Misión e valores

Calidade, confianza e compromiso social

Misión

Desde a responsabilidade social, empoderamos as persoas e negocios para que logren as súas metas, cocreando solucións de pagamento e financiamento integral, disruptivas e con vocación internacional.

Valores

O Grupo CaixaBank fundamenta a súa actuación empresarial e social nos seus valores corporativos de calidade, confianza e compromiso social. A calidade enténdese como a vontade de servir aos clientes, brindándolles un trato excelente e ofrecéndolles os produtos e servizos máis axeitados ás súas necesidades. A confianza é a suma de honestidade, profesionalidade e proximidade. Finalmente, o compromiso social, a esencia fundacional do Grupo, subliña o obxectivo de querer contribuír ao desenvolvemento dunha sociedade máis xusta, cunha maior igualdade de oportunidades.

Descarga a nosa app