comercios

Préstamo Credistar Promo

É un préstamo preferente para clientes preferentes


Ofrece un financiamento cun tipo de xuro especial, moi atractivo para o cliente. A diferenza de xuros subvenciónaa o propio establecemento.


Vantaxes para o establecemento

  • É o máis axeitado para importes altos, de 150 € a 30.000 €.
  • Cota mínima: 20 €.
  • Prazo: de 3 a 60 meses.
  • Permite o financiamento a longo prazo.

VANTAXES PARA O CLIENTE

  • Ofrece xuros preferenciais para o cliente.

AS NOSAS SOLUCIÓNS

Préstamo Credistar Estándar

É un préstamo orientado a clientes dispostos a comprar a prazos e a pagar comodamente.

Préstamo Credistar Cota Fixa

É un préstamo cunha mesma cota mensual. Sen sorpresas. Con tranquilidade.

Préstamo Credistar Gratuíto

Ofrecémosche o préstamo para gastos puntuais. Está destinado a aqueles clientes que necesitan financiamentos puntuais.

Descarga a nosa app