NOLA TRATATZEN DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?

 

Gurekin dituzun harremanak kudeatzeko, CaixaBank Payments & Consumer-en zure datu
pertsonalak hainbat helburu betetzeko tratatuko ditugu, betiere indarrean dagoen araudiak
ezarritakoaren arabera, zure eskubideak errespetatuz eta gardentasun osoarekin.


Horretarako, pribatutasun-politika honetan, noiznahi atzi dezakezuna
www.caixabankpc.com/politicaprivacidad helbidean, kontsultatu ahal izango duzu nola erabiliko ditugun zurekin ezartzen ditugun harremanetan datuak eta horien xehetasun osoa.


Zure datu pertsonalekin gauzatuko ditugun tratamenduak, nagusiki, araudi hauek arautzen dituzte:

 • 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB)
  Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari
  dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta zeinaren bitartez indargabetzen den 95/46/CE Direktiba (aurrerantzean, DBEO)
 • abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide
  digitalen bermeari buruzkoa (aurrerantzean, DBLO)

NORK TRATATZEN DITU ZURE DATUAK?

 

Tratamenduaren arduraduna: Gurekin dituzun kontratu- eta negozio-harremanetako (''Kontratu-harremanak'') zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A. da (''CaixaBank Payments Consumer'' edo ''erakundea''), bere IFZ A-08980153 da eta egoitza Manoteras etorbideko 20. zenbakia. Paris eraikina. Madril (28050) helbidean du.


Tratamenduaren erantzunkideak: gainera, politika honetan zehatz jakinaraziko dizkizugun tratamendu jakinetarako, CaixaBank Payments & Consumerek beste enpresa batzuekin batera tratatuko ditu zure datuak, helburuak batera erabakiz (''zertarako erabiltzen dira'') eta erabilitako bitartekoak (''nola erabiltzen dira datuak''), eta ondorioz, tratamendu horien erantzunkide izango dira.


CaixaBank Payments & Consumerek zure datuak beste enpresa batzuekin batera tratatzen dituen tratamenduak 6. epigrafean (''Zer tratamendu gauzatzen ditugu zure datuekin'') zehaztasunez deskribatzen dira.

Horrez gain, zure datuak tratatzen dituzten enpresen zerrenda eta, halaber, erantzunkidetasunean burutzeko tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak aurkituko dituzu web-orri honetan.

ESKUBIDEAK BALIATZEA ETA DATUAK BABESTEKO ESPAINIAKO BULEGOAREN (AEPD) AURREAN ERREKLAMAZIOAK AURTKEZTEA

 

Hurrengo eskubideak erabil ditzakezu: datuetara sartzea, zuzentzea, aurka egitea, kentzea,
mugatzea, eramangarritasuna, baimena kentzea eta legearen arabera automatizatutako
erabaki baten xede ez izatea.

 

Hurrengo edozein kanal erabil dezakezu eskubide horien gauzatzea eskatzeko:

 • jendearentzako zabalik dauden CaixaBank, S.A.-ren bulegoetan;
 • www.caixabankpc.com webgunean eta mugikorrerako gure aplikazioetako eremu
  pribatuan gaitutako aukeren bitartez;
 • helbide elektroniko honetan: www.caixabankpc.com/ejercicio de derechos helbide
  elektronikoan;eta
 • Posta-kutxa 209, Valentzia helbidera idazki bat bidalita 46080.

Horrez gain, erreklamaziorik egin nahi baduzu zure datuen tratamenduaren inguruan, Datuak
Babesteko Espainiako Bulegora jo dezakezu (www.aepd.es).

 

DATUEN BABESERAKO ORDEZKARIA

 

CaixaBank Payments &Consumer eta CaixaBank taldeko enpresek datuak babesteko ordezkari
bat izendatu dugu, eta berak artatuko zaitu zure datu pertsonalen tratamenduarekin eta zure
eskubideen erabilpenarekin zerikusia duten edozein galderari erantzuteko.


Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke zure iradokizun, kontsulta, zalantza
edo erreklamazioak helarazteko, hurrengoa helbidea
erabilita: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.com.


Tratatutako datuak

Politika honetan azalduko dizkizugun tratamenduetarako, jarraian zehazten diren datuak erabiliko
dira.


Adierazten dizkizugun datu guztiak ez dira erabiliko datuen tratamendu guztietarako. 6. epigrafean
azaltzen dira, hain zuzen, egiten ditugun datuen tratamenduak, eta berariaz kontsultatu ahal izango
dituzu, tratamendu bakoitzaren eta tratatzen diren datuen tipologiaren arabera.


Zure adostasunean oinarritutako tratamenduen kasuan, gainera, erabiliko diren datu zehatzen
xehetasuna jakinaraziko dizugu.

6. epigrafean adierazitako tratamendu desberdinekin erabiltzen dituzten datuen tipologia eta
xehetasunak hurrengoak dira:


Zure kontratuen altan edo gurekin izandako harremanean zehar elkarrizketa edo formularioen bitartez eman izan dizkiguzun datuak.

Hauek dira datuen tipologiak eta xehetasunak:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak: izen-abizenak, sexua, posta,
  telefono eta posta elektroniko bidezko harremanetarako informazioa, bizilekuaren
  helbidea, nazionalitatea, jaiotze-data, komunikatzeko hizkuntza, nortasun-agiria,
  irudia eta ahotsa.
 • Zure lan-jarduerari edo jarduera profesionalari buruzko datuak, eta datu
  sozioekonomikoak:
  jarduera profesionala edo lan-jarduera, diru-sarrerak edo
  ordainsariak, familia-unitatea edo -multzoa, ikasketa-maila, ondarea, datu fiskalak
  eta zerga-datuak.
 • Datu biometrikoak: aurpegiaren eredua, ahots-biometria edo hatz-markaren
  eredua.
 • Gaitasun juridikoari buruzko datuak: pertsona baten jarduteko gaitasunariburuzko datuak, epai batean ezarriak.
 • Komunikaziorako behar bereziei buruzko datuak: desgaitasuna duten
  interesdunek emandako datuak, elkarrizketarako eta kudeaketa operatiborako
  irisgarritasuna ahalbidetzeko.
 • Ahulezia egoerei dagozkien datu sentikorrak: ahuleziako egoera pertsonalei
  dagozkien datuak, kontratuen kudeaketan neurri bereziak hartzeko eta Baliabiderik
  gabeko Hipoteka-zordunen Premiazko Babes-neurriei buruzko 6/2012 ELDan
  ezarritako neurriak hartzeko beharrezkoak izan daitezkeenak.

Eskaintzen dizkizuten produktu eta zerbitzuen kontratazioan eta mantentzean atzitutako datuak (berezkoak edo hirugarrenenak)

Hauek dira datuen tipologiak eta xehetasunak:

 • Kontratazio-datuak: kontratatutako edo eskatutako produktu eta zerbitzuak,
  kontratatutako produktu eta zerbitzuaren titular, baimendu edo ordezkari egoera,
  baloreen merkatuko eta finantza-tresnen arloko araudiaren araberako kategorizazioa
  (MiFID kategoria), egin dituzun inbertsioei buruzko informazioa eta haien bilakaera,
  eta finantzaketa-eragiketen informazioa eta mugimenduak.
 • Oinarrizko datu finantzarioak: uneko saldoak eta produktu eta zerbitzuen
  historikoak, eta kontratatutako produktu eta zerbitzuen ordainketa-historia.
 • Ageriko eta ordainketa kontuetako laburpen eta ordainagirietan ikusitako
  hirugarrenen datuak:
  hirugarren jaulkitzaileek zure kontuetan egiten dituzten ohar
  eta mugimenduei buruzko informazioa, barnean hartuta eragiketa mota,
  jaulkitzailea, zordunketa-, kreditu- eta aurreordainketa-txartelekin egindako
  eragiketen ordainagiri eta laburpenetan agertzen diren zenbatekoa eta kontzeptua.
 • CaixaBankeko akzioduna izatearen edo ez izateari buruzko datuak:
  CaixaBanken akzioak dituzun ala ez.
 • Zurekin izandako komunikazioei buruzko datuak: txat, horma, bideo-
  konferentzia, telefono-dei edo baliokideak diren bitartekoak erabiliz lortutako datuak.
 • Berezko nabigazio-datuak: zure nabigazio-gailuetan cookieak eta antzeko
  teknologiak erabiltzea onartu baduzu, gure web-orrietan edo aplikazio mugikorretan
  egindako nabigazioetatik lortutako datuak eta horietan egiten duzun nabigazioa:
  nabigazioaren historiala (bisitatutako orriak, edukietan egindako klikak), gailuaren
  IDa, publizitate IDa, IP helbidea eta instalatutako aplikazioaren bertsioa.
 • Datu geografikoak: aplikazioan bertan konfiguratzeko baimena eman duzunean,
  saltokiek txartelarekin egiten dituzten eragiketen kokapenari buruzko datuak eta
  gailu mugikorraren geolokalizazioari buruzko datuak, gure aplikazio mugikorren
  instalazioan edota erabileran emanak direnean.

 

Gainerako datuen analisi eta tratamendutik ondorioztatutako eta eratorritako datuak.

Hauek dira datuen tipologiak eta xehetasunak:

 • Politika honetan aurreikusitako beste tratamendu batzuk gauzatzetik lortutako
  datuak:
  politika honetan aurreikusitako tratamenduak egiteko eskuratutako datuak,
  zeinak xehatuko diren hura aplikagarria den tratamenduen informazioan.
 • Eredu estatistikoak exekutatzetik lortutako datuak: bezeroen datuekin eredu
  matematikoak aplikatzetik lortutako emaitzak erabiltzen ditugu, iruzurraren aurka
  borrokatzeko, haien kontsumo-ohiturak, lehentasunak/kontratazio-joerak edo
  bezeroen sailkapena ondorioztatzeko (ikusi 6.4. atala A hizkia:
  https://www.caixabank.es/particular/general/politica-privacidad.html), gure arau-
  betebeharrak betetzea eta produktuen eta/edo zerbitzuen operatiboak kudeatzea
  (6.4.E epigrafean definitutako tratamendua).

Sarbide publikoko iturrietatik, erregistro publikoetatik edo kanpoko iturrietatik lortutako datuak.

Hauek dira datuen tipologiak eta xehetasunak:

