COBERTURES

Els nostres assessors t'informaran de manera personalitzada sobre totes les cobertures disponibles.

Dona i home paraigües, cobertures

MORT PER ACCIDENT

PLUS ICON

Quan l'assegurat mor a conseqüència de l'accident cobert i dins el termini d'un any des que l'hagi patit. 

INVALIDESA PERMANENT PARCIAL

PLUS ICON

Quan, com a conseqüència directa de l'accident cobert i dins el termini d'un any des que l'hagi patit, es manifestin en l'assegurat seqüeles físiques irreversibles no englobables en els supòsits d'invalidesa permanent total. 

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL

PLUS ICON

Cuando a consecuencia del accidente cubierto y dentro del término de un año después de haber sucedido se manifiesten en el asegurado las siguientes pérdidas irreversibles: 
- Ceguera absoluta o pérdida total de la visión de un ojo. 
- Parálisis completa. 

PÈRDUA D'UN O DIVERSOS D'AQUESTS MEMBRES

PLUS ICON

Mà, peu, braç o cama.

GARANTIA ADDICIONAL DE DESPESES DE SEGREST

PLUS ICON

En cas que es produeixi el segrest del mitjà de transport, l'entitat asseguradora pagarà com a màxim el capital determinat en aquest certificat en concepte de despeses necessàries i justificades. 

GARANTIA DE REEMBORSAMENT DE COMPRES PAGADES AMB TARGETA

PLUS ICON

Si, com a conseqüència d'un accident en la seva vida privada o en l'exercici de la seva professió, es produeix la defunció o la invalidesa permanent total de l'assegurat, l'entitat asseguradora abonarà al beneficiari l'import corresponent al volum dels dèbits per compres que constin carregats en l'extracte del compte de la targeta corresponents al titular d'aquesta i referits als dotze mesos anteriors a l'accident cobert.