Temes destacats

Podem ajudar-te?

A CaixaBank Payments & Consumer posem a la teva disposició una àmplia varietat de targetes de crèdit perquè triïs la que millor s'ajusti a les teves necessitats financeres. Aquí pots veure les nostres targetes.

Com ja deus haver vist, totes les nostres targetes, llevat de la targeta de crèdit HIT, s'associen als col·laboradors/prescriptors amb què treballem (IKEA, FNAC, MediaMarkt, etc.); és a través dels seus establiments on es fan la majoria de les contractacions de les nostres targetes de crèdit associades a la seva respectiva marca. Tingues en compte que també podràs contractar on-line les que ofereixin aquesta possibilitat.

També has de saber que, encara que la contractació es faci majoritàriament en els establiments dels nostres col·laboradors/prescriptors, amb els quals tenim una relació comercial, i que són ells els qui recullen les dades i la documentació dels nostres clients per a la contractació, aquestes targetes són emeses i contractades per i amb CaixaBank Payments & Consumer.

 

Amb una targeta de crèdit pagaràs les teves compres sense utilitzar el saldo del teu compte bancari, gastant del límit de crèdit que posem a la teva disposició en la targeta, i reemborsaràs el crèdit total que hagis utilitzat en la data que acordem. Si, arribada la data acordada de pagament, abones la totalitat del crèdit de què hagis disposat, no pagaràs interessos. En canvi, si esculls la modalitat de pagament ajornat (revolving) o pagament fraccionat, pagaràs el crèdit disposat de forma ajornada (pagaràs mensualment només una quantitat del crèdit disposat) o el crèdit d'una compra concreta de forma fraccionada (fraccionant el pagament d'una compra concreta en diversos mesos) i, en ambdós casos, hauràs de pagar interessos associats.

 

T'animem a visualitzar els vídeos següents per acabar de tenir clar què has de saber de les targetes de crèdit i si et convé contractar-les:

· #detúatú “Què has de saber de les targetes”: VEUR VIDEO

· Programa Finances per a Followers, “Targetes de pagament ”: VEURE VIDEO

· “Dèbit o crèdit? T'ajudem a triar”: ANAR A LA PÀGINA

 

 

Segueixes sense tenir-ho clar? Dona una ullada a aquest vídeo:

· “Finançar les teves compres: com triar”: VEURE VIDEO

 

 

 

 

 

 

Les nostres targetes de crèdit funcionen amb les següents modalitats de pagament, que podràs escollir en el moment de la contractació i modificar després quan vulguis:

· Pagament “Fi de mes”

· Pagament ajornat - “Revolving”

· Pagament fraccionat

Per a més informació descarrega't la nostra aplicació

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

Pagament “Fi de mes”: a final de mes pagaràs la totalitat del crèdit que hagis utilitzat durant el mes i no hauràs de pagar interessos per fer-ho.

Amb aquesta modalitat, vas utilitzant el crèdit que et permet la teva targeta (fins al límit de crèdit concedit) i, al final del període de liquidació que s'indica en el teu contracte, et cobrem l'import utilitzat en el compte bancari en què hagis domiciliat el pagament.

No et cobrarem interessos pel crèdit que hagis utilitzat i abonat íntegrament a final de mes.

 

Exemple: en Joan fa una escapada de cap de setmana amb la seva dona divendres 25 de setembre i decideix utilitzar la seva targeta de crèdit per pagar l'hotel i el dinar de dissabte. D'aquesta manera, la targeta de crèdit li serveix per pagar a crèdit l'estada i el menjar sense gastar el saldo que té en el seu compte bancari en aquell moment. En Joan tornarà el crèdit gastat sense interessos, a partir de l'1 d'octubre. L'hi cobrarem en el compte bancari designat per al cobrament de les operacions fetes amb la targeta de crèdit.

 

A més, amb pagament Fi de mes també podràs optar per fraccionar el pagament de determinades compres que hagis fet amb anterioritat al dia de la seva liquidació en 3, 6, 10 o 12 mesos, quan així t'ho hàgim ofert. En aquest cas, hauràs de pagar el preu que s'indica en les condicions particulars del teu contracte, que variarà segons el període de fraccionament. Si decideixes fraccionar, hauràs de sol·licitar-ho abans del dia 20 de cada mes.

 

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

“Pagament ajornat” – “Revolving”: es paga a terminis, mitjançant quotes, la totalitat del crèdit que hagis utilitzat.

Totes les nostres targetes de crèdit neixen amb aquesta modalitat de pagament activada per defecte. No obstant això, la podràs modificar quan vulguis.

En què es diferencia fonamentalment de la resta de modalitats de pagament?

