POLITICA DE PRIVACIDAD CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL

CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, S.A.-REN PRIBATUTASUN-POLITIKA

AURKIBIDEA

1. Nola tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?
2. Nork tratatzen ditu zure datuak?3. Datuen babeserako ordezkaria

4. Eskubideak baliatzea eta erreklamazioak aurkeztea Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren (AEPD) aurrean

5. Tratatutako datuak

6. Zer tratamendu egiten ditugu zure datuak erabiliz?

 • 6.1. Baimenean oinarritutako tratamenduak
 • 6.2. Kontratu-harremanak gauzatzeko beharrezkoak diren tratamenduak
 • 6.3. Arauzko betebeharrak betetzeko beharrezkoak diren tratamenduak
 • 6.4. CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoan oinarritutako tratamendua

7. Datuen hartzaileak

8. Datuak gordetzeko epeak

9. Europako Esparru Ekonomikotik kanpo egindako datuen transferentziak

10. Erabaki automatizatuak

11. Berrikuspena

 

1. Nola tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Gurekin dituzun harremanak kudeatzeko, CaixaBank Payments & Consumeren zure datu pertsonalak hainbat helburu betetzeko tratatuko ditugu, betiere indarrean dagoen araudiak ezarritakoaren arabera, zure eskubideak errespetatuz eta gardentasun osoarekin.
Horretarako, Pribatutasun-politika honetan, noiznahi atzi dezakezuna www.caixabankpc.com/politicaprivacidad helbidean, kontsultatu ahal izango duzu nola erabiliko ditugun zurekin ezartzen ditugun harremanetan datuak eta horien xehetasun osoa.
Hurrengoak dira zure datu pertsonalekin gauzatuko ditugun tratamenduak arautzen dituzten araudiak:

> 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta zeinaren bitartez indargabetzen den 95/46/CE Direktiba (aurrerantzean, DBEO)

> abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoa (aurrerantzean, DBLO)

 

2. Nork tratatzen ditu zure datuak?

Tratamenduaren arduraduna:Gurekin dituzun kontratu- eta negozio-harremanetako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna ("Kontratu-harremanak") CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A. da ("CaixaBank Payments & Consumer" edo "erakundea"), bere IFZa A-08980153 da eta helbidea Caleruega kalea 102, 28033, Madril.

Tratamenduaren erantzunkideak: Gainera, politika honetan zehatz jakinaraziko dizkizugun tratamendu jakinetarako, CaixaBank Payments & Consumerek beste enpresa batzuekin batera tratatuko ditu zure datuak, helburuak batera erabakiz ("zertarako erabiltzen dira datuak") eta erabilitako bitartekoak ("nola erabiltzen dira datuak"), eta ondorioz, tratamendu horien erantzunkide izango dira.

CaixaBank Payments & Consumerek zure datuak beste enpresa batzuekin batera tratatzen dituen tratamenduak 6. epigrafean "Zer tratamendu gauzatzen ditugu zure datuekin" zehatz-mehatz deskribatzen dira.

Gainera, jarraian aurkituko dituzu zure datuak tratatzen dituzten enpresen zerrenda eta erantzunkidetasunaren arabera gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak: www.caixabank.es/empresasgrupo.

3. Datuen babeserako ordezkaria

CaixaBank Payments & Consumer eta CaixaBank taldeko enpresek datuak babesteko ordezkari bat izendatu dugu, eta berak artatuko zaitu zure datu pertsonalen tratamenduarekin eta zure eskubideen erabilpenarekin erlazionatutako edozein galderari erantzuteko.

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke zure iradokizun, kontsulta, zalantza edo erreklamazioak helarazteko, hurrengoa helbidea erabiliz:  www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.

4. Eskubideak baliatzea eta erreklamazioak aurkeztea Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren (AEPD) aurrean

Hurrengo eskubideak erabil ditzakezu: sarrera, zuzenketa, aurka egiteko eskubidea, kentzea, mugatzea, datu pertsonalen eramangarritasuna, baimena kentzea eta, legearen arabera, automatizatutako erabaki baten objektu ez izateko eskubidea.

Hurrengo edozein kanal erabil dezakezu eskubide horiek erabiltzea eskatzeko:

> publikoarentzat irekitako CaixaBank, S.A.-ren bulegoetan;

> eremu pribatuan gaitutako aukeren bitartez www.caixabankpc.com webgunean eta gure mugikorrerako aplikazioetan;

>hurrengo helbide elektronikoan: www.caixabankpc.com/ejerciciodederechos; eta,

>idatzi bat bidalita helbide honetara: posta-kutxa 209, Valentzia 46080.

Horrez gain, erreklamaziorik egin nahi baduzu zure datuen tratamenduaren inguruan,
Datuak Babesteko Espainiako Bulegora jo dezakezu (www.agpd.es).

5. Tratatutako datuak

Politika honetan azalduko dizkizugun tratamenduetarako jarraian xehatutako datuak erabiliko dira.


Jakinarazten dizkizugun datu guztiak ez dira erabiliko datuen tratamendu guztietarako. 6. epigrafean, bertan xehatzen dizkizugu egiten ditugun datuen tratamenduak; zuk zehazki kontsultatu ahal izango dituzu, tratamendu bakoitzaren eta tratatzen diren datuen tipologiaren arabera.


Zure adostasunean oinarritutako tratamenduen kasuan, gainera, erabiliko diren datu zehatzen xehetasuna jakinaraziko dizugu.


6. epigrafean adierazitako tratamendu desberdinekn erabiltzen dituzten datuen tipologia eta xehetasunak hurrengoak dira:

> Zure kontratuen altan edo gurekin izandako harremanean zehar elkarrizketa edo formularioen bitartez eman dizkiguzun datuak.

Hauek dira datuen tipologiak eta datuen xehetasunak:

·Identifikaziorako eta harremanetarako datuak: izen-abizenak, sexua, posta, telefono eta posta elektroniko bidezko harremanetarako informazioa, bizilekuaren helbidea, nazionalitatea eta jaiotze-data, komunikatzeko hizkuntza eta nortasun-agiria.

· Zure lan-jarduerari edo jarduera profesionalari buruzko datuak eta datu sozioekonomikoak: jarduera profesionala edo lan-jarduera, diru-sarrerak edo ordainsariak, familia-unitatea edo multzoa, ikasketa-maila, ondarea, datu fiskalak eta zerga-datuak.

· Datu biometrikoak: aurpegiaren eredua, ahots-biometria edo hatz-markaren eredua.

· Gaitasun juridikoari eta komunikaziorako behar bereziei buruzko datuak: epai judizial batean ezarritako pertsona batek aritzeko gaitasunari buruzko datuak eta ezintasuna duten interesdunek emandako datuak, hitz egiteko eta kudeaketa operatiborako irisgarritasuna izateko.

· Ahulezia egoerei dagozkien datu sentikorrak: ahuleziako egoera pertsonalei dagozkien datuak, kontratuen kudeaketan neurri bereziak hartzeko beharrezkoak izan daitezkeenak, eta baliabiderik gabeko hipoteka-zordunen premiazko babes-neurriei buruzko 6/2012 ELDan ezarritako neurriak hartzeko.

> Zuri merkaturatzen zaizkizun produktu eta zerbitzuen kontratazioan eta mantentzean behatutako datuak (berezkoak edo hirugarrenenak).

Hauek dira datuen tipologiak eta datuen xehetasunak:

· Kontratazio-datuak: kontratatutako edo eskatutako produktu eta zerbitzuak, kontratatutako produktu eta zerbitzuaren titular, baimendu edo ordezkari egoera, baloreen merkatuko eta finantza-tresnen arloko araudiaren araberako kategorizazioa (MIFID kategoria), egin dituzun inbertsioei buruzko informazioa eta haien bilakaera, eta finantzaketa-eragiketen informazioa eta mugimenduak.

· Oinarrizko datu finantzarioak: uneko saldoak eta produktu eta zerbitzuen historiak, eta kontratatutako produktu eta zerbitzuen ordainketa-historia.

· Ageriko eta ordainketa kontuetako laburpen eta ordainagirietan ikusitako hirugarrenen datuak: hirugarren jaulkitzaileek zure kontuetan egiten dituzten ohar eta mugimenduen informazioa, barne hartuz eragiketa mota, jaulkitzailea, zordunketa-, kreditu- eta aurreordainketa-txartelekin egindako eragiketen ordainagiri eta laburpenetan agertzen diren zenbatekoa eta kontzeptua.

· CaixaBank-eko akzioduna izatearen edo ez izatearen datuak: CaixaBankeko akzioak edukitzearen edo ez edukitzearen datuak.

· Zurekin mantendutako komunikazioen datuak: txat, horma, bideo-konferentzia, telefono-dei edo baliokideak diren bitartekoak erabiliz lortutako datuak.

· Berezko nabigazio-datuak: gure webguneetan edo aplikazio mugikorrean nabigatzean lortutako datuak eta haietan egindako nabigazioa: nabigazio-historia (bisitatutako orriak eta edukietan egindako klikak), gailuaren IDa, publizitatearen IDa, IP helbidea, cookien eta antzeko teknologien erabilera onartu duzun zure nabigazio-gailuetan.

· Datu geografikoak: txartelarekin egindako eragiketen saltokien kokapen-datuak, zure gailu mugikorraren geolokalizazio-datuak, instalazioak edota mugikorreko gure aplikazioak erabiliz emandakoak, hala baimendu duzunean aplikazioaren konfigurazioan.

> Gainerako datuen analisi eta tratamendutik ondorioztatutako edo deduzitutako datuak.

Hauek dira datuen tipologiak eta datuen xehetasunak:

·Eredu estatistikoak exekutatzetik lortutako datuak: eredu matematikoak erabiltzetik lortutako emaitzak bezeroen datuetan erabiltzen ditugu, eta aukera ematen digute iruzurraren aurka borrokatzeko, zure kontsumo-ohiturak, lehentasunak edo kontratazio-joerak ondorioztatzeko, gure araudi-betebeharrak betetzeko eta zure produktu edota zerbitzuen operatiboak kudeatzeko.

·Arriskuen ebaluaziorako datuak edo scoring: finantzaketa-eragiketetan edo kuoten bidezko ordainketa-eragiketetan, ordaintzeko edo ez ordaintzeko duzun gaitasuna, edo arrisku-mugak ondorioztatuko ditugu, zure datuekin kalkulatzen diren eredu matematiko estatistikoak.

>Sarbide publikoko iturrietatik, erregistro publikoetatik edo kanpoko iturrietatik lortutako datuak.

