Temas destacados

Podémoste axudar?

En CaixaBank Payments & Consumer pomos á túa disposición unha ampla variedade de tarxetas de crédito para que elixas a que máis se axuste ás túas necesidades financeiras. Aquí podes ver as nosas tarxetas.

Como puideches ver, todas as nosas tarxetas, agás a tarxeta de crédito HIT, asócianse aos colaboradores/prescritores cos que traballamos (IKEA, FNAC, MediaMarkt etc.), sendo a través dos seus establecementos onde se realiza a maioría das contratacións das nosas tarxetas de crédito asociadas á súa respectiva marca. Ten en conta que tamén as poderás contratar en liña naquelas que ofrezan esta posibilidade.

Tamén debes saber que, aínda que a contratación se realice maioritariamente nos establecementos dos nosos colaboradores/prescritores, cos que temos unha relación comercial, sendo eles os que conseguen os datos e a documentación dos nosos clientes para a contratación, estas tarxetas son emitidas e contratadas por e con CaixaBank Payments & Consumer.

 

Cunha tarxeta de crédito pagarás as túas compras sen utilizar o saldo da túa conta bancaria, gastando do límite de crédito que poñamos á túa disposición na tarxeta, e reembolsarás o crédito total que utilizaches na data que acordemos. Se chegada a data acordada de pagamento, aboas a totalidade do crédito que dispuxeches, non pagarás xuros. En cambio, se escolles a modalidade de pagamento adiado (revolving) ou pagamento fraccionado, pagarás o crédito disposto de forma adiada (pagando mensualmente só unha cantidade do crédito disposto) ou o crédito dunha concreta compra de forma fraccionada (fraccionando o pagamento dunha concreta compra en varios meses) e, en ambos os casos, deberás pagar xuros asociados.

 

 

Animámoste a que vexas os seguintes vídeos para acabar de ter claro que debes saber das tarxetas de crédito e se che convén a súa contratación:

· #detúatú “Que tes que saber das tarxetas”: VER VÍDEO

· Programa Finanzas para Followers, “Tarxetas de pagamento”: VER VÍDEO

· “Débito ou crédito? Axudámosche a elixir”: IR Á PÁXINA

 

 

 

 

Segues sen telo claro? Bótalle un ollo a este vídeo:

· “Financiar as túas compras: como elixir”: VER VÍDEO

As nosas tarxetas de crédito funcionan coas seguintes modalidades de pagamento, que poderás escoller no momento da contratación e modificar despois cando queiras:

· Pagamento “Fin de mes”

· Pagamento Adiado - “Revolving”

· Pagamento Fraccionado

Para más información descárgate nuestra aplicación

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

Pagamento a “Fin de Mes”: ao final de mes pagarás a totalidade do crédito que utilizaches durante ese mes e non terás que pagar xuros por iso.

Con esta modalidade, vas utilizando o crédito que che permite a túa tarxeta (ata o límite de crédito concedido) e, ao final do período de liquidación que se indica no teu contrato, cobrámosche o importe utilizado na conta bancaria en que domiciliaches o pagamento.

Non che cobraremos xuros polo crédito que utilizaches e aboaches integramente ao final de mes.

 

Exemplo: Xoán vai coa súa muller de escapada de fin de semana o venres 25 de setembro e decide utilizar a súa tarxeta de crédito para pagar o hotel e a comida do sábado. Deste xeito, a tarxeta de crédito sérvelle para pagar a crédito a estancia e a comida sen gastar o saldo que ten na súa conta bancaria nese momento. Xoán devolverá o crédito gastado sen xuros, a partir do 1 de outubro. Cobrarémosllo na conta bancaria designada para o cobramento das operacións realizadas coa tarxeta de crédito.

 

Ademais, co pagamento Fin de Mes, tamén poderás optar por fraccionar o pagamento de determinadas compras que realizaches con anterioridade ao día da súa liquidación en 3, 6, 10 ou 12 meses, cando así cho ofrecésemos. Neste caso, terás que pagar o prezo que se indica nas Condicións Particulares do teu contrato, que variará segundo o período de fraccionamento. Se decides fraccionar, deberás solicitalo antes do día 20 de cada mes.

 

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

“Pago Aplazado” – “Revolving”: págase a prazos, mediante cotas, a totalidade do crédito utilizado pola túa parte.

Todas as nosas tarxetas de crédito nacen con esta modalidade de pagamento activada por defecto. Non obstante, poderás modificar cando queiras.

En que se diferencia fundamentalmente do resto de modalidades de pagamento?

· Ti decides o importe das cotas que pagarás mes a mes, respectando unha cota mínima establecida de 20 € ou do 3% do importe utilizado (o que resulte maior), que fixamos para reducir o prolongamento excesivo do prazo de devolución da débeda e o conseguinte aumento do seu custo.

· As operacións que fagas coa tarxeta de crédito xeran xuros desde o mesmo momento en que se realizan.

· En lugar de pagar todo de golpe ao final de mes, co Pagamento Adiado, devolverás o importe utilizado a prazos segundo a cota que ti elixas, que poderás modificar, á alza ou á baixa, respectando o importe mínimo.