· Tu decideixes l'import de les quotes que pagaràs mes a mes, respectant una quota mínima establerta de 20 € o del 3 % de l'import utilitzat (el que sigui més alt), que fixem per reduir la prolongació excessiva del termini de devolució del deute i el consegüent augment del seu cost.

· Les operacions que facis amb la targeta de crèdit generen interessos des del mateix moment en què es fan.

· En comptes de pagar-ho tot de cop a final de mes, amb el Pagament ajornat tornaràs l'import utilitzat a terminis segons la quota que tu triïs, que podràs modificar, a l'alça o a la baixa, respectant l'import mínim.

 

IMPORTANT: la devolució del crèdit de forma ajornada dependrà de la quota mensual que triïs pagar i de si continues disposant novament de crèdit a mesura que el vagis reconstituint. Com més gran sigui la quota mensual escollida, abans pagaràs el crèdit de què hagis disposat i, per tant, més baix serà el cost del crèdit, ja que pagaràs interessos durant menys temps i més import de la quota mensual anirà destinat a amortitzar capital.

Exemple: a la Sandra se li trenca l'escalfador el desembre, coincidint amb les compres de Nadal i els dinars i sopars de celebració amb amics i família. Preveu un augment de despeses d'uns 1.500 € que no podrà pagar de cop en finalitzar el mes perquè es quedaria sense saldo a l'inici del mes següent. Per això, la Sandra modifica la modalitat de pagament de la seva targeta de crèdit “Fi de mes” per la de “Pagament ajornat” i escull pagar una quota de 150 € mensuals per al reemborsament del crèdit. Si no gasta més crèdit amb la seva targeta, acabarà de pagar el seu deute en un mica menys d'un any i pagarà interessos associats per fer-ho, ja que cada quota mensual consta dels interessos associats + part del capital disposat que pugui amortitzar. Si augmenta la quota mensual, pagarà el deute en menys temps, per la qual cosa, en amortitzar capital més ràpid, pagarà menys interessos.
 

Les condicions de finançament poden ser diferents quan es tracta de “Pagament ajornat” de compres fetes als establiments dels nostres prescriptors (IKEA, MediaMarkt, FNAC...) i de compres fora d'aquests establiments.

Exemple: si compres un sofà, una taula i cadires per valor de 1.500 € als establiments dels nostres prescriptors, tenint en compte que el tipus d'interès és de 9,95 % TIN anual (TAE 10,42 %) i sempre que no utilitzis la teva targeta de crèdit per pagar altres coses, hauràs de tornar 1.580,28 €, en 11 quotes de 135,00 € i una última quota de 95,28 €.

En canvi, si compres un ordinador o un viatge per valor de 1.500 € fora dels establiments dels nostres prescriptors, tenint en compte que el tipus d'interès és del 20,88 % TIN anual (TAE 23,00 %) i sempre que no utilitzis la teva targeta de crèdit per pagar altres coses, hauràs de tornar 1.674,51 €, en 11 quotes de 140,00 € i una última quota de 134,51 €.

 

Mesures de CaixaBank Payments & Consumer per reduir el risc de sobreendeutament dels seus clients:

· Estableix una quota mínima que garanteix el pagament d'una proporció del capital que evitarà que el deute s'allargui en el temps (màxim de 5,5 anys).

· Proporciona als seus clients informació periòdica per controlar l'ús de la targeta i el seu cost (extractes mensuals): imports abonats, data prevista de finalització de l'amortització (pagament), interessos totals que pagarà.

Protocol de transparència ASNEF: CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. està adherida al protocol de transparència d'ASNEF per garantir la teva seguretat jurídica en el procés de comercialització i la contractació de targetes amb modalitat de pagament revolving. Fes clic aquí per conèixer el contingut del protocol.

 

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

“Pagament fraccionat”: quan ho acordem així, pagaràs l'import d'una compra determinada en 3, 6, 10 o els mesos que et puguem oferir. Aquesta modalitat de pagament està pensada per ser utilitzada dins els establiments dels intermediaris/prescriptors.

Aquesta modalitat pot generar interessos; si s’escau, el màxim que s'indiqui a les condicions particulars del teu contracte. És possible oferir interessos inferiors en campanyes comercials acordades amb els nostres prescriptors (podràs consultar el preu als mateixos establiments dels nostres intermediaris/prescriptors o al seu web). Per utilitzar el “Pagament fraccionat”, hauràs de sol·licitar-ho i autoritzar-ho seguint les instruccions que t'indiquem en el moment d'efectuar la compra.

 

També podràs fraccionar el pagament d'una compra determinada, feta amb la modalitat “Pagament fi de mes” abans del dia de la seva liquidació, en 3, 6, 10 o 12 mesos, quan així t'ho hàgim ofert. Amb aquesta opció, hauràs de pagar el preu que s'indica a les condicions particulars del teu contracte, que variarà segons el període de fraccionament. Si decideixes fraccionar, hauràs de sol·licitar-ho abans del dia 20 de cada mes.