 • Kreditu-informazio sistemen datuak: Asnef eta Badexcug kreditu-informazioko
  fitxategiak kontsultatzetik lortutakoak; izan ere, zor, ondare- eta kreditu-kaudimenari
  buruzko informazioa ematen dute (zorduna, hartzekoduna eta zorra).
 • Equifax-en RISK SCORE datuak: kuoten bidezko finantzaketa- edo ordainketa-
  eragiketetan, 12 hilabeterako ez-ordainketa egoeren kenketa-sistema horrek
  ematen duen emaitza erabiliko dugu, Equifax bidez kalkulatua, zure datuen (NANa,
  bizilekuaren posta-kodea eta kreditu-informazioko sistemetako datuak) gaineko
  eredu estatistiko eta matematikoak aplikatuta.
 • CIRBEren datuak: beste erakunde batzuetan arriskuak (finantzaketak) dituzun
  kontsultatuko dugu. Datu horiek Espainiako Bankuaren Arriskuen Informazio
  Zentralaren (CIRBE) eskutik lortuko ditugu.
 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren datuak: ordaintzailearen
  identifikazio- eta harreman-datuak, lanbide- edo lan-jardueraren datuak (EJSN, bere
  konturako edota besteren konturako langilea, langilearen kotizazio-taldea).
 • Nazioarteko zigorrei buruzko datuak: Nazio Batuek, Europar Batasunak,
  Espainiako Erresumak eta baita Erresuma Batuko Office of Financial Sanctions
  Implementation (OFSI) of Her Majesty's Treasury (HTM) edota U.S. Department of
  the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) erakundeak ezarritako
  nazioarteko zigor ekonomiko-finantzarioen gaietako lege, erregulazio, zuzentarau,
  ebazpen, programa edo neurri murriztaileetan Department of the Treasury’s Office
  of Foreign Assets Controlek (OFAC) hartutako nazioarteko zehapen eta kontrako
  neurri finantzarioen programetan aurreikusitako neurriak hartzea.
 • Datu demografikoak eta sozioekonomikoak: pertsona jakinei lotu gabeko datu
  estatistikoak dira, eremu geografiko, adin-tarte edo jarduera profesionaleko
  sektoreei lotutakoak; datu horiek bezeroen informazioarekin erlazionatzeko erabiliko
  ditugu.
 • Zurekin lotutako higiezin eta ibilgailuei buruzko datuak: katastrotik lortutako
  datuak eta Trafikoko Zuzendaritza Nagusian ibilgailuei buruz lortutako oinarrizko
  datuak, zeinak zure higiezin eta ibilgailuei buruzko informazioa osatzeko erabiliko
  baititugu.
 • Administratzaile, kargu funtzional eta sozietate-loturei buruzko datuak:
  INFORMAren datu-baseetatik ateratako datuak dira, eta zure jarduerari buruzko
  informazioa osatzeko erabiliko ditugu.
 • Nekazaritzako diru-laguntzen eta aseguruen datuak: Nekazaritza Bermearen
  Espainiako Funtsak (FEGA) eta Nekazaritza Aseguruen Estatuko Erakundeak
  (ENESA) argitaratutako datuak.
 • Gurekin horiek partekatzeko baimena eman diezun hirugarren enpresen
  datuak:
  akordioak ditugun beste enpresa batzuk zuri buruz tratatzen dituzten
  datuak, eta zuk gurekin informazioa partekatzeko baimendu dituzunak.
 • Sarbide publikoko iturrietatik eta erregistro publikoetatik lortutako datuak:
  sarbide publikoko iturriek eta erregistro publikoek emandako datuak dira, kontratu-
  harremanen alta, mantentze eta betetzean ematen diguzun informazioa, Equifax-en
  konkurtso-egoeren kontsulten fitxategiaren informazioa eta telefono bidezko
  direktorioetan (Páginas Blancas, Páginas Amarillas, Lleida.net) eta INFORMAren
  datu-baseetatik lortutako harremanetarako datu osagarriak egiaztatzeko eta gure
  bezeroekin harremanetan jartzeko, kontratu-betebeharrak betetzen ez diren
  kasuetan.
  Datu-base horiek aldez aurretik legitimatuta daude informazio hori eskuratzeko.
 • Nabigazio-datuak: zure nabigazio-gailuetan cookieak eta antzeko teknologiak
  erabiltzea onartu baduzu, hirugarrenen web-orrietan edo aplikazio mugikorretan
  egindako nabigazioetatik lortutako datuak eta horietan egiten duzun nabigazioa:
  nabigazioaren historiala (bisitatutako orriak, edukietan egindako klikak), gailuaren
  IDa, (publizitate IDa, IP helbidea).
 • Sare sozialetatik edo Internet bidez lortutako datuak: kontsultatzeko baimena
  eman diguzun sare sozialetako edo Internet bidezko datuak.

Zer tratamendu egiten ditugu zure datuekin?

Zure datuekin askotariko tratamenduak egingo ditugu, eta hainbat helburu eta oinarri juridikori dituzte:

 • Baimenean oinarritutako tratamenduak
 • Kontratu-harremanak gauzatzeko beharrezkoak diren tratamenduak
 • Arauzko betebeharrak betetzeko beharrezkoak diren tratamenduak
 • CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoan oinarritutako tratamenduak


Jarraian xehatzen ditugun tratamendu orokorrez gain, politika honetan sartzen ez diren tratamendu espezifikoak gauza ditzakegu, produktu edo zerbitzuen inguruan zuk egindako eskaeren ondorioz.
Eskaera zehatza izapidetzeko unean emango dizugu tratamendu horiei buruzko informazio xehatua.


BAIMENEAN OINARRITUTAKO TRATAMENDUAK

Zure adostasuna da tratamendu horien oinarri juridikoa, Datuak Babesteko Erregelamendu
Orokorraren (DBEO) 6.1.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.


Baimen hori hainbat kanalen bidez eskatu ahal izango dizugu, adibidez, bezero gisa alta eman zenuen elkarrizketan, zure kudeatzailearen bidez (aurrez aurre edo urrunetik), gure kanal elektronikoen eta mugikorreko aplikazioen bidez, lankidetza-hitzarmenak ditugun enpresa baten bitartez (''Preskriptoreak''),CaixaBank Taldeko enpresaren batean, zeina tratamendu jakinaren erantzunkide den, edo CaixaBankekin fusionatu aurretik Bankia S.A. enpresaren edozein kanalen bidez. Arrazoia edozein dela ere, ez badizugu inoiz baimen hori eskatu, tratamendu horiek ez zaizkizuaplikatuko. Eman edo kendu dizkiguzun baimenak kontsulta ditzakezu eta zure erabakia noiznahi eta doan alda dezakezu CaixaBank Payments & Consumeren webgunean (www.caixabankpc.es) eta tratamendu zehatzaren enpresa erantzunkide bakoitzaren webgunetan, CaixaBanken bulegoetan, edo CaixaBank Payments & Consumeren webgune edo mugikorreko aplikazioetako eremu pribatuan.


Jarraian adierazten dira zure baimenean oinarritutako tratamenduak, Atik Fra ordenatuta.
Horietako bakoitzerako honako hau adieraziko dugu:helburuaren deskribapena (Helburua), tratatutako datuen xehetasuna (Tratatutako datuak), beharrezkoa bada, profilen erabilerari buruzko informazioa (Profilen erabilera), tratamenduaren inguruko bestelako beharrezko informazioa (Bestelako informazio garrantzitsua), eta CaixaBank taldeko beste enpresa batzuekin erantzunkidetasunean egindako tratamenduak diren ala ez (Tratamenduaren erantzunkideak/arduraduna). Bankiari zure datuen tratamendurako baimenak eman badizkiozu helburu komertzialekin hura CaixaBankekin fusionatu aurretik, jarraian adieraziko dizkizugun A, B eta C tratamenduak zuk Bankiari adierazi zenizkion lehentasunen arabera gauzatuko dira.
Zehazki, hurrengo A eta B ataletan deskribatutako tratamenduak CaixaBank taldeko enpresek
erantzunkidetasunean egingo dira soilik, zuk Bankia taldeko enpresen artean (orain CaixaBank) datuakkomunikatzea baimendu baduzu.

A. Produktuen eskaintzaren pertsonalizazioa zure datuen analisiaren arabera


Helburua: baimena ematen badiguzu, jarraian adieraziko dizkizugun datuak erabiliko ditugu zuri buruzko profil komertziala sortzeko. Horri esker, gai izango gara zure lehentasun edo beharrak ezagutzeko eta, zure kudeatzailearen bitartez (aurrez aurre edo urrutitik), zure interesekoak izan daitezkeen enpresa erantzunkideek merkaturatutako produktu eta zerbitzuak eskaintzeko, zure lehentasun eta behar horien arabera.
Datuen tratamendu horren bidez, zure interesekoak izan daitezkeen eskaintza pertsonalizatuak egin ditzakegu, eskaintza generikoen ordez.


Gainera, "Produktu eta zerbitzuen eskaintza kanalen bidez komunikatzea" (6.1.B atala) aukerarako baimena ematen badiguzu, zure interesekoak izan daitezkeen enpresa erantzunkideek merkaturatutako produktu eta zerbitzuak eskainiko dizkizugu, baimendutako beste kanal batzuen bidez hautemandako zure lehentasun eta beharren arabera.


Tratatutako datuak: ez ditugu erabiliko tratamendurako hauek ezagutarazten dituzten zure
datuak: zure etnia edo arraza, uste politikoak, iritzi erlijioso edo filosofikoak, sindikatu-afiliazioa, datu genetikoak, datu biometrikoak zu identifikatzeko, osasunari buruzko datuak, edo zure bizitzari edo sexu-orientazioari buruzko datuak.


Helburu horretarako, datu hauek tratatuko ditugu:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak: izen-abizenak, generoa, sexua,
  posta, telefono eta posta elektroniko bidezko harremanetarako informazioa,
  bizilekuaren helbidea, nazionalitatea eta jaiotze-data, komunikatzeko hizkuntza eta
  nortasun-agiria.
 • Zure lan-jarduerari edo jarduera profesionalari buruzko datuak, eta datu
  sozioekonomikoak:
  jarduera profesionala edo lan-jarduera, diru-sarrerak edo
  ordainsariak, familia-unitatea edo -multzoa, ikasketa-maila, ondarea, datu fiskalak
  eta zerga-datuak.
 • Kontratazio-datuak: kontratatutako edo eskatutako produktu eta zerbitzuak
  (berezkoak edo hirugarrenenak), kontratatutako produktu eta zerbitzuaren titular,
  baimendu edo ordezkari egoera, eta finantzaketa-eragiketen informazioa eta
  mugimenduak.
 • Oinarrizko datu finantzarioak: uneko saldoak eta produktu eta zerbitzuen
  historikoak, kontratatutako produktu eta zerbitzuen ordainketa-historiala (berezkoak
  edo hirugarrenenak).
 • Ageriko eta ordainketa kontuetako laburpen eta ordainagirietan ikusitako
  hirugarrenen datuak:
  hirugarren jaulkitzaileek zure kontuetan egiten dituzten ohar
  eta mugimenduei buruzko informazioa, barnean hartuta eragiketa mota,jaulkitzailea, zordunketa-, kreditu- eta aurreordainketa-txartelekin egindako
  eragiketen ordainagiri eta laburpenetan agertzen diren zenbatekoa eta kontzeptua.
 • CaixaBankeko akzioduna izatearen edo ez izateari buruzko datuak:
  CaixaBanken akzioak dituzun ala ez.
 • Zurekin izandako komunikazioei buruzko datuak: txat, horma, bideo-
  konferentzia, telefono-dei edo baliokideak diren bitartekoak erabiliz lortutako datuak.
 • Berezko nabigazio-datuak: zure nabigazio-gailuetan cookieak eta antzeko
  teknologiak erabiltzea onartu baduzu, gure web-orrietan edo aplikazio mugikorretan
  egindako nabigazioetatik lortutako datuak eta horietan egiten duzun nabigazioa:

  nabigazioaren historiala (bisitatutako orriak, edukietan egindako klikak), gailuaren
  IDa, publizitate IDa, IP helbidea eta instalatutako aplikazioaren bertsioa.
 • Datu geografikoak: aplikazioan bertan konfiguratzeko baimena eman duzunean,
  saltokiek txartelarekin egiten dituzten eragiketen kokapenari buruzko datuak eta
  gailu mugikorraren geolokalizazioari buruzko datuak, gure aplikazio mugikorren
  instalazioan edota erabileran emanak direnean.
 • Politika honetan aurreikusitako beste tratamendu batzuk gauzatzetik lortutako
  datuak:
   Arriskuen ebaluaziorako datuak edo scoring-a: kuoten bidezko finantzaketa- edo ordainketa-eragiketetan, ordaintzeko edo ez ordaintzeko den ahalmena edoarrisku-mugak ondorioztatuko ditugu, horien datuekin kalkulatzen diren eredumatematiko estatistikoak aplikatuta (6.2.C epigrafean zehaztutako tratamendua).
 • Eredu estatistikoak exekutatzetik lortutako datuak: bezeroen datuekin eredu
  matematikoak aplikatzetik lortutako emaitzak erabiltzen ditugu, haien kontsumo-
  ohiturak, lehentasunak/kontratazio-joerak edo bezeroen sailkapena ondorioztatzeko.
 • Datu demografikoak eta sozioekonomikoak: pertsona jakinei lotu gabeko datu
  estatistikoak dira, eremu geografiko, adin-tarte edo jarduera profesionaleko sektoreei
  lotutakoak; datu horiek bezeroen informazioarekin erlazionatzeko erabiliko ditugu.
 • Zurekin lotutako higiezin eta ibilgailuei buruzko datuak: katastrotik lortutako datuak
  eta Trafikoko Zuzendaritza Nagusian ibilgailuei buruz lortutako oinarrizko datuak, zeinak
  zure higiezin eta ibilgailuei buruzko informazioa osatzeko erabiliko baititugu.
 • Administratzaile, kargu funtzional eta sozietate-loturei buruzko datuak:
  INFORMAren datu-baseetatik ateratako datuak dira, eta zure jarduerari buruzko
  informazioa osatzeko erabiliko ditugu.
 • Nekazaritzako diru-laguntzen eta aseguruen datuak: Nekazaritza Bermearen
  Espainiako Funtsak (FEGA) eta Nekazaritza Aseguruen Estatuko Erakundeak
  (ENESA) argitaratutako datuak.
 • Gurekin horiek partekatzeko baimena eman diezun hirugarren enpresen
  datuak
  : akordioak ditugun beste enpresa batzuk zuri buruz tratatzen dituzten datuak,
  eta zuk gurekin informazioa partekatzeko baimendu dituzunak.
 • Nabigazio-datuak: zure nabigazio-gailuetan cookieak eta antzeko teknologiak
  erabiltzea onartu baduzu, hirugarrenen web-orrietan edo aplikazio mugikorretan
  egindako nabigazioetatik lortutako datuak eta horietan egiten duzun nabigazioa:
  nabigazioaren historiala (bisitatutako orriak, edukietan egindako klikak), gailuaren
  IDa, (publizitate IDa, IP helbidea).
 • Sare sozialetatik edo Internet bidez lortutako datuak: kontsultatzeko baimena
  eman diguzun sare sozialetako edo Internet bidezko datuak.

