EQUIPMENT

Beneficios do renting

 

  • Maior rendemento dos bens: Permite dispor dun ben cuxo uso está suxeito a certo grao de obsolescencia, en réxime de alugamento con servizo integral incluído.
  • Os recursos dedícanse á actividade principal: Sen mobilizar recursos na adquisición de equipos, xera maior liquidez.
  • Sinxelo e cómodo: Dispón do ben sen o desembolso inicial da compra e integra todos os gastos nunha cota mensual.
Beneficios del Renting
Beneficios do Renting

 

  • Vantaxes contables: A cota de renting pódese contabilizar como un gasto corrente, evitando diversos asentos contables (en arrendamentos cualificados como operativos).
  • Redución de custos administrativos: Recolle nunha soa factura mensual todos os gastos.
  • Sen sorpresas: Permite coñecer a priori todos os gastos e elaborar un orzamento anual.
  • Vantaxes fiscais, o IVE é 100% deducible: A cota mensual pode deducirse no imposto de sociedades sempre que o ben estea destinado á actividade profesional (en arrendamentos cualificados como operativos).
  • Non computa endebedamento na CIRBE: Polo que non limita a capacidade de crédito.
  • Mellora a imaxe externa do negocio: Renovar os seus equipos e dispor de bens de última tecnoloxía transmite unha imaxe de modernidade e solvencia.


SOLICITAR INFORMACIÓN

Beneficios del Renting

Descarga a nosa app