 

Amb el Pagament fraccionat, hauràs de tornar les quantitats fraccionades en els terminis que acordem i pagar l'import que correspongui a cada període el dia acordat posterior a aquest període.

Els pagaments per fraccionament de compres concretes se sumen al pagament de l'import que has de pagar pel crèdit utilitzat, xifra que correspon a la quota que hagis escollit

 

Exemple: en Joan es vol comprar l'últim ordinador que ha sortit al mercat, però costa 1.500 €, per la qual cosa no vol pagar-lo amb la targeta de crèdit amb la modalitat de pagament “Fi de mes”, ja que hauria de tornar el crèdit gastat a final de mes i es quedaria sense saldo al seu compte bancari. En Joan, aprofitant una campanya que hem llançat al mercat, pot optar per fraccionar el pagament d'aquesta compra amb interessos associats i escollir el termini en què el vol pagar. En Joan pagarà el que resulti de dividir el preu de la compra + els interessos associats pels mesos escollits de fraccionament.

 

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

RESUM MÈTODES DE PAGAMENT

A continuació, et resumim les característiques de cadascuna de les modalitats de pagament que t'hem explicat:

Pagament Fi de Mes

Moment del pagamanet: Al final del mes.

Import del pagament: La totalitat del crèdit que hagis utilitzat durant aquell mes.

Genera interessos o costos específics? No genera interessos ni costos específics.

 

Pagament Ajornat

Moment del pagagament: Diversos pagaments en períodes mensuals successius.

Import del pagament: S'indica a les condicions particulars del contracte que subscriguis.

Genera interessos o costos específics? Cada operació genera interessos des del moment en què la fas.A més, el reemborsament (pagament) anticipat genera un preu per compensació.

Cada quota mensual consta dels interessos associats + la part del capital disposat que puguis amortitzar. Si augmentes la quota mensual, pagaràs el deute en menys temps, per la qual cosa, en amortitzar capital més ràpid, pagaràs menys interessos.

 

Pagament fraccionat

Moment del pagament: Una operació concreta es pot pagar en períodes de 3, 6, 10 mesos o els mesos que es puguin oferir en cada cas.

Import del pagament: És una quota de quantitat constant que pagarà tantes vegades com mesos seleccionats i que comprèn tant interessos (els que s'indiquin a les condicions particulars del contracte) com part de l'import inicial de l'operació fraccionada. L'última quota podrà ser d'una quantitat inferior a causa de l'ajust per decimals..

Genera interessos o costos específics? Pot generar interessos i també et podem cobrar un preu pel servei.

 

IMPORTANT: pots triar la modalitat de pagament que més et convingui en el moment de la contractació de la targeta de crèdit i la podràs consultar i modificar quan vulguis per les que ofereixi la teva targeta, a l'establiment corresponent, a través del telèfon 900 101 601 o 933203391, de dilluns a dissabte, de 9.00 hores a 21.00 hores, o bé a través de l'aplicació habilitada a aquest efecte (via web i/o app).

Una cosa més!
Independentment de la modalitat de pagament que triïs, si contractes l'assegurança voluntària de protecció del crèdit que t'oferim des de CaixaBank Payments & Consumer, juntament amb l'import de la quota mensual, se't cobrarà l'import corresponent a la prima mensual d'aquesta assegurança. L'import de la prima mensual serà el que resulti de multiplicar el percentatge indicat a l'apartat “Cost prima assegurança” de les condicions particulars del teu contracte pel saldo disposat del crèdit.

CaixaBank Payments & Consumer actua com a operador de bancassegurances vinculat de VidaCaixa i de SegurCaixa, inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb el número OV0077, segons que es pot comprovar davant d'aquesta, amb domicili a Paseo de la Castellana 44, Madrid (DP 28046), telèfon 91 339 7000 i adreça electrònica www.dgsfp.mineco.es.

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

 

 

 

Per a més informació descarrega't la nostra aplicació

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

Tria la targeta que prefereixis!

Tria la targeta de crèdit que millor s'ajusti a les teves necessitats, interessos i situació financera. Tant els nostres prescriptors com nosaltres et donarem totes les explicacions necessàries.

Per determinar que la targeta escollida és l'adequada, et demanarem informació i documentació a través dels nostres prescriptors, per conèixer el teu entorn patrimonial, familiar i professional.

 

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

Personalitza-la!

Tu mateix tries la modalitat de pagament que millor s'ajusta a les teves necessitats i a la teva economia i, en el cas de Pagament Ajornat (revolving), l'import de la quota mensual que vulguis abonar. Recorda que l'import serà dun mínim de 5 € o la quota mínima que hem establert per garantir, en qualsevol cas, que paguis completament el deute en un termini màxim de 5,5 anys.