Profilen erabilera: tratamendu honetarako profil komertzial bat sortuko dugu, eta soilik gure
produktu eta zerbitzuen eskaintza pertsonalizatzeko erabiliko dugu:

 • Profilaren helburua: erabilitako profilaren helburua da zer produktu eta zerbitzu
  interesa dakizkizukeen ondorioztatzea, zuri buruz daukagun informazioan oinarrituz,
  horien kontratazioa eskaintzeko, eskaintza komertzial generikoak eskaini beharrean.
 • Ondorioak: tratamendua baimentzen baduzu, profil komertzialak erabiliko ditugu
  eskaintzen dizkizugun produktu edo zerbitzuak zein diren erabakitzeko. Ez baduzubaimentzen, zure informazioa ez dugu erabiliko eskaintza komertziala
  pertsonalizatzeko.
  Profil-lanketa hori ez dugu inolaz ere erabiliko produktu edo zerbitzurik ukatzeko,
  ezta kreditu-mugak zehazteko ere. Tratamendu hori ez onartzeak ez du eragotzi,
  mugatu edo baldintzatzen gure produktu eta zerbitzuen katalogo osorako sarbidea,
  eskura izango baituzu beti.
  Edozein produktu edo zerbitzuren kontratazioa eskatzen baduzu, eskaera zurekin
  ebaluatuko da gure prozedura arrunten arabera, produktuen eskaintza
  pertsonalizatzeko zure datuen analisia onartzeak ala ez onartzeak eraginik izan
  gabe balioztatze horretan.
  Tratamendu hori ez onartzeak ere ez du eragotziko zurekin harremanetan jartzea
  kontratatuta dauzkazun produktu eta zerbitzuen kudeaketa operatiborako.
  • Logika: "tratatutako datuak" atalean adierazitako datuetatik abiatuz kalkulatzen da bezero baten profila.
  Datu horiei antzeko ezaugarriak dituzten bezeroei iraganean hautemandako
  portaeretatik abiatuz lortutako formula matematikoak aplikatuko zaizkie,
  etorkizunean bezeroaren jokabidean eragite aldera. Formula matematiko horiek
  aukera ematen dute eskatzailearen profilaren amaierako emaitzan tratatutako datu
  bakoitzaren garrantzia zehazteko.
  Horren azken emaitza bezeroak produktu edo zerbitzu batean duen interesaren
  probabilitatea da.

Bestelako informazio garrantzitsua: jarraian, tratamendu honi buruzko bestelako informazio
garrantzitsua aurkituko duzu:

 • Ordaintzeko gaitasunaren aldez aurreko egiaztapena: igorri nahi dizkizugun
  eskaintzak kuoten ordainketa edo finantzaketa ondorio duten produktu eta
  zerbitzuetan oinarritzen direnean, ordaintzeko zure gaitasuna egiaztatuko dugu
  aldez aurretik.
 • Egiaztapen hori gure Pribatutasun-politikaren 6.2.c epigrafean xehatutako
  tratamenduaren bidez egingo dugu, zure finantza-egoeraren inguruan dugun
  ezagutzarako egokiak diren kreditu-muga eta itzultze-epea eskaintzeko Espainiako
  Bankuak eskatzen dituen finantzaketa-produktuen eskaintzarako erantzukizun-
  printzipioekin bat, kreditu- eta mailegu-erakunde arduratsuen zuhurtziazko
  gainbegiratzearen eta kaudimenaren araudian ezarritakoari jarraituz.
  Tratamendu hori ez onartzeak ez dizu eragotzi, mugatu edo baldintzatzen gure
  produktu eta zerbitzuen katalogo osoa atzitzea, eta, eskaera egiten baduzu, zurekin
  ebaluatuko dugu gure prozedura arrunten arabera.
 • Tratamenduaren indarraldia: datuen tratamendua gauzatuko dugu soilik
  horretarako adostasuna eman badiguzu, eta horretarako, zure adostasuna indarrean
  mantenduko da zuk kentzen ez duzun bitartean. Gurekin dituzun produktu edo
  zerbitzu guztiak ezeztatzen badituzu, baina zure adostasuna baztertzea ahazten
  bazaizu, automatikoki baztertuko dugu guk.

Tratamenduaren erantzunkideak: CaixaBank Taldeko hurrengo enpresek tratatuko dituzte zure
datuak erantzunkidetasunean.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Wivai Select Place, S.A.U.
 • imaginersGen, S.A.
 • VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros
  Erantzunkidetasunean gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak azaltzen dira
  hemen: www.caixabank.es/empresasgrupo.

B. Produktu eta zerbitzuen eskaintza kanaletatik jakinaraztea

Helburua: zure baimena badugu, zure eskura jarriko dugu gure produktu eta zerbitzuen eskaintza, baimentzen dizkiguzun kanal hauen bidez: aplikazio mugikorrak, ingurune digitalak eta kanal elektronikoak, gutuna edo telefonoa.
Baimendutako kanalen bidez komunikatzeko erabiliko ditugun datuak aldatu egingo dira datuen analisiaren arabera produktuen eskaintza pertsonalizatzeko aukera eman badiguzu edo ez:

 • Gure eskaintza komertziala pertsonalizatzeko zure baimenik ez badugu (aurreko A
  tratamendua), identifikatzeko eta harremanetarako datuak soilik erabiliko ditugu,
  eskaintza generikoak helarazteko.
 • Gure eskaintza komertziala pertsonalizatzeko zure baimena badugu (aurreko A
  tratamendua), 6.1.A tratamenduan aipatzen den zure profil komertzialeko
  informazioa ere erabiliko dugu eskaintza pertsonalizatuak bidaltzeko.

Tratatutako datuak: helburu horretarako, datu hauek tratatuko ditugu:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak: izen-abizenak, generoa, posta,
  telefono eta posta elektroniko bidezko harremanetarako informazioa, bizilekuaren
  helbidea eta komunikatzeko hizkuntza.

Bestelako informazio garrantzitsua: jarraian, tratamendu honi buruzko bestelako informazio
garrantzitsua aurkituko duzu:

 • Tratamenduaren indarraldia: datuen tratamendua gauzatuko dugu soilik
  horretarako adostasuna eman badiguzu, eta horretarako, zure adostasuna indarrean
  mantenduko da zuk kentzen ez duzun bitartean. Gurekin dituzun produktu edo
  zerbitzu guztiak ezeztatzen badituzu, baina zure adostasuna baztertzea ahazten
  bazaizu, automatikoki baztertuko dugu guk.

Tratamenduaren erantzunkideak: CaixaBank Taldeko hurrengo enpresek tratatuko dituzte zure datuak erantzunkidetasunean:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Wivai Select Place, S.A.U.
 • imaginersGen, S.A.
 • VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros


Erantzunkidetasunean gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak azaltzen dira hemen: www.caixabank.es/empresasgrupo.


C. Datuak beste enpresa batzuei lagatzea eskaintza komertzialak bidaltzeko


Helburua: zure baimena ematen badiguzu, haiekin akordioak ditugun beste enpresei lagako
dizkiegu jarraian adieraziko dizkizugun datuak, horiek merkaturatzen dituzten produktuen
eskaintza komertzialak helarazteko.
Tratamendu hori onartzen ez badiguzu, ez ditugu lagako zure datuak. Onartzen baduzu, beste
enpresa batzuei jakinaraziko dizkiegun datuak aldatu egingo dira, zure datuen analisiaren
arabera produktuen eskaintzaren pertsonalizazioa baimendu duzun ala ez:

 • Gure eskaintza komertziala pertsonalizatzeko zure baimenik ez badugu (aurreko A
  tratamendua), identifikatzeko eta harremanetarako datuak soilik jakinaraziko
  dizkiegu enpresa horiei.
 • Gure eskaintza komertziala (aurreko A tratamendua) pertsonalizatzeko zure
  baimena eman badiguzu, zure profil komertzialaren informazioa ere jakinaraziko
  diegu enpresa horiei; hori zure lehentasun eta beharretatik ondorioztatutako
  informazioan datza, ordainketa edo ez ordaintze probabilitatetik edo arrisku-
  mugetatik ondorioztatutako informazioarekin batera.

Zure datuak laga diezazkiekegun hirugarren enpresa horiek jarduera hauetan aritzen dira:
§ banku-jarduerak

 • inbertsio-zerbitzuak
 • aseguruak eta berraseguruak
 • arrisku-kapitala
 • higiezinak
 • bideak
 • ondasun eta zerbitzuen salmenta eta banaketa
 • aholkularitza-zerbitzua
 • aisia
 • ongintza-sozialak

Tratatutako datuak: ez ditugu erabiliko tratamendurako hauek ezagutarazten dituzten zure
datuak: zure etnia edo arraza, uste politikoak, iritzi erlijioso edo filosofikoak, sindikatu-afiliazioa, datu genetikoak, datu biometrikoak zu identifikatzeko, osasunari buruzko datuak, edo zure bizitzari edo sexu-orientazioari buruzko datuak.


Hurrengo datuak erabiliko ditugu zure datuak hirugarren enpresei jakinaraztea baimentzen
baduzu baina gure produktu eta zerbitzuen eskaintza komertziala (aurreko A tratamendua)
pertsonalizatzeko baimena ez badugu:

 

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak: izen-abizenak, generoa, posta, telefono eta posta elektroniko bidezko harremanetarako informazioa, bizilekuaren helbidea, nazionalitatea eta jaiotze-data, komunikatzeko hizkuntza eta nortasun- agiria. Gainera, hurrengo datuak erabiliko ditugu gure produktu eta zerbitzuen eskaintza komertziala
  (aurreko A tratamendua) pertsonalizatzeko baimena eman badiguzu:
 • Politika honetan aurreikusitako beste tratamendu batzuk gauzatzetik lortutako
  datuak:

  Arriskuen ebaluaziorako datuak edo scoring-a: kuoten bidezko finantzaketa- edo

  ordainketa-eragiketetan, ordaintzeko edo ez ordaintzeko den ahalmena edo
  arrisku-mugak ondorioztatuko ditugu, horien datuekin kalkulatzen diren eredu
  matematiko estatistikoak aplikatuta (6.2.b epigrafean zehaztutako tratamendua).
 • Eredu estatistikoak exekutatzetik lortutako datuak: bezeroen datuekin eredu
  matematikoak aplikatzetik lortutako emaitzak erabiltzen ditugu, haien kontsumo-
  ohiturak, lehentasunak edo kontratazio-joerak edo bezeroen sailkapena
  ondorioztatzeko.

Bestelako informazio garrantzitsua: jarraian, tratamendu honi buruzko bestelako informazio
garrantzitsua aurkituko duzu:

 • Lagapenari buruzko informazioa: zure datuak lagatzeko hirugarren enpresa
  batekin akordiora iritsiko bagina, enpresa hartzaileak egoera horren berri emango
  lizuke, eta emandako datuen eta burutuko duen tratamenduari buruzko xehetasunak
  ere emango dizkizu.
 • Tratamenduaren indarraldia: datuen tratamendua gauzatuko dugu soilik
  horretarako adostasuna eman badiguzu, eta horretarako, zure adostasuna indarrean
  mantenduko da zuk kentzen ez duzun bitartean. Gurekin dituzun produktu edo
  zerbitzu guztiak ezeztatzen badituzu, baina zure adostasuna baztertzea ahazten
  bazaizu, automatikoki baztertuko dugu guk.

Tratamenduaren erantzunkideak: CaixaBank Taldeko hurrengo enpresek tratatuko dituzte zure datuak erantzunkidetasunean:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Wivai Select Place, S.A.U.
 • imaginersGen, S.A.
 • VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros


Erantzunkidetasunean gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak azaltzen dira hemen: www.caixabank.es/empresasgrupo.


D. Bezeroak identifikatzea eta dokumentazioa biometria bidez sinatzea
Helburua: zure adostasuna baldin badugu, biometria erabiltzen duten bitarteko teknikoak
erabiliko ditugu zure nortasuna egiaztatu eta CaixaBank Payments & Consumerekin eragiketak edo kontratuak sinatzeko.


