamos finalizar esas relaciones, o no las podríamos establecer si aún no las hubiéramos iniciado.

Los tratamientos necesarios para cumplir con obligaciones normativas se indican a continuación ordenados de la (A) a la (D). Señalaremos para cada uno de ellos: la descripción de la finalidad (Finalidad), la tipología de los datos tratados (Tipología de datos tratados), si procede, información sobre el uso de perfiles (Uso de Perfiles), otra información necesaria acerca del tratamiento (Otra información relevante) y si son o no tratamientos realizados en régimen de corresponsabilidad con otras empresas del Grupo CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tratamiento).

A. Tratamiento para cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es la adopción de las medidas impuestas a nuestra actividad por la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Las operaciones de tratamiento que se realizan para cumplir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales de la financiación del terrorismo son:

 • Recabar la información y documentación que permite cumplir con las medidas de diligencia debida y de conocimiento de los clientes;
 • Comprobar la información que usted nos facilite;
 • Verificar si usted desempeña o ha desempeñado cargos de responsabilidad pública;
 • Categorizar su nivel de riesgo, en función del cual se aplicarán las distintas medidas de diligencia debida con base en la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo;
 • Realizar el análisis de las operaciones que se realizan a través de CaixaBank Payments & Consumer, de acuerdo con lo que establecen las obligaciones legales;
 • Verificar su relación con sociedades y, si es necesario, su posición de control en la estructura de propiedad de las mismas, y;
 • Comunicar y actualizar mensualmente su información en el Fichero de Titularidades Financieras, responsabilidad del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido está detallado en el epígrafe 5 son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de terceros observados en los extractos y recibos de cuentas a la vista y cuentas de pago
 • Datos de las comunicaciones mantenidas con usted
 • Datos obtenidos de la ejecución de modelos estadísticos
 • Datos sobre administradores, cargos funcionales y vinculaciones societarias
 • Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
 • Informaciones obtenidas de fuentes de acceso público y registros públicos

Uso de perfiles: Este tratamiento implica la elaboración de un perfil que utilizamos exclusivamente para la adopción de las medidas impuestas a nuestra actividad por la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

 • Finalidad: El perfil utilizado tiene como finalidad impedir la contratación de operativas susceptibles de ser objeto de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
 • Consecuencias: Los perfiles son herramientas que ayudan a las unidades de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a determinar si las operativas son susceptibles o no de ser objeto de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo y, por tanto, a aceptarlas o no.

Corresponsables del tratamiento: Las siguientes empresas del Grupo CaixaBank tratarán sus datos en corresponsabilidad para este tratamiento.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • Banco BPI, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • Puerto Triana, S.A.U.

Encontrará los aspectos esenciales de los acuerdos del tratamiento en corresponsabilidad en: www.caixabank.es/empresasgrupo

B. Tratamiento para cumplir con la normativa en materia tributaria

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es la adopción de las medidas impuestas a nuestra actividad por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua, y demás normativas fiscales vigentes.

Las operaciones de tratamiento que se realizan para cumplir la normativa en materia tributaria son:

 • Recabar la información y documentación relativa a su fiscalidad que establezcan las normas fiscales, y;
 • Comunicar a la administración pública los datos relativos a su fiscalidad, cuando así esté establecido por las normas o sea requerido por la autoridad.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido está detallado en el epígrafe 5 son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

C. Tratamiento para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las políticas de sanciones y contramedidas financieras internacionales

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es la adopción de las medidas impuestas a nuestra actividad en los programas de sanciones y contramedidas financieras internacionales adoptados por la Unión Europea y el Reino de España.

