PERTSONAK ARDATZ DITUEN KULTURA

 

CaixaBank Payments & Consumer-en badakigu gure plantilla dela gure aktiborik handiena. Horregatik, lanean ari gara gure jarduera lan-ingurune inklusibo, anitz eta parekidean gara dadin, eta, aldi berean, pertsona guztien talentua eta garapen profesionala sustatzen dugu.

GARAPEN PROFESIONALA ETA PRESTAKUNTZA

Gure plantilla osatzen duten pertsonen garapena bultzatzen dugu, lanbide-profil eta lanpostu bakoitzerako gaitasunen araberako kudeaketaren bidez, gure taldeko pertsona guztiek beren potentziala gauzatu ahal izan dezaten.

Gure ikaskuntza-estrategia hiru ildotan oinarritzen da, pertsonek inoiz ikasteari utz ez diezaioten:

PRESTAKUNTZA ARAUTUA

Erakunde arautzaileak eskatzen duenaren arabera.

PRESTAKUNTZA GOMENDATUA

CaixaBank Taldearen Prestakuntza Planak iradokitzen dituen gaien arabera

AUTOIKASKUNTZA

Funtsezko ezagutzen eta trebetasunen arloetako interes pertsonalen arabera.

2022an, 380 prestakuntza baino gehiago eta 19.000 prestakuntza-ordu baino gehiago eskaini genizkien 6.487 langileri, hau da, 30 ordu pertsonako, batez beste.

 

DEVELOPMENT BY SKILLS

Prestakuntza-proiektu berri bat da, gure plantilla hobeto prestatuta egon dadin finantza-sektorean gertatzen ari diren aldaketa azkarrei erantzuteko (digitalizazioa, kontsumitzailearen ohitura-aldaketak). Proiektu hau pertsonen garapenaren kudeaketa eraldatzean oinarritzen da, Job Profiletan eta Skill-etan (lan-profilak eta trebetasunak) oinarritutako eredu bat ezarriz. Eraldaketa hori lortzeko, lau Building Block edo fase ezarri dira:

Proiektu horren bidez, 321 Job Profil identifikatu izan ahal izan dira CaixaBank Taldeko enpresa guztietan.

BERDINTASUNA ETA ANIZTASUNA

Lan-ingurune segurua eta inklusiboa sustatzen dugu, aniztasunarekiko errespetuan eta aukera-berdintasunaren sustapenean oinarritua, edozein diskriminazio-mota ezabatuz eta gizarte-aldaketa positiboan lagunduz. Hori lortzeko, III. Berdintasun Plana dugu martxan, burutu diren 50 ekintza baino gehiagorekin.

GEHIAGO JAKIN NAHI DUZU?

Berdintasunean eta errespetuan oinarritutako tratua sustatzen dugu gure plantilla osatzen duten pertsona guztien artean. Barne erabilerako prestakuntzen eta materialen bidez, hizkuntza inklusiboaren, ez-sexistaren eta joera eta estereotiporik gabeko komunikazioaren erabilera sustatzen laguntzen dugu.

Errespetuan, aukera-berdintasunean eta inklusibotasunean oinarritutako lan-ingurunea bultzatzeko, Wengage programa garatu dugu, genero-, funtzio- eta belaunaldi-aniztasunari buruzko mentoring-saioak eskaintzen dituena:

Mentoring femeninoa

MENTORING FEMENINOA

Emakumeen zeharkako trebetasunak eta lidergo-trebetasunak garatzen laguntzen du, eta, aldi berean, norberaren buruari ezarritako sinesmen mugatzaileak gainditzera bultzatzen du.

Reverse mentoring

REVERSE MENTORING

45 urtetik gorako pertsonen kultura digitala indartzen du gazteen ahalduntzearen bidez, bi kolektiboen lidergoa hobetzen den bitartean eta pertsona beteranoenen antolamendu-jakinduria transmititzen den bitartean.

Horregatik guztiagatik, Berdintasun Ministerioak ematen duen "Berdintasuna Enpresan" bereizgarria dugu 2017. urtetik. 2022an beste 3 urterako luzatzea lortu genuen.

BERDINTASUN BEREIZGARRIA

ONGIZATEA, GIZARTE-ONURAK ETA KONPENTSAZIOA

Talentu berriak erakartzeko eta ditugunak zaintzeko erronka dugu. Horretarako, onura ekonomiko eta sozialak eskaintzen dizkiegu gure langileei. Horien artean, nabarmentzekoak dira hileko soldata finko lehiakorra eta helburuei lotutako ordainsari aldakorra, pentsio-plan bat eta aseguru mediko bat, beste batzuen artean. Gure onura sozial guztiak programa hauetan txertatzen dira:

LIVE & FAMILY

Langileen familiei laguntzeko: laguntzak haurtzaindegirako, ordaindutako baimenak, bizi- eta istripu-aseguruak, edo desgaitasuna duten pertsonak dituzten familientzako planak.

LIVE & HEALTHY

Gure langileen osasuna zaintzeko, mediku- eta hortz-aseguru batekin, bulegoetan fruta freskoa eskainiz, langileen arteko padel ligarekin eta runner klub batekin.

LIVE & FLEX

Malgutasuna sustatzeko eta lan-bizitzaren eta familia-bizitzaren arteko oreka bermatzeko: jatetxe-txartela, Compensa+ ordainketa malguko plana, CaixaBank Taldearen banku-mozkinak, ordutegi-malgutasuna, eta lan presentziala eta urrunekoa uztartzen dituen lan-ekosistema hibrido berria.

CAR SHARING

Car sharing barne-programak auto elektrikoak jartzen ditu gure plantillaren eskura, asteburuetan ere erabil daitezkeelarik.