Canal de consultas

Canle de consultas

A Canle de Consultas é un medio de comunicación que pomos á túa disposición para formular dúbidas concretas suscitadas pola aplicación ou interpretación do Código ético e principios de actuación e do resto das normas de conduta de CaixaBank Payments & Consumer. Esta canle é esencial para cumprir esta normativa e, polo tanto, é parte activa na mellora continua de CaixaBank Payments & Consumer.

ACCESO Á CANLE

Esta canle dispón dunha serie de garantías, entre as que é preciso destacar a confidencialidade en todo o proceso de xestión ou o establecemento dos medios informáticos oportunos para garantir o borrado automático dos accesos á mesma canle de consultas. As consultas son nominativas, non poden ser anónimas.

Lembra que podes acceder á Canle de Consultas as 24 horas do día, 365 días ao ano, e desde un dispositivo corporativo ou desde un persoal. Ademais, a plataforma da canle permíteche a presentación de consultas en castelán, catalán, inglés e portugués.

CaixaBank Payments & Consumer agradece que utilices esta canle, xa que con isto demostras o teu compromiso cos nosos valores e principios éticos, co cal se xera a confianza necesaria para operar no mercado. ‘Esta confianza só pode existir se a integridade está fóra de toda dúbida.’