Para cumplir los programas de sanciones y contramedidas financieras internacionales nosotros contrastaremos si usted consta en listas de personas o entidades que estén incluidas en leyes, regulaciones, directrices, resoluciones, programas o medidas restrictivas en materia de sanciones económico-financieras internacionales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino de España, así como la Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majesty´s Treasury (HTM) del Reino Unido y/o el U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido está detallado en el epígrafe 5 son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos relativos a sanciones internacionales

Corresponsables del tratamiento: Las siguientes empresas del Grupo CaixaBank tratarán sus datos en corresponsabilidad para este tratamiento:

 • · CaixaBank, S.A.
 • · CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • · VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros
 • · Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • · CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • · Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • · Buildingcenter, S.A.U.
 • · Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • · Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • · Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • · Banco BPI, S.A.
 • · CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • · Bankia Habitat, S.L.U.
 • · CaixaBank Equipment Finance, S.A.
 • · Puerto Triana, S.A.U.

Encontrará los aspectos esenciales de los acuerdos del tratamiento en corresponsabilidad en: www.caixabank.es/empresasgrupo

D. Tratamiento para la atención de quejas y reclamaciones.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es la atención de las consultas, quejas y reclamaciones que se realicen ante CaixaBank Payments & Consumer, de acuerdo con la normativa aplicable a su condición de entidad financiera; en concreto, la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, así como la orden ECO/73/2004, que obliga a tener disponible un servicio de atención al cliente donde se puedan atender las quejas y reclamaciones de los usuarios financieros.

A su vez, la Ley 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, obliga al responsable del tratamiento, en este caso CaixaBank Payments & Consumer, a atender las reclamaciones que se presenten ante su Delegado de Protección de Datos, así como a atender los derechos en materia de protección de datos que puedan ejercer los interesados.

Las operaciones de tratamiento que se realizan para cumplir la normativa en materia de tratamiento de atención de quejas y reclamaciones son:

 • Recepción de la queja o reclamación del usuario financiero por el Servicio de Atención al cliente de CaixaBank Payments & Consumer;
 • Contestación en el plazo establecido a la queja o reclamación presentada, y;
 • Atención de los derechos en materia de protección de datos y consultas al Delegado de Protección de datos de CaixaBank Payments & Consumer, así como, las actividades necesarias para colaborar con la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de datos)

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido está detallado en el epígrafe 5 son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos sobre capacidad jurídica y sobre necesidades especiales de comunicación
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de terceros observados en los extractos
 • Datos de las comunicaciones mantenidas con usted
 • Datos de navegación propios
 • Datos de sistemas de información crediticia
 • Datos CIRBE

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

CAIXABANK-EN INTERES LEGITIMOAN OINARRITUTAKO TRATAMENDUAK PAYMENTS & CONSUMER

Estos tratamientos tienen como base jurídica la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por CaixaBank Payments & Consumer o por un tercero, siempre que sobre esos intereses no prevalezcan los intereses de usted, o sus derechos y libertades fundamentales, según se establece en el art. 6.1.f) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La realización de estos tratamientos implicará que habremos realizado una ponderación entre sus derechos y nuestro interés legítimo en la cual habremos concluido que el último prevalece. En caso contrario, no realizaríamos el tratamiento. Usted puede consultar en cualquier momento el análisis de ponderación del interés legítimo de un tratamiento mandando su consulta a la dirección de correo electrónico delegado.proteccion.datos@caixabank.com 

Asimismo, le recordamos que tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.

Detallamos estos tratamientos a continuación, ordenados de la (A) a la (F). Señalaremos para cada uno de ellos: el Interés Legítimo de CaixaBank Payments & Consumer (Interés Legítimo de CaixaBank Payments & Consumer) la descripción de la finalidad (Finalidad), la tipología de los datos tratados (Tipología de datos tratados), si procede, información sobre el uso de perfiles (Uso de perfiles), otra información necesaria acerca del tratamiento (Otra información relevante) y si son o no tratamientos realizados en régimen de corresponsabilidad con otras empresas del Grupo CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tratamiento).