 

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

Lliurament de la informació precontractual

Abans de contractar, et mostrarem el document d'informació precontractual (INE), en què es detallen les condicions econòmiques de la línia de crèdit. T'enviarem les condicions ofertes durant 30 dies perquè puguis llegir-les amb temps i comparar la nostra oferta amb d'altres.

 

L'objectiu principal d'aquesta informació és que disposis de les dades suficients i necessàries per poder comparar ialtres ofertes d'altres entitats de crèdit amb la nostra i estudiar la que s'adequa millor a la teva economia.

Et lliurarem l'INE en format paper i/o te l'enviarem per correu electrònic amb caràcter previ a la signatura del contracte, segons el procés de contractació que segueixis:

· Contractació on-line: la informació es mostrarà en una de les pantalles del procés abans de signar el contracte. Podràs baixar-te-la i se n'enviarà una còpia al teu correu electrònic.

· Contractació presencial en algun dels establiments dels nostres prescriptors: et mostrarem la informació a través de l'ordinador o tauleta tàctil del venedor que t'atengui i podràs sol·licitar que se te'n lliuri una còpia.

 

IMPORTANT: una vegada se't lliuri l'INE, pren-te el temps que necessitis per decidir si vols contractar la targeta de crèdit o no. Compara-la amb altres ofertes del mercat i revisa la informació que necessitis i les condicions econòmiques aplicables al producte de finançament que pretens contractar (aquestes condicions es detallen a l'INE). Les condicions econòmiques que se't comuniquem a l'INE te les mantindrem durant un termini de 30 dies, a comptar de la data de l'emissió del document.

També et facilitarem gratuïtament, si ens ho demanes prèviament, una còpia del projecte del contracte, llevat de quan nosaltres no estiguem disposats, en el moment de la sol·licitud, a formalitzar el contracte de crèdit amb tu.

Vols veure un exemple d'INE? Accedeix-hi aquí.
AVÍS: les dades econòmiques (TIN i TAE) que veuràs en l'exemple d'INE són pròpies de l'EXEMPLE i, per tant, pot ser que no siguin les que finalment aplicarem a la teva línia de crèdit, ja que aquestes condicions econòmiques són les màximes aplicables. Això passa perquè, com que no has iniciat el procés de contractació, no hem pogut estudiar la teva situació economicofinancera; per la qual cosa no podem dir-te quines condicions econòmiques s'aplicaran a la teva línia i ens veiem obligats a mostrar-te els tipus màxims.

 

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

Signa el contracte!

Després de la lectura de l'INE, et mostrarem el contracte. Llegeix-lo i signa'l quan hagis acabat!

Una vegada signat el contracte, se te'n lliurarà un exemplar per correu electrònic o mitjançant lliurament físic. El signaràs d'una forma o una altra, segons el canal de contractació:

· Contractació en establiments dels prescriptors: el signaràs de forma manuscrita o digital presencialment.

· Contractació on-line: mitjançant l'aplicació de signatura, introduint el número secret que se t'enviï per SMS.

Recorda que pots sol·licitar-nos una còpia addicional del contracte quan vulguis i te l'enviarem tan aviat com sigui possible.

 
 

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

Possibilitat de desistiment

Tens dret a desistir, és a dir, a renunciar al contracte subscrit per a la contractació d'alguna de les nostres targetes de crèdit o a deixar-lo sense efecte, durant els primers catorze (14) dies naturals des que l'hagis signat. No cal que expressis cap motiu.

Passats aquests 14 dies, podràs cancel·lar el contracte unilateralment en qualsevol moment i pagar anticipadament les quantitats que puguis deure. Si no hi ha cap deute pendent, nosaltres cancel·larem el contracte 24 hores després des de la teva sol·licitud.

 

Pots desistir del contracte o cancel·lar-lo per escrit, en suport electrònic durador a l'adreça hola@caixabankpc.com, en paper adreçat a Gran Via les Corts Catalans, 159-163 de (08014) Barcelona o per qualsevol altre mitjà admès en dret, que permeti deixar constància de la recepció i el contingut.

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

Tot seguit et facilitem la pàgina web del client bancari del Banc d'Espanya, en què trobaràs un simulador perquè puguis calcular quants interessos pagaries i quan acabaries d'amortitzar (pagar) el deute, en escollir una quota mensual o una altra: ANAR A LA WEB

Posem a la teva disposició una sèrie de preguntes freqüents: FAQs

 

 

També t'adjuntem, per a la teva informació, la INFORMACIÓ TRIMESTRAL SOBRE COMISSIONS I TIPUS PRACTICATS O OFERTS DE MANERA MÉS HABITUAL EN LES OPERACIONS MÉS FREQÜENTS AMB ELS PERFILS DE CLIENTS MÉS COMUNS QUE SIGUIN PERSONES FÍSIQUES (Annex 1 de la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs).

