RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

As túas ilusións comprométennos

CaixaBank Payments & Consumer, desde a responsabilidade social, faculta a persoas e negocios para que logren as súas metas, erixindo conxuntamente solucións de pagamento e financiamento integral, alterábeis e con vocación internacional.

Integridade, transparencia e diversidade

Guíannos uns valores e principios de actuación que marcan o noso compromiso con transparencia e con publicidade responsable. Ademais, prestamos servizos íntegros de asesoramento, publicidade e formación en solucións financeiras, dixitais e de cumprimento normativo.

Gobernanza

CaixaBank Payments & Consumer conta con órganos de goberno e comisións que supervisan, controlan e aseguran a independencia das contas e a eficacia dos sistemas de control.

Medio ambiente

CaixaBank Payments & Consumer está comprometida co respecto ao medio natural; un compromiso que vai máis alá das súas obrigas legais e que se concreta nun sistema de xestión ambiental e enerxético e novas propostas que impulsen este compromiso.

Desde Caixabank Payments & Consumer quérese proporcionar unha experiencia eco homoxénea ao cliente, contribuír á concienciación da sociedade e construír entre todos un planeta máis sostible. Para iso, pomos en valor todas as iniciativas levadas a cabo que conectan cos clientes cada vez máis sensibles a estes aspectos.

financiación de proyectos con impacto medioambiental

Medio ambiente

 • Incorporación de criterios ambientais no negocio

  Xestión do risco climático no financiamento e investimento. Incorporación progresiva de criterios ambientais en produtos e servizos

 • Desenvolvemento do Plan Ambiental

  Incorporación de novas medidas de eficiencia enerxética e de redución de emisións (P. ex. leds, aires acondicionados, reducir reciclar e reutilizar papel, reconversión gradual da frota de coches híbridos/eléctricos).

Somos unha entidade financeira líder do sector implicada en mitigar os efectos do cambio climático.

O noso compromiso co planeta levounos a crear a primeira tarxeta de crédito en España feita de plástico 100 % reciclado.

Estamos comprometidos coa compensación da pegada de carbono e, por iso, por cada tarxeta Visa&Pay de plástico reciclado activada, plantamos unha árbore nun dos bosques que estamos reforestando.

Outras iniciativas sostibles que estamos desenvolvendo para contribuír a un planeta máis sostible son:

 • Acordos estratéxicos con socios para facilitar o acceso dos nosos clientes a produtos que permiten unha mobilidade sostible.
 • Accións para incentivar a utilización de produtos respectuosos co medio ambiente:

          · Bicicleta, impulsando campañas de financiamento sen xuros.

          · Coche eléctrico, deseñando unha oferta financeira que permite o seu pagamento a prazos.

 • Préstamos ECO con condicións vantaxosas: Ecopréstamo Estrela e Ecopréstamo Exprés.
 • Financiamento de instalacións fotovoltaicas.

Cremos na igualdade de oportunidades, na educación, a cultura e a investigación como motores de progreso.

Somos unha entidade de referencia no desenvolvemento de solucións duradeiras que:

 • Cubran as necesidades básicas dos colectivos máis vulnerables.
 • Favorezan o progreso social en investigación, formación de excelencia e educación.
 • Acheguen a ciencia e a cultura a todos os segmentos da sociedade.

Queremos sensibilizar e involucrar aos nosos socios para conseguir entre todos unha sociedade máis xusta e con máis oportunidades.

Integridad, transparencia y diversidad

Se queres coñecer máis información sobre a xestión da RSC na empresa, podes consultala aquí:

Consulta las últimas noticias

Consulta as últimas noticias:

Descarga
a nosa app