Hauek dira datuen tipologiak eta datuen xehetasunak:

· Kreditu-informazio sistemen datuak: Asnef eta Badexcug kreditu-informazioko fitxategiak kontsultatzetik lortutako emaitza; horiek, zor, ondare- eta kreditu-kaudimenari buruzko informazioa ematen dute (zorduna, hartzekoduna eta zorra).

·Equifax-en RISK SCORE datuak: Finantzaketa-eragiketetan edo kuoten bidezko ordainketetan, ez-ordaintze egoeren kenketa sistema horrek emandako emaitza erabiliko dugu 12 hilabeteetara. Hori zure NAN, bizilekuko posta-kode eta kreditu-informazioko sistemetako zure datuei eredu estatistiko eta matematikoak aplikatuz kalkulatzen da.

· CIRBEren datuak: beste erakunde batzuetan arriskuak (finantzaketak) dituzun kontsultatuko dugu. Espainiako Bankuko Arriskuen Informazio Zentralaren (CIRBE) eskutik lortuko ditugu datu horiek.

· Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren datuak: Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusitik lortutako datuak, lan-jarduera motari (norberaren edo besteren konturako lana) eta haren EJSNari dagozkionak.

· Nazioarteko zigorrei dagozkien datuak: Nazio Batuek, Europar Batasunak, Espainiako Erresumak eta baita Erresuma Batuko Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majesty's Treasury (HTM) eta/edo U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control-ek (OFAC) ezarritako nazioarteko zigor ekonomiko-finantzarioen gaietako lege, erregulazio, zuzentarau, ebazpen, programa edo neurri murriztaileetan barne hartuta dauden pertsona edo erakundeen datuak.

· Datu demografikoak eta sozioekonomikoak: pertsona jakinei lotu gabeko datu estatistikoak dira, eta eremu geografiko, adin-sektore edo jarduera profesionaleko sektoreei lotutako datuak dira; horiek bezeroen informazioarekin erlazionatzeko erabiliko ditugu.

· Zurekin lotutako higiezin eta ibilgailuei buruzko datuak: katastroan lortutako datuak eta Trafikoko Zuzendaritza Nagusian ibilgailuei buruz lortutako oinarrizko datuak dira; horiek erabiliko ditugu zure higiezin eta ibilgailuei buruzko informazioa osatzeko.

· Administratzaile, kargu funtzional eta sozietate-loturei buruzko datuak: INFORMA-ren datu-baseetatik ateratako datuak dira, eta erabili egingo ditugu zure jarduerari buruzko informazioa osatzeko.

· Diru-laguntza eta nekazaritza-aseguruen datuak: Nekazaritza-bermearen Espainiako Funtsak (FEGA) eta Nekazaritza-aseguruen Estatu-erakundeak (ENESA) argitaratutako datuak.

· Gurekin horiek partekatzeko baimena eman diezun hirugarren enpresen datuak:haiekin akordioak ditugun beste enpresa batzuek tratatzen dituzten zure datuak, eta zuk gurekin informazioa partekatzeko baimendu dituzunak.

· Sarbide publikoko iturrietatik eta erregistro publikoetatik lortutako datuak: sarbide publikoko iturriek eta erregistro publikoek emandako datuak dira, kontratu-harremanen alta, mantentze eta betetzean ematen diguzun informazioa, Equifax-en konkurtso-egoeren kontsulten fitxategiaren informazioa eta telefono bidezko direktorioetan (Páginas Blancas, Páginas Amarillas, Lleida.net) eta INFORMAren datu-baseetatik lortutako harremanetarako datu osagarriak egiaztatzeko, eta gure bezeroekin harremanetan jartzeko kontratu-betebeharrak betetzen ez diren kasuetan.

· Nabigazio-datuak:hirugarrenen web-orri edo mugikorreko aplikazioetako zure nabigazioetatik eta horietan egindako nabigazioetatik lortutako datuak: nabigazio-historia (bisitatutako orriak eta edukietan egindako klikak), gailuaren IDa, publizitatearen IDa, IP helbidea, cookien eta antzeko teknologien erabilera onartu duzun zure nabigazio-gailuetan.

· Sare sozialetatik edo Internet bidez lortutako datuak: atzitzeko baimena eman diguzun sare sozialetako edo Internet bidezko datuak.

6. Zer tratamendu egiten ditugu zure datuak erabiliz?

Askotarikoak dira zure datuekin egingo ditugun tratamenduak, eta hainbat helburu eta oinarri juridikori erantzuten die:

 • Baimenean oinarritutako tratamenduak
 • Kontratu-harremanak gauzatzeko beharrezkoak diren tratamenduak
 • Arauzko betebeharrak betetzeko beharrezkoak diren tratamenduak
 • CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoan oinarritutako tratamenduak

Jarraian xehatzen ditugun tratamendu orokorrez gain, politika honetan barne hartu gabeko tratamendu espezifikoak gauza ditzakegu, produktu edo zerbitzuen inguruan zuk egindako eskaeretatik eratorrita. Eskaera jakina izapidetzerako unean emango dizugu tratamendu horiei buruzko informazio xehatua.

6.1. BAIMENEAN OINARRITUTAKO TRATAMENDUAK

Zure adostasuna da tratamendu hauen oinarri juridikoa, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) 6.1.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.

Baliteke baimen hori hainbat kanaletatik eskatu izana, gure kanal elektroniko eta mugikorreko aplikazioen bitartez, lankidetza akordio bat mantentzen dugun enpresetako baten bitartez ("Preskriptoreak"), tratamendu jakinaren erantzunkide den CaixaBank taldeko enpresetako batean, edo CaixaBankekin fusionatu aurreko Bankia S.A.-ren edozein kanaletatik.

Edozein arrazoi dela eta, ez badizugu inoiz baimen hori eskatu, tratamendu horiek ez zaizkizu aplikatuko.

Eman edo kendu dizkiguzun baimenak kontsulta ditzakezu, eta noiznahi eta doan zure erabakia alda dezakezu CaixaBank Payments & Consumeren webgunean (www.caixabankpc.es) eta tratamendu jakinaren enpresa erantzunkide bakoitzaren webgunean, CaixaBanken bulegoetan, edo CaixaBank Payments & Consumeren web edo mugikorreko aplikazioetako eremu pribatuan.

Jarraian adierazten dira zure baimenean oinarritutako tratamenduak, (A)tik (D)era ordenatuta. Horietako bakoitzerako hurrengoa adieraziko dugu: helburuaren deskribapena (helburua), xehetasuna tratatutako datuen xehetasuna (tratatutako datuak), beharrezkoa bada, profilen erabilerari buruzko informazioa (profilen erabilera), tratamenduaren inguruko bestelako beharrezko informazioa (bestelako informazio garrantzitsua), eta CaixaBank taldeko beste enpresa batzuekin erantzunkidetasun erregimenean egindako tratamenduak diren edo ez (tratamenduaren erantzunkideak/arduraduna).
 

Helburu komertzialekin Bankiari zure datuen tratamendurako baimenak eman badizkiozu, hura CaixaBankekin fusionatu aurretik, jarraian adieraziko dizkizugun A, B eta C tratamenduak zuk Bankiari adierazi zenizkion lehentasunen arabera gauzatuko dira.

Zehazki, hurrengo A eta B ataletan deskribatutako tratamenduak CaixaBank taldeko enpresek erantzunkidetasunean egingo dira soilik, zuk Bankia taldeko enpresen artean (orain CaixaBank) datuak komunikatzea baimendu baduzu.

A. Produktuen eskaintzaren pertsonalizazioa zure datuen analisiaren arabera

Helburua: Baimena ematen badiguzu, jarraian adieraziko dizkizugun datuak erabiliko ditugu, zuri buruzko profil komertziala sortzeko. Horri esker, gai izango gara zure lehentasun edo beharrak ezagutzeko eta, kudeatzailearen bitartez, zure interesekoak izan daitezkeen enpresa erantzunkideek merkaturatutako produktu eta zerbitzuak eskaintzeko, zure lehentasun eta behar horien arabera.
Datuen tratamendu horren bidez, zure interesekoak izan daitezkeen eskaintza pertsonalizatuak egin ditzakegu, eskaintza generikoen ordez.

Tratatutako datuak: Ez ditugu erabiliko tratamendurako hauek ezagutarazten dituzten zure datuak: zure etnia edo arraza, uste politikoak, iritzi erlijioso edo filosofikoak, sindikatu-afiliazioa, datu genetikoak, datu biometrikoak zu identifikatzeko, osasunari buruzko datuak, edo zure bizitzari edo sexu-orientazioari buruzko datuak.
Helburu honetarako tratatuko ditugun datuak hauek dira:

· Identifikaziorako eta harremanetarako datuak: izen-abizenak, sexua, posta, telefono eta posta elektroniko bidezko harremanetarako informazioa, bizilekuaren helbidea, nazionalitatea eta jaiotze-data, komunikatzeko hizkuntza eta nortasun-agiria.

· Zure lan-jarduerari edo jarduera profesionalari buruzko datuak eta datu sozioekonomikoak: jarduera profesionala edo lan-jarduera, diru-sarrerak edo ordainsariak, familia-unitatea edo multzoa, ikasketa-maila, ondarea, datu fiskalak eta zerga-datuak.

· Kontratazio-datuak: kontratatutako edo eskatutako produktu eta zerbitzuak (berezkoak edo hirugarrenenak), kontratatutako produktu eta zerbitzuaren titular, baimendu edo ordezkari egoera, eta finantzaketa-eragiketen informazioa eta mugimenduak.

· Oinarrizko datu finantzarioak: uneko saldoak eta historia, kontratatutako produktu eta zerbitzuen ordainketa-historia (berezkoak edo hirugarrenenak).

· Laburpenetan ikusitako hirugarrenen datuak: hirugarren jaulkitzaileek zure kontuetan egiten dituzten ohar eta mugimenduen informazioa, barne hartuz eragiketa mota, jaulkitzailea, kreditu-txartelekin egindako eragiketen ordainagiri eta laburpenetan agertzen diren zenbatekoa eta kontzeptua.

· CaixaBank-eko akzioduna izatearen edo ez izatearen datuak: CaixaBankeko akzioak edukitzearen edo ez edukitzearen datuak.

· Zurekin mantendutako komunikazioen datuak: txat, horma, bideo-konferentzia, telefono-dei edo baliokideak diren bitartekoak erabiliz lortutako datuak.

· Berezko nabigazio-datuak: gure webguneetan edo aplikazio mugikorrean nabigatzean lortutako datuak eta haietan egindako nabigazioa: nabigazio-historia (bisitatutako orriak eta edukietan egindako klikak), gailuaren IDa, publizitatearen IDa, IP helbidea, cookien eta antzeko teknologien erabilera onartu duzun zure nabigazio-gailuetan.