A. Gestión del desempeño de empleados, agentes y proveedores

Interés Legítimo de CaixaBank: El interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer para realizar este tratamiento es gestionar las relaciones con los empleados, agentes, proveedores y prescriptores en base a su desempeño profesional.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es hacer seguimiento del desempeño, objetivos y retos profesionales de empleados, agentes, proveedores y prescriptores, mediante el análisis de las operaciones y contrataciones que estos mantienen con los clientes.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido esta detallado en el epígrafe 5, son:

 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Derecho de oposición al tratamiento: Usted tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.
 • Uso accesorio de su información: En estos tratamientos de datos, se trata la información de los clientes, pero su información es accesoria a la finalidad perseguida. Estos tratamientos no tienen ningún efecto ni consecuencia para el titular de los datos.

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

B. Prevención del fraude

Interés Legítimo de CaixaBank Payments & Consumer: el interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer y las empresas corresponsables detalladas en este epígrafe para realizar este tratamiento es prevenir fraudes que supongan pérdidas económicas o reputacionales, a la entidad, o a sus clientes.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es adoptar las medidas necesarias para evitar operaciones o conductas maliciosas antes de su consecución, o revertir sus efectos si se llegan a producir, mediante la identificación de operaciones o conductas sospechas de intentar cometer fraude a la entidad o a sus clientes.

Las operaciones de tratamiento que se realizan en la lucha contra el fraude son:

 • Verificar la identidad de los clientes que se relacionan con la entidad para prevenir accesos fraudulentos a información u operativas.
 • Revisar y analizar las contrataciones y operaciones que se realizan en nuestros sistemas para proteger a nuestros clientes del fraude en cualquier canal y prevenir ciberataques.
 • Consultar su identidad y la validez de los documentos identificativos aportados ante las bases de datos nacionales e internacionales gestionadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad y organizaciones análogas como INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal), para validar que usted es el titular del documento identificativo que nos aporta y para protegerle del fraude de suplantación (que otra persona se haga pasar por usted).
 • Consultar la información incluida en el Servicio de Prevención del Fraude PAYGUARD, para detectar cuentas fraudulentas, y comunicar, en su caso, sus operaciones fraudulentas.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido esta detallado en el epígrafe 5, son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de terceros observados en los extractos y recibos de cuentas a la vista y cuentas de pago
 • Datos de las comunicaciones mantenidas con usted
 • Datos de navegación propios
 • Datos geográficos
 • Datos obtenidos de la ejecución de modelos estadísticos
 • Datos de evaluación de riesgo o scoring

Uso de perfiles: Este tratamiento implica la elaboración de un perfil relativo a su operativa y actividades habituales que utilizamos exclusivamente para identificar situaciones anómalas que pueden ser indicativas de intento de fraude

 • Finalidad: El perfil utilizado tiene como finalidad identificar operativas o interacciones no habituales o alejadas de su perfil de comportamientos susceptibles de ser intentos de fraude o de acceso fraudulento a información.
 • Consecuencias: Los perfiles son herramientas que ayudan a identificar operaciones fraudulentas y su uso comporta la aplicación de medidas que van desde la revisión detallada de la operación, a su bloqueo o denegación de ejecución automática.

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Decisiones automatizadas: Para la prevención del fraude utilizaremos tratamientos automatizados para tratar de detectar operaciones fraudulentas.

En el caso operaciones que no puedan ser anuladas una vez realizadas, tales como pagos o trasferencias inmediatas, si los tratamientos automatizados detectan operaciones sospechosas de no ser legitimas las bloquearán impidiendo su ejecución.
Usted puede volver a solicitar la operación, impugnar la decisión automatizada o ejercer su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado contactando directamente con CaixaBank Payments & Consumer a través de los canales informados en el epígrafe 4 de esta política.

 • Derecho de oposición al tratamiento: sted tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.
 • Servicio de Prevención del Fraude PAYGUARD: CaixaBank está adherida al Servicio de Prevención del Fraude PAYGUARD, en el que participan las principales entidades financieras del país y que es gestionado por Sociedad Española de Sistemas de Pago, S.A. (Iberpay).

