SEGURTASUNA ETA LEGEZKO INFORMAZIOA

Oro har

CaixaBank Payments & Consumer-ek erabat betetzen ditu, bai datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudia, bai bere jardueraren berezko konfidentzialtasun-konpromisoak; eta beharrezko neurri teknikoak ezarri ditu eskatzen zaion segurtasun-maila mantentzeko, tratatzen dituen datu pertsonalen nolakotasuna eta tratamenduaren inguruabarrak kontuan harturik, ahal den neurrian eragozteko datuon aldaketa, galera edo baimenik gabeko tratamendu eta sarbidea, betiere teknikaren egoeraren arabera. Informazioa beti egunean egon dadin eta ez dezan akatsik izan, datu pertsonalen zuzenketak albait arinen jakinarazteko eskatzen dugu.

Datuen jakinarazpena

CaixaBank Payments & Consumer-ek ez du lagako datu pertsonalik titularrak ez badu esanbidez horretarako baimenik eman. Hala ere, erakunde publikoei jakinarazi ahal izango zaizkio datuok, eskatutako lege betebeharrak betetzeko, baita CaixaBank Payments & Consumer-en zerbitzu hornitzaileei ere, zerbitzu horiek kudea ditzaten.

Datuen gordealdia

Zertarako bildu ziren, xede horiek eta haien ondoriozko kudeaketak indarrean egon bitartean tratatuko dira datuak, gehienez ere sei hilabetez; eta, datuen babeserako araudiarekin bat etorriz, sinatu den zerbitzurako eta/edo kontraturako adostutako harremanen ondoriozko ekintzen preskripzio-aldiak iraun bitartean gordeko dira.

 

Eskubideak baliatzea eta erreklamazioak

CaixaBank Payments & Consumer da dokumentu honetan aipatutako datuen tratamenduaren arduraduna, eta titularrak harengana jo dezake datu pertsonalak babestearen arloan indarrean den araudiak eta, bereziki, Datuen Babeserako Europako Erregelamendu Orokorrak (DBEO,) xedatzen dituen eskubideak baliatzeko (sarbidea izatea, eramangarritasuna, baimena atzera botatzea, zuzentzea, aurka egitea, mugatzea eta ezabatzea). Horretarako, idazki bat bidal dezake helbide honetara: Pintor Sorolla, 2-4 46002 (Valencia); webgunearen bidez nahiz posta elektronikoz (ejerciciodederechos@caixabankconsumer.com); edo datuak babesteko ordezkariarengana (DBO) jo dezake, helbide honetan: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos. Era berean, datuen tratamenduari buruzko erreklamaziorik badu, aipatutako CaixaBank Consumer Financeren DBOarengana eta/edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziara jo dezake titularrak.

Webgunean

Webgunean datu pertsonalak biltzen dituen inprimaki bat betetzeko eskatzen bada, informazioaren hartzaileari jakitera emango zaio zertarako biltzen diren datuok, tratamenduaren arduraduna nor den eta zer helbide duen, eta datuen titular den erabiltzaileak datuen babesaren arloan dituen eskubideak balia ditzakeela. Adierazitako helburua betetzeko besterik ez dira tratatuko bildutako datu pertsonalak, eta betiere haien titularrak esanbidez baimena eman eta gero.

CaixaBank Payments & Consumer-ek cookieak erabiltzen ditu webgunean. Hemen kontsulta dezakezu Cookieen politika.

Kontratuan

Finantzaketa-kontratu bat sinatu bada CaixaBank Payments & Consumer-ekin, kontratuzko harreman hori gauzatzeko eta mantentzeko tratatuko dira datuak, baita kreditu arduratsuaren arloan aplikatu beharreko araudian xedatzen diren zenbait betebehar betetzeko ere (16/2011 Legea, ekainaren 24koa, kontsumorako kreditu kontratuena; EHA/2899/2011 Agindua, urriaren 28koa, gardentasunarena eta banku-zerbitzuen bezeroak babestekoa; eta 5/2012 Zirkularra, ekainaren 27koa, Espainiako Bankuarena, kreditu-erakunde eta ordainketa-zerbitzuen hornitzaileentzat, banku-zerbitzuen gardentasunari eta mailegu-emakidetako erantzukizunari buruzkoa). Datu tratamendu horiek ezinbestekoak dira; beraz, horietarako baimenik ematen ez bada edo ondoren atzera botatzen bada, bertan behera utziko da finantzaketa-kontratua.

Alde batera utzita hori guztia, xede hauetarako ere datu tratamendu jakin batzuk egin ditzake CaixaBank Consumer Financek:

- Bidezko interesa harturik oinarri, informazioa bidal diezazuke jadanik kontratatuta dituzun produktu eta zerbitzuen antzekoei buruz, CaixaBank Payments & Consumer-ek eskura duen informazioaren arabera zure profilarekin eta interesekin bat badatoz. Kontratu harremana indarrean dagoen bitartean tratatu ahal izango dira datuak, edo kontratua amaitu eta hurrengo hamabi (12) hilabeteetan. Aurka egiteko eskubidea balia dezakezu, «Eskubideak baliatzea eta erreklamazioak» atalean adierazitako moduan.

- Zuk aurrez eta esanbidez eman duzun baimena harturik oinarri, merkaturatzen dituen produktu eta zerbitzuei buruz (bereak nahiz besterenak) informazioa bidaltzeko ere trata ditzake CaixaBank Payments & Consumer-ek zure datuak, eskura duen edo beste iturri batzuen bidez lortzen duen informazioaren arabera zure profilarekin eta interesekin bat badatoz. Horrez gain, eta esanbidez baimena eman baduzu soil-soilik, CaixaBank Payments & Consumer-ekin erlazionatutako hirugarren enpresa batzuei ere laga ahal izango zaizkio datuak, haiek beren produktuei buruzko informazio komertziala bidal ahal diezazuten.

Deskargatu aplikazioa