CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN E ESTATUTOS SOCIAIS

Consello de Administración

Conforme aos estatutos sociais, o Consello de Administración de CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., S.A.U. é o órgano encargado de dirixir, administrar e representar a sociedade, todo iso sen prexuízo das atribucións que corresponden á Xunta Xeral de Accionistas. O Consello de Administración de CaixaBank Payments & Consumer está integrado por 8 membros:

 

D. Juan Antonio Alcaraz García

Presidente

D. Juan Miguel Gandarias Zúñiga

Conselleiro Delegado

D. Matthias Bulach                                     

Vogal

D. José Manuel Gabeiras Vázquez

Vogal

D. Alfredo García-Valdés Yrizar

Vogal

D. Juan Morlá Tomás

Vogal

D. Jesús Moreira Goicoechea

Vogal

Dña. Rita Almela Conesa

Vogal

Dña. Laura González-Estéfani Ramiro

Vogal

Dña. María Victoria Hernández Valcárcel

Vogal

Dña. Susana Voces Gómez

Vogal

D. Ignacio Redondo Andreu

Vogal-Secretario del Consello

D. David Griera Perramon

Vogal do Consello

Mireia Agelet Cusiné

Vicesecretaria no conselleira

 

Estatutos sociais

Coa denominación de CaixaBank Payments & Consumer E. F. C., S.A., está constituída unha sociedade anónima, que se rexe polos seguintes estatutos sociais:

Descargar documento

Descarga a nosa app