comercios

Préstamo Credistar Estándar

 

É un préstamo orientado a clientes dispostos a comprar a prazos e a pagar comodamente.

Vantaxes para o establecemento

  • Permite incrementar o tícket medio de compra.
  • É un produto innovador que te pode diferenciar da competencia.
  • Ofrece unha maior rendibilidade.

VANTAXES PARA O CLIENTE

  • Supón unha cota pequena para o cliente.

  • Adáptase ao seu orzamento

  • O tipo de xuro pode variar en función do importe ou o prazo de financiamento.

  • Permite o financiamento a longo prazo.

AS NOSAS SOLUCIÓNS

Préstamo Credistar Cota Fixa

É un préstamo cunha mesma cota mensual. Sen sorpresas. Con tranquilidade.

Préstamo Credistar Gratuíto

Ofrecémosche o préstamo para gastos puntuais. Está destinado a aqueles clientes que necesitan financiamentos puntuais.

Préstamo Credistar Promo

É un préstamo preferente para clientes preferentes. Ofrece un financiamento cun tipo de xuro especial, moi atractivo para o cliente. A diferenza de xuros subvenciónaa o propio establecemento.

Descarga a nosa app