Tratatutako datuak: helburu horretarako, datu hauek tratatuko ditugu:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak: izen-abizenak, generoa eta
  identifikazio-dokumentua.
 • Datu biometrikoak: aurpegiaren eredua, ahots-biometria edo hatz-markaren
  eredua.

Bestelako informazio garrantzitsua: jarraian, tratamendu honi buruzko bestelako informazio
garrantzitsua aurkituko duzu:

 • Zure biometria erregistratzea guztiz borondatezkoa da: datuen tratamendua
  egingo dugu soilik horretarako adostasuna eman badiguzu. Adostasuna indarrean
  mantenduko da hori baztertu ezean. Tratamendu honetarako zure baimena ez
  emateak ez du esan nahi CaixaBank Payments & Consumerek eskainitako produktu
  edo zerbitzuetarako sarbiderik izango ez duzunik.Kasu horretan, zure nortasuna eta
  sinadura egiaztatzeko izapideak biometria ez darabilten bitartekoez egingo dugu.
 • Tratamenduaren indarraldia: zure datuen tratamendu hori egingo dugu soilik alta prozesuan zehar zure baimena eman badiguzu zure nortasuna baieztatzeko, eta, ondoren, araudiak eskatzen duen aldian blokeatuko ditugu, legezko betebeharrak betetzeko edo erreklamazioak formulatzeko, gauzatzeko edo defendatzeko.


Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da tratamendu horren
arduraduna. Tratamendua ez da erantzunkidetasunean oinarritzen.

KONTRATU-HARREMANAK GAUZATZEKO BEHARREZKOAK DIREN TRATAMENDUAK

 

Datuen tratamendu horien oinarri juridikoa da zuk eskatutako edo zu parte zaren kontratuak kudeatzeko edo, eskatzen baduzu, kontratu aurreko neurriak aplikatzeko beharrezkoak direla, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) 6.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera.


Hortaz, gurekin kontratu-harremanak ezarri eta mantendu ahal izateko beharrezko tratamenduak dira. Horien kontra bazaude, harreman horiek amaituko genituzke, edo ezingo genituzke ezarri oraindik hasi gabe baleude.


Jarraian adierazten dira kontratu-harremanak egikaritzeko beharrezko tratamenduak, Atik Brako hurrenkeran. Horietako bakoitzerako honako hau adieraziko dugu:helburuaren deskribapena (Helburua), tratatutako datuen tipologia (Tratatutako datuen tipologia), beharrezkoa bada, profilen erabilerari buruzko informazioa (Profilen erabilera), tratamenduaren inguruko bestelako beharrezko informazioa (Bestelako informazio garrantzitsua), eta CaixaBank taldeko beste enpresa batzuekin erantzunkidetasun erregimenean egindako tratamenduak diren ala ez (Tratamenduaren
erantzunkideak/arduraduna).

A. Kontratu-harremanak formalizatu, mantendu eta egikaritzea


Helburua: datuen tratamendu honen helburua zuk eta guk ezartzen ditugun kontratu-
harremanak formalizatu eta mantentzea da, barne hartuz zure eskaeren edo aginduen
tratamendua, gurekin zuzenean edo gure bitartekari baten bidez (gure CaixaBank, S.A. agente
gisa, edo gure edozein preskriptore gisa, zeinak establezimendu komertzialak dituzten eta zu
horien bezero izan zaitezke) izapidetu daitezkeen kontratazio aurreko kudeaketak (kontratu
aurreko harremanak), eta gurekin dituzun kontratuak betetzea ziurtatzeko neurriak ezartzea ere bai, eta behar denean, zorra berreskuratzeko kudeaketa gauzatzea.

Datuen tratamendu horrek harremana ezartzeko edo eskaera kudeatzeko beharrezko
informazioa biltzea dakar berarekin, kontratazioaren egokitasuna balioztatzea eta beharrezko
informazioa tratatzea kontratuak behar bezala egikaritu eta mantentzeko.


Hurrengoak dira kontratu-harremanak formalizatu, mantendu eta egikaritzean gauzatzen diren tratamendu-jarduerak:

 • Eskatutako produktuak kontratatzeko beharrezko datu eta dokumentuak jasotzea
  eta erregistratzea.
 • Produktu eta zerbitzuen kontratuen sinadura formalizatzea.
 • Gurekin kontratatu dituzun produktu eta zerbitzuen operatiboa kudeatzea. Horren
  barruan sartzen dira zure kontsulta operatiboei erantzutea, eratorritako gorabeherak
  kudeatzea, produktuen kobrantza eta ordainketen kontabilitate-oharrak jasotzea eta
  egiaztatzea, komunikazio operatiboak bidaltzea eta produktuak eta zerbitzuak
  kontratatzetik eratorritako komisioen kobrantzak eta itzultzeak kudeatzea.
 • Gerta litezkeen ez ordaintzeak argitzeko neurriak doitzea, barne hartzen duelarik
  zorra goiz kobratzeko kudeaketa, behar denean kanpoko agentziak jakinaraztea
  berreskuratzeko ekintzak egiteko, beharrezkoa denean kreditu-informazioko
  sistemei datuak jakinaraztea, demanda judizialak jartzeko eta haien segimendua
  egitea, hartzekodunen konkurtso egoeren identifikazioa eta jarraipena,

Tratatutako datuen tipologia: helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologia, eta horien edukia 5. epigrafean dago xehatuta, eta hauek dira:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Zure lan-jarduerari edo jarduera profesionalari buruzko datuak eta datu
  sozioekonomikoak
 • Urrakortasun egoerei buruzko datu sentikorrak
 • Datu biometrikoak
 • Gaitasun juridikoari buruzko datuak
 • Komunikaziorako behar bereziei buruzko datuak
 • Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak
 • Ageriko eta ordainketa kontuetako laburpen eta ordainagirietan ikusitako
  hirugarrenen datuak
 • Zurekin izandako komunikazioei buruzko datuak
 • Eredu estatistikoak egikaritzetik lortutako datuak
 • Politika honetan aurreikusitako beste tratamendu batzuk gauzatzetik lortutako
  datuak:
  - Arriskua ebaluatzeko datuak edo scoringa (6.2.B epigrafean definitutako
  tratamendua)
 • Kreditu-informazio sistemen datuak
 • Equifax-en RISK SCORE datuak
 • CIRBE datuak
 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren datuak
 • Nazioarteko zigorrei dagozkien datuak
 • Sarbide publikoko iturrietatik eta erregistro publikoetatik lortutako datuak

Bestelako informazio garrantzitsua: jarraian, tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

 • Erabaki automatizatuak: produktu edo zerbitzu baten kontratazioa eskatzen
  duzunean, mekanismoak erabiliko ditugu ezaugarri objektiboen arabera (adibidez, zure lan-egoera edo egoitza fiskala) produktua zure behar, interes eta helburuekiko egoki den edo ez egiaztatzeko. Kategoria objektibo horien ezarpena produktu eta tresna finantzarioen gobernantza gaietako araudi-betebeharretatik eratortzen da, eta erakundearen produktuen diseinuko barne-politiketan kontuan hartzen da. Produktua ez balitz egokia izango, ezingo da hori kontratatu, eta modu automatizatuan kontratazio-eskaera ukatuko da zure ezaugarri objektiboek kontratatu nahi duzun produktu jakinaren ezaugarriekin bat egiten duten mailaren arabera. Erabaki automatizatua aurkaratu dezakezu edo soilik tratamendu automatizatubatean oinarritutako erabaki baten objektu ez izateko zure eskubidea erabildezakezu, zuzenean CaixaBank Payments & Consumerekin harremanetan jarriz, politika honen 4. epigrafean jakinarazitako kanalen bidez.
 • Kreditu-informazioko sistemei jakinaraztea: tratamendu horrek kreditu-informazio
  sistemei zorraren edo ez ordaintze egoeraren datuak jakinaraztea eragin dezake, eta
  hori gure interes legitimoan oinarrituz egingo litzateke, 6.4.D atalean xehatutakoaren
  arabera.
 • Harremanetarako datuak eskuratzea: tratamendu horrek zorra berreskuratzeko edo
  ikertzeko kanpoko agentziek zure harremanetarako datu gehigarriak eskuratzea eragin
  dezake, eta hori gure interes legitimoan oinarrituz egingo da, 6.4.E atalean
  xehatutakoaren arabera.

Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da tratamendu horren
arduraduna. Tratamendua ez da erantzunkidetasunean oinarritzen.
Gainera, kontratatzen duzun produktu edo zerbitzua CaixaBank Payments & Consumerek
merkaturatu arren beste enpresa batek jaulkitzen badu, enpresa hori izango da kontratu horri
dagozkion datuen tratamenduaren arduraduna.
Horrek esan nahi du CaixaBank Payments & Consumer bidez, haren banku-aseguru operadore egoeran, VidaCaixak edo SegurCaixak jaulkitako aseguru b at kontratatzen baduzu, enpresa horiek izango direla zure datuen arduradunak, produktuen jaulkitzaile eta horien arduradun gisa.


Produktu edo zerbitzu bakoitzaren kontratu-dokumentazioan zehaztasunez informatzen dizugu horri buruz.

B. Kreditu-arriskua emateko eta haren jarraipena egiteko kaudimenaren eta itzultzeko
gaitasunaren analisia.


Helburua: datuen tratamendu honen helburua aldez aurretik emandako diruaren itzultzea, edo kuoten ordainketa geroratua dakarten produktu edo zerbitzuen eskatzaile edota titularrak
ebaluatzea da, nahikoa kaudimen eta itzultzeko gaitasun duten aztertzen duten edota eman diren eragiketetan aurreikusitako ordainketei erantzuteko.


Aldez aurretik emandako diruaren itzultzea edo kuoten ordainketa geroratua dakarten eragiketak eskatzen dituzunean edo dagoeneko eman zaizkizunean, horren harira egingo diren kaudimen eta itzultzeko gaitasunaren analisiaren tratamenduei buruzko informazio xehatua zehatz-mehatz jakinaraziko zaizu eragiketa horiek eskatzen dituzunean sinatu beharko duzun eragiketan edo, jada onartuta diren eragiketen kasuan, dagokion kontratuan.
Finantzaketa dakarten produktuen eskatzaileen edo/eta titularren kaudimena eta itzultzeko
gaitasuna aztertzeko egiten diren tratamenduak hauek dira:

 • Kreditu-eragiketa berriak ematen diren unean eskatzaileen itzultzeko gaitasunaren
  analisia.
 • Finantzaketa dakarten produktuen titularren kaudimenaren analisia gurekin
  mantentzen dituzten kreditu-eragiketen bizi osoan zehar, arriskuen barne-
  kudeaketarako eta horien ez-ordainketaren prebentziorako.

Tratatutako datuen tipologiak: helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologia, eta
horien edukia 5. epigrafean dago xehatuta, eta hauek dira:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Zure lan-jarduerari edo jarduera profesionalari buruzko datuak eta datu
  sozioekonomikoak
 • Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak
 • Ageriko eta ordainketa kontuetako laburpen eta ordainagirietan ikusitako hirugarrenen
  datuak
 • Eredu estatistikoak egikaritzetik lortutako datuak
 • Politika honetan aurreikusitako beste tratamendu batzuk gauzatzetik lortutako datuak:
  - Arriskua ebaluatzeko datuak edo scoringa (6.2.B epigrafean definitutako
  tratamendua)
 • Kreditu-informazio sistemen datuak
 • Equifax-en RISK SCORE datua
 • CIRBE datuak
 • Datu demografikoak eta sozioekonomikoak
 • Zurekin lotutako higiezin eta ibilgailuei buruzko datuak
 • Sarbide publikoko iturrietatik eta erregistro publikoetatik lortutako datuak
  Profilen erabilera: tratamendu horretarako finantzaketa dakarten produktuen eskatzaile edota titularren kaudimenaren eta itzultzeko gaitasunaren analisirako esklusiboki erabiltzen dugun arriskuen profila landuko dugu.
 • Helburua: erabilitako profilaren helburua eragiketak ematean ez ordaintzeko
  probabilitatea zehaztea da, indarrean dauden eragiketen arriskua doitzea egokia den
  ebaluatzea eta CaixaBank Payments & Consumeri aplika dakizkiokeen kapitalaren
  betetze eta eskakizunen kalkulua egitea.
 •  Ondorioak: arrisku-profilak laguntza-tresnak dira arrisku-eragiketak eman edo ez
  erabaki behar denerako, edo emandako eragiketen mugak doitzeko.
  Kanal elektronikoen bidez eskatutako eragiketen kasuan, emateko automatizatutako
  erabakiak eragin ditzakete edo ez, hurrengo Bestelako informazio garrantzitsuatalean xehatutakoaren arabera.
 • Logika: eskatzailearen profilak aurreko "Tratatutako datuen tipologia" epigrafean
 • adierazitako informazioa erabiliko du. Oinarrizko informazio horrekin interesdunaren datu horietako bakoitzari balio espezifiko bat emango zaio, eta horren baturak diru-betebeharren inguruko berankortasun edo ez betetzeko probabilitateari dagokion puntuazio bat emango du.
 • Aldagai bakoitzaren garrantzia eta azken emaitzan duen eragina aldez aurretik
  kalkulatzen du eredu matematikoen bidez, eta kontuan hartzen dira erakundearen
  arriskuari buruzko barne politikak.