La finalidad de este Servicio es reducir los niveles de fraude relacionados con los movimientos entre cuentas, mediante la detección, investigación, control y posible denuncia de operaciones sospechosas y fraudulentas cometidas en la cuenta corriente o de ahorro de los clientes. La base jurídica del tratamiento es el interés legítimo en la lucha contra el fraude que puede afectar a estas operaciones.

CaixaBank podrá incluir en el Servicio de Prevención del Fraude PAYGUARD los datos relativos al número de IBAN y datos identificativos del titular de la cuenta donde se hubiera detectado la operación sospechosa o fraudulenta. Usted podrá consultar la lista actualizada de las entidades participantes en: https://www.iberpay.es/es/servicios/servicios/prevenci%C3%B3n-del-fraude/

Los datos serán conservados un máximo de treinta días en el caso de las operaciones sospechosas, y de un año en el caso de operaciones fraudulentas confirmadas.

Las entidades participantes en el Servicio de Prevención del Fraude PAYGUARD son las corresponsables de tratamiento de sus datos. Usted puede solicitar los aspectos esenciales del acuerdo de corresponsabilidad dirigiendo un correo a www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos, y ejercer sus derechos en relación al tratamiento de los datos a través de cualquiera de los canales indicados en el epígrafe 4. Ejercicio de derechos y presentación de reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Corresponsables del tratamiento: Las siguientes empresas del Grupo CaixaBank tratarán sus datos en corresponsabilidad para este tratamiento:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Global Payments Moneytopay, EDE, S.L.

Encontrará los aspectos esenciales de los acuerdos del tratamiento en corresponsabilidad en: www.caixabank.es/empresasgrupo

C. Consulta y comunicación a sistemas de información crediticia en el marco de la solicitud y posterior gestión de productos que impliquen financiación.

Interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer: El interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer para realizar este tratamiento es evitar impagos y moras de los solicitantes o titulares de productos que impliquen financiación.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es evaluar la solvencia y capacidad de devolución para (i) garantizar un adecuado cumplimiento por parte de los interesados de las obligaciones de pago derivadas de las operaciones concedidas, (ii) hacer el seguimiento y la gestión de las operaciones concedidas, y (iii) prevenir y gestionar el impago y las situaciones de morosidad.

Las operaciones de tratamiento que se realizan en la consulta y comunicación a ficheros de solvencia son:

 • Consultar su información: Con carácter previo a la concesión de las operaciones que impliquen financiación o con el fin de llevar a cabo el seguimiento y gestión del riesgo del crédito concedido, se consultarán las bases de datos de los siguientes ficheros de solvencia patrimonial y de crédito: (i) Fichero Asnef; (ii) Fichero Badexcug, y;
 • Comunicar sus datos personales: Si usted dejara de pagar cualquiera de las obligaciones dinerarias que ha contraído con nosotros respecto de nuestras Relaciones Contractuales, podremos comunicar los datos del impago a los mismos ficheros de solvencia patrimonial y de crédito, en las condiciones y con los requisitos previstos en la normativa.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad son los siguientes:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de sistemas de información crediticia

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Derecho de oposición al tratamiento: Usted tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.

Corresponsables del tratamiento: CaixaBank Payments & Consumer y los ficheros de solvencia Asnef y Badexcug realizan en régimen de corresponsabilidad este tratamiento. A continuación, le indicamos los datos de contacto de los ficheros de solvencia:

 • Fichero Asnef: Asnef Equifax Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito. Apartado de correos10546, 28080 Madrid (sac@equifax.es)
 • Fichero Badexcug: Apartado de correos 1188, 28108 Alcobendas (badexcug@experian.com)

D. Obtención de datos de contacto adicionales para la gestión de situaciones de impago

Interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer: El interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer es recuperar deuda en situaciones de impago, para lo que es necesario tener datos de contacto actualizados de los clientes.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es recabar información de contacto adicional de los clientes para contactar con ellos en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Los datos de contacto adicionales se obtienen de fuentes de acceso público a través de agencias de recuperación de deuda y de investigación, garantizando siempre que los datos recabados cumplan con el principio de calidad, y que se obtengan de manera lícita.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad son los siguientes:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Informaciones obtenidas de fuentes de acceso público y registros públicos