· Datu geografikoak: txartelarekin egindako eragiketen saltokien kokapen-datuak, zure gailu mugikorraren geolokalizazio-datuak, instalazioak edota mugikorreko gure aplikazioak erabiliz emandakoak, hala baimendu duzunean aplikazioaren konfigurazioan.

· Eredu estatistikoak exekutatzetik lortutako datuak: bezeroen datuekin erabiliko ditugu eredu matematikoetatik jasotako emaitzak, eta aukera ematen digute iruzurraren aurka borrokatzeko, zure kontsumo-ohiturak, lehentasunak edo kontratazio-joerak ondorioztatzeko, gure araudi-betebeharrak betetzeko eta zure produktu edota zerbitzuen operatiboak kudeatzeko.

·Arriskuen ebaluaziorako datuak edo scoring: finantzaketa-eragiketetan edo kuoten bidezko ordainketa-eragiketetan, ordaintzeko edo ez ordaintzeko duzun gaitasuna, edo arrisku-mugak ondorioztatuko ditugu, zure datuekin kalkulatzen diren eredu matematiko estatistikoak.

· Equifax-en RISK SCORE datuak: Finantzaketa-eragiketetan edo kuoten bidezko ordainketetan, ez-ordaintze egoeren kenketa sistema horrek emandako emaitza erabiliko dugu 12 hilabeteetara. Hori zure NAN, bizilekuko posta-kode eta kreditu-informazioko sistemetako zure datuei eredu estatistiko eta matematikoak aplikatuz kalkulatzen da.

· Kreditu-informazio sistemen datuak: Asnef eta Badexcug kaudimen fitxategiak kontsultatzetik lortutako emaitza; horiek, zor, ondare- eta kreditu-kaudimenari buruzko informazioa ematen dute (zorduna, hartzekoduna eta zorra).

·CIRBEren datuak: beste erakunde batzuetan arriskuak (finantzaketak) dituzun kontsultatuko dugu. Espainiako Bankuko Arriskuen Informazio Zentralaren (CIRBE) eskutik lortuko ditugu datu horiek.

· Datu demografikoak eta sozioekonomikoak: pertsona jakinei lotu gabeko datu estatistikoak dira, eta eremu geografiko, adin-sektore edo jarduera profesionaleko sektoreei lotutako datuak dira; horiek bezeroen informazioarekin erlazionatzeko erabiliko ditugu.

· Zuri lotutako higiezin eta ibilgailuei buruzko datuak: katastroan lortutako datuak eta Trafikoko Zuzendaritza Nagusian ibilgailuei buruz lortutako oinarrizko datuak dira; horiek erabiliko ditugu zure higiezin eta ibilgailuei buruzko informazioa osatzeko.

· Administratzaile, kargu funtzional eta sozietate-loturei buruzko datuak: INFORMA-ren datu-baseetatik ateratako datuak dira, eta erabili egingo ditugu zure jarduerari buruzko informazioa osatzeko.

· Diru-laguntza eta nekazaritza-aseguruen datuak: Nekazaritza-bermearen Espainiako Funtsak (FEGA) eta Nekazaritza-aseguruen Estatu-erakundeak (ENESA) argitaratutako datuak.

· Gurekin horiek partekatzeko baimena eman diezun hirugarren enpresen datuak:haiekin akordioak ditugun beste enpresa batzuek tratatzen dituzten zure datuak, eta zuk gurekin informazioa partekatzeko baimendu dituzunak.

· Nabigazio-datuak: hirugarrenen web-orri edo mugikorreko aplikazioetako zure nabigazioetatik eta horietan egindako nabigazioetatik lortutako datuak: nabigazio-historia (bisitatutako orriak eta edukietan egindako klikak), gailuaren IDa, publizitatearen IDa, IP helbidea, cookien eta antzeko teknologien erabilera onartu duzun zure nabigazio-gailuetan.

· Sare sozialetatik edo Internet bidez lortutako datuak: atzitzeko baimena eman diguzun sare sozialetako edo Internet bidezko datuak.

Profilen erabilera: Tratamendu honetarako, profil komertzial bat sortuko dugu, eta esklusiboki gure produktu eta zerbitzuen eskaintza pertsonalizatzeko erabiliko:

· Profilaren helburua: Erabilitako profilaren helburua da zer produktu eta zerbitzu interesa dakizkizukeen ondorioztatzea, zuri buruz daukagun informazioan oinarrituz, horien kontratazioa eskaintzeko, eskaintza komertzial generikoak eskaini beharrean.

· Ondorioak: Tratamendua baimentzen baduzu, profil komertzialak erabiliko ditugu komertzialki eskaintzen dizkizugun produktu edo zerbitzuak zein diren erabakitzeko. Ez baduzu baimentzen, ez dugu erabiliko zure informazioa eskaintza komertziala pertsonalizatzeko.

Profil-lanketa hori ez dugu inolaz ere erabiliko produktu edo zerbitzurik ukatzeko, ezta kreditu-mugak zehazteko ere. Tratamendu hori ez onartzeak ez du eragotzi, mugatu edo baldintzatzen gure produktu eta zerbitzuen katalogo osorako sarbidea, eskura izango baituzu beti.

Edozein produktu edo zerbitzuren kontratazioa eskatzen baduzu, eskaera zurekin ebaluatuko da gure prozedura arrunten arabera, produktuen eskaintza pertsonalizatzeko zure datuen analisia onartzeak ala ez onartzeak eraginik izan gabe balioztatze horretan.

Logika: "Tratatutako datuak" atalean adierazitako datuetatik abiatuz kalkulatzen da bezero baten profila.

Datu horiei ezaugarri antzekoak dituzten bezeroei iraganean hautemandako portaeretatik abiatuz lortutako formula matematikoak aplikatuko zaizkie, etorkizunean bezeroaren portaeran eragite aldera. Formula matematiko horiek aukera ematen dute eskatzailearen profilaren amaierako emaitzan tratatutako datuetako bakoitzaren garrantzia zehazteko.
Amaierako emaitza hori bezeroak produktu edo zerbitzu batean interesatuta egoteko duen probabilitatea da.

Bestelako informazio garrantzitsua: Jarraian tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

Ordaintzeko gaitasunaren aldez aurreko egiaztapena: Igorri nahi dizkizugun eskaintzak kuoten ordainketa edo finantzaketa ondorio duten produktu eta zerbitzuetan oinarritzen direnean, ordaintzeko zure gaitasuna egiaztatuko dugu aldez aurretik.
Egiaztapen hori gure Pribatutasun-politikaren 6.2.C epigrafean xehatutako tratamenduaren bidez egingo dugu, zure finantza-egoeraren inguruan dugun ezagutzarako egokiak diren kreditu-muga eta itzultze-epea eskaintzeko Espainiako Bankuak eskatzen dituen finantzaketa-produktuen eskaintzarako erantzukizun-printzipioei jarraikiz, kreditu- eta mailegu-erakunde arduratsuen zuhurtziazko gainbegiratzearen eta kaudimenaren araudiaren arabera.
Tratamendu hori ez onartzeak ez dizu eragotzi, mugatu edo baldintzatzen gure produktu eta zerbitzuen katalogo osoa atzitzea, eta, eskaera egiten baduzu, zurekin ebaluatuko dugu gure prozedura arrunten arabera.

·Tratamenduaren indarraldia: Datuen tratamendua gauzatuko dugu soilik horretarako adostasuna eman badiguzu, eta horretarako, zure adostasuna indarrean mantenduko da zuk kentzen ez duzun bitartean.Gurekin dituzun produktu edo zerbitzu guztiak ezeztatzen badituzu, baina zure adostasuna baztertzea ahazten bazaizu, automatikoki baztertuko dugu guk.

· Enpresa erantzunkideen produktu eta zerbitzuen eskaintza: Tratamendu hori onartzen baduzu, hurrengo atalean xehatutako enpresa erantzunkideek merkaturatutako produktu eta zerbitzuak eskainiko dizkizugu.
Enpresa horiek finantza-, banku- eta ordainbide-jardueretan aritzen dira, barne hartuz jarduera horietatik eratorritako higiezin-aktiboen eskaintza, aseguru-jarduera, merkataritza elektroniko orokorra, aisialdia eta gizarte- eta iraunkortasun-jardueren sustapena.

Tratamenduaren erantzunkideak: CaixaBank taldeko hurrengo enpresek zure datuak tratatuko dituzte tratamendu horretarako erantzunkidetasunean.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Wivai Select Place, S.A.U,
 • ImaginersGen, S.A.
 • VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros

Jarraian aurkituko dituzu erantzunkidetasunaren arabera gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak: www.caixabank.es/empresasgrupo.

B. Eskaintza komertzialaren komunikazioa beste kanal batzuetatik

Helburua: Zure eskura jarriko dugu gure eskaintza komertziala baimentzen dizkiguzun kanalen bitartez soilik.
 

Tratatutako datuak: Helburu horretarako, datu hauek tratatuko ditugu:

· Identifikaziorako eta harremanetarako datuak: izen-abizenak, sexua, posta, telefono eta posta elektroniko bidezko harremanetarako informazioa, bizilekuaren helbidea eta komunikatzeko hizkuntza.

Bestelako informazio garrantzitsua: Jarraian tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

· Tratamenduaren indarraldia:Datuen tratamendua gauzatuko dugu soilik horretarako adostasuna eman badiguzu, eta horretarako, zure adostasuna indarrean mantenduko da zuk kentzen ez duzun bitartean. Gurekin dituzun produktu edo zerbitzu guztiak ezeztatzen badituzu, baina zure adostasuna baztertzea ahazten bazaizu, automatikoki baztertuko dugu guk.

Tratamenduaren erantzunkideak: CaixaBank taldeko hurrengo enpresek zure datuak tratatuko dituzte tratamendu horretarako erantzunkidetasunean:

· CaixaBank, S.A.

· CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.

· Nuevo Micro Bank, S.A.U.

· Wivai Select Place, S.A.U,

· ImaginersGen, S.A.

· VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros

Jarraian aurkituko dituzu erantzunkidetasunaren arabera gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak: www.caixabank.es/empresasgrupo

C. Datuak beste enpresa batzuei lagatzea

Helburua: Zure baimena ematen badiguzu, haiekin akordioak ditugun beste enpresei lagako dizkiegu jarraian adieraziko dizkizugun datuak, horiek merkaturatzen dituzten produktuen eskaintza komertzialak helarazteko.

Tratamendua onartzen ez baduzu, ez ditugu zure datuak lagako; onartzen baduzu, aldiz, beste enpresa batzuei jakinaraziko dizkiegun datuak aldatu egingo dira, zure datuen analisiaren araberako produktuen eskaintzaren pertsonalizazioa baimendu duzun ala ez:

· Gure eskaintza komertziala pertsonalizatzeko zure baimenik ez badugu (aurreko A tratamendua), identifikatzeko eta harremanetarako datuak soilik jakinaraziko dizkiegu enpresa horiei.