 

IMPORTANTE: A devolución do crédito de forma adiada dependerá da cota mensual que elixas pagar e de se continúas dispondo de novo crédito a medida que o vaias reconstituíndo. Canto maior sexa a cota mensual elixida, antes pagarás o crédito que dispuxeches e, polo tanto, menor será o custo do crédito, xa que pagarás xuros durante menos tempo e maior importe da cota mensual irá destinado a amortizar capital.

Exemplo: a Sandra rompeulle o quentador en decembro, coincidindo coas compras do Nadal e as comidas e ceas de celebración con amigos e familia. Prevé un aumento de gastos duns 1.500 € que non poderá pagar de golpe ao finalizar o mes porque quedaría sen saldo ao inicio do mes seguinte. Por iso, Sandra modifica a modalidade de pagamento da súa tarxeta de crédito “Fin de mes” pola de “Pagamento Adiado” e escolle pagar unha cota de 150 € mensuais para o reembolso do crédito. Se non gasta máis crédito coa súa tarxeta, acabará de pagar a súa débeda en pouco menos dun ano, pagando xuros asociados por iso, xa que cada cota mensual se compón dos xuros asociados + de parte do capital disposto que poida amortizar. Se aumenta a cota mensual, pagará a débeda en menos tempo, polo que, ao amortizar o capital máis rápido, pagará menos xuros.
 

As condicións de financiamento poden ser distintas cando se trata de “Pagamento Adiado” de compras realizadas nos establecementos dos nosos prescritores (IKEA, MediaMarkt, FNAC...) a compras fóra destes establecementos .

Exemplo: Se compras un sofá, unha mesa e as súas cadeiras por valor de 1.500 € dentro dos establecementos dos nosos prescritores, tendo en conta que o tipo de xuro é 9,95% TXN anual (TAE 10,42%) e sempre que non utilices a túa tarxeta de crédito para pagar outras cousas, terás que devolver 1.580,28 €, en 11 cotas de 135,00 € e unha última cota de 95,28 €.

En cambio, se compras un ordenador ou unha viaxe por valor de 1.500 € fóra dos establecementos dos nosos prescritores, tendo en conta que o tipo de xuro é 20,88% TXN anual (TAE 23,00%) e sempre que non utilices a túa tarxeta de crédito para pagar outras cousas, terás que devolver 1.674,51 €, en 11 cotas de 140,00 € e unha última cota de 134,51 €.

 
​​​​​​​

Medidas de CaixaBank Payments & Consumer para reducir o risco de sobreendebedamento dos seus clientes:

· Establece unha cota mínima que garante o pagamento dunha proporción do capital que evitará que a débeda se alongue no tempo (máximo de 5,5 anos).

· Proporciona aos seus clientes información periódica para controlar o uso da tarxeta e o seu custo (extractos mensuais): importes aboados, data prevista de finalización da amortización (pagamento), xuros totais que pagará.

Protocolo de Transparencia ASNEF: CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P. S.A.U., está adherida ao Protocolo de Transparencia da ASNEF para garantir a túa seguridade xurídica no proceso de comercialización e contratación de tarxetas con modalidade de pagamento revolving. Preme aquí para coñecer o contido do Protocolo.

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

“Pagamento Fraccionado”: cando así o acordemos, pagarás o importe dunha compra determinada en 3, 6, 10 ou os meses que che poidamos ofrecer. Esta modalidade de pagamento está pensada para ser utilizada dentro dos establecementos dos intermediarios/prescritores.

Esta modalidade pode xerar xuros; se é o caso, o máximo que se indiquen nas Condicións Particulares do teu contrato, podendo ofrecer xuros inferiores en campañas comerciais acordadas cos nosos prescritores (poderás consultar o prezo nos propios establecementos dos nosos intermediarios/prescritores ou na súa web).

Para utilizar o “Pagamento Fraccionado”, deberás solicitalo e autorizalo seguindo as instrucións que che indiquemos no momento de efectuar a compra.

 

Tamén poderás fraccionar o pagamento dunha compra determinada, realizada coa modalidade “Pagamento Fin de Mes” con anterioridade ao día da súa liquidación, en 3, 6, 10 ou 12 meses, cando así cho ofrecésemos. Con esta opción terás que pagar o prezo indicado nas Condicións Particulares do teu contrato, que variará segundo o período de fraccionamento. Se decides fraccionar, deberás solicitalo antes do día 20 de cada mes.

 

Co Pagamento Fraccionado terás que devolver as cantidades fraccionadas nos prazos que acordemos e pagar o importe que corresponda a cada período o día acordado posterior a ese período.

Os pagamentos por fraccionamento de compras concretas súmanse ao pagamento do importe que tes que pagar polo crédito utilizado, o que corresponde á cota que escolliches.