Bestelako informazio garrantzitsua: jarraian, tratamendu honi buruzko bestelako informazio
garrantzitsua aurkituko duzu:

 • Erabaki automatizatuak: kaudimen eta itzultzeko gaitasunaren analisirako, kanal
  elektronikoen bidez egindako eskaeretan, tratamendu automatizatuak erabiliko
  ditugu zure ezaugarrien eta emandako informazioaren arabera finantzaketa
  egokitzen den edo ez egiaztatzeko.
  Eskatutako finantzaketa ez balitz egokia izango erabilitako profilen kalkuluaren arabera
  egindako zure itzultzeko gaitasunari dagokionez, ezingo da produktua kontratatu, eta zure kontratazio-eskaera ukatu egingo da kanal honetan modu automatizatuan.
  Berriro eragiketa eska dezakezu analisiak ez ditzan barne hartu erabaki automatizatuak,
  erabaki automatizatua aurkaratzeko edo soilik tratamendu automatizatu batean
  oinarritutako erabaki baten objektu ez izateko zure eskubidea erabiltzeko, zuzenean
  CaixaBank Payments & Consumerekin harremanetan jarriz, politika honen 4. epigrafean jakinarazitako kanalen bidez.
 • Arauzko betebeharrak: tratamendu horiek zurekin mantentzen dugun kontratu-
  harremana egikaritzeko beharrezkoak izateaz gain, tratamendu hau Sistema
  finantzarioaren erreforma-neurriei buruzko 44/2002 Legeak, Kreditu-erakundeen
  ordenatze, gainbegiratze eta kaudimenari buruzko ekainaren 26ko 10/2014 Legeak
  eta mailegu arduratsuak emateari buruzko araudien gainerako betebehar eta
  printzipioetan ezarritakoaren arabera gauzatzen da, eta, kreditu-erakunde finantzario
  bat garenez, araudi horiei lotuta gaude.
 • Kreditu-informazioko sistemei kontsultak egitea: kaudimenaren analisirako
  beharrezko kreditu-informazioko sistemei kontsultak egingo dizkiegu gure interes
  legitimoan oinarrituz, zeina xehatuta dagoen 6.4.D atalean.
 • CIRBEri kontsulta egin eta jakinaraztea: kaudimenaren analisirako CIRBEri
  beharrezko kontsultak egin dizkiogu Sistema finantzarioaren erreforma-neurriei
  buruzko azaroaren 22ko 44/2002 Legean xedatutakoaren arabera. Era berean,
  kreditu-arriskuak hitzartuta diren pertsonak identifikatzeko beharrezko datuak
  jakinaraziko dira.

Tratamenduaren erantzunkideak: sektore finantzarioari aplikatutako prudentzia- eta kaudimen- betekizunei buruzko sektore-araudiak bezeroei egindako kreditu-eragiketen ematea eta segimendua
batera egitea agintzen du kreditu-erakundeen talde bateratu bera osatzen duten sozietate guztien artean.


Horregatik, CaixaBank Taldeko hurrengo enpresek zure datuak tratatuko dituzte tratamendu
horretarako erantzunkidetasunean.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C.,
  S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Hipotecaixa 2, S.L.U,
 • Banco BPI, S.A.
 • Wivai Select Place, S.A.U.

Erantzunkidetasunean gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak azaltzen dira hemen: www.caixabank.es/empresasgrupo 

ARAU-BETEBEHARRAK BETETZEKO BEHARREZKOAK DIREN TRATAMENDUAK

 

Datu-tratamendu horien oinarri juridikoa da agin dakigukeen lege-betebehar bat betetzeko
beharrezkoak izatea, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) 6.1.c) artikuluan
ezarritakoaren arabera.


Hortaz, beharrezkoak dira gurekin kontratu-harremanak ezarri eta mantendu ahal izateko. Ez bazenu nahi tratamendu hori egiterik, harreman horiek amaitu beharko genituzke, edo ezingo genituzke ezarri oraindik hasi gabe baleude.


Jarraian adieraziko dira arau-betebeharrak betetzeko beharrezko tratamenduak, Atik Drako
hurrenkeran.
Horietako bakoitzerako honako hau adieraziko dugu: helburuaren deskribapena
(helburua), tratatutako datuen tipologia (tratatutako datuen tipologia), beharrezkoa bada, profilen erabilerari buruzko informazioa (profilen erabilera), tratamenduaren inguruko bestelako beharrezko informazioa (bestelako informazio garrantzitsua), eta CaixaBank taldeko beste enpresa  erantzunkidetasun erregimenean egindako tratamenduak diren edo ez (tratamenduaren erantzunkideak/arduraduna).

A. Kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeko araudia betetzeko
tratamendua


Helburua: tratamendu horren helburua da kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea
prebenitzeko 10/2010 Legeak gure jarduerari ezarritako neurriak hartzea.
Kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeari buruzko araudia betetzeko,
tratamendu-eragiketak hauek egiten dira:

 • Bezeroen inguruan behar bezalako eginbide- eta ezagutza-neurriak betetzea
  ahalbidetzen duten informazioa eta dokumentazioa biltzea.
 • Ematen diguzun informazioa egiaztatzea.
 • Erantzukizun publikoko karguetan aritzen zaren edo aritu zaren egiaztatzea.
 • Zure arrisku maila kategorizatzea, eta haren arabera behar bezalako eginbide-neurri
  batzuk aplikatuko dira kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeko
  araudian oinarrituz.
 • CaixaBank Payments & Consumer bidez egikaritzen diren eragiketen analisia
  egitea, lege-betebeharrek ezarritakoaren arabera.
 • Sozietateekin duzun harremana, eta beharrezkoa bada, horien jabetza-egituran
  duzun kontrol-posizioa egiaztatzea.
 • Hilero zure informazioa titulartasun finantzarioen fitxategian jakinarazi eta
  eguneratzea, zeina kapitalak zuritzea eta diruzko arau-hausteak prebenitzeko
  batzordearen zerbitzu exekutiboaren (SEPBLAC) erantzukizuna den.

Tratatutako datuen tipologiak: helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologia, eta
horien edukia 5. epigrafean dago xehatuta, eta hauek dira:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Zure lan-jarduerari edo jarduera profesionalari buruzko datuak eta datu
  sozioekonomikoak
 • Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak
 • Ageriko eta ordainketa kontuetako laburpen eta ordainagirietan ikusitako
  hirugarrenen datua
 •  Zurekin izandako komunikazioei buruzko datuak
 • Politika honetan aurreikusitako beste tratamendu batzuk gauzatzetik lortutako
  datuak:
 • Arriskua ebaluatzeko datuak edo scoringa (6.2.B epigrafean definitutako
  tratamendua)
 • Eredu estatistikoak egikaritzetik lortutako datuak
 • Administratzaile, kargu funtzional eta sozietate-loturei buruzko datuak
 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren datuak
 • Sarbide publikoko iturrietatik eta erregistro publikoetatik lortutako datuak
  Profilen erabilera: tratamendu horrek profil bat lantzea dakar berarekin, eta hori kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeko 10/2010 Legeak gure jarduerari ezarritako neurriak hartzeko erabiliko dugu esklusiboki. § Helburua: kapitalen zuritzearen edo terrorismoaren finantzaketaren objektu izan
  daitezkeen operatiboak kontratatzea eragoztea du helburu erabilitako profilak.
 • Ondorioak: kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzio-
  unitateei laguntza ematen dieten tresnak dira profilak, eta lagundu egiten diete
  zehazten operatiboak kapital zuritzearen edo terrorismoaren finantzaketaren objektu
  izan daitezkeen edo ez, eta ondorioz, horiek onartzen edo ez.

Tratamenduaren erantzunkideak: CaixaBank Taldeko hurrengo enpresek tratatuko dituzte zure
datuak erantzunkidetasunean.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management, SGIIC, S.A.U
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C.,
  S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • Banco BPI, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • Puerto Triana, S.A.U.


Erantzunkidetasunean gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak azaltzen dira hemen: www.caixabank.es/empresasgrupo.


B. Zerga arloko araudia betetzeko tratamendua
Helburua: tratamendu horren helburua da abenduaren 17ko 58/2003 Zergen Lege Orokorrak eta azaroaren 13ko 1021/2015 Errege Dekretuak, zeinaren bitartez ezartzen baita kontu finantzari jjakinen titulartasuna edo kontrola duten pertsonen bizitegi fiskala identifikatzeko eta elkarrekiko laguntzaren arloan haien inguruan jakinarazteko betebeharra, eta indarrean dauden gainerako araudi fiskalek gure jarduerari ezarritako neurriak hartzea.
Zerga arloko araudia betetzeko, tratamendu-jarduera hauek egiten dira:

 • Zerga-arauek ezarritako fiskalitateari dagokion informazioa eta dokumentazioa
  biltzea.
 • Fiskalitateari dagozkion datuak Administrazio publikoari jakinaraztea, arauek hala
  ezartzen dutenean edo autoritateak hori eskatzen dutenean.

Tratatutako datuen tipologiak: helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologia, eta
horien edukia 5. epigrafean dago xehatuta, eta hauek dira:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Zure lan-jarduerari edo jarduera profesionalari buruzko datuak eta datu
  sozioekonomikoak
 • Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak

Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da tratamendu horren
arduraduna. Tratamendua ez da erantzunkidetasunean oinarritzen.


C. Nazioarteko zigor eta kontrako neurri finantzarioen politiketatik eratorritako
betebeharrak betetzeko tratamendua

Helburua: tratamendu honen helburua da Europar Batasunak eta Espainiako Erresumak
hartutako nazioarteko zigor eta kontrako neurri finantzarioen programetan gure jarduerari
ezarritako neurriak hartzea.


Nazioarteko zigor eta kontrako neurri finantzarioen programak betetzeko, egiaztatu egingo dugu Nazio Batuek, Europar Batasunak eta/edo Espainiako Erresumak ezarritako nazioarteko zigor ekonomiko-finantzarioen gaietako lege, erregulazio, zuzentarau, ebazpen, programa edo neurri murriztaileetan barne hartuta dauden pertsona edo erakundeen zerrendetan zauden.
Tratatutako datuen tipologiak: helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologia, eta
horien edukia 5. epigrafean dago xehatuta, eta hauek dira:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Nazioarteko zigorrei dagozkien datuak
  Bestelako informazio garrantzitsua: jarraian, tratamendu honi buruzko bestelako informaziogarrantzitsua aurkituko duzu:
 • Zehapen-programak: CaixaBank Payments & Consumerek kontsultatu egiten ditu
  Erresuma Batuko Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her
  Majesty's Treasury (HTM) edota U.S. Department of the Treasury's Office of ForeignAssets Control (OFAC) erakundeak ezarritako nazioarteko zehapen ekonomiko-
  finantzarioen programak 6.4.G atalean zehazten dugun gure interes legitimoan
  oinarrituta.

Tratamenduaren erantzunkideak: CaixaBank Taldeko hurrengo enpresek tratatuko dituzte zure
datuak erantzunkidetasunean:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management, SGIIC, S.A.U
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C.,
  S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédit
 • Banco BPI, S.A.
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.
 • Puerto Triana, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.


Erantzunkidetasunean gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak azaltzen dira hemen: www.caixabank.es/empresasgrupo.

D. Kexa eta erreklamazioei erantzuteko tratamendua.

Helburua: tratamendu horren helburua da CaixaBank Payments & Consumeren aurrean egiten diren kontsulta, kexa eta erreklamazioei erantzutea, erakunde finantzario egoeran aplikagarria den araudiaren arabera; zehazki, azaroaren 22ko 44/2002 Legea eta ECO/73/2004 agindua, zeinak erabiltzaile finantzarioen kexa eta erreklamazioak artatuko dituen bezeroarentzako arreta-zerbitzu bat eskuragarri izatea behartzen duen.