· Gure eskaintza komertziala (aurreko A tratamendua) pertsonalizatzeko zure baimena eman badiguzu, zure profil komertzialaren informazioa ere jakinaraziko diegu enpresa horiei; hori zure lehentasun eta beharretatik ondorioztatutako informazioan datza, ordainketa edo ez ordaintze probabilitatetik edo arrisku-mugetatik ondorioztatutako informazioarekin batera.

Hurrengo jardueretan lan egiten dute zure datuak laga diezazkiekegun hirugarren enpresa horiek:

 • banku-jarduerak
 • inbertsio-zerbitzuak
 • aseguruak eta berraseguruak
 • arrisku-kapitala
 • higiezinak
 • bideak
 • ondasun eta zerbitzuen salmenta eta banaketa,
 • aholkularitza-zerbitzuak
 • aisialdia eta
 • ongintza- eta gizarte-arlokoak

Tratatutako datuak: Ez ditugu erabiliko tratamendurako hauek ezagutarazten dituzten zure datuak: zure etnia edo arraza, uste politikoak, iritzi erlijioso edo filosofikoak, sindikatu-afiliazioa, datu genetikoak, datu biometrikoak zu identifikatzeko, osasunari buruzko datuak, edo zure bizitzari edo sexu-orientazioari buruzko datuak.
Hurrengo datuak erabiliko ditugu zure datuak hirugarren enpresei jakinaraztea baimentzen baduzu baina gure produktu eta zerbitzuen eskaintza komertziala (aurreko A tratamendua) pertsonalizatzeko baimena ez badugu:

Identifikaziorako eta harremanetarako datuak: izen-abizenak, sexua, posta, telefono eta posta elektroniko bidezko harremanetarako informazioa, bizilekuaren helbidea, nazionalitatea eta jaiotze-data, komunikatzeko hizkuntza eta nortasun-agiria.

Gainera, hurrengo datuak erabiliko ditugu gure produktu eta zerbitzuen eskaintza komertziala (aurreko A tratamendua) pertsonalizatzeko baimena eman badiguzu:

Eredu estatistikoak exekutatzetik lortutako datuak: eredu matematikoak erabiltzetik lortutako emaitzak bezeroen datuetan erabiltzen ditugu, eta aukera ematen digute iruzurraren aurka borrokatzeko, zure kontsumo-ohiturak, lehentasunak edo kontratazio-joerak ondorioztatzeko, gure araudi-betebeharrak betetzeko eta zure produktu edota zerbitzuen operatiboak kudeatzeko.

Arriskuen ebaluaziorako datuak edo scoring: finantzaketa-eragiketetan edo kuoten bidezko ordainketa-eragiketetan, ordaintzeko edo ez ordaintzeko duzun gaitasuna, edo arrisku-mugak ondorioztatuko ditugu, zure datuekin kalkulatzen diren eredu matematiko estatistikoak.

Bestelako informazio garrantzitsua: Jarraian tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

· Lagapenari buruzko informazioa: Zure datuak lagatzeko hirugarren enpresa batekin akordiora iritsiko bagina, enpresa hartzaileak egoera horren berri emango lizuke, eta emandako datuen eta burutuko duen tratamenduari buruzko xehetasunak ere emango dizkizu.

· Tratamenduaren indarraldia:Datuen tratamendua gauzatuko dugu soilik horretarako adostasuna eman badiguzu, eta horretarako, zure adostasuna indarrean mantenduko da zuk kentzen ez duzun bitartean. Gurekin dituzun produktu edo zerbitzu guztiak ezeztatzen badituzu, baina zure adostasuna baztertzea ahazten bazaizu, automatikoki baztertuko dugu guk.

Tratamenduaren erantzunkideak: CaixaBank taldeko hurrengo enpresek zure datuak tratatuko dituzte tratamendu horretarako erantzunkidetasunean:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Wivai Select Place, S.A.U,
 • ImaginersGen, S.A.
 • VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros

Jarraian aurkituko dituzu erantzunkidetasunaren arabera gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak:  www.caixabank.es/empresasgrupo.

6.2. KONTRATU-HARREMANAK GAUZATZEKO BEHARREZKOAK    DIREN TRATAMENDUAK

Datuen tratamendu hauen oinarri juridikoa zuk eskatutako edo zu parte zaren kontratuak kudeatzeko beharrezkoak izatea da, edo eskatzen baduzu, kontratu aurreko neurriak aplikatzeko, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) 6.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera.
Hortaz, gurekin kontratu-harremanak ezarri eta mantendu ahal izateko beharrezko tratamenduak dira. Horiei aurre egiten badiezu, harreman horiek amaituko genituzke, edo ezingo genituzke ezarri oraindik hasi gabe baleude.
Jarraian adieraziko dira kontratu-harremanak egikaritzeko beharrezko tratamenduak (A)tik (B)era ordenatuta. Horietako bakoitzerako hurrengoa adieraziko dugu: helburuaren

deskribapena (helburua), tratatutako datuen tipologia (tratatutako datuen tipologia), beharrezkoa bada, profilen erabilerari buruzko informazioa (profilen erabilera), tratamenduaren inguruko bestelako beharrezko informazioa (bestelako informazio garrantzitsua), eta CaixaBank taldeko beste enpresa batzuekin erantzunkidetasun erregimenean egindako tratamenduak diren edo ez (tratamenduaren erantzunkideak/arduraduna).

A. Kontratu-harremanak formalizatu, mantendu eta egikaritzea

Helburua: Datuen tratamendu honen helburua zuk eta guk ezartzen ditugun kontratu-harremanak formalizatu eta mantentzea da, barne hartuz zure eskaeren edo aginduen tratamendua, gurekin zuzenean edo gure bitartekari baten bidez (gure CaixaBank, S.A. agente gisa, edo gure edozein preskriptore gisa, zeinak establezimendu komertzialak dituzten eta zu horien bezero izan zaitezke) izapidetu daitezkeen kontratazio aurreko kudeaketak (kontratu aurreko harremanak), eta gurekin dituzun kontratuak betetzea ziurtatzeko neurriak ezartzea ere bai, eta behar denean, zorra berreskuratzeko kudeaketa gauzatzea.
Datuen tratamendu horrek harremana ezartzeko edo eskaera kudeatzeko beharrezko informazioa biltzea dakar berarekin, kontratazioaren egokitasuna balioztatzea eta beharrezko informazioa tratatzea kontratuak behar bezala egikaritu eta mantentzeko.
Hurrengoak dira kontratu-harremanak formalizatu, mantendu eta egikaritzean gauzatzen diren tratamendu-jarduerak:

· Eskatutako produktuak kontratatzeko beharrezko datu eta dokumentuak jasotzea eta erregistratzea

· Produktu eta zerbitzuen kontratuen sinadura formalizatzea.

· Gurekin kontratatu dituzun produktu eta zerbitzuen operatiboa kudeatzea, barne hartuz kontsulta operatiboen arreta, eratorritako gorabeheren kudeaketa, eta produktuen kobrantza eta ordainketen kontabilitate-oharrak idatzi eta egiaztatzea eta komunikazio operatiboak bidaltzea.

· Gerta litezkeen ez ordainketak ebazteko neurriak doitzea, honakoa barne hartzen du: zorra goiz kobratzeko kudeaketa, behar denean kanpoko agentziak jakinaraztea berreskuratzeko ekintzak egiteko, beharrezkoa denean kreditu-informazioko sistemei datuak jakinaraztea, demanda judizialak jartzeko eta haien segimendua egitea, hartzekodunen konkurtso egoeren identifikazioa eta jarraipena, eta zorroen salmentaren berrikustea eta balorazioa.

Tratatutako datuen tipologia: Helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologia, eta horien edukia 5. epigrafean dago xehatuta, honakoak dira:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Zure lan-jarduerari edo jarduera profesionalari buruzko datuak eta datu sozioekonomikoak
 • Ahulezia egoerei dagozkien datu sentikorrak
 • Datu biometrikoak
 • Gaitasun juridikoari eta komunikaziorako behar bereziei buruzko datuak:
 • Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak
 • Ageriko eta ordainketa kontuetako laburpen eta ordainagirietan ikusitako hirugarrenen datuak
 • Zurekin mantendutako komunikazioen datuak
 • Eredu estatistikoak exekutatzetik lortutako datuak
 • Arriskuen ebaluaziorako datuak edo scoring
 • Kreditu-informazio sistemen datuak
 • Equifax-en RISK SCORE datuak
 • CIRBEren datuak
 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren datuak
 • Nazioarteko zigorrei dagozkien datuak
 • Sarbide publikoko iturrietatik eta erregistro publikoetatik lortutako datuak
   

Bestelako informazio garrantzitsua: Jarraian tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

· Erabaki automatizatuak: Produktu edo zerbitzu baten kontratazioa eskatzen duzunean, mekanismoak erabiliko ditugu ezaugarri objektiboen arabera (adibidez, zure lan-egoera edo egoitza fiskala) produktua zure behar, interes eta helburuekiko egokia den edo ez egiaztatzeko.
Kategoria objektibo horien ezarpena produktu eta tresna finantzarioen gobernantza gaietako araudi-betebeharretatik eratortzen da, eta erakundearen produktuen diseinuko barne-politiketan barne hartzen da.
Produktua ez balitz egokia izango, ezingo da hori kontratatu, eta modu automatizatuan kontratazio-eskaera ukatuko da zure ezaugarri objektiboek kontratatu nahi duzun produktu jakinaren ezaugarriekin bat egiten duten mailaren arabera.

Tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten objektu ez izateko eskubidea erabil dezakezu zuzenean CaixaBank Payments & Consumerekin harremanetan jarriz politika honetako 4. epigrafean jakinarazitako kanalen bidez.

· Kreditu-informazioko sistemei jakinaraztea: Tratamendu horrek kreditu-informazio sistemei zorraren edo ez ordaintze egoeraren datuak jakinaraztea eragin dezake, eta hori gure interes legitimoan oinarrituz egingo litzateke, 6.4.D atalean xehatutakoaren arabera

· Harremanetarako datuak eskuratzea: Tratamendu horrek zorra berreskuratzeko edo ikertzeko kanpoko agentziek zure harremanetarako datu gehigarriak eskuratzea eragin dezake, eta hori gure interes legitimoan oinarrituz egingo da, 6.4.E atalean xehatutakoaren arabera

· Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari kontsulta egitea: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren erantzukizuna den VEDACON fitxategiari egindako kontsulten helburua eskatzaileak emandako informazioa egiaztatzea da. Zure baimenaren arabera egingo ditugu kontsulta horiek.