 

Exemplo: Xoán quere comprar o último ordenador que saíu ao mercado, pero custa 1.500 €, polo que non o quere pagar coa súa tarxeta de crédito coa modalidade de pagamento “Fin de mes”, xa que debería devolver o crédito gastado ao final de mes e quedaría sen saldo na súa conta bancaria. Xoán pode, aproveitando unha campaña lanzada ao mercado pola nosa parte, optar por fraccionar o pagamento desa compra con xuros asociados, escollendo o prazo en que o quere pagar. Xoán pagará o que resulte de dividir o prezo da compra + os xuros asociados polos meses escollidos de fraccionamento.

 

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

RESUMO MÉTODOS DE PAGAMENTO

A continuación, resumímosche as características de cada unha das modalidades de pagamento que che explicamos:

Pagamento Fin de Mes

Momento do pagamento: Ao final do mes.

Importe do pagamento: A totalidade do crédito que utilizaches durante ese mes.

Xera xuros ou custos específicos? Non xera xuros nin custos específicos.

 

Pagamento Adiado

Momento do pagamento: Varios pagamentos en períodos mensuais sucesivos.

Importe do pagamento: Indícase nas Condicións Particulares do contrato que subscribas.

Xera xuros ou custos específicos? Cada operación xera xuros desde o momento en que a realizas. Ademais, o reembolso (pagamento) anticipado xera un prezo por compensación.

Cada cota mensual componse dos xuros asociados + a parte do capital disposto que poida amortizar. Se aumenta a cota mensual, pagará a débeda en menos tempo, polo que ao amortizar o capital máis rápido, pagará menos xuros.

 

Pagamento Fraccionado

Momento do pagamento: Unha operación concreta pode pagarse en períodos de 3, 6, 10 meses ou os meses que poidan ofrecerse en cada caso.

Importe do pagamento: É unha cota de cantidade constante que pagará tantas veces como meses seleccionados e que comprende tanto xuros (os que se indiquen nas Condicións Particulares do teu contrato) como parte do importe inicial da operación fraccionada. A última cota poderá ser de cantidade inferior debido ao axuste por decimais.

Xera xuros ou custos específicos? Pode xerar xuros e tamén che podemos cobrar un prezo polo servizo.

 

MPORTANTE: Podes elixir a modalidade de pagamento que máis che conveña no momento da contratación da tarxeta de crédito e poderás consultala e modificala cando queiras, polas que ofreza a túa tarxeta, no establecemento correspondente, a través do teléfono 900 101 601 ou 933 203 391, de luns a sábado de 09:00 a 21:00 horas, ou ben a través da aplicación habilitada para ese fin (por web e/ou por app).

Unha cousa máis!
Independentemente da modalidade de pagamento que elixas, se contratas o seguro voluntario de protección do crédito que che ofrecemos desde CaixaBank Payments & Consumer, canda o importe da cota mensual, cobrarémosche o importe correspondente á prima mensual de tal seguro. O importe da prima mensual será o que resulte de multiplicar a porcentaxe indicada no apartado “Custo prima seguro” das Condicións Particulares do teu contrato polo saldo disposto do crédito. CaixaBank Payments & Consumer actúa como operador banca-seguros vinculado de VidaCaixa e de SegurCaixa, inscrito no Rexistro administrativo especial de mediadores de seguros da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, co número OV0077, segundo se pode comprobar ante esta, con domicilio no Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 7000 e enderezo electrónico www.dgsfp.mineco.es.

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

 

 

 

Para más información descárgate nuestra aplicación

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

Elixe a tarxeta que prefiras!

Elixe a tarxeta de crédito que mellor se axuste ás túas necesidades, xuros e situación financeira. Tantos os nosos prescritores coma nós darémosche todas as explicacións necesarias.

Para determinar que a tarxeta elixida é a axeitada, pedirémosche información e documentación a través dos nosos prescritores, para coñecer o teu contorno patrimonial, familiar e profesional.

 

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

Personalízaa!

Ti mesmo elixes a modalidade de pagamento que mellor se axusta ás túas necesidades e economía e, no caso de Pagamento Adiado (revolving), o importe da cota mensual que queiras aboar. Lembra que o importe será de mínimo 5 € ou a cota mínima que establecemos para garantir en calquera caso que pagues completamente a débeda nun prazo máximo de 5,5 anos.

 

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

Entrega da información precontractual

Antes de contratar, mostrarémosche o documento de información precontractual (INE), onde se detallan as condicións económicas da liña de crédito. Enviarémosche as condicións ofrecidas durante 30 días para que as poidas ler con tempo e comparar a nosa oferta con outras.

 

O principal obxectivo desta información é que dispoñas dos datos suficientes e necesarios para poder comparar outras ofertas doutras entidades de crédito coa nosa e estudar a que mellor se adecúa á túa economía.

Entregarémosche a INE en formato papel e/ou enviarémoscha por correo electrónico con carácter previo a que firmes o contrato dependendo do proceso de contratación que sigas:

· Contratación en liña: a información mostrarase nunha das pantallas do proceso antes de asinar o contrato. Poderás descargala e enviarase unha copia ao teu enderezo electrónico.

· Contratación presencial nalgún dos establecementos dos nosos prescritores: mostrarémosche a información a través do ordenador ou tableta do vendedor que te atenda e poderás solicitar que se che entregue unha copia.

