Particulares publicidade

Vallescar Visa*

Pon en marcha as vantaxes para ti e o teu coche

Vantaxes pensadas para ti

Paga comodamente

Ti decides como fraccionar as túas revisións, reparacións e compra de accesorios desde 3 ata 6 meses sen xuros1 (TXN: 0%, TAE: 0%), en todos os talleres Vallescar.

Xestiónaa comodamente

A través da app CaixaBank Payments & Consumer, descárgaa na túa App Store ou Google Play. Ou se o prefieres, podes ir á túa tenda Vallescar preferida.

Onde queiras, cando queiras

Pódela utilizar en Vallescar e en calquera outro comercio ou e-commerce do mundo.

Canto máis a uses, máis aforras

Devolvémosche o 3% do importe que pagues en calquera aparcadoiro2.

E ademais...

Accede aquí se queres ver un EXEMPLO do modelo de contrato de financiamento que deberás subscribir en caso de estar interesado/a na contratación desta tarxeta.

 

vantaxes vallescar visa

A tarxeta Vallescar VISA é emitida por CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., S. A. U., e está suxeita á súa autorización.
1. Oferta válida ata o 31-12-2019. TXN: 0%. TAE: 0%. Xuros subvencionados por Vallèscar. Esta oferta financiera está suxeita á aprobación de CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., S. A. U. 2. Bonificación non aplicable nos aparcadoiros xestionados por SABA para terceiros (aparcadoiros do aeroporto, a Isla Diagonal, Saba CosmoCaixa, Barcelona II, entre outros). 3. Información suxeita ás condicións da póliza. Seguro contratado con VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros co CIF A-58333261 e SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros co CIF A-28011864. En caso de subscrición da operación do seguro, esta será realizada por CaixaBank Payments & Consumer, que fai de intermediario na contratación do seguro como operador de banca seguros vinculado de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros e de Metlife Europe, D.A.C. Sucursal en España e está inscrito no Rexistro de distribuidores de seguros e reaseguros da Dirección de Seguros e Fondos de Pensións, co número OV0077, segundo se pode comprobar ante este, con domicilio no Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer ten concertado coa entidade aseguradora ZÚRIC Insurance Plc, sucursal en España, co NIF W-0072130H, o correspondente seguro de responsabilidade civil profesional para a cobertura das responsabilidades que puidesen xurdir por neglixencia profesional, todo iso de conformidade co que se establece na lexislación vixente e dispón dunha capacidade financeira de acordo cos requisitos legais. O seguro é opcional e a prima mensual resulta de aplicar unha porcentaxe do 0,60% sobre o saldo disposto na tarxeta.

Descarga a nosa app