Fes clic aquí si vols conèixer la descripció que fa el Banc d'Espanya sobre aquest tipus de producte de finançament, així com drets que t'assisteixen amb relació a la contractació d'aquest.

Finalment, recorda que si tens qualsevol dubte abans de la contractació d'alguna de les nostres targetes de crèdit o després de contractar-la, pots contactar amb nosaltres a través dels mitjans següents:


Dona una ullada a altres landings relacionades amb les targetes que et poden interessar:

·La de reclamacions: IR A LA LANDING

· La de PSD2: IR A LA LANDING

 

Per a més informació descarrega't la nostra aplicació

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

A CaixaBank | Payments & Consumer posem a la teva disposició una àmplia varietat de targetes de crèdit perquè triïs la que millor s’ajusta a les teves necessitats financeres.

Les nostres línies de crèdit, principalment, s’associen als col·laboradors/prescriptors amb els quals treballem (IKEA, MediaMarkt, clubs de futbol, tallers mecànics, botigues d’electrodomèstics, de mobles, etc.), perquè puguis fer compres en les seves botigues físiques o virtuals. Algunes de les línies de crèdit que t’oferim també et permeten fer transferències del crèdit de la línia al teu compte bancari.

 

Has de saber que, encara que la contractació es faci majoritàriament als establiments dels nostres col·laboradors/prescriptors o online (quan aquesta última opció estigui habilitada) i que els que recullen les dades i la documentació dels nostres clients per a la contractació són ells, aquestes línies de crèdit són contractades amb CaixaBank Payments & Consumer.

Així mateix, és important que sàpigues que, des de CaixaBank Payments & Consumer, et podem oferir la possibilitat de contractar una línia de crèdit directament amb nosaltres, sense que hi intermediï algun dels nostres col·laboradors/prescriptors, perquè puguis dur a terme els teus projectes o il·lusions (per exemple, arreglar la teva habitació, fer reformes, comprar-te un patinet o fer un viatge). En aquest cas, una vegada contractada la línia de crèdit, podràs fer transferències de diners de la línia de crèdit al compte bancari fins al límit de crèdit disponible acordat.

 

Amb una línia de crèdit pagaràs les compres sense utilitzar, en el moment de fer-les, el saldo del teu compte bancari,, gastant el saldo del límit de crèdit disponible a la línia, , i reemborsaràs el crèdit total que hagis utilitzat en la data acordada. Si, quan arriba la data de pagament, abones la totalitat del crèdit que hagis utilitzat (modalitat A final de mes), no pagaràs interessos (TAE 0%). En canvi, si esculls la modalitat de pagament ajornat (revolving) o pagament fraccionat,, pagaràs el crèdit que utilitzis de manera ajornada (pagant mensualment només una quantitat del crèdit utilitzat) o el crèdit d’una compra concreta de manera fraccionada (fraccionant el pagament d’aquesta compra en diversos mesos) i, en ambdós casos, llevat que es tracti d’una campanya especial sense interessos en el pagament fraccionat, hauràs de pagar interessos associats.

 

 

T’animem a visualitzar el vídeo següent per acabar de tenir clara la diferència entre el crèdit i el dèbit i si et convé contractar una de les línies de crèdit que t’oferim:

· "¿Dèbit o crèdit? T’ajudem a triar": ANAR A LA PÀGINA

 

 

 

 

Segueixes sense tenir-ho clar? Dona una ullada a aquest vídeo:

· “Finançar les teves compres: com triar”: VEURE VÍDEO

Les nostres línies de crèdit funcionen amb les modalitats de pagament següents, que podràs escollir en el moment de la contractació i modificar després quan vulguis:

· Pagament “A final de mes”

· Pagament ajornat – “Revolving”

· Pagament fraccionat

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

Pagament “Fi de mes”: a final de mes pagaràs la totalitat del crèdit que hagis utilitzat durant el mes i no hauràs de pagar interessos per fer-ho.

Amb aquesta modalitat, vas utilitzant el crèdit que et permet la teva targeta (fins al límit de crèdit concedit) i, al final del període de liquidació que s'indica en el teu contracte, et cobrem l'import utilitzat en el compte bancari en què hagis domiciliat el pagament.

No et cobrarem interessos pel crèdit que hagis utilitzat i abonat íntegrament a final de mes.

 

Exemple: en Joan fa una escapada de cap de setmana amb la seva dona divendres 25 de setembre i decideix utilitzar la seva targeta de crèdit per pagar l'hotel i el dinar de dissabte. D'aquesta manera, la targeta de crèdit li serveix per pagar a crèdit l'estada i el menjar sense gastar el saldo que té en el seu compte bancari en aquell moment. En Joan tornarà el crèdit gastat sense interessos, a partir de l'1 d'octubre. L'hi cobrarem en el compte bancari designat per al cobrament de les operacions fetes amb la targeta de crèdit.