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Derecho de oposición al tratamiento: Usted tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

E. Elaboración de informes de gestión y modelos matemáticos

Interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer: El interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer para realizar este tratamiento es diseñar, organizar y optimizar su actividad empresarial y su actividad comercial de la manera más eficiente posible, para lo que es necesario disponer de informes sobre la gestión y actividad de la compañía y del mercado, así como algoritmos matemáticos de análisis avanzado de información.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es elaborar informes sobre la actividad de la compañía y su relación con el mercado, sobre la composición y evolución de su base de clientes y sobre la conveniencia y eficacia de sus productos y servicios, que permitan su eficiente dirección y gestión y crear y mantener modelos estadísticos y matemáticos que permitan realizar los tratamientos detallados en esta política que requieran de cálculos y análisis avanzados de la información.

Tipologías de datos tratados Los datos que trataremos para esta finalidad son los que se han identificado previamente en cada uno de los tratamientos, aplicando, cuando sea posible, técnicas de anonimización o pseudonimizacion para garantizar que esos tratamientos no tienen impacto en los derechos de sus titulares, y que el resultado de los tratamientos son informes con información estadística o agregada, o fórmulas matemáticas o algorítmicas.

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Derecho de oposición al tratamiento: Usted tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.
 • Tratamiento de datos accesorio: Los tratamientos de datos para la creación de informes estadísticos y modelos matemáticos no tienen como finalidad el tratamiento de los datos en relación con los clientes de manera individual.

Este tratamiento de datos es necesario, pero accesorio, a la finalidad principal que es elaborar informes de gestión, o formulas algorítmicas o matemáticas y por ello se realizan utilizando siempre que es posible técnicas de anonimización o, en su defecto, pseudonimización y minimización de la información tratada.

Estos tratamientos no tienen ninguna afectación individual ni consecuencia sobre los titulares de los datos.

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

F. Envío de comunicaciones comerciales basadas en un perfil comercial básico

¿A quién aplica este tratamiento?: Realizaremos este tratamiento con sus datos únicamente si: 

 • no nos ha manifestado sus preferencias sobre los tratamientos comerciales descritos en los apartados 6.1.A., 6.1.B. y 6.1.C de esta Política.
 • le hemos enviado una comunicación personalizada informándole al respecto; y
 • no ha ejercido su derecho de oposición.

Interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer: El interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer para realizar este tratamiento es potenciar la comercialización de los productos y servicios de su cartera y la fidelización de los clientes. 

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es el envío de comunicaciones comerciales sobre productos y servicios similares a los que usted haya contratado a CaixaBank Payments & Consumer, en base a un perfil comercial básico que realizaremos con sus datos.

Tipologías de datos tratados: las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad son los siguientes:

 • Datos identificativos y de contacto: nombre y apellidos, sexo, información de contacto postal, telefónica y electrónica, domicilio de residencia, nacionalidad y fecha de nacimiento, idioma de comunicación, documento identificativo.
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos: actividad profesional o laboral, ingresos o retribuciones.
 • Datos de contratación: productos y servicios contratados o solicitados, condición de titular, autorizado o representante del producto y servicio contratado e información y movimientos de las operaciones de financiación.
 • Datos financieros básicos: saldos actuales e históricos de productos y servicios e historial de pago de los productos y servicios contratados.
 • Datos obtenidos de la ejecución de modelos estadísticos: utilizamos los resultados de la aplicación de modelos matemáticos con los datos de los clientes, para luchar contra el fraude, deducir sus hábitos de consumo, preferencias o propensiones de contratación, cumplir con nuestras obligaciones normativas y gestionar las operativas de sus productos y/o servicios.
 • Datos de evaluación de riesgo o scoring: en las operaciones de financiación o pago por cuotas, deduciremos su capacidad de pago o impago, o los límites de riesgo, aplicando modelos matemáticos estadísticos que se calculan con sus datos.
 • Datos demográficos y socioeconómicos: datos estadísticos no asociados a personas determinadas sino a zonas geográficas, sectores de edad o sectores de actividad profesional, que utilizaremos para ponerlos en relación con la información de los clientes.