Era berean, Datu pertsonalak eta eskubide digitalen bermea babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Legea; horrek tratamenduaren arduraduna, kasu honetan CaixaBank Payments & Consumer, datuak babesteko bere ordezkariaren aurrean aurkezten diren erreklamazioak artatzera behartzen du, eta baita interesdunek erabil ditzaketen datuen babesaren arloko eskubideak artatzea ere.

Kexa eta erreklamazioak artatzeko tratamenduaren arloko araudia betetzeko, tratamendu- eragiketa hauek egiten dira:

 • Erabiltzaile finantzarioaren kexa edo erreklamazioa CaixaBank Payments &
  Consumeren bezeroarentzako arreta-zerbitzuak hartzea.
 • Aurkeztutako kexa edo erreklamazioa ezarritako epean erantzutea.
 • Datuak babestearen arloko eskubideak eta CaixaBank Payments & Consumeren
  datuak babesteko ordezkariari egindako kontsultak artatzea, kontrol-autoritatearekin
  kolaboratzeko beharrezko jarduerez gain (Datuak Babesteko Espainiako Bulegoa).
  Tratatutako datuen tipologiak: helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologia, etahorien edukia 5. epigrafean dago xehatuta, eta hauek dira:
 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Gaitasun juridikoari buruzko datuak
 • Komunikaziorako behar bereziei buruzko datuak
 •  Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak
 • Ageriko eta ordainketa kontuetako laburpen eta ordainagirietan ikusitako
 • hirugarrenen datuak
 • Zurekin izandako komunikazioei buruzko datuak
 • Berezko nabigazio-datuak
 • Kreditu-informazio sistemen datuak
 • CIRBE datuak


Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da tratamendu horren
arduraduna. Tratamendua ez da erantzunkidetasunean oinarritzen.

CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMEREN INTERES LEGITIMOAN OINARRITUTAKO TRATAMENDUAK

Tratamendu horien oinarri juridikoa CaixaBank Payments & Consumerek edo hirugarren batek helburu dituen interes legitimoak asetzea da, betiere interes horien gainean ez direnean gailentzen zure interesak, edo zure eskubide edo funtsezko askatasunak, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) 6.1.f) artikuluan ezarritakoaren arabera.


Tratamendu horiek egikaritzeak esan nahiko du haztapen bat egin izango dugula zure eskubideen eta gure interes legitimoaren artean, eta azkena gailentzen dela. Bestela, ez genuke tratamendua egingo. Tratamendu baten interes legitimoaren haztapenaren analisia edozein unetan kontsulta dezakezu zure kontsulta delegado.proteccion.datos@caixabank.com helbide elektronikora bidalita. 


Halaber, gogoan izan eskubidea duzula interes legitimoan oinarritutako tratamenduei aurka egiteko.Ulertzen baduzu CaixaBankek eta, hala badagokio, enpresa erantzunkideek kontuan hartu behar dutela egoera bereziren bat edo datuen tratamendua egiteari uztea justifikatzen duen beste arrazoiren bat, erraz eta doan eska dezakezu, 4. epigrafean adierazitako bitartekoen bidez.


Jarraian zehaztuko ditugu tratamendu horiek, Atik Fra ordenatuta. Horietako bakoitzerako honako hau adieraziko dugu: CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa (CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa) helburuaren deskribapena (helburua), tratatutako datuen tipologia (tratatutako datuen tipologia), beharrezkoa bada, profilen erabilerari buruzko informazioa (profilen erabilera), tratamenduaren inguruko bestelako beharrezko informazioa (bestelako informazio garrantzitsua), eta CaixaBank taldeko beste enpresa batzuekin erantzunkidetasun erregimenean egindako tratamenduak diren edo ez (tratamenduaren erantzunkideak/arduraduna).


A. Langile, agente eta hornitzaileen jardueraren kudeaketa
CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa
: tratamendu hori egiteko CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa da langile, agente, hornitzaile eta preskriptoreekin harremanak kudeatzea, haien jarduera profesionalean oinarrituta.
Helburua: langile, agente, hornitzaile eta preskriptoreen jarduera, helburu eta erronka profesionalen jarraipena egitea da tratamendu horren helburua, horiek bezeroek mantentzen dituzten eragiketa eta kontratazioen analisiaren bitartez.
Tratatutako datuen tipologiak: helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologia, eta horien edukia 5. epigrafean dago xehatuta, eta hauek dira:

 • Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak
 •  

Bestelako informazio garrantzitsua: jarraian, tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

Tratamenduaren aurka egiteko eskubidea: uste baduzu CaixaBank Payments & Consumer erakundeak kontuan hartu behar duela egoera bereziren bat edo datuen tratamendua egiteari uztea justifikatzen duen beste arrazoiren bat, erraz eta doan eska dezakezu 4. epigrafean adierazitako kanalen bidez.
Zure informazioaren erabilera osagarria: datu-tratamendu horietan, bezeroen informazioa tratatzen da, baina zure informazioa osagarria da lortu nahi den helburuarekiko. Tratamendu horiek ez daukate inolako eragin edo ondoriorik datuen titularrentzat.
Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da tratamendu horren arduraduna. Tratamendua ez da erantzunkidetasunean oinarritzen.


B. Iruzurraren prebentzioa


CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa: erakundeari edo bere bezeroei galera ekonomikoak edo ospea galtzea eragin diezazkieketen iruzurrak prebenitzea da tratamendu hori egiteko CaixaBank Payments & Consumer eta epigrafe honetan xehatutako enpresa erantzunkideen interes legitimoa.
Helburua: tratamendu horren helburua eragiketa edo portaera makurrak saihesteko beharrezko neurriak hartzea da horiek jasan aurretik, edo haien ondorioak leheneratzea gertatuko balira, erakundeari edo bere bezeroei iruzurra egiteko saiatzen diren eragiketa edo portaera susmagarriak identifikatuta.


Iruzurraren aurkako borrokan tratamendu-eragiketa hauek egiten dira:

 • Erakundearekin erlazionatzen diren bezeroen nortasuna egiaztatzea informazio edo eragiketen gaineko iruzurrezko atzitzeak prebenitzeko
 • Gure sistemetan egiten diren kontratazio eta eragiketak berrikusi eta aztertzea gure bezeroak edozein kanaletan iruzurretik babesteko eta zibererasoak prebenitzeko.
 • Zure nortasuna eta emandako nortasun-dokumentuen baliozkotasuna kontsultatzea segurtasun indar eta kidegoek eta antzeko erakundeek, adibidez INTERPOL (Krimen gaietarako Poliziaren Nazioarteko Erakundea), kudeatutako datu-base nazional eta nazioartekoen aurrean, ematen diguzun nortasun-dokumentuaren titularra zarela balioztatzeko eta ordezpen iruzurretik (beste pertsona bat zure lekuan jartzea) babesteko.
 • PAYGUARD iruzurra prebenitzeko zerbitzuan barnean hartutako informazioa kontsultatzea, iruzurrezko kontuak detektatzeko, eta behar denean zure iruzurrezko eragiketak jakinarazteko.


Tratatutako datuen tipologiak: helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologia, eta horien edukia 5. epigrafean dago xehatuta, eta hauek dira:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Zure lan-jarduerari edo jarduera profesionalari buruzko datuak eta datu sozioekonomikoak
 • Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak
 • Ageriko eta ordainketa kontuetako laburpen eta ordainagirietan ikusitako hirugarrenen datuak
 • Zurekin izandako komunikazioei buruzko datuak
 • Berezko nabigazio-datuak
 • Datu geografikoak
 • Politika honetan aurreikusitako beste tratamendu batzuk gauzatzetik lortutako datuak:
  Arriskua ebaluatzeko datuak edo scoringa (6.2.B epigrafean definitutako tratamendua)
 • Eredu estatistikoak egikaritzetik lortutako datuak


Profilen erabilera: tratamendu honek zure operatiboaren eta ohiko jarduerei buruzko profil bat lantzea dakar berarekin, eta hori esklusiboki iruzur saiakeraren adierazgarri izan daitezkeen egoera irregularrak identifikatzeko erabiliko dugu.

 • Helburua: erabilitako profilaren helburua da ohikoak ez diren operatiboak edo elkarreraginak, edo zure portaera-profiletik urrundutakoak identifikatzea, zeinak iruzur saiakerak edo informazioa modu iruzurrezko batean atzitzeko saiakerak izan daitezkeen.
 • Ondorioak: profilak iruzurrezko eragiketak identifikatzen laguntzen duten tresnak dira eta haien erabilerak berekin dakar eragiketaren berrikuste xehatua, automatikoki egikaritutako blokeoa edo ukapena bezalako neurriak aplikatzea.


Bestelako informazio garrantzitsua: jarraian, tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

 • Erabaki automatizatuak: iruzurra prebenitzeko tratamendu automatizatuak erabiliko ditugu iruzurrezko eragiketak detektatzen saiatzeko.
  Egin ostean ezeztatu ezin diren eragiketen kasuan, hala nola, berehalako ordainketak edo transferentziak, tratamendu automatizatuek eragiketa susmagarriak detektatzen badituzte, eta horiek ez badira legitimoak, blokeatu egingo dituzte egikaritzea eragotzita. Eragiketa berriz eska dezakezu, erabaki automatizatua aurkaratzeko edo soilik tratamendu automatizatu batean oinarritutako erabaki baten objektu ez izateko zure eskubidea erabiltzeko, zuzenean CaixaBank Payments & Consumerekin harremanetan jarriz, politika honen 4. epigrafean jakinarazitako kanalen bidez.
 • Tratamenduaren aurka egiteko eskubidea: ulertzen baduzu CaixaBank Payments & Consumerek eta, hala badagokio, enpresa erantzunkideek kontuan hartu behar dutela egoera bereziren bat edo datuen tratamendua egiteari uztea justifikatzen duen beste arrazoiren bat, erraz eta doan eska dezakezu, 4. epigrafean adierazitako kanalen bidez.
 • PAYGUARD Iruzurraren prebentziorako zerbitzua: CaixaBank PAYGUARD iruzurraren prebentziorako zerbitzura atxikita dago, eta bertan herrialdeko erakunde finantzario nagusiek parte hartzen dute eta Sociedad Española de Sistemas de Pago, S.A.k (Iberpay) kudeatzen du. Zerbitzu horrek kontuen arteko mugimenduekin erlazionatutako iruzur-mailak murriztea du helburu, horretarako bezeroen kontu korrontean edo aurrezki-kontuan egindako eragiketa susmagarri edo iruzurrezkoak detektatu, ikertu, kontrolatu eta salatzearen bitartez. Eragiketa horiei eragin diezaieken iruzurraren aurkako borrokako interes legitimoa da tratamenduaren oinarri juridikoa. CaixaBankek barne hartu ahal izango ditu PAYGUARD Iruzurraren prebentziorako zerbitzuan eragiketa susmagarria edo iruzurrezkoa detektatu den kontuko titularraren IBAN zenbakiari eta nortasun-datuei dagozkien datuak. Jarraian kontsultatu ahal izango duzu erakunde parte-hartzaileen zerrenda eguneratua: https://www.iberpay.es/es/servicios/servicios/prevenci%C3%B3n-del-fraude/  Datuak, gehienez, hogeita hamar egunez gordeko dira eragiketa susmagarrien kasuan, eta urtebetez egiaztatutako iruzurrezko eragiketen kasuan.PAYGUARD Iruzurraren prebentziorako zerbitzuko erakunde parte-hartzaileak dira zure datuen tratamenduaren erantzunkideak. Erantzunkidetasun akordioaren funtsezko alderdiak eska ditzakezu mezu bat bidaliz www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos helbidera, eta datuen tratamenduari dagozkion eskubideak erabil ditzakezu 4. epigrafean adierazitako edozein kanal erabiliz. "Eskubideak baliatzea eta Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren (AEPD) aurrean erreklamazioak aurkeztea".

Tratamenduaren erantzunkideak: CaixaBank Taldeko hurrengo enpresek tratatuko dituzte zure datuak erantzunkidetasunean:

 • CaixaBank, S.A. CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Global Payments Moneytopay, EDE, S.L.
 •  

Erantzunkidetasunean gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak azaltzen dira hemen: www.caixabank.es/empresasgrupo. 


C. Kreditu-informazio sistemei kontsultatu eta komunikatzea finantzaketa eskatzen duten produktuen eskaera eta ondorengo kudeaketaren gainean.

CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa:tratamendu hau egiteko CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa da finantzaketa eskatzen duten produktuen eskatzaile edo titularren ez-ordainketak eta berandutzeak saihestea.