· Confirma Sistemas de Información, S.L.-ri kontsulta egitea: Confirma Sistemas de Información, S.L.-ri egindako kontsultak iruzurra prebenitzeko egiten dira eta gure interes legitimoan oinarrituz egingo ditugu, zeina 6.4.D atalean xehatzen dizugun.

Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da tratamendu honen arduraduna. Tratamendua ez da erantzunkidetasunean oinarritzen.
Gainera, kontratazen duzun produktu edo zerbitzua CaixaBank Payments & Consumeren merkaturatzen badugu, baina beste enpresa batek jaulkitzen badu, enpresa hori izango da kontratu horri dagozkion datuen tratamenduaren arduraduna.
Horrela, CaixaBank Payments & Consumer bidez VidaCaixa edo SegurCaixak jaulkitako aseguru bat kontratatzen baduzu, enpresa horiek izango dira zure datuen arduradun produktuen jaulkitzaile eta horien arduradun diren aldetik.
Horri buruz jakinaraziko dizugu, zehatz-mehatz, produktu edo zerbitzu bakoitzaren kontratu-dokumentazioan.

B. Finantzaketa dakarten produktuen eskatzaile eta/edo titularren kaudimenaren eta itzultzeko gaitasunaren analisia

Helburua: Datuen tratamendu horren helburua aldez aurretik emandako diruaren itzultzea, edo kuoten ordainketa geroratua dakarten produktu edo zerbitzuen eskatzaile eta/edo titularrak ebaluatzea da, nahikoa kaudimen eta itzultzeko gaitasun duten aztertzen diren eta/edo eman diren eragiketetan aurreikusitako ordainketei erantzuteko.
Aldez aurretik emandako diruaren itzultzea edo kuoten ordainketa geroratua dakarten eragiketak eskatzen dituzunean edo dagoeneko eman zaizkizunean egingo diren kaudimen eta itzultzeko gaitasunaren analisiaren tratamenduei buruzko informazio xehatua zehatz-mehatz jakinaraziko zaizu eragiketa horiek eskatzen dituzunean sinatu beharko duzun eragiketaren eskaeran; dagoeneko eman

diren eragiketen kasuan, dagokion kontratuan emango da informazioa.
 

Finantzaketa dakarten produktuen eskatzaile eta/edo titularren kaudimen eta itzultzeko gaitasuna analisian egiten diren tratamendu-jarduerak honakoak dira:

 • Kreditu-eragiketa berriak ematen diren unean eskatzaileen itzultzeko gaitasunaren analisia.
 • Finantzaketa dakarten produktuen titularren kaudimenaren analisia gurekin mantentzen dituzten kreditu-eragiketen bizi osoan zehar, arriskuen barne-kudeaketarako eta horien ez ordainketaren prebentziorako.
 • Datuen komunikazioa Espainiako Bankuko Arriskuen Informazio Zentralera (CIRBE). Kreditu-arriskuak mantentzen dituzten pertsonak identifikatzeko beharrezko datuak jakinaraziko dira.

Tratatutako datuen tipologiak: Helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologia, eta horien edukia 5. epigrafean dago xehatuta, honakoak dira:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Zure lan-jarduerari edo jarduera profesionalari buruzko datuak eta datu sozioekonomikoak
 • Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak
 • Ageriko eta ordainketa kontuetako laburpen eta ordainagirietan ikusitako hirugarrenen datuak
 • Eredu estatistikoak exekutatzetik lortutako datuak
 • Arriskuen ebaluaziorako datuak edo scoring
 • Kreditu-informazio sistemen datuak
 • Equifax-en RISK SCORE datuak
 • CIRBEren datuak
 • Datu demografikoak eta sozioekonomikoak
 • Zurekin lotutako higiezin eta ibilgailuei buruzko datuak
 • Sarbide publikoko iturrietatik eta erregistro publikoetatik lortutako datuak

Profilen erabilera: Tratamendu horretarako finantzaketa dakarten produktuen eskatzaile eta/edo titularren kaudimenaren eta itzultzeko gaitasunaren analisirako esklusiboki erabiltzen dugun arriskuen profila landuko dugu.

· Helburua: Erabilitako profilaren helburua eragiketak ematean ez ordaintzeko probabilitatea zehaztea da, indarrean dauden eragiketen arriskua doitzea egokia den ebaluatzea eta CaixaBank Payments & Consumeri aplika dakizkiokeen kapitalaren betetze eta eskakizunen kalkulua egitea.

· Ondorioak: arrisku-profilak laguntza-tresnak dira arrisku-eragiketak eman edo ez erabaki behar denerako, edo emandako eragiketen mugak doitzeko.
Kanal elektronikoen bidez eskatutako eragiketen kasuan, emateko automatizatutako erabakiak eragin ditzakete edo ez, hurrengo "Bestelako informazio garrantzitsua" atalean xehatutakoaren arabera.

·Logika: Eskatzailearen profilak aurreko "Tratatutako datuen tipologia" epigrafean adierazitako informazioa erabiliko du.
Oinarrizko informazio horrekin interesdunaren datu horietako bakoitzari balio espezifiko bat emango zaio, eta horren baturak diru-betebeharren inguruko berankortasun edo ez betetzeko probabilitateari dagokion puntuazio bat emango du.
Aldagai bakoitzaren garrantzia eta azken emaitzan duen eragina aldez aurretik kalkulatzen du eredu matematikoen bidez, eta kontuan hartzen dira erakundearen arriskuari buruzko barne politikak.

Bestelako informazio garrantzitsua: Jarraian tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

Erabaki automatizatuak: Kaudimen eta itzultzeko gaitasunaren analisirako, kanal elektronikoen bidez egindako eskaeretan, tratamendu automatizatuak erabiliko ditugu zure ezaugarrien eta emandako informazioaren arabera finantzaketa zure beharretara egokitzen den edo ez egiaztatzeko.
Eskatutako finantzaketa ez balitz egokia izango erabilitako profilen kalkuluaren arabera egindako zure itzultzeko gaitasunari dagokionez, ezingo da produktua kontratatu, eta zure kontratazio-eskaera ukatu egingo da kanal honetan modu automatizatuan.
Berriro eragiketa eska dezakezu analisiak ez ditzan barne hartu erabaki automatizatuak, erabaki automatizatua aurkaratzeko edo soilik tratamendu automatizatu batean oinarritutako erabaki baten objektu ez izateko zure eskubidea erabiltzeko, zuzenean CaixaBank Payments & Consumerekin harremanetan jarriz, politika honen 4. epigrafean jakinarazitako kanalen bidez.

· Arau-betebeharrak: Tratamendu horiek zurekin mantentzen dugun kontratu-harremana egikaritzeko beharrezkoak izateaz gain, tratamendu hau Sistema finantzarioaren erreforma-neurriei buruzko 44/2002 Legeak, Kreditu-erakundeen ordenatze, gainbegiratze eta kaudimenari buruzko ekainaren 26ko 10/2014 Legeak eta mailegu arduratsuak emateari buruzko araudien gainerako betebehar eta printzipioetan ezarritakoaren arabera gauzatzen da, eta gu kreditu-erakunde finantzario garen aldetik araudi horien menpekoak gara.

· Kreditu-informazioko sistemei kontsultak egitea: Kaudimenaren analisirako beharrezko kreditu-informazioko sistemei kontsultak egingo dizkiegu gure interes legitimoan oinarrituz, zeina xehatuta dagoen 6.4.D atalean.

· CIRBEri kontsulta: Kaudimenaren analisirako CIRBEri beharrezko kontsultak egin dizkiogu Sistema finantzarioaren erreforma-neurriei buruzko azaroaren 22ko 44/2002 Legean xedatutakoaren arabera.

Tratamenduaren arduradunak: Sektore finantzarioari aplikatutako prudentzia- eta kaudimen-betekizunei buruzko sektore-araudiak bezeroei egindako kreditu-eragiketen ematea eta segimendua batera egitea agintzen du kreditu-erakundeen talde bateratu bera osatzen duten sozietate guztien artean.

Horregatik, CaixaBank Taldeko hurrengo enpresek zure datuak tratatuko dituzte tratamendu horretarako erantzunkidetasunean.

 • ·CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Hipotecaixa 2, S.L.U,
 • Banco BPI, S.A.

Jarraian aurkituko dituzu erantzunkidetasunaren arabera gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak: www.caixabank.es/empresasgrupo

6.3. ARAUZKO BETEBEHARRAK BETETZEKO BEHARREZKOAK DIREN TRATAMENDUAK

Datu-tratamendu horien oinarri juridikoa agin dakigukeen lege-betebehar bat betetzeko beharrezkoak izatea da, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) 6.1.c) artikuluan ezarritakoaren arabera.
Hortaz, gurekin kontratu-harremanak ezarri eta mantendu ahal izateko beharrezkoak dira. Horiei aurre egiten badiezu, harreman horiek amaituko genituzke, edo ezingo genituzke ezarri

Jarraian adieraziko dira arau-betebeharrak betetzeko beharrezko tratamenduak, (A)tik (F)ra ordenatuta.Horietako bakoitzerako adieraziko dugu: helburuaren deskribapena (helburua), tratatutako datuen tipologia (tratatutako datuen tipologia), beharrezkoa bada, profilen erabilerari buruzko informazioa (profilen erabilera), tratamenduaren inguruko bestelako beharrezko informazioa (bestelako informazio garrantzitsua), eta CaixaBank taldeko beste enpresa batzuekin erantzunkidetasun erregimenean egindako tratamenduak diren edo ez (tratamenduaren erantzunkideak/arduraduna).

A. Kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeko araudia betetzeko tratamendua

Helburua: Tratamendu horren helburua da kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeko 10/2010 Legeak gure jarduerari ezarritako neurriak hartzea.
Kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeari buruzko araudia betetzeko egiten diren tratamendu-eragiketak honako hauek dira:

 • Bezeroen inguruan behar bezalako eginbide- eta ezagutza-neurriak betetzea ahalbidetzen duten informazioa eta dokumentazioa biltzea;
 • Ematen diguzun informazioa egiaztatzea;
 • Erantzukizun publikoko karguetan aritzen zaren edo aritu zaren egiaztatzea;
 • Zure arrisku maila kategorizatzea, eta haren arabera behar bezalako eginbide-neurri batzuk aplikatuko dira kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeko araudian oinarrituz;
 • CaixaBank Payments & Consumer bidez egiten diren eragiketen analisia egitea, lege-betebeharrek ezarritakoaren arabera;
 • Sozietateekin duzun harremana, eta beharrezkoa bada, horien jabetza-egituran duzun kontrol-posizioa egiaztatzea, eta;
 • Hilero zure informazioa titulartasun finantzarioen fitxategian jakinarazi eta eguneratzea, zeina kapitalak zuritzea eta diruzko arau-hausteak prebenitzeko batzordearen zerbitzu exekutiboaren (SEPBLAC) erantzukizuna den.