Uso de perfiles: Para este tratamiento elaboraremos un perfil comercial básico únicamente con los datos que le hemos indicado anteriormente:

 • Finalidad del perfil:  El perfil utilizado tiene como finalidad deducir los productos y servicios que creamos que pueden interesarle, para ofrecerle su contratación en lugar de dirigirle ofertas comerciales genéricas.
 • Consecuencias: la consecuencia del uso del perfil comercial básico es el envío de ofertas sobre productos y servicios de CaixaBank, personalizadas en base a los datos que le hemos indicado. Este perfilado no lo utilizamos, en ningún caso, para la denegación de ningún producto o servicio, ni para determinar límites de crédito. Que se oponga a este tratamiento no impide, limita o condiciona su acceso a nuestro catálogo completo de productos y servicios que tiene siempre a su disposición. En caso de que solicite la contratación de cualquier producto o servicio, su solicitud será evaluada con usted conforme a nuestros procedimientos ordinarios, sin que la oposición a este tratamiento afecte a esta evaluación.
 • Lógica: Este perfil comercial básico se calcula a partir de los datos indicados en el apartado “Datos tratados”, con una profundidad temporal de trece meses.

A estos datos se les aplican fórmulas matemáticas obtenidas a partir de comportamientos observados en el pasado en clientes de similares características para, de esta forma, inferir la propensión al consumo del cliente. Estas fórmulas matemáticas permiten determinar la importancia de cada uno de los datos tratados en el resultado final del perfil del cliente.

Dicho resultado final es la probabilidad de que el cliente esté interesado en un producto o servicio.

 Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

Además, tiene a su disposición los canales habituales que le indicamos en el epígrafe 4. 

Si decidiera ejercer su derecho de oposición, le informamos que dejaremos de realizar el tratamiento sin requerirle ningún otro requisito adicional. 

 • Comprobación previa de su capacidad de pago: Cuando las ofertas que queramos transmitirle consistan en productos o servicios que impliquen el pago de cuotas o en financiación, comprobaremos previamente su capacidad de pago.Esta comprobación previa la realizaremos mediante el tratamiento detallado en el epígrafe 6.2.B de esta Política de Privacidad, con el fin de ofrecerle un límite de crédito y un plazo de devolución adecuados al conocimiento que tengamos de su situación financiera, de acuerdo con los principios de responsabilidad en la oferta de productos de financiación exigidos por el Banco de España y por la normativa sobre supervisión prudencial y de solvencia de las entidades de crédito y de préstamo responsable.
 • Vigencia del tratamiento: Este tratamiento entrará en vigor a partir del 10 de octubre de 2022. En todo caso, con carácter previo, recibirá una comunicación informativa personalizada.

Dejaremos de realizar este tratamiento, sin ningún otro requisito adicional, en cualquiera de estas dos circunstancias: 

 •  Cuando nos pongamos en contacto con usted para solicitar su consentimiento a los tratamientos comerciales de las empresas del Grupo CaixaBank descritos en los apartados 6.1. (A, B y C), tanto si usted los autoriza como si los rechaza.
 •  En caso de que usted ejercite su derecho de oposición.

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.


DATUEN HARTZAILEAK

 

Datuen tratamenduaren arduraduna eta erantzunkideak: 

CaixaBank Payments & Consumer-eko bezero gisa tratatutako datuak CaixaBank Payments & Consumeren tratatzen ditugu. Tratamenduak erantzunkidetasunean egiten badira, CaixaBank taldeko enpresek egiten dituzte, tratamendu bakoitzerako adierazi dugunaren arabera.