 

IMPORTANTE: Unha vez que se che entregue a INE, dedica o tempo que necesites para decidir se queres ou non contratar a liña de crédito. Compáraa con outras ofertas existentes no mercado e revisa a información que necesites e as condicións económicas aplicables ao produto de financiamento que pretendes contratar (estas condicións detállanse na INE). As condicións económicas que se che indican na INE manterémoschas durante un prazo de 30 días, contados desde a data da súa emisión.

Tamén che facilitaremos gratuitamente, se ti nolo solicitas previamente, unha copia do proxecto do contrato, agás cando nós non esteamos dispostos, no momento da solicitude, a asinar o contrato de crédito contigo.

Queres ver un exemplo da INE? Accede aquí.
AVISO: os datos económicos (TXN e TAE) que verás no exemplo da INE son propios do EXEMPLO e, polo tanto, pode ser que non sexan os que finalmente lle aplicaremos á túa liña de crédito, xa que estas condicións económicas son as máximas aplicables. Isto acontece porque, como non iniciaches o proceso de contratación, non puidemos estudar a túa situación económico-financeira; polo que non che podemos dicir que condicións económicas se aplicarán á túa liña e vémonos obrigados a mostrarche os tipos máximos.

 

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

Asina o contrato!

Tras a lectura da INE, mostrarémosche o contrato. Le o contrato e asínao cando esteas listo/a!

Unha vez asinado o contrato, entregaráseche un exemplar a través do correo electrónico ou mediante entrega física. Asinarás dunha forma ou doutra dependendo da canle de contratación:

· Contratación en establecementos dos prescritores: asinarás de forma manuscrita ou dixital presencialmente.
· Contratación en liña: mediante a aplicación de sinatura introducindo o número secreto que se che envíe por SMS.

Lembra que podes solicitarnos unha copia adicional do contrato cando queiras e enviarémoscha o máis axiña posible.

 

 

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

Posibilidade de desistencia

Tes dereito a desistir, é dicir, a renunciar ao contrato subscrito para a contratación dalgunha das nosas tarxetas de crédito ou a deixalo sen efecto, durante os primeiros catorce (14) días naturais desde que o asinaches. Non é necesario que expreses ningún motivo.


Pasados estes 14 días, poderás cancelar o contrato unilateralmente en calquera momento, pagando anticipadamente as cantidades que debas. Se non hai ningunha débeda pendente, nós cancelaremos o contrato en 24 h desde a túa solicitude.

 

Podes desistir ou cancelar o contrato por escrito, en soporte electrónico duradeiro no enderezo hola@caixabankpc.com, en papel dirixido á Gran Via Corts Catalanes, 159-163, de (08014) Barcelona, ou por calquera outro medio admitido en dereito, que permita deixar constancia da súa recepción e contido.

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

A continuación facilitámosche a páxina web do cliente bancario do Banco de España onde pon á túa disposición un simulador para que poidas calcular cantos xuros pagarías e cando acabarías de amortizar (pagar) a débeda, ao escoller unha ou outra cota mensual: IR Á WEB

Pomos á túa disposición unha serie de preguntas frecuentes (FAQ): FAQs

Tamén che achegamos, para o teu coñecemento, a INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE COMISIÓNS E TIPOS PRACTICADOS OU OFERTADOS DE XEITO MÁIS HABITUAL NAS OPERACIÓNS MÁIS FRECUENTES COS PERFÍS DE CLIENTES MÁIS COMÚNS QUE SEXAN PERSOAS FÍSICAS (Anexo 1 da Circular 5/2012, do 27 de xuño, do Banco de España, a entidades de crédito e provedores de servizos de pagamento, sobre transparencia dos servizos bancarios e responsabilidade na concesión de préstamos).

 

Fai clic aquí se queres coñecer a descrición que fai o Banco de España sobre este tipo de produto de financiamento, así como dereitos que che asisten en relación coa contratación deste.

 

Por último, lembra que en caso de ter calquera dúbida antes da contratación dalgunha das nosas tarxetas de crédito ou despois de contratala, podes contactar connosco a través dos seguintes medios:
Bota un ollo a outras landings relacionadas coas tarxetas que poden ser do teu interese:

·A de reclamación: IR A LA LANDING

· A de PSD2: IR A LA LANDING

 

Para más información descárgate nuestra aplicación

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

En CaixaBank | Payments & Consumer pomos á túa disposición unha ampla variedade de liñas de crédito para que elixas a que máis se axuste ás túas necesidades financeiras.

As nosas liñas de crédito, principalmente, asócianse os colaboradores/prescritores cos que traballamos (IKEA, MediaMarkt, clubs de fútbol, talleres mecánicos, tendas de electrodomésticos, de mobles etc.), para que poidas realizar compras nas súas tendas e/ou webs. Algunhas das liñas de crédito que che ofrecemos tamén che permiten realizar transferencias do crédito da liña á túa conta bancaria.

 

Debes saber que, aínda que a contratación se realice maioritariamente nos establecementos dos nosos colaboradores/prescritores ou vía en liña, cando estea habilitada esta última opción, sendo eles os que conseguen os datos e a documentación dos nosos clientes para a contratación, estas liñas de crédito son contratadas con CaixaBank Payments & Consumer.

