Descarrega imatge

PAGA DES DEL TEU MÒBIL SENSE TENIR LA TARGETA A MÀ 

  • Ràpida: Passaràs per caixa en un vist i no vist.

  • Fàcil: La manera més còmoda d'utilitzar la teva targeta.

  • Segura: Utilitza un número de dispositiu i codi de transacció únic.

  • Privacitat: No desa dades de les teves transaccions que puguin identificar-te.

Si tens iOS, paga amb Apple Pay. Veure com enrolar la teva targeta aquí. Si ets Android, paga a través de l'FNAC Credit. Veure com enrolar la teva targeta aquí.

 download-x

CONSULTA LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRAS TARJETAS REVOLVING AQUÍ.

Publicitat: * La targeta VISA FNAC és emesa per l'entitat de pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. i està subjecta a la seva autorització. L'entitat ha triat com a sistema de protecció dels fons rebuts d'usuaris de serveis de pagament que presta el seu dipòsit en un compte bancari separat obert a CaixaBank, S.A.

(1) Tria la teva quota mensual, amb un mínim de 5 €, sempre que aquesta quota no sigui inferior a l'import mínim mensual que fixem per evitar que el teu deute s'allargui en el temps. Les condicions d'aquesta quota mínima són les que s'estableixen a l'INE i en el contracte, i la veuràs calculada en el teu espai client web o app, així com en el teu extracte mensual, en funció del teu import disposat. La modalitat de pagament ajornat (revolving) consisteix a pagar amb interessos la totalitat del crèdit utilitzat, a terminis, mitjançant quotes mensuals. Exemple representatiu calculat per tornar el crèdit disposat de 1.500 € l'01-04-2023 (import total del crèdit) de forma ajornada en 48 mesos (primera quota efectiva l'01-05-2023): TIN: 21,72 %, TAE 24,02 %. Import total degut: 2.257,49 €. Cost total del crèdit (pagament d'interessos): 757,49 €. Quotes mensuals: 47 quotes de 47,03 € i una última quota de 47,08 €. Sistema d'amortització francès. Tot això, amb la hipòtesi que no es facin noves operacions que incrementin el saldo deutor de la targeta i que el deute es formalitzi en l'inici del període.

(2) Mensualitats: 3. Preu del servei del 3 %, que s'abonarà en la primera mensualitat. Import mínim: 30 €. TIN 0 %, TAE 19,77 %. Exemple representatiu per a una compra fraccionada de 1.500 € (imp. total crèdit): primera quota: 545 €; restants: 500 €; sense interessos; import total degut: 1.545 €; cost total del crèdit: 45 €. Mensualitats: 6. Import mínim: 60 €. TIN 14,95 %, TAE 16,01 %. Exemple representatiu per a una compra fraccionada de 1.500 € (imp. total crèdit): 6 quotes de 261,01 €; import total degut: 1.566,06 €;  cost total del crèdit: 66,06 €; interessos: 66,06 €. Mensualitats: 10. Import mínim: 100 €. TIN 14,95 %, TAE 16,01 %.  Exemple representatiu per a una compra fraccionada de 1.500 € (imp. total crèdit): 10 quotes de 160,47 €; import total degut: 1.604,70 €; cost total crèdit: 104,70 €; interessos: 104,70 €. Mensualitats: 12. Import mínim: 120 €. TIN 14,95 %, TAE 16,01 %.  Exemple representatiu per a una compra fraccionada de 1.500 € (imp. total crèdit): 12 quotes de 135,35 €; import total degut: 1.624,20 €;  cost total del crèdit: 124,20 €; interessos: 124,20 €. Sistema d'amortització francès.

(3) Mensualitats: 3. Import mínim des de 99 €. Import màxim fins a 399 €. TIN 0 %, TAE 0 %. Exemple representatiu per a una compra de 399 € (import total crèdit): 3 quotes de 133 €; sense interessos; import total degut i preu total a terminis: 399 €; cost total del crèdit: 0 €. Mensualitats: 20. Import mínim des de 399 €. TIN 19,80 %, TAE 21,70 %. Exemple representatiu per a una compra de 1.500 € (import total crèdit): 19 quotes de 88,67 €; última quota de 88,57 €; import total degut i preu total a terminis: 1.773,30 €; cost total del crèdit i interessos: 273,30 €. Mensualitats: 36. Import mínim des de 599 €. TIN 19,80 %, TAE 21,70 %. Exemple representatiu per a una compra de 1.500 € (import total crèdit): 35 quotes de 55,59 €; última quota de 55,72 €; import total degut i preu total a terminis: 2.001,37 €; cost total del crèdit i interessos: 501,37 €. La TAE pot variar en funció del termini. Sistema d'amortització francès. 

(4) Informació subjecta a les condicions de la pòlissa. Assegurança contractada amb VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros amb CIF A-58333261 i SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros amb CIF A-28011864. En cas de subscripció de l'operació de l'assegurança, la farà CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., que fa d'intermediari en la contractació de l'assegurança com a operador de bancassegurances vinculat de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros i de Metlife Europe, D.A.C.Sucursal a Espanya, i està inscrit al Registre de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de la Direcció d'Assegurances i Fons de Pensions amb el número OV0077, segons es pot comprovar davant d'aquest, amb domicili a Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), telèfon 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. té concertat amb l'entitat asseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., amb NIF A28013050, l'assegurança de responsabilitat civil professional corresponent per a la cobertura de les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, tot això de conformitat amb el que estableix la legislació vigent, i disposa d'una capacitat financera d'acord amb els requisits legals. L'assegurança és opcional i la prima mensual resulta d'aplicar un percentatge del 0,80 % sobre el saldo disposat a la targeta. El cost de l'assegurança, la contractació de la qual és de caràcter voluntari, no s'inclou com a objecte de còmput en la TAE, perquè no és preceptiva aquesta inclusió. 

Consulta al teu contracte les condicions d'ús de la targeta amb pagament ajornat revolving per a futurs usos. CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., avenida Manoteras, núm. 20. Edificio París. 28050. Madrid. RI44780.