TODO SON VANTAXES
Icona tableta

MÁIS QUE PAGAMENTOS

Incorpora servizos exclusivos como control da fraude, KYC, tokenización, pagamentos recorrentes, reporting e moito máis. 

Icona Flexa

AVANZADO

Permite novos modelos de negocio como as subscricións, pagamentos locais e internacionais, ou multidivisa.

Icona nube

DISPOÑIBILIDADE

Plataforma 100% na nube e accesible en todo momento. 

Icona reguladores

PERSONALIZADO

Pasarela de pagamentos personalizada e adaptable á túa tenda. 

SOLUCIÓNS DE PAGAMENTO QUE CHE PODERÍAN

INTERESAR

 


Publicidade:

1. Servizos de medios de pagamento comercializados a través de Caixabank, SA, axente de Comercia Global Payments, Entidad de Pago, SL, co NIF B-65466997 e inscrita no Rexistro Oficial de Entidades do Banco de España co código 6802. O sistema de protección de fondos elixido por Comercia Global Payments, Entidad de Pago, S.L., para os seus clientes é o seu depósito nunha conta separada aberta en Caixabank, S.A.

2. Comercia Global Payments, Entidad de Pago, S.L. é unha compañía española con domicilio social na Avenida de Manoteras, núm. 20. Edificio París. 28050 Madrid, e número de identificación fiscal B-65/466.997, e inscrita no rexistro Mercantil de Madrid no tomo 36770, folio 106, folla núm. M-658735.