Tratatutako datuen tipologiak: Honakoak dira helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologiak, eta horien edukia 5. epigrafean xehatuta dago:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Zure lan-jarduerari edo jarduera profesionalari buruzko datuak eta datu sozioekonomikoak
 • Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak
 • Ageriko eta ordainketa kontuetako laburpen eta ordainagirietan ikusitako hirugarrenen datuak
 • Zurekin mantendutako komunikazioen datuak
 • Eredu estatistikoak exekutatzetik lortutako datuak
 • Administratzaile, kargu funtzional eta sozietate-loturei buruzko datuak
 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren datuak
 • Sarbide publikoko iturrietatik eta erregistro publikoetatik lortutako datuak

Profilen erabilera: Tratamendu horrek profil bat lantzea dakar berarekin, eta hori kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeko 10/2010 Legeak gure jarduerari ezarritako neurriak hartzeko erabiliko dugu esklusiboki.

· Helburua: Kapitalen zuritzearen edo terrorismoaren finantzaketaren objektu izan daitezkeen operatiboak kontratatzea eragoztea du helburu erabilitako profilak.

· Ondorioak: Kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzio-unitateei laguntza ematen dieten tresnak dira profilak, eta lagundu egiten diete zehazten operatiboak kapital zuritzearen edo terrorismoaren finantzaketaren objektu izan daitezkeen edo ez, eta ondorioz, horiek onartzen edo ez.

Tratamenduaren arduradunak: CaixaBank taldeko hurrengo enpresek zure datuak tratatuko dituzte tratamendu horretarako erantzunkidetasunean.

 • · CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • Banco BPI, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.

Jarraian aurkituko dituzu erantzunkidetasunaren arabera gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak: www.caixabank.es/empresasgrupo

B. Zerga arloko araudia betetzeko tratamendua

Helburua: Abenduaren 17ko 58/2003 Zergen Lege Orokorrak eta azaroaren 13ko 1021/2015 Errege Dekretuak, zeinaren bitartez kontu finantzario jakinen titulartasuna edo kontrola duten pertsonen bizileku fiskala identifikatzeko eta elkarrekiko laguntzaren arloan haien inguruan jakinarazteko betebeharra ezartzen den, eta indarrean dauden gainerako araudi fiskalek gure jarduerari ezarritako neurriak hartzea da tratamendu honen helburua.

Hurrengoak dira zerga arloko araudia betetzeko egiten diren tratamendu-jarduerak:

 • Zerga-arauek ezarritako fiskalitateari dagokion informazioa eta dokumentazioa biltzea, eta;
 • Fiskalitateari dagozkion datuak administrazio publikoari jakinaraztea, arauek hala ezartzen dutenean edo autoritateak hori eskatzen dutenean.

Tratatutako datuen tipologiak: Honakoak dira helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologiak, eta horien edukia 5. epigrafean xehatuta dago:
Identifikaziorako eta harremanetarako datuak

 • Zure lan-jarduerari edo jarduera profesionalari buruzko datuak eta datu sozioekonomikoak
 • Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak

Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da tratamendu honen arduraduna. Tratamendua ez da erantzunkidetasunean oinarritzen.

C.Nazioarteko zigor eta kontraneurri finantzarioen politiketatik eratorritako betebeharrak betetzeko tratamendua

Helburua: Gure jarduerari ezarritako neurriak hartzea da tratamendu honen helburua Europar Batasunak eta Espainiako Erresumak hartutako nazioarteko zigor eta kontraneurri finantzarioen programetan.

Nazioarteko zigor eta kontraneurri finantzarioen programak betetzeko, egiaztatu egingo du Nazio Batuek, Europar Batasunak, Espainiako Erresumak eta baita Erresuma Batuko Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majesty's Treasury (HTM) eta/edo U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control-ek (OFAC) ezarritako nazioarteko zigor ekonomiko-finantzarioen gaietako lege, erregulazio, zuzentarau, ebazpen, programa edo neurri murriztaileetan barne hartuta dauden pertsona edo erakundeen zerrendetan zauden.

Tratatutako datuen tipologiak: Honakoak dira helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologiak, eta horien edukia 5. epigrafean xehatuta dago:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Nazioarteko zigorrei dagozkien datuak

Tratamenduaren erantzunkideak: CaixaBank taldeko hurrengo enpresek zure datuak tratatuko dituzte tratamendu horretarako erantzunkidetasunean:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Banco BPI, S.A.
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.

Jarraian aurkituko dituzu erantzunkidetasunaren arabera gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak: www.caixabank.es/empresasgrupo

D. Kexak eta erreklamazioak artatzeko tratamendua.

Helburua: Tratamendu honen helburua CaixaBank Payments & Consumeren aurrean egiten diren kontsulta, kexa eta erreklamazioak artatzea da, erakunde finantzario egoeran aplikagarria den araudiaren arabera; zehazki, azaroaren 22ko 44/2002 Legea eta ECO/73/2004 agindua, zeinak erabiltzaile finantzarioen kexa eta erreklamazioak artatuko dituen bezeroarentzako arreta-zerbitzu bat eskuragarri izatea behartzen duen.

Era berean, Datu pertsonalak eta eskubide digitalen bermea babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Legea; horrek tratamenduaren arduraduna, kasu honetan CaixaBank Payments & Consumer, datuak babesteko bere ordezkariaren aurrean aurkezten diren erreklamazioak artatzera behartzen du, eta interesdunek erabil ditzaketen datuen babesaren arloko eskubideak artatzea ere bai.

Hurrengoak dira kexa eta erreklamazioak artatzeko tratamenduaren arloko araudia betetzeko egiten diren tratamendu-eragiketak:

 • Erabiltzaile finantzarioaren kexa edo erreklamazioa CaixaBank Payments & Consumeren bezeroarentzako arreta-zerbitzuak hartzea;
 • Aurkeztutako kexa edo erreklamazioa ezarritako epean erantzutea, eta;
 • Datuak babestearen arloko eskubideak eta CaixaBank Payments & Consumeren datuak babesteko ordezkariari egindako kontsultak artatzea,

Tratatutako datuen tipologiak: Helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologia, eta horien edukia 5. epigrafean dago xehatuta, honakoak dira:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Gaitasun juridikoari eta komunikaziorako behar bereziei buruzko datuak:
 • Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak
 • Laburpenetan ikusitako hirugarrenen datuak
 • Zurekin mantendutako komunikazioen datuak
 • Berezko nabigazio-datuak
 • Kreditu-informazio sistemen datuak
 • CIRBEren datuak

Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da tratamendu honen arduraduna. Tratamendua ez da erantzunkidetasunean oinarritzen.

6.4. CAIXABANKEN INTERES LEGITIMOAN OINARRITUTAKO TRATAMENDUAK

Tratamendu horien oinarri juridikoa CaixaBank Payments & Consumerek edo hirugarren batek helburu dituen interes legitimoak asetzea da, betiere interes horien gainean ez direnean gailentzen zure interesak, edo zure eskubide edo funtsezko askatasunak, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) 6.1.f) artikuluan ezarritakoaren arabera.

Tratamendu horiek egikaritzeak haztapen bat egitea eragingo du zure eskubideen eta gure interes legitimoaren artean, eta azkena gailentzen dela erabaki dugu. Bestela ez genuko tratamendua egingo. Noiznahi kontsulta dezakezu tratamendu baten interes legitimoaren haztapenaren analisia zure kontsulta delegado.proteccion.datos@caixabank.com helbide elektronikora bidaliz

Halaber, gogoan izan eskubidea duzula interes legitimoan oinarritutako tratamenduei aurka egiteko. Erraz eta doan egin dezakezu 4. epigrafean adierazi dizkizugun kanalen bitartez.

Jarraian tratamendu horiek xehatuko ditugu, (A)tik (E)ra ordenatuta. Horietako bakoitzerako adieraziko dugu: CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa (CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa) helburuaren deskribapena (helburua), tratatutako datuen tipologia (tratatutako datuen tipologia), beharrezkoa bada, profilen erabilerari buruzko informazioa (profilen erabilera), tratamenduaren inguruko bestelako beharrezko informazioa (bestelako informazio garrantzitsua), eta CaixaBank taldeko beste enpresa batzuekin erantzunkidetasun erregimenean egindako tratamenduak diren edo ez (tratamenduaren erantzunkideak/arduraduna).

A. Langile, agente eta hornitzaileen jardueraren kudeaketa

CaixaBank-en interes legitimoa: Tratamendu hau egiteko CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa langile, agente, hornitzaile eta preskriptoreekin harremanak kudeatzea da, haien jarduera profesionalean oinarrituz.

Helburua: Langile, agente, hornitzaile eta preskriptoreen jarduera, helburu eta erronka profesionalen jarraipena egitea da tratamendu honen helburua, horiek bezeroek mantentzen dituzten eragiketa eta kontratazioen analisiaren bitartez.

Tratatutako datuen tipologiak: Helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologia, eta horien edukia 5. epigrafean dago xehatuta, honakoak dira:

 • Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak

Bestelako informazio garrantzitsua: Jarraian tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

·Tratamenduari aurka egiteko eskubidea: Eskubidea duzu interes legitimoan oinarritutako tratamenduei aurka egiteko. Erraz eta doan egin dezakezu 4. epigrafean adierazi dizkizugun kanalen bitartez.

· Zure informazioaren erabilera osagarria: Datu-tratamendu horietan, bezeroen informazioa tratatzen da, baina zure informazioa osagarria da lortu nahi den helburuarekiko. Tratamendu horiek ez daukate inolako eragin edo ondoriorik datuen titularrentzat.

Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da tratamendu honen arduraduna. Tratamendua ez da erantzunkidetasunean oinarritzen.

B. Iruzurraren prebentzioa

CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa: erakundeari edo bere bezeroei galera ekonomikoak edo erreputazioaren galerak eragin diezazkieketen iruzurrak prebenitzea da tratamendu hori egiteko CaixaBank Payments & Consumer eta epigrafe honetan xehatutako enpresa erantzunkideen interes legitimoa.

Helburua: Tratamendu honen helburua eragiketa edo portaera makurrak saihesteko beharrezko neurriak hartzea da horiek jasan aurretik, edo haien ondorioak leheneratzea gertatuko balira, erakundeari edo bere bezeroei iruzurra egiteko saiatzen diren eragiketa edo portaera susmagarriak identifikatuz.

