Canal de denuncias

Canal de denúncies

El Canal de Denúncies és un mitjà de comunicació que posem a la teva disposició per facilitar la comunicació confidencial i àgil d'irregularitats que puguis advertir en el desenvolupament de la teva activitat professional i que puguin suposar infraccions, incloent-hi aquells supòsits constitutius de frau i fins i tot delictius. Aquest Canal és essencial per al compliment del Codi Ètic en general i de la normativa interna en particular i, per tant, és part activa en la millora contínua de CaixaBank Payments & Consumer.

ACCÉS AL CANAL

Pots interposar la teva denúncia de forma anònima. En aquest cas, hauràs d'introduir en el formulari el codi d'empresa específic del Canal, del qual n’hauràs de disposar.

Aquest Canal disposa d'una sèrie de garanties, entre les quals cal destacar la confidencialitat i reserva de la identitat del denunciant, l'anonimitat amb l'establiment dels mitjans informàtics oportuns per garantir l'esborrament automàtic dels accessos al mateix Canal de Denúncies i al codi d'empresa, o la prohibició de represàlies.

El Canal és gestionat per Compliment Normatiu, per bé que una part del procés de gestió, la recepció i anàlisi de preadmissibilitat, es fa per experts externs, cosa que reforça la independència, l'objectivitat i el respecte a les garanties que ofereix el Canal.

Recorda que pots accedir al Canal de Denúncies les 24 hores del dia, 365 dies a l'any, i des d'un dispositiu corporatiu o des d'un personal. A més, la plataforma del Canal et permet la presentació de denúncies en castellà, català, anglès i portuguès.

CaixaBank Payments & Consumer agraeix que utilitzis aquest Canal, ja que amb això demostres el teu compromís amb els nostres valors i principis ètics, amb la qual cosa es genera la confiança necessària per operar en el mercat. ‘Aquesta confiança només pot existir si la integritat està fora de tot dubte.’