Helburua: tratamendu honen helburua da kaudimena eta itzultzeko gaitasuna balioztatzea (i) emandako eragiketetatik eratorritako interesdunek ordainketa betebeharrak zuzen betetzen dituztela bermatzeko, (ii) emandako eragiketen jarraipena eta kudeaketa egiteko, eta (iii) ez-ordainketak eta berankortasun egoerak prebenitu eta kudeatzeko.


Kaudimen-fitxategien kontsulta eta komunikazioan tratamendu-eragiketa hauek egiten dira:

 • Informazioa kontsultatzea: finantzaketa eskatzen duten eragiketak eman aurretik edo emandako kredituaren arriskuaren jarraipena eta kudeaketa gauzatzeko, ondare eta kredituaren hurrengo kaudimen-fitxategien datu-baseak kontsultatuko dira: (i) Asnef fitxategia; (ii) Badexcug fitxategia.
 • Zure datu pertsonalak jakinaraztea: gure kontratu-harremanei dagokienez gurekin hartu duzun edozein diru-betebehar ordaintzeari utziko bazenio, ez-ordainketaren datuak ondare eta kredituko kaudimen-fitxategi berei jakinarazi ahal izango dizkiegu, araudian aurreikusitako baldintza eta betekizunen arabera.


Tratatutako datuen tipologiak: helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologiak hauek dira:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak
 • Kreditu-informazio sistemen datuak


Bestelako informazio garrantzitsua: jarraian, tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

 • Tratamenduari aurka egiteko eskubidea:uste baduzu CaixaBank Payments & Consumer erakundeak kontuan hartu behar duela egoera bereziren bat edo datuen tratamendua egiteari uztea justifikatzen duen beste arrazoiren bat, erraz eta doan eska dezakezu 4. epigrafean adierazitako kanalen bidez.

Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da kreditu-informazioko sistemak kontsultatzeari buruzko tratamendu-zatiaren arduraduna. CaixaBank Payments & Consumer eta Asnef eta Badexcug kaudimen-fitxategiek erantzunkidetasuneko araubidean egiten dute tratamenduaren zati hori, kreditu-informazioko sistemei komunikatzeari dagokiona. 
Asnef fitxategia: Asnef Equifax Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito. Posta-kutxa 10546, 28080, Madril (sac@equifax.es) 
Badexcug fitxategia: Posta-kutxa 1188, 28108, Alcobendas (badexcug@experian.com) 


D. Harremanetarako datu gehigarriak lortzea ez-ordainketengatiko egoerak kudeatzeko


CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa:CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa ez-ordainketa egoeretan zorra berreskuratzea da, eta horretarako bezeroen harremanetarako datuak eguneratuta izan behar dira.


Helburua: tratamendu honen helburua da bezeroen harremanetarako informazio gehigarria biltzea, haiekin harremanetan jartzeko kontratu-betebeharrak betetzen ez dituzten kasuan.
Harremanetarako datu gehigarriak zorra berreskuratzeko agentzien bitartez eskuratzen dira zerrenda publikoetatik (páginas blancas, amarillas eta Lleida.net) eta pribatuetatik (Equifax edo detektibeak), betiere bildutako datuek kalitatearen printzipioa betetzen dutela eta legalki eskuratzen direla bermatuta.


Tratatutako datuen tipologia:chelburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologiak hauek dira:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
  Sarbide publikoko iturrietatik eta erregistro publikoetatik lortutako datuak


Bestelako informazio garrantzitsua: jarraian, tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

 • Tratamenduaren aurka egiteko eskubidea: uste baduzu CaixaBank Payments & Consumer erakundeak kontuan hartu behar duela egoera bereziren bat edo datuen tratamendua egiteari uztea justifikatzen duen beste arrazoiren bat, erraz eta doan eska dezakezu 4. epigrafean adierazitako kanalen bidez.
  Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da tratamendu horren arduraduna. Tratamendua ez da erantzunkidetasunean oinarritzen.


E. Kudeaketa-txostenak egitea eta eredu matematikoak sortzea

CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa:tratamendu hau egiteko CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa da zure enpresa- eta merkataritza-jarduera diseinatu, antolatu eta optimizatzea ahalik eta modu eraginkorrenean; horretarako, enpresaren eta merkatuaren kudeaketa eta jarduerari buruzko txostenak izatea beharrezkoa da, informazioaren analisi aurreratuko algoritmo matematikoak izateaz gain.

Helburua: tratamendu honen helburua da enpresaren jarduerari eta hark merkatuarekin duen harremanari buruzko txostenak sortzea, bere bezero-oinarriaren osaera eta bilakaerari buruzkoak, eta bere produktu eta zerbitzuen egokitasun eta eraginkortasunari buruzkoak. Horiek zuzendaritza eta kudeaketa eraginkorra ahalbidetuko dute, eta baita informazioaren kalkulu eta analisi aurreratuak eskatzen dituzten eta politika honetan xehatzen diren tratamenduak egitea ahalbidetzen duten eredu estatistiko eta matematikoak sortu eta mantentzea ere.


Tratatutako datuen tipologiak: helburu horretarako tratatuko ditugun datuak tratamendu bakoitzean aldez aurretik identifikatu direnak izango dira, ahal denean, anonimizazio edo pseudonimizazio teknikak aplikatuz tratamendu horiek haien titularren eskubideen gainean eraginik ez dutela bermatzeko, eta tratamenduen emaitza informazio estatistikoa edo agregatua duten txostenak dira, edo formula matematikoak edo algoritmikoak.


Bestelako informazio garrantzitsua: jarraian, tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

 • Tratamenduaren aurka egiteko eskubidea: uste baduzu CaixaBank Payments & Consumer erakundeak kontuan hartu behar duela egoera bereziren bat edo datuen tratamendua egiteari uztea justifikatzen duen beste arrazoiren bat, erraz eta doan eska dezakezu 4. epigrafean adierazitako kanalen bidez.
 • Datuen tratamendu osagarria: txosten estatistiko eta eredu matematikoak sortzeko datuen tratamenduen helburua ez da bezeroei dagozkien datuak indibidualki tratatzea.
  Datu-tratamendu hori beharrezkoa da, baina helburu nagusiarekiko osagarria. Helburu nagusia kudeaketa-txostenak, edo formula algoritmiko edo matematikoak sortzea da, eta horregatik ahal den guztietan tratatutako informazioaren anonimizazio, pseudonimizazio eta minimizazio tekniken bitartez egiten dira.
  Tratamendu horiek ez dute inolako eragin indibidualik edo ondoriorik datuen titularren gainean.


Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da tratamendu horren arduraduna. Tratamendua ez da erantzunkidetasunean oinarritzen.


F. Oinarrizko merkataritza-profilean oinarritutako merkataritza-komunikazioak bidaltzea 


Nori aplikatzen zaio tratamendu hori?: Zure datuekin tratamendu hori burutuko dugu, baldin eta: 

 • Politika honen 6.1.A., 6.1.B. eta politika honetako 6.1.C. atala;
 • horri buruzko komunikazio pertsonalizatu bat bidali izan badizugu; eta
 • horren aurka egiteko eskubidea ez baduzu gauzatu. 


CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa: CaixaBank Payments & Consumerek tratamendu hori egiteko duen interes legitimoa zorroan dituzun produktu eta zerbitzuen merkaturatzea indartzea eta bezeroen fidelizazioa da. 
Helburua: tratamendua horren helburua da CaixaBank Payments & Consumerekin kontratatuta dituzun antzeko produktu eta zerbitzuei buruzko jakinarazpen komertzialak bidaltzea, zure datuekin egingo dugun oinarrizko profil komertzial batean oinarrituta.
Tratatutako datuen tipologiak: helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologiak hauek dira:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak: izen-abizenak, generoa, posta, telefono eta posta elektroniko bidezko harremanetarako informazioa, bizilekuaren helbidea, nazionalitatea eta jaiotze-data, komunikatzeko hizkuntza eta nortasun-agiria.
 • Zure lan-jarduerari edo jarduera profesionalari buruzko datuak, eta datu sozioekonomikoak: zure lan-jarduera edo jarduera profesionala, diru-sarrerak edo ordainsariak.
 • Kontratazio-datuak: kontratatutako edo eskatutako produktu eta zerbitzuak (berezkoak edo hirugarrenenak), kontratatutako produktu edo zerbitzuaren titularraren, baimenduaren edo ordezkariaren izaera, eta finantzaketa-eragiketen gaineko informazioa eta mugimenduak.
 • Oinarrizko datu finantzarioak: uneko saldoak eta produktu eta zerbitzuen historikoak, eta kontratatutako produktu eta zerbitzuen ordainketa-historia.
 • Eredu estatistikoak exekutatzetik lortutako datuak: eredu matematikoak erabiltzetik lortutako emaitzak bezeroen datuetan erabiltzen ditugu, eta aukera ematen digute iruzurraren aurka borrokatzeko, haien kontsumo-ohiturak, lehentasunak edo kontratazio-joerak ondorioztatzeko, gure araudi-betebeharrak betetzeko eta haien produktu edota zerbitzuen operatiboak kudeatzeko.
 • Politika honetan aurreikusitako beste tratamendu batzuk gauzatzetik lortutako datuak:
 • Arriskuen ebaluaziorako datuak edo scoring: kuoten bidezko finantzaketa- edo ordainketa-eragiketetan, ordaintzeko edo ez ordaintzeko den ahalmena edo arrisku-mugak ondorioztatuko ditugu, horien datuekin kalkulatzen diren eredu matematiko estatistikoak aplikatuta (6.2.B epigrafean zehaztutako tratamendua).
 • Datu demografikoak eta sozioekonomikoak: pertsona jakinei lotu gabeko datu estatistikoak dira, eremu geografiko, adin-tarte edo jarduera profesionaleko sektoreei lotutakoak; datu horiek bezeroen informazioarekin erlazionatzeko erabiliko ditugu.


Profilen erabilera: tratamendu horretarako oinarrizko profil komertzial bat prestatuko dugu aurrez adierazi dizkizugun datuekin soilik:

 • Profilaren helburua: erabilitako profilaren helburua da zer produktu eta zerbitzu interesa dakizkizukeen ondorioztatzea, horien kontratazioa eskaintzeko, eskaintza komertzial generikoak eskaini beharrean.
 • Ondorioak: oinarrizko profil komertzialaren erabileraren ondorioa da CaixaBank Payments & Consumeren produktu eta zerbitzuei buruzko eskaintzak bidaltzea, pertsonalizatuta daudenak adierazi dizkizugun datuen bitartez. Profil-lanketa hori ez dugu inolaz ere erabiliko produktu edo zerbitzurik ukatzeko, ezta kreditu-mugak zehazteko ere. 
  Tratamendu horri aurka egiteak ez du eragotzi, mugatu edo baldintzatuko gure produktu eta zerbitzuen katalogo osorako sarbidea, eskura izango baituzu beti.
  Edozein produktu edo zerbitzuren kontratazioa eskatzen baduzu, eskaera zurekin ebaluatuko da gure prozedura arrunten arabera, tratamendu horri aurka egiteak eraginik izan gabe ebaluazio horretan.
  Tratamendu hori ez onartzeak ere ez du eragotziko zurekin harremanetan jartzea kontratatuta dauzkazun produktu eta zerbitzuen kudeaketa operatiborako.
 • Logika: oinarrizko profil komertzial hori "Tratatutako datuak" atalean adierazitako datuetatik abiatuz kalkulatzen da, hamahiru hilabeteko denbora-sakontasunarekin.
  Datu horiei ezaugarri antzekoak dituzten bezeroei iraganean hautemandako jokabideetatik abiatuz lortutako formula matematikoak aplikatuko zaizkie; eran horretan, bezeroak kontsumorako zer joera duen ondorioztatu ahalko da. Formula matematiko horien bidez, bezeroaren profilaren amaierako emaitzan tratatutako datuetako bakoitzaren garrantzia zehaztu daiteke.
  Horren azken emaitza bezeroak produktu edo zerbitzu batean duen interesaren probabilitatea da.


