PARTIKULARRAK PUBLIZITATEA

VISA HIT*

Zure ilusioaren tamaina edozein dela ere, hau da zure txartela

Zuretzat pentsatutako abantailak

Nonahi, noiznahi

VISA onartzen duen edozein saltoki fisiko edo elektronikotan erabil dezakezu.

Ordaindu erosotasunez

  • Ordainketa geroratua: zuk erabaki zenbat ordaindu hilero: kuota finkoa, 20 €-koa hilean1 edo kreditu mugaren ehuneko bat.
  • Hilabete bukaerako ordaintzeko modua baldin baduzu, nahi duzun erosketa zatikatu ere egin ahal izango duzu, 3, 6, 10 edo 12 hilabetean2.

Kudea ezazu erosotasunez

CaixaBank Payments & Consumer aplikazioaren bidez; deskarga ezazu App Store-n edo Google Play-n.

Eta gainera...

  • Doakoa da, ez du jaulkitze edo mantentze kosturik.
  • Gozatu zure eguneroko bizitza hobetzeko eskaintzen dizkizun abantailez.
  • Erabil ezazu segurtasunez, doako bidaia aseguruari eta ordainketak babesteko aseguruari esker.

Txartel hori kontratatzea interesatzen bazaizu harpidetu beharko duzun finantzaketa kontratuaren ereduaren ADIBIDE bat ikusi nahi baduzu, sartu hemen.

 

txartelaren abantailak visa hit

(*) CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. ordainketa-entitate hibridoak jaulkitzen du VISA HIT txartela, eta haren onarpenaren menpekoa. Erakundeak aukeratu egin du ordainketa-zerbitzuetako erabiltzaileengandik jasotako funtsen babes-sistema gisa; gordailua eskaintzen da CaixaBank, S.A.-n irekita eta bereizitako bankuko kontu batean.

1. Aukeratu zure hileko kuota, gutxienez 5 €-koa izan behar du, betiere kuota hori ez denean denboran zehar luza dadin saihesteko finkatzen dugun hileko gutxieneko kuota baino baxuagoa. Gutxieneko kuota hori webguneko edo aplikazioko zure bezero gunean ikusiko duzu kalkulatuta, hileko laburpenaz gain, xedatutako zenbatekoaren arabera. 1.500 €-ko revolving finantzaketa bidezko erosketaren adibide adierazgarria. ITNa % 22,08 UTBa % 24,45.47,32 €-ko 48 kuota. Interesak 771,36 €. Zordundutako zenbateko osoa: 2.271,36 €. Kredituaren guztizko kostua 771,36 €. Amortizazio-sistema frantsesa.

2. CaixaBank Payments & Consumer E.F.C, E.P., S.A.U.-ren txartelarekin egindako erosketak zatikatzeko zerbitzua; gutxienez 30 €-koak eta gehienez zure txartelak duen mugarainokoak izan behar dira erosketak. 3 hilabetetan zatikatzeko, gutxienez 30 € (ITNa: % 0; UTBa: % 19,77) eta % 3ko zerbitzu prezioa lehenengo kuotan; adibidez: 1.500 €-ko erosketa zatikatuz gero, lehenengo kuota 545 €-koa izango da; eta gainerakoak, berriz, 500 €-koak. Guztira, beraz: 1.545 €. Kredituaren guztizko kostua 45 €. 6 hilabetetan zatikatzeko, gutxieneko zenbatekoa 60 € (ITNa: % 14,95; UTBa: % 16,01). Adibidez: 1.500 €-ko erosketa zatikatuz gero, kuotak 261,01 €-koak, eta zordundutako guztizko zenbatekoa 1.566,06 €. Kredituaren interesak eta guztizko kostua 66,06 € da. 10 hilabetean zatikatzeko, gutxienez 100 €. (ITNa % 14,95; UTBa % 16,01). Adibidez: 1.500 €-ko erosketa zatikatuz gero, kuotak 160,47 €-koak, eta zordundutako guztizko zenbatekoa 1.604,70 €. Kredituaren interesak eta guztizko kostua 104,70 € da. 12 hilabetetan zatikatzeko, gutxienez 120 € (ITNa: % 14,95; UTBa: % 16,01). Adibidez: 1.500 €-ko erosketa zatikatuz gero, kuotak 135,35 €-koak eta zordundutako guztizko zenbatekoa 1.624,20 €. Kredituaren interesak eta guztizko kostua 124,20 € da. Amortizazio-sistema frantsesa.

3. Polizen baldintzen menpekoa den informazioa. VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros-ekin (IFKa: A-58333261) eta SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros-ekin (IFKa: A-28011864) kontratatutako bizi-asegurua. CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., bitartekaria aseguruaren kontratazioan banku eta aseguruetako operadore gisa, zeina lotuta baitago VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros eta Metlife Europe, D.A.C. Espainiako sukurtsala, eta inskribatuta dago Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritzaren aseguru eta berraseguruen banatzaileen erregistroan, OV0077 zenbakiarekin, Zuzendaritzan bertan egiazta daitekeen bezala. Helbidea: Paseo de la Castellana 44, Madril (DP 28046). Telefonoa: 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., E.P., S.A.U., enpresak dagokion erantzukizun zibil profesionaleko asegurua du ZURICH Insurance Plc enpresarekin (Espainiako sukurtsala, IFKa W-0072130H duela) laneko zabarkeriagatik sor daitezkeen erantzukizunak estaltzeko, indarrean dagoen araudian ezarritakoari jarraikiz. Gainera gaitasun finantzarioa du indarrean dagoen legeriaren arabera. Asegurua hautazkoa da eta txartelean erabilitako saldoan % 0,60 aplikatzean lortzen da hileko prima.

CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P, S.A.U., IFZa, A08980153. Madrilgo Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago, 36.556 liburukian, 29. folioan, M-656492 orrian. 8776 zenbakiarekin inskribatua, Espainiako Bankuko Kreditu Erakunde Finantzarioen Erregistroan.

Deskargatu aplikazioa