Eman zure datuak, eta doan deituko dizugu

Deian bertan emango dizugu erantzuna

CaixaBank Payments & Consumer-en bezeroa zara?*

Datu pertsonalak

Ez da onartzen Identifikazio agiria formatua
Ez da onartzen testuaren formatua

Harremanetarako datuak

Ez da onartzen telefonoaren formatua
Ez da onartzen helbide elektronikoaren formatua

Berariaz adierazten dut irakurri dudala eta onartzen dudala datu pertsonalak babesteari buruzko klausula hau.

Irakurri eta onartu klausula

Inprimaki honetan jasotako datu pertsonalak CaixaBank Payments & Consumer-ek tratatuko ditu, kontsultari erantzuteko eta eskatu duzun informazioa bidaltzeko.

Interesdunak 2016/679 Erregelamenduan (EB) eta 3/2018 Lege Organikoan adierazitako eskubideak erabili ahal izango ditu bere datuei dagokienez; horretarako, Caixabank Payments & Consumer-engana jo behar du, posta arruntez (C/Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia) edo posta elektronikoz (www.caixabankpc.com/es/ejerciciodederechos) (2016/679 Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren27koa, datu pertsonalen tratamenduaridagokionez pertsona fisikoen babesari eta datuhorien zirkulazio askeari buruzko arauakezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua(DBEO)indargabetzen duena; eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta eskubide digitalak bermatzekoa).