 

A més, amb pagament Fi de mes també podràs optar per fraccionar el pagament de determinades compres que hagis fet amb anterioritat al dia de la seva liquidació en 3, 6, 10 o 12 mesos, quan així t'ho hàgim ofert. En aquest cas, hauràs de pagar el preu que s'indica en les condicions particulars del teu contracte, que variarà segons el període de fraccionament. Si decideixes fraccionar, hauràs de sol·licitar-ho abans del dia 20 de cada mes.

 

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

“Pagament ajornat” – “Revolving”: es paga a terminis, mitjançant quotes, la totalitat del crèdit que hagis utilitzat.

Totes les nostres targetes de crèdit neixen amb aquesta modalitat de pagament activada per defecte. No obstant això, la podràs modificar quan vulguis.

En què es diferencia fonamentalment de la resta de modalitats de pagament?

· Tu decideixes l'import de les quotes que pagaràs mes a mes, respectant una quota mínima establerta de 20 € o del 3 % de l'import utilitzat (el que sigui més alt), que fixem per reduir la prolongació excessiva del termini de devolució del deute i el consegüent augment del seu cost.

· Les operacions que facis amb la targeta de crèdit generen interessos des del mateix moment en què es fan.

· En comptes de pagar-ho tot de cop a final de mes, amb el Pagament ajornat tornaràs l'import utilitzat a terminis segons la quota que tu triïs, que podràs modificar, a l'alça o a la baixa, respectant l'import mínim.

 

IMPORTANT: la devolució del crèdit de forma ajornada dependrà de la quota mensual que triïs pagar i de si continues disposant novament de crèdit a mesura que el vagis reconstituint. Com més gran sigui la quota mensual escollida, abans pagaràs el crèdit de què hagis disposat i, per tant, més baix serà el cost del crèdit, ja que pagaràs interessos durant menys temps i més import de la quota mensual anirà destinat a amortitzar capital.

Exemple: a la Sandra se li trenca l'escalfador el desembre, coincidint amb les compres de Nadal i els dinars i sopars de celebració amb amics i família. Preveu un augment de despeses d'uns 1.500 € que no podrà pagar de cop en finalitzar el mes perquè es quedaria sense saldo a l'inici del mes següent. Per això, la Sandra modifica la modalitat de pagament de la seva targeta de crèdit “Fi de mes” per la de “Pagament ajornat” i escull pagar una quota de 150 € mensuals per al reemborsament del crèdit. Si no gasta més crèdit amb la seva targeta, acabarà de pagar el seu deute en un mica menys d'un any i pagarà interessos associats per fer-ho, ja que cada quota mensual consta dels interessos associats + part del capital disposat que pugui amortitzar. Si augmenta la quota mensual, pagarà el deute en menys temps, per la qual cosa, en amortitzar capital més ràpid, pagarà menys interessos.
 

Les condicions de finançament poden ser diferents quan es tracta de “Pagament ajornat” de compres fetes als establiments dels nostres prescriptors (IKEA, MediaMarkt, FNAC...) i de compres fora d'aquests establiments.

Exemple: si compres un sofà, una taula i cadires per valor de 1.500 € als establiments dels nostres prescriptors, tenint en compte que el tipus d'interès és de 9,95 % TIN anual (TAE 10,42 %) i sempre que no utilitzis la teva targeta de crèdit per pagar altres coses, hauràs de tornar 1.580,28 €, en 11 quotes de 135,00 € i una última quota de 95,28 €.

En canvi, si compres un ordinador o un viatge per valor de 1.500 € fora dels establiments dels nostres prescriptors, tenint en compte que el tipus d'interès és del 20,88 % TIN anual (TAE 23,00 %) i sempre que no utilitzis la teva targeta de crèdit per pagar altres coses, hauràs de tornar 1.674,51 €, en 11 quotes de 140,00 € i una última quota de 134,51 €.

 

Mesures de CaixaBank Payments & Consumer per reduir el risc de sobreendeutament dels seus clients:

· Estableix una quota mínima que garanteix el pagament d'una proporció del capital que evitarà que el deute s'allargui en el temps (màxim de 5,5 anys).

· Proporciona als seus clients informació periòdica per controlar l'ús de la targeta i el seu cost (extractes mensuals): imports abonats, data prevista de finalització de l'amortització (pagament), interessos totals que pagarà.

Protocol de transparència ASNEF: CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. està adherida al protocol de transparència d'ASNEF per garantir la teva seguretat jurídica en el procés de comercialització i la contractació de targetes amb modalitat de pagament revolving. Fes clic aquí per conèixer el contingut del protocol.