Así mesmo, é importante que saibas que desde CaixaBank Payments & Consumer podemos ofrecerche a posibilidade de contratar unha liña de crédito directamente connosco, sen que intermedie ningún dos nosos colaboradores/prescritores, para que poidas levar a cabo os teus proxectos ou ilusións (por exemplo, arranxar o teu cuarto, facer reformas, comprar un patinete ou facer unha viaxe). Neste caso, unha vez contratada a liña de crédito, poderás realizar transferencias de diñeiro da túa liña de crédito á túa conta bancaria ata o límite de crédito dispoñible acordado.

 

Cunha liña de crédito pagarás as túas compras sen utilizar, no momento de realizalas, o saldo da túa conta bancaria, gastando o saldo do límite de crédito dispoñible na liña, e reembolsarás o crédito total que utilizaches na data acordada. Se chegada a data de pagamento, aboas a totalidade do crédito que utilizaches (modalidade fin de mes), non pagarás xuros (TAE 0 %). En cambio, se escolles a modalidade de pagamento adiado (revolving) ou pagamento fraccionado, pagarás o crédito que utilices de forma adiada (pagando mensualmente só unha cantidade do crédito utilizado) ou o crédito dunha compra concreta de forma fraccionada (fraccionando o pagamento desa compra en varios meses) e, en ambos os casos, non sendo que se trate dunha campaña especial sen xuros no pagamento fraccionado, deberás pagar xuros asociados.

 

 

Animámoste a que vexas o seguinte vídeo para acabar de ter claro a diferenza entre o crédito e o débito e se che convén a contratación dunha das liñas de crédito que che ofrecemos:

· "Débito ou crédito? Axudámosche a elixir": IR Á PÁXINA

 

 

 

 

Segues sen telo claro? Bótalle un ollo a este vídeo:

· “Financiar as túas compras: como elixir”: VER VÍDEO

As nosas liñas de crédito funcionan coas seguintes modalidades de pagamento, que poderás escoller no momento da contratación e modificar despois cando queiras:

· Pagamento “Fin de mes”

· Pagamento Adiado - “Revolving”

· Pagamento fraccionado

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

Pago a “Fin de Mes”: a final de mes pagarás la totalidad del crédito que hayas utilizado durante ese mes y no tendrás que pagar intereses por ello.

Con esta modalidad, vas utilizando el crédito que te permite tu línea de crédito (hasta el límite de crédito concedido) y, al final del período de liquidación que se indica en tu contrato, te cobramos el importe utilizado en la cuenta bancaria en la que hayas domiciliado el pago.

No te cobraremos intereses por el crédito que hayas utilizado y abonado íntegramente a final de mes.

 

Ejemplo: Juan se va a IKEA a comprar un armario el viernes 25 de septiembre y decide utilizar la línea de crédito que le han ofrecido en el establecimiento de IKEA para pagar el armario. De esta forma, la línea de crédito le sirve para pagar a crédito el armario sin gastar el saldo que tiene en su cuenta bancaria en ese momento. Juan devolverá el crédito gastado sin intereses, a partir del 1 de octubre. Se lo cobraremos en la cuenta bancaria designada para el cobro de las operaciones realizadas con la línea de crédito.

 

 

 

Además, si eliges la modalidad de pago Fin de Mes, también podrás optar por fraccionar el pago de determinadas compras que hayas realizado con anterioridad al día de su liquidación en 3, 6, 10, 12 o los meses que te ofrezcamos, cuando así te lo hayamos ofrecido. En este caso, tendrás que pagar el precio que se indica en las Condiciones Particulares de tu contrato, que variará según el periodo de fraccionamiento. Si decides fraccionar, deberás solicitarlo antes del día 20 de cada mes.

 

Ejemplo: Juan se va a IKEA a comprar el viernes 25 de septiembre y decide utilizar la línea de crédito que tiene abierta en IKEA para pagar las compras que hace en la propia IKEA. De esta forma, Juan devolverá el crédito gastado sin intereses a final de mes porque es su modalidad de pago. Sin embargo, su hijo se rompe las gafas y Juan utiliza la línea de crédito para comprarle unas nuevas en una tienda de venta de gafas con la que CaixaBank Payments & Consumer tiene un acuerdo para que pueda utilizarse la línea abierta en IKEA para pagar también en este establecimiento, no contaba con ese gasto a final de mes, así que entra en la APP de gestión de la línea y decide fraccionar esa compra concreta en 6 meses, pagando 6 cuotas de 38,90€. A final de mes, le cobraremos en la cuenta bancaria designada para el cobro de las operaciones realizadas el total de la compra hecha en IKEA y 38,90 € de las gafas de su hijo, compra que tiene fraccionada.

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

“Pago Aplazado” – “Revolving”: se paga a plazos, mediante cuotas, la totalidad del crédito utilizado por tu parte.

Todas nuestras líneas de crédito nacen con esta modalidad de pago activada por defecto. No obstante, la podrás modificar cuando quieras.

