comercios

Préstamo Credistar Gratuíto

Ofrecémosche o préstamo para gastos puntuais.

Está destinado a aqueles clientes que necesitan financiamentos puntuais.


Vantaxes para o establecemento

  • As vendas increméntanse.
  • É un produto doado de comunicar ao cliente.
  • Pódese incorporar a outras ofertas.

VANTAXES PARA O CLIENTE

  • Presenta financiamento sen xuros para o cliente.

  • Importe mínimo: 150 €.

  • Cota mínima: 20 €.

  • Prazo: flexible segundo as necesidades do negocio.

AS NOSAS SOLUCIÓNS

Préstamo Credistar Estándar

É un préstamo orientado a clientes dispostos a comprar a prazos e a pagar comodamente.

Préstamo Credistar Cota Fixa

É un préstamo cunha mesma cota mensual. Sen sorpresas. Con tranquilidade.

Préstamo Credistar Promo

É un préstamo preferente para clientes preferentes. Ofrece un financiamento cun tipo de xuro especial, moi atractivo para o cliente. A diferenza de xuros subvenciónaa o propio establecemento.

Descarga a nosa app