Eman zure datuak, eta doan deituko dizugu

Deian bertan emango dizugu erantzuna


Datu pertsonalak
Harremanetarako datuak

Inprimaki honetan jasotako datu pertsonalak CaixaBank Payments & Consumer-ek tratatuko ditu, kontsultari erantzuteko eta eskatu duzun informazioa bidaltzeko.

Interesdunak 2016/679 Erregelamenduan (EB) eta 3/2018 Lege Organikoan adierazitako eskubideak erabili ahal izango ditu bere datuei dagokienez; horretarako, Caixabank Payments & Consumer-engana jo behar du, posta arruntez (C/Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia) edo posta elektronikoz (www.caixabankpc.com/es/ejerciciodederechos) (2016/679 Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren27koa, datu pertsonalen tratamenduaridagokionez pertsona fisikoen babesari eta datuhorien zirkulazio askeari buruzko arauakezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua(DBEO)indargabetzen duena; eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta eskubide digitalak bermatzekoa).