¿En qué se diferencia fundamentalmente del resto de modalidades de pago?

· Tú decides el importe de la cuota que pagarás mes a mes, respetando una cuota mínima establecida de 5 euros o la cuota resulte de la siguiente operación: [( Factor corrector + TIN mensual) x el importe pendiente desde su último movimiento].

· Donde el Factor corrector será un porcentaje que dependerá del TIN de tu contrato y cuyo valor garantizará en cualquier caso que se pague completamente la deuda en un plazo máximo de 5,5 años. Este factor corrector te lo comunicaremos en tu extracto mensual.

· Esto implica que tu cuota mensual mínima variará en función del gasto que hagas con tú línea de crédito: a mayor gasto, la cuota mínima será más elevada. El factor corrector que sumamos al TIN mensual también cambia de acuerdo con la variación que experimenta el TIN.

· Las operaciones que hagas con la línea de crédito generan intereses desde el mismo momento en que se realizan.

· En lugar de pagar todo de golpe a final de mes, con el Pago Aplazado, devolverás el importe utilizado a plazos según la cuota que tú elijas, que podrás modificar, a la  alza o a la baja, respetando el importe mínimo.

 

IMPORTANTE: La devolución del crédito de forma aplazada dependerá de la cuota mensual que elijas pagar y de si continúas disponiendo de nuevo crédito a medida que lo vayas reconstituyendo. Cuanto mayor sea la cuota mensual elegida, antes pagarás el crédito que hayas dispuesto y, por tanto, menor será el coste del crédito, ya que pagarás intereses durante menos tiempo y mayor importe de la cuota mensual irá destinado a amortizar capital.

Ejemplo: A Sandra se le rompe el calentador en diciembre, coincidiendo con las compras navideñas y las comidas y cenas de celebración con amigos y familia. Prevé un aumento de gastos de unos 1.500 € que no podrá pagar de golpe al finalizar el mes porque se quedaría sin saldo al inicio del mes siguiente. Por ello, Sandra modifica la modalidad de pago de su línea de crédito “Fin de mes” por la de “Pago Aplazado” y escoge pagar una cuota de 150 € mensuales para el reembolso del crédito. Si no gasta más crédito con su línea, acabará de pagar su deuda en un poco menos de un año, pagando intereses asociados por ello, ya que cada cuota mensual se compone de los intereses asociados + de parte del capital dispuesto que pueda amortizar. Si aumenta la cuota mensual, pagará la deuda en menos tiempo, por lo que, al amortizar capital más rápido, pagará menos intereses.
 

Las condiciones de financiación pueden ser distintas cuando se trata de “Pago Aplazado” de compras realizadas en los establecimientos de nuestros prescriptores (IKEA, MediaMarkt, Club de futbol...) a compras fuera de estos establecimientos.

Ejemplo: Si compras un sofá, una mesa y sus sillas por valor de 1.500 € dentro de los establecimientos de nuestros prescriptores, teniendo en cuenta que el tipo de interés es 9,95 % TIN anual (TAE 10,42 %) y siempre que no utilices tu línea de crédito para pagar otras cosas, tendrás que devolver 1.580,28 €, en 11 cuotas de 135,00 € y una última cuota de 95,28 €.

En cambio, si compras un ordenador o un viaje por valor de 1.500 € fuera de los establecimientos de nuestros prescriptores, teniendo en cuenta que el tipo de interés es 20,88 % TIN anual (TAE 23,00 %) y siempre que no utilices tu línea de crédito para pagar otras cosas, tendrás que devolver 1.674,51 €, en 11 cuotas de 140,00 € y una última cuota de 134,51 €.

 

Medidas de CaixaBank Payments & Consumer para reducir el riesgo de sobreendeudamiento de sus clientes:

· Establece una cuota mínima que garantiza el pago de una proporción del capital que evitará que la deuda se alargue en el tiempo (máximo de 5,5 años).

· Proporciona a sus clientes información periódica para controlar el uso de la línea de crédito y su coste (extractos mensuales): importes abonados, fecha prevista de finalización de la amortización (pago), intereses totales que pagará…

Protocolo de Transparencia de ASNEF: CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P. S.A.U., está adherida al Protocolo de Transparencia de ASNEF para garantizar tu seguridad jurídica en el proceso de comercialización y la contratación de tarjetas con modalidad de pago revolving. Pincha aquí para conocer el contenido del Protocolo.

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

“Pago Fraccionado”: cuando así lo acordemos, pagarás el importe de una compra o transferencia a tu cuenta determinada en 3, 6, 10, 12 o los meses que te podamos ofrecer. Esta modalidad de pago está pensada para ser utilizada, principalmente, dentro de los establecimientos de los intermediarios/prescriptores.