Bestelako informazio garrantzitsua: jarraian, tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

 • Tratamenduaren aurka egiteko eskubidea: eskubidea duzu interes legitimoan oinarritutako tratamenduei aurka egiteko. 
  Erraz eta doan egin dezakezu honako kanal honen bidez: https://www.caixabank.es/apl/particulares/gdpr/index_es.html?empresa=6&derecho=oposicioncomunicaciones.
  Horrez gain, 4. epigrafean adierazitako ohiko kanalak ere eskura dituzu. 
  Aurka egiteko zure eskubidea erabiltzea erabakiko bazenu, jakinarazten dizugu tratamendua egiteari utziko diogula, datu-tratamendua egiteari uztea justifikatuko duen arrazoiren bat adieraztea eskatu gabe.
 • Ordaintzeko gaitasunaren aldez aurreko egiaztapena: igorri nahi dizkizugun eskaintzak kuoten ordainketa edo finantzaketa ondorio duten produktu eta zerbitzuetan oinarritzen direnean, ordaintzeko zure gaitasuna egiaztatuko dugu aldez aurretik.
  Egiaztapen hori gure Pribatutasun-politikaren 6.2.B epigrafean xehatutako tratamenduaren bidez egingo dugu, zure finantza-egoeraren inguruan dugun ezagutzarako egokiak diren kreditu-muga eta itzultze-epea eskaintzeko Espainiako Bankuak eskatzen dituen finantzaketa-produktuen eskaintzarako erantzukizun-printzipioekin bat, kreditu- eta mailegu-erakunde arduratsuen zuhurtziazko gainbegiratzearen eta kaudimenaren araudian ezarritakoari jarraituz.
 • Tratamenduaren indarraldia: tratamendu hori indarrean sartuko da 2022ko urriaren 10etik aurrera. Nolanahi ere, informazio-komunikazio pertsonalizatua jasoko duzu aldez aurretik.
  Tratamendu hori egiteari utziko diogu, beste betekizunik gabe, honako bi egoera hauetako edozeinetan: 
  Zurekin harremanetan jartzen garenean 6.1. (A, B eta C) ataletan deskribatutako CaixaBank Taldearen enpresen tratamendu komertzialetarako zure baimena eskatzeko, bai zuk tratamendu horiek baimentzen zein aurkaratzen dituzunean.
  Aurka egiteko zure eskubidea erabiltzen duzunean.

Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da tratamendu horren arduraduna. Tratamendua ez da erantzunkidetasunean oinarritzen.

G. OFSI eta OFAC nazioarteko zehapen eta kontrako neurri finantzarioen politikak


CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa: Ameriketako Estatu Batuetako eta Erresuma Batuko nazioarteko zehapen eta kontrako neurri finantzarioen programak betetzea da tratamendu hori egiteko CaixaBank Payments & Consumeren eta epigrafe honetan xehatutako enpresa erantzunkideen interes legitimoa, herrialde horietan haien merkataritza-jarduera garatu ahal izateko.


Helburua: tratamendu honen helburua da Erresuma Batuko Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of His Majesty’s Treasuryk (HMT) eta U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Controlek (OFAC) hartutako nazioarteko zehapen eta kontrako neurri finantzarioen programetan aurreikusitako neurriak hartzea.
Nazioarteko zigor eta kontrako neurri finantzarioen programak betetzeko, enpresa erantzunkideok egiaztatu egingo dugu bi erakunde horien neurri murriztaileetan barne hartuta dauden pertsona edo erakundeen zerrendetan zauden.

Tratatutako datuen tipologiak:helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologia, eta horien edukia 5. epigrafean dago xehatuta, eta hauek dira:
Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
Nazioarteko zigorrei dagozkien datuak

Bestelako informazio garrantzitsua: jarraian, tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu: 

 • Tratamenduari aurka egiteko eskubidea: uste baduzu CaixaBank Payments & Consumer erakundeak kontuan hartu behar duela egoera bereziren bat edo datuen tratamendua egiteari uztea justifikatzen duen beste arrazoiren bat, 

Tratamenduaren erantzunkideak: CaixaBank Taldeko hurrengo enpresek tratatuko dituzte zure datuak erantzunkidetasunean:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management, SGIIC, S.A.U
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Banco BPI, S.A.
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.
 • Puerto Triana, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.


Erantzunkidetasunean gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak azaltzen dira hemen: www.caixabank.es/empresasgrupo 


DATUEN HARTZAILEAK

Datuen tratamenduaren arduraduna eta erantzunkideak
CaixaBank Payments & Consumereko bezero gisa tratatutako datuak CaixaBank Payments &
Consumeren tratatuko dira. Tratamenduak erantzunkidetasunean egiten badira, CaixaBank Taldeko
enpresek egiten dituzte, tratamendu bakoitzerako adierazi dugunaren arabera.

Agintari eta erakunde ofizialak
CaixaBank Payments & Consumer bezalako kreditu-erakundeak eta gainerako ordainketa-zerbitzuen hornitzaileak legez egiten ditugun transakzioen inguruan informazioa ematera behartuta egon gaitezke Europar Batasunaren barruan zein kanpoan kokatutako beste herrialde batzuetako autoritate eta erakunde ofizialei. Betebehar hori terrorismoaren finantzaketa eta antolatutako delinkuentzia mota larrien aurka borrokatzeko eta kapitalak zuritzea prebenitzeko esparruan ematen da, eta baita Espainiako Bankuak eta Europako Banku Zentralak egindako kreditu-erakundeen zentzuzko ikuskaritzaren esparruan ere.


Halaber, betebehar horri lotuta egon daitezke ordainketa-sistemak eta zerbitzu teknologikoen
emaileak, haiekin harremanak mantentzen ditugunean eta transakzioak gauzatzeko datuak igortzen
dizkiegunean.

Diru-betebeharren betetze edo ez-betetzeari buruzko fitxategiak
Gure kontratu-harremanei dagokienez gurekin hartu duzun edozein diru-betebehar ordaintzeari utziko bazenio, ez-ordainketaren datuak hurrengo kredituko informazio-sistemei jakinarazi ahal izango dizkiegu, araudian aurreikusitako baldintzen eta betekizunen arabera:

 • Asnef fitxategia: Asnef Equifax Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito. Posta-
  kutxa 10546, 28080, Madril (sac@equifax.es).
 • Badexcug fitxategia: posta-kutxa 1188, 28108, Alcobendas (badexcug@experian.com).

Halaber, jakinarazten dizugu hurrengo eskubideak erabil ditzakezula: datuetara sartzea, zuzentzea, aurka egitea, ezabatzea, mugatzea, datu pertsonalak lekualdatzea eta automatizatutako erabaki baten xede ez izatea, legeari jarraituz eta adierazi dizkizugun helbideetan betetze edo ez-betetze fitxategien aurrean.

Datuen jakinarazpena zerbitzuak azpikontratatzean
Batzuetan, datu pertsonalak atzi ditzaketen zerbitzuen emaileetara jotzen dugu.


Zerbitzu-emaile horiek berme egoki eta nahikoak eskaintzen dituzte datuen tratamenduari buruz, eta
arretaz hautatzen ditugu horien zerbitzuak. Hautaketa egiterakoan, eskakizun espezifikoak hartzen dira kontuan zerbitzuak emateko datu pertsonalak tratatu behar direnean.


Zerbitzu-emaileen esku mota honetako zerbitzuak utz ditzakegu:

 • Backoffice finantzarioko zerbitzuak
 • Administrazio-laguntzako zerbitzuak
 • Auditoretza- eta aholkularitza-zerbitzuak
 • Zerbitzu juridikoak eta ordaindu gabekoak berreskuratzeko zerbitzuak
 • Ordainketa zerbitzuak
 • Marketin- eta publizitate-zerbitzuak
 • Inkesta zerbitzuak
 • Call center zerbitzuak
 • Zerbitzu logistikoak
 • Segurtasun fisikoaren zerbitzuak
 • Zerbitzu informatikoak (sistemen eta informazioaren segurtasuna, zibersegurtasuna,
  informazio-sistemak, arkitektura, ostatua, datuak prozesatzea)
 • Telekomunikazio zerbitzuak (ahotsa eta datuak)
 • Inprimaketa, gutuneratze, posta-bidalketa eta mezularitza zerbitzuak
 • Informazioa (digitala eta fisikoa) babesteko eta suntsitzeko zerbitzuak
 • Eraikinak, instalazioak eta ekipamenduak mantentzeko zerbitzuak

DATUAK GORDETZEKO EPEAK

Kontratu-harremanak izateko gordetzea
Zure datuak tratatuko ditugu, alderdi bien arteko Kontratu-harremanak indarrean jarraitu bitartean.


Baimenean oinarritutako tratamenduetarako baimenak gordetzea
Zure baimenean oinarritutako datuen tratamenduak egingo ditugu, zuk horiek ezeztatu arte.
CaixaBank taldeko enpresekin dituzun produktu eta zerbitzuen kontratu guztiak ezeztatzen badituzu
baina ez badituzu ezeztatzen guri emandako baimenak, bezero izateari uztean automatikoki
baliogabetuko ditugu.


Datuak lege-betebeharrak betetzeko eta erreklamazioak egin, gauzatu eta defendatzeko
gordetzea

Behin baimena kentzearen bitartez zure datuak erabiltzeko baimenak ezeztatuta, edo gurekin ezarri
dituzun kontratu- edo negozio-harremanak amaitzean, zure datuak gordeko ditugu soilik lege-
betebeharrak betetzeko eta kontratu-harremanetatik eratorritako ekintzen preskripzio-epean zehar
erreklamazioak egin, erabili edo defendatzea baimentzeko.


Datu horiek tratatuko ditugu helburu horietarako soilik erabiltzen direla bermatzeko beharrezko neurri tekniko eta antolatzaileak aplikatuz.


Datuak suntsitzea
Zure datuak suntsituko ditugu CaixaBank Payments & Consumeren jarduera arautzen duten arauek agintzen duten gordetze-epeak eta zure eta gure artean ezarritako harremanetatik eratorritako ekintza administratibo edo judizialen preskripzio-epeak igarotzen direnean.


        

EUROPAKO ESPARRU EKONOMIKOTIK KANPO EGINDAKO DATUEN TRANSFERENTZIAK

CaixaBank Payments & Consumeren zure datuak tratatzen ditugu Europako Esparru Ekonomikoaren barruan, eta, oro har, esparru horretan kokatzen diren edo babes-maila egokia duten herrialdeetako zerbitzu-hornitzaileak kontratatzen ditugu.


Preskriptoreengana jotzen badugu edo Europako Esparru Ekonomikotik kanpo edo babes-maila egokirik ez duten herrialdeetan tratamenduak egiten dituzten zerbitzu-hornitzaileak erabili behar baditugu, zure datuen tratamenduaren segurtasuna eta legitimitatea bermatuko ditugu.


Horretarako, DBEOn ezarritakoaren arabera, preskriptore eta zerbitzu-hornitzaile horiei berme
egokiak izatea agintzen dizkiegu; adibidez, Europako arauek ezartzen duten gisa, informazioaren
babesa bermatuko duten arau korporatibo lotesleak izan beharko dituzte, edo Europar Batasunaren
ereduzko klausulak harpidetu beharko dituzte. CaixaBank Payments & Consumerek hornitzaile horiei eskatzen dizkien berme egokien kopia eska dezakezu, Datuak Babesteko Ordezkariarekin
harremanetan jarrita, helbide honetan: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.

ERABAKI AUTOMATIZATUAK

 

Politika honen 6. epigrafean erabaki automatizatuak barnean hartzen dituzten tratamenduei buruz
jakinaraziko dizugu.


Gainera, gurekin mantentzen dituzun kontratu-harremanetan zehar tratamendu automatizatuan soilik
eta esklusiboki oinarritutako erabakiak har ditzaketen mekanismoak erabiliko bagenitu (hau da,
pertsona batek parte hartu gabe), zure gain eragin juridikoak eragin litzatekeenak, edo zugan eragin
nabarmena izango luketenak (adibidez, produktu jakin baten kontratazioa ukatzea), horri buruz
jakinaraziko dizugu eskatu diguzun produktu edo zerbitzuaren kontratu-dokumentazioan bertan, eta
baita erabakia hartzearen aldeko logikaren inguruan ere.


Halaber, zure eskubideak eta interesak zaintzeko neurriak hartuko ditugu une horretan, giza esku-
hartzea lortzeko, zure ikuspuntua adierazteko eta erabakia aurkaratzeko eskubidea emanez.

BERRIKUSPENA

 

Pribatutasun-politika honen berrikuspena egingo dugu behar bezala informatuta egoteko beharrezkoa den bakoitzean; adibidez, arau edo irizpide berriak argitaratzean edo tratamendu berriak egitean.


Pribatutasun-politika honetan funtsezko aldaketak edo aldaketa garrantzitsuak gertatzen diren
bakoitzean, ohiko komunikazio-kanalak erabiliz jakinaraziko dizugu.

Azken berrikuspenaren data

2023ko ekainaren 9a