Honako hauek dira iruzurraren aurkako borrokan gauzatzen diren tratamendu-eragiketak:

· Erakundearekin erlazionatzen diren bezeroen nortasuna egiaztatzea informazio edo operatibetarako iruzurrezko atzitzeak prebenitzeko.

· Gure sistemetan egiten diren kontratazio eta eragiketak berrikusi eta aztertzea gure bezeroak edozein kanaletan iruzurretik babesteko eta zibererasoak prebenitzeko.

· Zure nortasuna eta emandako nortasun-dokumentuen baliozkotasuna kontsultatzea segurtasun indar eta kidegoek eta antzeko erakundeek, adibidez INTERPOL (Krimen gaietarako Poliziaren Nazioarteko Erakundea), kudeatutako datu-base nazional eta nazioartekoen aurrean, ematen diguzun nortasun-dokumentuaren titularra zarela balioztatzeko eta ordezpen iruzurraz babesteko (beste pertsona bat zure lekuan jartzea).

· PAYGUARD iruzurra prebenitzeko zerbitzuan barne hartutako informazioa kontsultatzea, iruzurrezko kontuak detektatzeko, eta behar denean zure iruzurrezko eragiketak jakinarazteko.

Tratatutako datuen tipologiak: Helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologia, eta horien edukia 5. epigrafean dago xehatuta, honakoak dira:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Zure lan-jarduerari edo jarduera profesionalari buruzko datuak eta datu sozioekonomikoak
 • Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak
 • Ageriko eta ordainketa kontuetako laburpen eta ordainagirietan ikusitako hirugarrenen datuak
 • Zurekin mantendutako komunikazioen datuak
 • Berezko nabigazio-datuak
 • Datu geografikoak
 • Eredu estatistikoak exekutatzetik lortutako datuak
 • Arriskuen ebaluaziorako datuak edo scoring

Profilen erabilera: Tratamendu honek zure operatiboaren eta ohiko jarduerei buruzko profil bat lantzea dakar berarekin, eta hori esklusiboki iruzur saiakeraren adierazgarri izan daitezkeen egoera irregularrak identifikatzeko erabiliko dugu.

· Helburua: Erabilitako profilaren helburua da ohikoak ez diren operatiboak edo elkarreraginak, edo zure portaera-profiletik urrundutakoak identifikatzea, zeinak iruzur saiakerak edo informazioa modu iruzurrezko batean atzitzeko saiakerak izan daitezkeen.

· Ondorioak: Profilak iruzurrezko eragiketak identifikatzen laguntzen duten tresnak dira eta haien erabilerak berekin dakar eragiketaren berrikuste xehatua, automatikoki egikaritutako blokeoa edo ukapena bezalako neurriak aplikatzea.

Bestelako informazio garrantzitsua: Jarraian tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

· Erabaki automatizatuak: Iruzurra prebenitzeko tratamendu automatizatuak erabiliko ditugu iruzurrezko eragiketak detektatzen saiatzeko.

Behin egin ostean ezeztatu ezin diren eragiketen kasuan, hala nola, berehalako ordainketak edo transferentziak, tratamendu automatizatuek eragiketa susmagarriak detektatzen badituzte, eta horiek ez badira legitimoak, blokeatu egingo dituzte egikaritzea eragotziz.

Berriro eragiketa eska dezakezu, erabaki automatizatua aurkaratzeko edo soilik tratamendu automatizatu batean oinarritutako erabaki baten objektu ez izateko zure eskubidea erabiltzeko, zuzenean CaixaBank Payments & Consumerekin harremanetan jarriz, politika honen 4. epigrafean jakinarazitako kanalen bidez.

· Tratamenduari aurka egiteko eskubidea: Eskubidea duzu interes legitimoan oinarritutako tratamenduei aurka egiteko. Erraz eta doan egin dezakezu 4. epigrafean adierazi dizkizugun kanalen bitartez.

· PAYGUARD Iruzurraren prebentziorako zerbitzua: CaixaBank PAYGUARD Iruzurraren prebentziorako zerbitzura atxikita dago, eta bertan herrialdeko erakunde finantzario nagusiek parte hartzen dute eta Sociedad Española de Sistemas de Pago, S.A.-k (Iberpay) kudeatzen du.
Zerbitzu horren helburua kontuen arteko mugimenduekin erlazionatutako iruzur-mailak murriztea da, horretarako bezeroen kontu korrontean edo aurrezki-kontuan egindako eragiketa susmagarri edo iruzurrezkoak detektatu, ikertu, kontrolatu eta salatzearen bitartez. Eragiketa horiei eragin diezaieken iruzurraren aurkako borrokako interes legitimoa da tratamenduaren oinarri juridikoa.
CaixaBank-ek barne hartu ahal izango ditu PAYGUARD Iruzurraren prebentziorako zerbitzuan eragiketa susmagarria edo iruzurrezkoa detektatu den kontuko titularraren IBAN zenbakiari eta nortasun-datuei dagozkien datuak. Jarraian kontsultatu ahal izango duzu erakunde parte-hartzaileen zerrenda eguneratua: https://www.iberpay.es/es/servicios/servicios/prevenci%C3%B3n-del-fraude/
Datuak gehienez hogeita hamar egunez gordeko dira eragiketa susmagarrien kasuan, eta urtebetez egiaztatutako iruzurrezko eragiketen kasuan.
PAYGUARD Iruzurraren prebentziorako zerbitzuko erakunde parte-hartzaileak dira zure datuen tratamenduaren erantzunkideak. Erantzunkidetasun akordioaren funtsezko alderdiak eska ditzakezu mezu bat bidaliz www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos helbidera, eta datuen tratamenduari dagozkion eskubideak erabil ditzakezu 4. epigrafean adierazitako edozein kanal erabiliz. Eskubideak baliatzea eta erreklamazioak aurkeztea Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren aurrean.
Tratamenduaren arduradunak: CaixaBank taldeko hurrengo

Tratamenduaren arduradunak: CaixaBank taldeko hurrengo enpresek zure datuak tratatuko dituzte tratamendu horretarako erantzunkidetasunean:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Global Payments Moneytopay, EDE, S.L.

Jarraian aurkituko dituzu erantzunkidetasunaren arabera gauzatutako tratamenduaren akordioen funtsezko alderdiak: www.caixabank.es/empresasgrupo

C. Kreditu-informazio sistemen kontsulta eta komunikazioa, finantzaketa eskatzen duten produktuen eskaera eta ondorengo kudeaketaren esparruan.

CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa:Tratamendu hau egiteko CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa da finantzaketa eskatzen duten produktuen eskatzaile edo titularren ez-ordainketak eta berandutzeak saihestea.

Helburua: Tratamendu honen helburua kaudimena eta itzultzeko gaitasuna balioztatzea da (i) emandako eragiketetatik eratorritako interesdunek ordainketa betebeharrak zuzen betetzen dituztela bermatzeko, (ii) emandako eragiketen segimendua eta kudeaketa egiteko, eta (iii) ez-ordainketak eta berankortasun egoerak prebenitu eta kudeatzeko.

Hurrengoak dira kaudimen-fitxategien kontsulta eta komunikazioan egiten diren tratamendu-eragiketak:

· Informazioa kontsultatzea: Finantzaketa eskatzen duten eragiketak eman aurretik edo emandako kredituaren arriskuaren segimendua eta kudeaketa gauzatzeko, ondare eta kredituaren hurrengo kaudimen-fitxategien datu-baseak kontsultatuko dira: (i) Asnef fitxategia; (ii) Badexcug fitxategia, eta;

· Zure datu pertsonalak jakinaraztea: Gure kontratu-harremanei dagokienez gurekin hartu duzun edozein diru-betebehar ordaintzeari utziko bazenio, ez-ordainketaren datuak ondare eta kredituko kaudimen-fitxategi berei jakinarazi ahal izango dizkiegu, araudian aurreikusitako baldintza eta betekizunen arabera.

Tratatutako datuen tipologiak: Hurrengoak dira helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologiak:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Kontratazio-datuak
 • Oinarrizko datu finantzarioak
 • Kreditu-informazio sistemen datuak

Bestelako informazio garrantzitsua: Jarraian tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

· Tratamenduari aurka egiteko eskubidea: Eskubidea duzu interes legitimoan oinarritutako tratamenduei aurka egiteko. Erraz eta doan egin dezakezu 4. epigrafean adierazi dizkizugun kanalen bitartez.

Tratamenduaren arduradunak: CaixaBank Payments & Consumer eta Asnef eta Badexcug kaudimen-fitxategiek erantzunkidetasuneko erregimenean egiten dute tratamendu hori. Jarraian adieraziko dizkizugu kaudimen-fitxategien harremanetarako datuak:

 •  Asnef fitxategia: Asnef Equifax Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito. Posta-kutxa 10546, 28080, Madril (sac@equifax.es)
 • Badexcug fitxategia: Posta-kutxa 1188, 28108, Alcobendas (badexcug@experian.com)

D. Harremanetarako datu gehigarriak lortzea ez-ordainketak kudeatzeko

CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa:CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa ez-ordainketa egoeretan zorra berreskuratzea da, eta horretarako bezeroen harremanetarako datuak eguneratuta izan behar dira.

Helburua: Tratamendu horren helburua bezeroen harremanetarako informazio gehigarria biltzea da, haiekin harremanetan jartzeko kontratu-betebeharrak betetzen ez dituzten kasuan.

Zorra berreskuratzeko eta ikertzeko agentzien bitartez sarbide publikoko iturrietan eskuratzen dira harremanetarako datu gehigarriak, betiere bildutako datuek kalitatearen printzipioa betetzen dutela, eta legalki eskuratzen direla bermatuz.

Tratatutako datuen tipologiak: Hurrengoak dira helburu horretarako tratatuko ditugun datuen tipologiak:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak
 • Sarbide publikoko iturrietatik eta erregistro publikoetatik lortutako datuak

Bestelako informazio garrantzitsua: Jarraian tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

· Tratamenduari aurka egiteko eskubidea: Eskubidea duzu interes legitimoan oinarritutako tratamenduei aurka egiteko. Erraz eta doan egin dezakezu 4. epigrafean adierazi dizkizugun kanalen bitartez.

Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da tratamendu honen arduraduna. Tratamendua ez da erantzunkidetasunean oinarritzen.

E. Kudeaketa-txostenak eta eredu matematikoak sortzea

CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa:Tratamendu hau egiteko CaixaBank Payments & Consumeren interes legitimoa da zure enpresa- eta merkataritza-jarduera diseinatu, antolatu eta optimizatzea ahalik eta modu eraginkorrenean; horretarako, enpresaren eta merkatuaren kudeaketa eta jarduerari buruzko txostenak izatea beharrezkoa da, informazioaren analisi aurreratuko algoritmo matematikoak izateaz gain.