Esta modalidad puede generar, en su caso, intereses. En este supuesto, los intereses serán por el valor máximo que se indiquen en las Condiciones Particulares de tu contrato, pudiéndote ofrecer intereses inferiores o operaciones fraccionadas gratuitas en campañas comerciales acordadas con nuestros prescriptores (podrás consultar el precio en los propios establecimientos de nuestros intermediarios/prescriptores o en su web) o ofrecidas directamente desde CaixaBank Payments & Consumer (en este caso, normalmente, serán campañas enfocadas en ofrecerte transferencias de crédito de tu línea a tu cuenta bancaria). Para utilizar el “Pago Fraccionado”, deberás solicitarlo y autorizarlo siguiendo las instrucciones que te indiquemos en el momento de efectuar la compra.

 

Te recordamos que también podrás fraccionar el pago de una compra determinada, realizada con la modalidad “Pago Fin de Mes” con anterioridad al día de su liquidación, en 3, 6, 10 o 12 meses, cuando así te lo hayamos ofrecido. Con esta opción tendrás que pagar el precio indicado en las Condiciones Particulares de tu contrato, que variará según el periodo de fraccionamiento. Si decides fraccionar, deberás solicitarlo antes del día 20 de cada mes.

Con el Pago Fraccionado tendrás que devolver las cantidades fraccionadas en los plazos que acordemos y pagar el importe que corresponda a cada período el día acordado posterior a ese período.

Como te hemos indicado, los pagos por fraccionamiento de compras concretas se suman al pago del importe que tienes que pagar por el crédito utilizado, lo que corresponde a la cuota que hayas escogido.

 

Ejemplo: Juan quiere comprarse el último ordenador que ha salido al mercado, pero cuesta 1.500 €, por lo que no quiere pagarlo con su línea de crédito con la modalidad de pago “Fin de mes”, ya que debería devolver el crédito gastado a final de mes y se quedaría sin saldo en su cuenta bancaria. Juan puede, aprovechando una campaña lanzada al mercado por nuestra parte, optar por fraccionar el pago de esa compra con intereses asociados, escogiendo el plazo en el que lo quiere pagar. Juan pagará lo que resulte de dividir el precio de la compra + los intereses asociados por los meses escogidos de fraccionamiento.

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

RESUMEN MÉTODOS DE PAGO

En el siguiente cuadro te resumimos las características de cada una de las modalidades de pago que te hemos explicado:

Pago Fin de Mes

Momento del pago: Al final del mes.

Importe del pago: La totalidad del crédito que hayas utilizado durante ese mes.

¿Genera intereses o costes específicos? No genera intereses ni costes específicos.

 

Pago Aplazado

Momento del pago: Varios pagos en periodos mensuales sucesivos.

Importe del pago: Se indica en las Condiciones Particulares del contratoque suscribas.

¿Genera intereses o costes específicos? Cada operación genera intereses desde el momento en que la realizas. Además, el reembolso (pago) anticipado genera un precio por compensación.

Cada cuota mensual se compone de los intereses asociados + la parte del capital dispuesto que pueda amortizar. Si aumenta la cuota mensual, pagará la deuda en menos tiempo, por lo que, al amortizar capital más rápido, pagarás menos intereses.

 

Pago Fraccionado

Momento del pago: Una operación concreta puede pagarse en periodos de 3, 6, 10 meses o los meses que puedan ofrecerse en cada caso.

Importe del pago: Es una cuota de cantidad constante que pagarás tantas veces como meses seleccionados y que comprende tanto intereses (los que se indiquen en las Condiciones Particulares de tu contrato), en su caso, como parte del importe inicial de la operación fraccionada. La última cuota podrá ser de cantidad inferior debido al ajuste por decimales.

¿Genera intereses o costes específicos? Puede generar intereses y también te podemos cobrar un precio por el servicio.

 

IMPORTANTE: Puedes elegir la modalidad de pago que más te convenga en el momento de la contratación de la línea de crédito y la podrás consultar y modificar cuando quieras, por las que ofrezca tu línea, en el establecimiento correspondiente, a través del teléfono 900 101 601 o 933203391, de lunes a sábado de 09:00 horas a 21:00 horas, o bien a través de la aplicación habilitada al efecto (por web y/o por APP).

¡Una cosa más!
Independientemente de la modalidad de pago que elijas, si contratas el seguro voluntario de protección del crédito que te ofrecemos desde CaixaBank Payments & Consumer, junto con el importe de la cuota mensual, se te cobrará el importe correspondiente a la prima mensual de tal seguro. El importe de la prima mensual será el que resulte de multiplicar el porcentaje indicado en el apartado “Coste prima seguro” de las Condiciones Particulares de tu contrato por el saldo dispuesto del crédito. Debes saber que CaixaBank Payments & Consumer actúa como operador banca-seguros vinculado de VidaCaixa y de SegurCaixa, inscrito en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con el número OV0077, según puede comprobarse ante esta, con domicilio en Paseo de la Castellana 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 7000 y dirección electrónica www.dgsfp.mineco.es.

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

¡Elige si quieres contratar una línea de crédito!

Cuando vayas a alguno de los establecimientos de los colaboradores/prescriptores con los que trabajamos y quieras contratar una línea de crédito para financiar el precio de compra de los productos que comercilizan o cuando te ofrezcamos directamente desde CaixaBank Payments & Consumer una línea de crédito para realizar tus proyectos, piensa si se ajusta a tus necesidades, intereses y situación financiera. Tanto nuestros prescriptores como nosotros te daremos todas las explicaciones necesarias. Te informaremos del tipo de línea de crédito que vas a contratar, funcionamientos, características… Y te advertiremos de si tiene o no costes asociados.

