Saltokiaren datuak

* ikurrarekin markatutako eremuak nahitaezkoak dira

Formatu okerra
Formatu okerra
Formatu okerra
Formatu okerra
Formatu okerra
Formatu okerra
Formatu okerra
Formatu okerra
Formatu okerra
Ez da onartzen helbide elektronikoaren formatua

"CaixaBank" bezeroa*:

Ekipoen mantentzea egin dezakezu?

Berariaz adierazten dut irakurri eta onartzen dudala datu pertsonalak babesteari buruzko klausula hau.

Irakurri eta onartu klausula

Baimena ematen diot CaixaBank Equipment Finance, S.A.-ri inprimaki honen bidez eskuratutako nire datu pertsonalak tratatzeko, interesdunaren kontsultak argitzeko eta eskatutako informazioa bidaltzeko, lege hauen arabera: abeduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa; 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUARENA, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duena), baita horiek garatzen dituen beste edozein. Inprimaki honen bidez bildutako datu pertsonalak fitxategi batean gehituko dira; CaixaBank Equipment Finance, S.A., sozietate unipertsonala da horren arduraduna, aurretik aipatutako eraginetarako.

Interesdunak titulartasunaren datu pertsonalei dagozkien eskubideak erabili ahal izango ditu datuen babeserako araudiaren arabera. Eskubide horiek erabiltzeko, idatzi hona edo bulego batera: CaixaBank Equipment Finance, S.A., calle Pintor Sorolla, 2-4, de (46002) Valencia, identifikaziorako agiri ofizial baten kopia erantsita.