Helburua: Tratamendu honen helburua da enpresaren jarduerari eta hark merkatuarekin duen harremanari buruzko txostenak sortzea, bere bezero-oinarriaren osaera eta bilakaerari buruzkoak, eta bere produktu eta zerbitzuen egokitasun eta eraginkortasunari buruzkoak. Horiek zuzendaritza eta kudeaketa eraginkorra ahalbidetuko dute, eta baita informazioaren kalkulu eta analisi aurreratuak eskatzen dituzten eta politika honetan xehatzen diren tratamenduak egitea ahalbidetzen duten eredu estatistiko eta matematikoak sortu eta mantentzea ere.

Tratatutako datuen tipologiak Helburu horretarako tratatuko ditugun datuak tratamendu bakoitzean aldez aurretik identifikatu direnak izango dira, ahal denean, anonimizazio edo pseudonimizazio teknikak aplikatuz tratamendu horiek haien titularren eskubideen gainean eraginik ez dutela bermatzeko, eta tratamenduen emaitza informazio estatistikoa edo agregatua duten txostenak dira, edo formula matematikoak edo algoritmikoak.

Bestelako informazio garrantzitsua: Jarraian tratamendu honi buruzko bestelako informazio garrantzitsua aurkituko duzu:

· Tratamenduari aurka egiteko eskubidea: Eskubidea duzu interes legitimoan oinarritutako tratamenduei aurka egiteko. Erraz eta doan egin dezakezu 4. epigrafean adierazi dizkizugun kanalen bitartez.

· Datuen tratamendu osagarria: Txosten estatistiko eta eredu matematikoak sortzeko datuen tratamenduen helburua ez da bezeroei dagozkien datuak indibidualki tratatzea.

Datu-tratamendu hori beharrezkoa da, baina helburu nagusiarekiko osagarria. Helburu nagusia kudeaketa-txostenak, edo formula algoritmiko edo matematikoak sortzea da, eta horregatik ahal den guztietan tratatutako informazioaren anonimizazio, pseudonimizazio eta minimizazio tekniken bitartez egiten dira.

Tratamendu horiek ez dute inolako eragin indibidualik edo ondoriorik datuen titularren gainean.

Tratamenduaren arduraduna: CaixaBank Payments & Consumer da tratamendu honen arduraduna. Tratamendua ez da erantzunkidetasunean oinarritzen.

7. Datuen hartzaileak

Datu-tratamenduaren arduraduna eta erantzunkideak

CaixaBank Payments & Consumereko bezero egoeran tratatutako datuak CaixaBank Payments & Consumeren tratatzen ditugu. Tratamenduak erantzunkidetasunean egiten badira, CaixaBank taldeko enpresek egiten dituzte, tratamendu bakoitzerako adierazi dugunaren arabera.

Autoritate eta erakunde ofizialak

CaixaBank Payments & Consumer bezalako kreditu-erakundeak eta gainerako ordainketa-zerbitzuen hornitzaileak behartuta egon gaitezke legez egiten ditugun transakzioen inguruan informazioa emateko Europar Batasunaren barruan zein kanpoan kokatutako beste herrialde batzuetako autoritate eta erakunde

ofizialei. Betebehar hori terrorismoaren finantzaketa eta antolatutako delikuentzia mota larrien aurka borrokatzeko eta kapitalak zuritzea prebenitzeko esparruan ematen da, eta baita Espainiako Bankuak eta Europako Banku Zentralak egindako kreditu-erakundeen zentzuzko ikuskaritzaren esparruan ere.
Halaber, betebehar horri lotuta egon daitezke ordainketa-sistemak eta zerbitzu teknologikoen emaileak, haiekin harremanak mantentzen ditugunean eta transakzioak gauzatzeko datuak igortzen dizkiegunean.
 

Diru-betebeharren betetze edo ez-betetze fitxategiak

Gure kontratu-harremanei dagokienez gurekin hartu duzun edozein diru-betebehar ordaintzeari utziko bazenio, ez-ordainketaren datuak hurrengo kredituko informazio-sistemei jakinarazi ahal izango dizkiegu, araudian aurreikusitako baldintzen eta betekizunen arabera:

> Asnef fitxategia: Asnef Equifax Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito. Posta-kutxa 10546, 28080, Madril (sac@equifax.es)

> Badexcug fitxategia: Posta-kutxa 1188, 28108, Alcobendas (badexcug@experian.com)

Halaber, jakinarazten dizugu hurrengo eskubideak erabil ditzakezula: datuetara sartzea, zuzentzea, aurka egitea, ezabatzea, mugatzea, datu pertsonalak lekualdatzea eta automatizatutako erabaki baten xede ez izatea, legeari jarraituz eta adierazi dizkizugun helbideetan betetze edo ez-betetze fitxategien aurrean.

Datuen jakinarazpena zerbitzuak azpikontratatzean

Batzuetan, datu pertsonalak atzi ditzaketen zerbitzuen emaileetara jotzen dugu.
Zerbitzuen emaile horiek berme egoki eta nahikoak eskaintzen dituzte datuen tratamenduari dagokionez, arretaz hautatzen baititugu zerbitzuen emaileak. Hautaketa egiterakoan, eskakizun espezifikoak hartzen dira kontuan zerbitzuak emateko datu pertsonalak tratatu behar badira.
Honakoa da zerbitzu-emaileen esku utz ditzakegun zerbitzuen tipologia:

 • Backoffice finantzarioko zerbitzuak
 • Administrazio-laguntzako zerbitzuak
 • Auditoretza- eta aholkularitza-zerbitzuak
 • Zerbitzu juridikoak eta ordaindu gabekoak berreskuratzeko zerbitzuak
 • Ordainketa-zerbitzuak
 • Marketin- eta publizitate-zerbitzuak
 • Inkesten zerbitzuak
 • Call center zerbitzuak
 • Zerbitzu logistikoak
 • Segurtasun fisikoko zerbitzuak
 • Zerbitzu informatikoak (sistemen eta informazioaren segurtasuna, zibersegurtasuna, informazio-sistemak, arkitektura, ostatua, datuak prozesatzea)
 • Telekomunikazio-zerbitzuak (ahotsa eta datuak)
 • Inprimaketa, gutuneratzea, posta bidalketa eta mezularitzako zerbitzuak
 • Informazioa (digitala eta fisikoa) babesteko eta suntsitzeko zerbitzuak
 • Eraikinak, instalazioak eta ekipamenduak mantentzeko zerbitzuak

8. Datuak gordetzeko epeak

Kontratu-harremanak mantentzeko gordetzea

Ezarri ditugun kontratu-harremanak indarrean jarraitzen duten bitartean tratatuko ditugu zure datuak.

Baimenean oinarritutako tratamenduetarako baimenak gordetzea

Zure baimenean oinarritutako datuen tratamenduak egingo ditugu, zuk horiek ezeztatu arte.

CaixaBank taldeko enpresekin dituzun produktu eta zerbitzuen kontratu guztiak ezeztatzen badituzu baina ez badituzu ezeztatzen guri emandako baimenak, bezero izateari uztean automatikoki baliogabetuko ditugu.

Lege-betebeharrak betetzeko eta erreklamazioak egin, erabili eta defendatzeko gordetzea

Behin baimena kentzearen bitartez zure datuak erabiltzeko baimenak ezeztatuta, edo gurekin ezarri dituzun kontratu- edo negozio-harremanak amaitzean, zure datuak gordeko ditugu soilik lege-betebeharrak betetzeko eta kontratu-harremanetatik eratorritako ekintzen preskripzio-epean zehar erreklamazioak egin, erabili edo defendatzea baimentzeko.
Datu horiek tratatuko ditugu helburu horietarako soilik erabiltzen direla bermatzeko beharrezko neurri tekniko eta antolatzaileak aplikatuz.

Datuak suntsitzea

Zure datuak suntsituko ditugu CaixaBank Payments & Consumeren jarduera arautzen duten arauek agintzen duten gordetze-epeak eta zure eta gure artean ezarritako harremanetatik eratorritako ekintza administratibo edo judizialen preskripzio-epeak igarotzean.

9. Europako Esparru Ekonomikotik kanpo egindako datuen transferentziak

CaixaBank Payments & Consumeren zure datuak tratatzen ditugu Europako Esparru Ekonomikoaren barruan, eta, oro har, esparru horretan kokatzen diren edo babes-maila egokia duten herrialdeetako zerbitzu-hornitzaileak kontratatzen ditugu.
Preskriptoreengana jotzen badugu edo Europako Esparru Ekonomikotik kanpo edo babes-maila egokirik ez duten herrialdeetan tratamenduak egiten dituzten zerbitzu-hornitzaileak erabili behar baditugu, zure datuen tratamenduaren segurtasuna eta legitimitatea bermatuko ditugu.
Horretarako, DBEOn ezarritakoaren arabera, preskriptore eta zerbitzu-hornitzaile horiei berme egokiak izatea agintzen dizkiegu; adibidez, Europako arauek ezartzen duten gisa, informazioaren babesa bermatuko duten arau korporatibo lotesleak izan beharko dituzte, edo Europar Batasunaren ereduzko klausulak harpidetu beharko dituzte.

10. Erabaki automatizatuak

Politika honen 6. epigrafean erabaki automatizatuak barne hartzen dituzten tratamenduei buruz jakinaraziko dizugu.
Gainera, gurekin mantentzen dituzun kontratu-harremanetan zehar tratamendu automatizatuan soilik eta esklusiboki oinarritutako erabakiak har ditzaketen mekanismoak erabiliko bagenitu (hau da, pertsona batek parte hartu gabe), zure gain edo zure pertsonaren gain eragin juridikoak eragin litzatekeenak, edo zugan eragin nabarmena izango luketenak (adibidez, produktu jakin baten kontratazioa ukatzea), horri buruz jakinaraziko dizugu eskatu diguzun produktu edo zerbitzuaren kontratu-dokumentazioan bertan, eta baita erabakia hartzearen aldeko logikaren inguruan ere.
Halaber, une horretan, zure eskubideak eta interesak zaintzeko neurriak hartuko ditugu, giza esku-hartzea eskuratzeko, zure ikuspuntua adierazteko eta erabakia aurkaratzeko eskubidea emanez.

11. Berrikuspena

Pribatutasun-politika honen berrikuspena egingo dugu behar bezala informatuta egoteko beharrezkoa den bakoitzean; adibidez, arau edo irizpide berriak argitaratzean

edo tratamendu berriak egitean.
Ohiko komunikazio-kanalak erabiliz abisatuko dizugu pribatutasun-politika honetan funtsezko aldaketak edo aldaketa garrantzitsuak gertatzen diren bakoitzean.