CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN E ESTATUTOS SOCIAIS

Consello de Administración

Conforme aos estatutos sociais, o Consello de Administración de CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., S.A.U. é o órgano encargado de dirixir, administrar e representar a sociedade, todo iso sen prexuízo das atribucións que corresponden á Xunta Xeral de Accionistas. O Consello de Administración de CaixaBank Payments & Consumer está integrado por 8 membros:

 

D. Juan Antonio Alcaraz García

Presidente

D. Juan Miguel Gandarias Zúñiga

Conselleiro Delegado

Dña. Rita Almela Conesa

Vogal

D. Matthias Bulach

Vogal

D. José Manuel Gabeiras Vázquez

Vogal

D. Alfredo García-Valdés Yrizar

Vogal

Dña. Laura González-Estéfani Ramiro

Vogal

D. David Griera Perramon

Vogal

Dña. Sarah Marie Harmon

Vogal

Dña. María Victoria Hernández Valcárcel

Vogal

Dña. Laura Juanes Micas

Vogal

D. Jesús Moreira Goicoechea

Vogal

D. Juan Morlá Tomás

Vogal

D. Ignacio Redondo Andreu

Vogal - Secretario del Consello

Dña. Susana Voces Gómez

Vocal

Dña. Mireia Agelet Cusiné

Vicesecretaria no conselleira

 

Estatutos sociais

Coa denominación de CaixaBank Payments & Consumer E. F. C., S.A., está constituída unha sociedade anónima, que se rexe polos seguintes estatutos sociais:

Descargar documento

Descarga a nosa app