Agintari eta erakunde ofizialak

CaixaBank Payments & Consumer bezalako kreditu-erakundeak eta gainerako ordainketa-zerbitzuen hornitzaileak legez behartuta egon gaitezke egiten ditugun transakzioen inguruan informazioa emateko Europar Batasunean edo handik kanpo kokatutako beste herrialdeetako autoritate edo erakunde ofizialei. Betebehar hori ematen da terrorismoaren finantzaketa eta antolatutako delinkuentzia modu larrien eta kapitalak zuritzearen aurkako borrokaren esparruan, eta baita Espainiako Bankuak eta Europako Banku Zentralak egindako kreditu-erakundeen zentzuzko ikuskapenaren esparruan ere. 

Betebehar horri lotuta egon daitezke ordainketa-sistemak eta zerbitzu teknologikoen emaileak, horiekin harremanak mantentzen ditugunekin eta horiei datuak igortzen dizkiegunak, transakzioak egiteko. 

Diru-betebeharren betetze edo ez-betetzeari buruzko fitxategiak

Gure kontratu-harremanei dagokienez, gurekin hartu duzun diru-betebeharren bat ordaintzeari utziko bazenio, araudian aurreikusitako baldintza eta betekizunen arabera jakinarazi ahal izango dizkiegu ez ordaintzearen datuak kreditu-informazioko sistema hauei: 

 • Asnef fitxategia: Equifax Ibérica, S.L. 10546 posta-kutxa, 28080, Madril (sac@equifax.es). 
 • Badexcug fitxategia: Experian Bureau de Crédito, S.A. 1188 posta-kutxa, 28108 Alcobendas (badexcug@experian.com). 

Halaber, jakinarazten dizugu zure eskubideak erabil ditzakezula: sarbidea, zuzenketa, aurka egitekoa, ezabatzea, mugatzea, zure datu pertsonalen eramangarritasuna eta erabaki automatizatu baten objektu ez izatekoa. Horiek legearen arabera, betetze edo ez betetze fitxategi horien aurrean egingo dira, adierazitako helbideetan.

Datuen jakinarazpena zerbitzuak azpikontratatzean

Batzuetan, izaera pertsonaleko datuetara sarbide potentziala duten zerbitzu-emaileengana jotzen dugu. 

Zerbitzu-emaile horiek berme egoki eta nahikoak ematen dituzte datuen tratamenduari dagokienez, izan ere, zerbitzu-emaileen hautaketa arduratsu bat egiten dugu, zeinak barne hartzen dituen eskakizun espezifikoak zerbitzuek izaera pertsonaleko datuen tratamendua gauzatzen badute. 

Zerbitzu-emaileen esku mota honetako zerbitzuak utz ditzakegu: 

 • Backoffice finantzarioko zerbitzuak 
 • Administrazio-laguntzako zerbitzuak 
 • Auditoretza- eta aholkularitza-zerbitzuak 
 • Zerbitzu juridikoak eta ordaindu gabekoak berreskuratzeko zerbitzuak 
 • Ordainketa-zerbitzuak 
 • Marketin- eta publizitate-zerbitzuak Inkesten zerbitzuak 
 • Call center zerbitzuak 
 • Zerbitzu logistikoak 
 • Segurtasun fisikoaren zerbitzuak 
 • Zerbitzu informatikoak (sistemen eta informazioaren segurtasuna, zibersegurtasuna, informazio-sistemak, arkitektura, ostatatzea, datuak prozesatzea) 
 • Telekomunikazio-zerbitzuak (ahotsa eta datuak) 
 • Inprimaketa, gutuneratze, posta-bidalketa eta mezularitza zerbitzuak 
 • Informazioa (digitala eta fisikoa) babesteko eta suntsitzeko zerbitzuak 
 • Eraikinak, instalazioak eta ekipamenduak mantentzeko zerbitzuak

DATUAK GORDETZEKO ALDIA

Kontratu-harremanak izateko gordetzea

Ezarri ditugun kontratu-harremanak indarrean jarraitzen duten bitartean tratatuko ditugu zure datuak. Baimenean oinarritutako tratamenduetarako baimenak gordetzea. Zure baimenean oinarritutako datuen tratamenduak egingo ditugu, zuk horiek ezeztatu arte. 

