Mediamarkt Club Card

AVANTATGES DE LA TARGETA MEDIAMARKT CLUB CARD

 • WELCOME BONUS: de 5 € en una compra superior a 50 €¹**

 • HAPPY BIRTHDAY!: de 8 € en una compra superior a 50 €²**

 • COMPRA & GUANYA: la teva compra gratis a MediaMarkt jugant al Lucky Kick³

 • ENTREGA FREE: cada any, una compra online sense despeses d'enviament⁴

 • RUEDA LOCA: la teva compra fora de MediaMarkt et pot sortir gratis

 download-x

A més, per ser del Club, podràs gaudir també de:

 • Invitacions a esdeveniments exclusius
 • Finançament especial
 • Obertures amb horaris privats
 • Tiquets de compra digitals. Oblida't del paper
Descarrega imatge

PAGA DES DEL TEU MÒBIL SENSE TENIR LA TARGETA A MÀ 

 • Ràpida: Passaràs per caixa en un vist i no vist.

 • Fàcil: La manera més còmoda d'utilitzar la teva targeta.

 • Segura: Utilitza un número de dispositiu i codi de transacció únic.

 • Privacitat: No desa dades de les teves transaccions que puguin identificar-te.

Si tens iOS, paga amb Apple Pay. Veure com enrolar la teva targeta aquí. Si ets Android, paga a través de l'FNAC Credit. Veure com enrolar la teva targeta aquí.

 download-x

CONSULTA LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRAS TARJETAS REVOLVING AQUÍ.

Publicitat:

* La Targeta MediaMarkt Club Card VISA és emesa per l'entitat de pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. i està subjecta a la seva autorització. Serveis disponibles del Club MediaMarkt per a titulars de la targeta Mediamarkt Club Card. Consulta la resta de condicions del Club MediaMarkt a https://specials.mediamarkt.es/mediamarkt-club. L'entitat ha triat com a sistema de protecció dels fons rebuts d'usuaris de serveis de pagament que presta el seu dipòsit en un compte bancari separat obert a CaixaBank, S.A.

1. Devolució per a una compra a MediaMarkt. Activació del bo de 5 € a través de l'aplicació MediaMarkt Club durant els 90 dies posteriors a la data d'aprovació de la targeta MediaMarkt Club Card.

2. Devolució per a una compra a MediaMarkt. Activació del cupó de 8 € a través de l'aplicació MediaMarkt Club durant els 30 dies posteriors a la data del seu aniversari.

3. S'hi pot participar des de les 00.01 hores del dia en què s'hagi fet la compra a MediaMarkt fins a les 23.59, hora peninsular, del dia 20 de cada mes.

4. Tots els membres del Club MediaMarkt que comprin a través del web www.mediamarkt.es, amb la targeta MediaMarkt Club Card, es podran beneficiar d'un enviament gratis a l'any, per client, en enviaments en què el preu no superi els 12,90 €.

5. Tria la teva quota mensual, amb un mínim de 5 €, sempre que aquesta quota no sigui inferior a l'import mínim mensual que fixem per a evitar que el teu deute s'allargui en el temps. Les condicions d'aquesta quota mínima són les establertes en la INE i en el contracte i la veuràs calculada en el teu espai client web o app, així com en el teu extracte mensual, en funció del teu import disposat. La modalitat de pagament ajornat (revolving) consisteix a pagar amb interessos la totalitat del crèdit utilitzat, a terminis, mitjançant quotes mensuals. Exemple representatiu calculat per a retornar el crèdit disposat de 1.500 € dins de MediaMarkt el 01-04-2023 (import total del crèdit) de forma ajornada en 48 mesos (primera quota efectiva el 01-05-2023): TIN 18,95% TAE 20,69%. 47 quotes de 44,81 €. Última quota de 44,89€. Import total degut: 2.150,96 €. Cost total del crèdit: 650,96€ Interessos: 650,96€. Exemple representatiu calculat per a retornar el crèdit disposat de 1.500 € anés de MediaMarkt el 01-04-2023 (import total del crèdit) de forma ajornada en 48 mesos (primera quota efectiva el 01-05-2023): TIN: 21,72% TAE 24,02%. Import total degut: 2.257,49 €. Cost total del crèdit (pagament d'interessos): 757,49 €. Quotes mensuals: 47 quotes de 47,03 € i una última quota de 47,08 €. Sistema d'amortització francès. Tot això, sota la hipòtesi que no realitzi noves operacions que incrementin el saldo deutor de la targeta i que el deute es formalitzi en l'inici del període.

6. A 3 mesos, import mínim: 30 €; TIN: 0 %; TAE: 19,77 %; preu del servei del 3 %, que s'abona amb la primera quota. Exemple representatiu per a una compra fraccionada de 1.500 € (imp. total crèdit), primera quota: 545 €; restants: 500 €; sense interessos; import total degut: 1.545 €. Cost total del crèdit: 45 €. A 6, 10 i 12 mesos, import mínim: 60 €, 100 € i 120 €, respectivament. TIN 14,95; TAE: 16,01 %. Exemple representatiu per a una compra fraccionada de 1.500 € (imp. total crèdit), 12 quotes de 135,35 €; import total degut: 1.624,20 €. Cost total del crèdit: 124,20 €. Interessos: 124,20 €. Sistema d'amortització francès. La TAE i el TIN aplicables varien en funció del termini d'amortització escollit.

7. Informació subjecta a les condicions de la pòlissa. Assegurança contractada amb VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros amb CIF A-58333261 i SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros amb CIF A-28011864. En cas de subscripció de l'operació de l'assegurança, la farà CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., que fa d'intermediari en la contractació de l'assegurança com a operador de bancassegurances vinculat de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros i de Metlife Europe, D.A.C. Sucursal a Espanya i està inscrit en el Registre de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de la Direcció d'Assegurances i Fons de Pensions, amb el número OV0077, segons es pot comprovar davant d'aquest, amb domicili al Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), telèfon 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. té concertat amb l'entitat asseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., amb NIF A28013050, l'assegurança corresponent de responsabilitat civil professional per a la cobertura de les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, tot això de conformitat amb el que estableix la legislació vigent, i disposa d'una capacitat financera d'acord amb els requisits legals. L'assegurança és opcional i la prima mensual resulta d'aplicar un percentatge del 0,80 % sobre el saldo disposat a la targeta. 

** Només es podrà utilitzar un bo en cada període de facturació (inici dia 21 de cada mes) independentment del nombre de compres a partir de 50 € que facis durant aquell període de liquidació. En cas que s'activin els vals Welcome Bonus i Happy Birthday de manera simultània, durant el període de liquidació en què s'hagin activat s'aplicarà el bo Happy Birthday i, durant el següent període de liquidació, s'aplicarà el Welcome Bonus en fer una nova compra a partir de 50 euros.