Canal de denuncias

Canle de denuncias

A Canle de Denuncias é un medio de comunicación que pomos á túa disposición para facilitar a comunicación confidencial e áxil de irregularidades que poidas advertir no desenvolvemento da túa actividade profesional e que poidan supor infraccións, incluídos aqueles supostos constitutivos de fraude e mesmo delituosos. Esta canle é esencial para o cumprimento do Código ético en xeral e da normativa interna en particular e, polo tanto, é parte activa na mellora continua de CaixaBank Payments &Consumer.

ACCESO Á CANLE

Podes interpor a túa denuncia de forma anónima. Neste caso, deberás introducir no formulario o código de empresa específico da canle, do que deberás dispor previamente.

Esta canle dispón dunha serie de garantías, entre as que é preciso destacar a confidencialidade e reserva da identidade do denunciante, o anonimato co establecemento dos medios informáticos oportunos para garantir o borrado automático dos accesos á mesma canle de denuncias e ao código de empresa, ou a prohibición de represalias.

A canle é xestionada por cumprimento normativo, aínda que unha parte do proceso de xestión, a recepción e análise de preadmisibilidade, é realizada por especialistas externos, o que reforza a independencia, a obxectividade e o respecto ás garantías que ofrece a canle.

Lembra que podes acceder á Canle de Denuncias as 24 horas do día, 365 días ao ano, e desde un dispositivo corporativo ou desde un persoal. Ademais, a plataforma da canle permíteche a presentación de denuncias en castelán, catalán, inglés e portugués.

CaixaBank Payments & Consumer agradece que utilices esta canle, xa que con isto demostras o teu compromiso cos nosos valores e principios éticos, co cal se xera a confianza necesaria para operar no mercado. ‘Esta confianza só pode existir se a integridade está fóra de toda dúbida.’