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

“Pagament fraccionat”: quan ho acordem així, pagaràs l'import d'una compra determinada en 3, 6, 10 o els mesos que et puguem oferir. Aquesta modalitat de pagament està pensada per ser utilitzada dins els establiments dels intermediaris/prescriptors.

Aquesta modalitat pot generar interessos; si s’escau, el màxim que s'indiqui a les condicions particulars del teu contracte. És possible oferir interessos inferiors en campanyes comercials acordades amb els nostres prescriptors (podràs consultar el preu als mateixos establiments dels nostres intermediaris/prescriptors o al seu web). Per utilitzar el “Pagament fraccionat”, hauràs de sol·licitar-ho i autoritzar-ho seguint les instruccions que t'indiquem en el moment d'efectuar la compra.

 

També podràs fraccionar el pagament d'una compra determinada, feta amb la modalitat “Pagament fi de mes” abans del dia de la seva liquidació, en 3, 6, 10 o 12 mesos, quan així t'ho hàgim ofert. Amb aquesta opció, hauràs de pagar el preu que s'indica a les condicions particulars del teu contracte, que variarà segons el període de fraccionament. Si decideixes fraccionar, hauràs de sol·licitar-ho abans del dia 20 de cada mes.

 

Amb el Pagament fraccionat, hauràs de tornar les quantitats fraccionades en els terminis que acordem i pagar l'import que correspongui a cada període el dia acordat posterior a aquest període.

Els pagaments per fraccionament de compres concretes se sumen al pagament de l'import que has de pagar pel crèdit utilitzat, xifra que correspon a la quota que hagis escollit

 

Exemple: en Joan es vol comprar l'últim ordinador que ha sortit al mercat, però costa 1.500 €, per la qual cosa no vol pagar-lo amb la targeta de crèdit amb la modalitat de pagament “Fi de mes”, ja que hauria de tornar el crèdit gastat a final de mes i es quedaria sense saldo al seu compte bancari. En Joan, aprofitant una campanya que hem llançat al mercat, pot optar per fraccionar el pagament d'aquesta compra amb interessos associats i escollir el termini en què el vol pagar. En Joan pagarà el que resulti de dividir el preu de la compra + els interessos associats pels mesos escollits de fraccionament.

 

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

RESUM MÈTODES DE PAGAMENT

A continuació, et resumim les característiques de cadascuna de les modalitats de pagament que t'hem explicat:

Pagament Fi de Mes

Moment del pagamanet: Al final del mes.

Import del pagament: La totalitat del crèdit que hagis utilitzat durant aquell mes.

Genera interessos o costos específics? No genera interessos ni costos específics.

 

Pagament Ajornat

Moment del pagagament: Diversos pagaments en períodes mensuals successius.

Import del pagament: S'indica a les condicions particulars del contracte que subscriguis.

Genera interessos o costos específics? Cada operació genera interessos des del moment en què la fas.A més, el reemborsament (pagament) anticipat genera un preu per compensació.

Cada quota mensual consta dels interessos associats + la part del capital disposat que puguis amortitzar. Si augmentes la quota mensual, pagaràs el deute en menys temps, per la qual cosa, en amortitzar capital més ràpid, pagaràs menys interessos.

 

Pagament fraccionat

Moment del pagament: Una operació concreta es pot pagar en períodes de 3, 6, 10 mesos o els mesos que es puguin oferir en cada cas.

Import del pagament: És una quota de quantitat constant que pagarà tantes vegades com mesos seleccionats i que comprèn tant interessos (els que s'indiquin a les condicions particulars del contracte) com part de l'import inicial de l'operació fraccionada. L'última quota podrà ser d'una quantitat inferior a causa de l'ajust per decimals..

Genera interessos o costos específics? Pot generar interessos i també et podem cobrar un preu pel servei.

 

IMPORTANT: pots triar la modalitat de pagament que més et convingui en el moment de la contractació de la targeta de crèdit i la podràs consultar i modificar quan vulguis per les que ofereixi la teva targeta, a l'establiment corresponent, a través del telèfon 900 101 601 o 933203391, de dilluns a dissabte, de 9.00 hores a 21.00 hores, o bé a través de l'aplicació habilitada a aquest efecte (via web i/o app).

Una cosa més!
Independentment de la modalitat de pagament que triïs, si contractes l'assegurança voluntària de protecció del crèdit que t'oferim des de CaixaBank Payments & Consumer, juntament amb l'import de la quota mensual, se't cobrarà l'import corresponent a la prima mensual d'aquesta assegurança. L'import de la prima mensual serà el que resulti de multiplicar el percentatge indicat a l'apartat “Cost prima assegurança” de les condicions particulars del teu contracte pel saldo disposat del crèdit.