Para determinar que la línea de crédito es adecuada para tí, te pediremos información y documentación a través de nuestros prescriptores, para conocer tu entorno patrimonial, familiar y profesional.

 

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

Personalízaa!

Ti mesmo elixes a modalidade de pagamento que mellor se axusta ás túas necesidades e economía e, no caso de Pagamento Adiado (revolving), o importe da cota mensual que queiras aboar. Lembra que o importe será de mínimo 5 € ou a cota mínima que establecemos para garantir en calquera caso que pagues completamente a débeda nun prazo máximo de 5,5 anos.

 

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

Entrega da información precontractual

Antes de contratar, mostrarémosche o documento de información precontractual (INE), onde se detallan as condicións económicas da liña de crédito. Enviarémosche as condicións ofrecidas durante 30 días para que as poidas ler con tempo e comparar a nosa oferta con outras.

O principal obxectivo desta información é que dispoñas dos datos suficientes e necesarios para poder comparar outras ofertas doutras entidades de crédito coa nosa e estudar a que mellor se axeita á túa economía.

Entregarémosche a INE en formato papel e/ou enviarémoscha por correo electrónico con carácter previo a que firmes o contrato dependendo do proceso de contratación que sigas:

· Contratación en liña: a información mostrarase nunha das pantallas do proceso antes de asinar o contrato. Poderás descargala e enviarase unha copia ao teu enderezo electrónico.

· Contratación presencial nalgún dos establecementos dos nosos prescritores: mostrarémosche a información a través do ordenador ou tableta do vendedor que te atenda e poderás solicitar que se che entregue unha copia.

 

UUnha vez que se che entregue a INE, dedica o tempo que necesites para decidir se queres ou non contratar a liña de crédito. Compáraa con outras ofertas existentes no mercado e revisa a información que necesites e as condicións económicas aplicables ao produto de financiamento que pretendes contratar (estas condicións detállanse na INE). As condicións económicas que se che indican na INE manterémoschas durante un prazo de 30 días, contados desde a data da súa emisión.

Tamén che facilitaremos gratuitamente, se ti nolo solicitas previamente, unha copia do proxecto do contrato, agás cando nós non esteamos dispostos, no momento da solicitude, a asinar o contrato de crédito contigo.

Queres ver un exemplo da INE? Accede aquí:
AVISO: os datos económicos (TXN e TAE) que verás no exemplo da INE son propios do EXEMPLO e, polo tanto, pode ser que non sexan os que finalmente lle aplicaremos á túa liña de crédito, xa que estas condicións económicas son as máximas aplicables. Isto acontece porque, como non iniciaches o proceso de contratación, non puidemos estudar a túa situación económico-financeira; polo que non che podemos dicir que condicións económicas se aplicarán á túa liña e vémonos obrigados a mostrarche os tipos máximos.

 

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

Asina o contrato!

Tras a lectura da INE, mostrarémosche o contrato. Le o contrato e asínao cando esteas listo/a!

 

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

Posibilidad de desistimiento

Tienes derecho a desistir, es decir, a renunciar al contrato suscrito para la contratación de la línea de crédito o a dejarlo sin efecto, durante los primeros catorce (14) días naturales desde que lo firmaste. No es necesario que expreses motivo alguno.


Pasados estos 14 días, podrás cancelar el contrato unilateralmente en cualquier momento, pagando anticipadamente las cantidades que pudieras deber. Si no hay ninguna deuda pendiente, nosotros cancelaremos el contrato en 24 h desde tu solicitud.

 

Puedes desistir o cancelar el contrato por escrito, en soporte electrónico duradero a la dirección hola@caixabankpc.com, en papel dirigido a Gran Via Corts Catalanes, 159-163, de (08014) Barcelona, o por cualquier otro medio admitido en derecho, que permita dejar constancia de su recepción y contenido.

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo

A continuación te facilitamos la página web del cliente bancario del Banco de España donde ponen a tu disposición un simulador para que puedas calcular cuántos intereses pagarías y cuándo acabarías de amortizar (pagar) la deuda, al escoger una u otra cuota mensual: IR A LA WEB

Ponemos a tu disposición una serie de Preguntas Frecuentes (FAQs).

También te adjuntamos, para tu conocimiento, la INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE COMISIONES Y TIPOS PRACTICADOS U OFERTADOS DE MANERA MÁS HABITUAL EN LAS OPERACIONES MÁS FRECUENTES CON LOS PERFILES DE CLIENTES MÁS COMUNES QUE SEAN PERSONAS FÍSICAS (Anejo 1 de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos).

 

Por último, recuerda que en caso de tener cualquier duda antes de la contratación de nuestras líneas de crédito o después de contratarla, puedes contactar con nosotros a través de los siguientes medios.

 

Serviuche de axuda?

Poderías indicarnos o motivo