TODO SON VANTAXES

PARA O TEU NEGOCIO

PARA OS TEUS CLIENTES

Icona Vende Máis

VENDE MÁIS

Aumenta as túas vendas potenciando as segundas compras coas liñas de crédito CaixaBank. 

Icono navegador de internet

SOLUCIÓN SIMPLE

Con tan só unha solicitude de crédito, os teus clientes contarán cunha cantidade de diñeiro ata un límite determinado.

Icona Fideliza os teus clientes

FIDELIZA OS TEUS CLIENTES

Proceso simplificado para segundas compras.

Icona Círculo con símbolo €

SEGUNDAS COMPRAS CON PROCESO SIMPLIFICADO

A túa empresa poderá ofrecer contas de crédito de xeito doado e sen complicacións.

Icona Accesible

ACCESIBLE

Acceso ao crédito de CaixaBank de xeito permanente. 

Icona Áxil reloxo (cronómetro)

ÁXIL

Posibilidade de realizar segundas compras presentando só o DNI.

FLEXIBLE

O cliente elixe a forma de pagamento que
mellor se adapte ás súas necesidades.


Publicidade:

1. Información suxeita ás condicións da póliza. Seguro contratado con VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros co CIF A58333261 e SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros co CIF A28011864. En caso de subscrición da operación do seguro, esta será realizada por CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., que fai de intermediario na contratación do seguro como operador de banca seguros vinculado de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros e de Metlife Europe, D.A.C.Sucursal en España e está inscrito no Rexistro de distribuidores de seguros e reaseguros da Dirección de Seguros e Fondos de Pensións, co número OV0077, segundo se pode comprobar ante este, con domicilio no Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer E.F.C, E.P., S.A.U. ten concertado coa entidade aseguradora ZURICH Insurance Plc, Sucursal en España, co NIF W-0072130H, o correspondente seguro de responsabilidade civil profesional para a cobertura das responsabilidades que puidesen xurdir por neglixencia profesional, todo iso de conformidade co que se establece na lexislación vixente, e dispón dunha capacidade financeira de acordo cos requisitos legais.

*Conta de crédito ofrecida por CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. e suxeita á súa autorización.