CaixaBank Taldeko enpresekin dituzun produktu edo zerbitzuen kontratu guztiak ezeztatzen badituzu, baina ez badituzu ezeztatzen guri emandako adostasunak, automatikoki baliogabetuko ditugu bezero izateari uzten diozunean.

Datuak lege-betebeharrak betetzeko eta erreklamazioak egin, gauzatu eta defendatzeko gordetzea 

Zure adostasuna kenduz zure datuen erabileraren adostasunak ukatzean, edo gurekin ezarri dituzun kontratu- edo negozio-harremanak amaitzean, zure datuak mantenduko ditugu soilik legezko betebeharrak betetzeko eta erreklamazioak egin, gauzatu edo defendatzeko gordetzea kontratu-harremanetatik eratorritako ekintzen preskripzio-epean zehar. 

Datu horiek tratatuko ditugu helburu horietarako soilik erabiltzen direla bermatzeko beharrezko neurri tekniko eta antolatzaileak aplikatuz.

Datuak suntsitzea

Zure datuak suntsituko ditugu CaixaBank Payments & Consumeren jarduera arautzen duten arauek ezarritako gordetze-epeak igarotzean, eta zu eta gure artean ezarritako harremanetatik eratorritako ekintza administratibo edo judizialen preskripzio-epeak igarotzean.


EUROPAKO ESPARRU EKONOMIKOTIK KANPO EGINDAKO DATUEN TRANSFERENTZIAK

 

CaixaBank Payments & Consumer-en zure datuak tratatzen ditugu Europako Esparru Ekonomikoaren barruan, eta, oro har, esparru horretan kokatzen diren edo babes-maila egokia duten herrialdeetako zerbitzu-hornitzaileak kontratatzen ditugu. 

Tratamenduak Europako Esparru Ekonomikotik kanpo edo babes-maila egokiarekin aitortu ez diren herrialdeetako zerbitzu-emaileak erabili behar baditugu, zure datuen tratamenduaren segurtasuna eta zilegitasuna bermatzea ziurtatuko genuke. 

Horretarako, zerbitzu-emaile horien berme egokiak agintzen ditugu, DBEOn ezarritakoaren arabera, adibidez, arau korporatibo lotesleak izatea, zeinak bermatuko duten informazioaren babesa Europako arauak ezartzen dituztenen antzera, edo Europar Batasuneko klausula tipoak harpidetzea.


ERABAKI AUTOMATIZATUAK

 

Gainera, gurekin mantentzen dituzun kontratu-harremanetan zehar tratamendu automatizatuan soilik eta esklusiboki oinarritutako erabakiak har ditzaketen mekanismoak erabiliko bagenitu (hau da, pertsona batek parte hartu gabe), zure gain edo zure pertsonaren gain eragin juridikoak eragin litzatekeenak, edo zugan eragin nabarmena izango luketenak (adibidez, produktu jakin baten kontratazioa ukatzea), horri buruz jakinaraziko dizugu eskatu diguzun produktu edo zerbitzuaren kontratu-dokumentazioan. 

Halaber, zure eskubideak eta interesak zaintzeko neurriak hartuko ditugu une horretan, giza esku-hartzea lortzeko, zure ikuspuntua adierazteko eta erabakia aurkaratzeko eskubidea emanez.


BERRIKUSKETA

 

Pribatutasun-politika honen berrikusketa egingo dugu beharrezkoa den bakoitzean zu behar bezala informatuta egon zaitezen, adibidez, arau edo irizpide berriak argitaratzean edo tratamendu berriak egitean.

Ohiko komunikazio-kanalak erabiliz abisatuko dizugu pribatutasun-politika honetan funtsezko aldaketak edo aldaketa garrantzitsuak gertatzen diren bakoitzean.