Saltokiaren datuak

* ikurrarekin markatutako eremuak nahitaezkoak dira

Formatu okerra
Formatu okerra
Formatu okerra
Formatu okerra
Formatu okerra
Formatu okerra
Formatu okerra
Formatu okerra
Formatu okerra
Ez da onartzen helbide elektronikoaren formatua

"CaixaBank" bezeroa*:

Berariaz adierazten dut irakurri eta onartzen dudala datu pertsonalak babesteari buruzko klausula hau.

Irakurri eta onartu klausula

Inprimaki honetan jasotako datu pertsonalak CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C, E.P., S.A. sozietate unipertsonalak (hemendik aurrera, “CaixaBank Payments & Consumer) tratatuko ditu, kontsultari erantzuteko eta eskatu duzun informazioa bidaltzeko.

Interesdunak 2016/679 Erregelamenduan (EB) eta 3/2018 Lege Organikoan adierazitako eskubideak erabili ahal izango ditu bere datuei dagokienez; horretarako, CaixaBank Payments & Consumer-engana jo behar du, posta arruntez (C/Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia) edo posta elektronikoz (www.caixabankpc.com/es/ejerciciodederechos) (2016/679 Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua (DBEO) indargabetzen duena; eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta eskubide digitalak bermatzekoa).