CaixaBank Payments & Consumer actua com a operador de bancassegurances vinculat de VidaCaixa i de SegurCaixa, inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb el número OV0077, segons que es pot comprovar davant d'aquesta, amb domicili a Paseo de la Castellana 44, Madrid (DP 28046), telèfon 91 339 7000 i adreça electrònica www.dgsfp.mineco.es.

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

Tria si vols contractar una línia de crèdit!

Quan vagis a algun dels establiments dels col·laboradors/prescriptors amb els quals treballem i vulguis contractar una línia de crèdit per finançar el preu de compra dels productes que comercialitzen o quan t’oferim directament des de CaixaBank Payments & Consumer una línia de crèdit per fer realitat els teus projectes, pensa si s’ajusta a les teves necessitats, interessos i situació financera. Tant els nostres prescriptors com nosaltres et donarem totes les explicacions necessàries. T’informarem del tipus de línia de crèdit que estaràs a punt de contractar: funcionaments, característiques... I t’avisarem de si té costos associats o no.

Per determinar que la línia de crèdit és adequada per a tu, , et demanarem informació i documentació a través dels nostres prescriptors, per conèixer el teu entorn patrimonial, familiar i professional.

 

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

Personalitza-la!

Tu mateix tries la modalitat de pagament que millor s'ajusta a les teves necessitats i a la teva economia i, en el cas de Pagament Ajornat (revolving), l'import de la quota mensual que vulguis abonar. Recorda que l'import serà dun mínim de 5 € o la quota mínima que hem establert per garantir, en qualsevol cas, que paguis completament el deute en un termini màxim de 5,5 anys.

 

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

Lliurament de la informació precontractual

Abans de contractar, et mostrarem el document d'informació precontractual (INE), en què es detallen les condicions econòmiques de la línia de crèdit. T'enviarem les condicions ofertes durant 30 dies perquè puguis llegir-les amb temps i comparar la nostra oferta amb d'altres.

L'objectiu principal d'aquesta informació és que disposis de les dades suficients i necessàries per poder comparar altres ofertes d'altres entitats de crèdit amb la nostra i estudiar la que s'adequa millor a la teva economia.

Et lliurarem l'INE en format paper i/o te l'enviarem per correu electrònic amb caràcter previ a la signatura del contracte, segons el procés de contractació que segueixis:

· Contratació online: la informació es mostrarà en una de les pantalles del procés abans de signar el contracte. Podràs baixar-te-la i se n'enviarà una còpia al teu correu electrònic.

· Contractació presencial en algun dels establiments dels nostres prescriptors: et mostrarem la informació a través de l'ordinador o tauleta tàctil del venedor que t'atengui i podràs sol·licitar que se te'n lliuri una còpia.

 

Una vegada se't lliuri l'INE, pren-te el temps que necessitis per decidir si vols contractar la línia de crèdit o no. Compara-la amb altres ofertes del mercat i revisa la informació que necessitis i les condicions econòmiques aplicables al producte de finançament que pretens contractar (aquestes condicions es detallen a l'INE). Les condicions econòmiques que se't comuniquen a l'INE te les mantindrem durant un termini de 30 dies, a comptar de la data de l'emissió del document.

També et facilitarem gratuïtament, si ens ho demanes prèviament, una còpia del projecte del contracte,, llevat de quan nosaltres no estiguem disposats, en el moment de la sol·licitud, a formalitzar el contracte de crèdit amb tu.

Vols veure un exemple d'INE? Accedeix aquí:
AVÍS: les dades econòmiques (TIN i TAE) que veuràs en l'exemple d'INE són pròpies de l'EXEMPLE i, per tant, pot ser que no siguin les que finalment aplicarem a la teva línia de crèdit, ja que aquestes condicions econòmiques són les màximes aplicables. Això passa perquè, com que no has iniciat el procés de contractació, no hem pogut estudiar la teva situació economicofinancera; per la qual cosa no podem dir-te quines condicions econòmiques s'aplicaran a la teva línia i ens veiem obligats a mostrar-te els tipus màxims.

 

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

Signa el contracte!

Després de la lectura de l'INE, et mostrarem el contracte. Llegeix-lo i signa'l quan hagis acabat!

 

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

Possibilitat de desistiment

Tens dret a desistir, és a dir, a renunciar al contracte subscrit per a la contratació de la línia de crèdit o a deixar-lo sense efecte, durant els primers catorze (14) dies naturals des que l’hagis signat. No cal que expressis cap motiu.


Passats aquests 14 dies, podràs cancel·lar el contracte unilateralment en qualsevol moment, i pagar anticipadament les quantitats que puguis deure. Si no hi ha cap deute pendent, nosaltres cancel·larem el contracte en un termini de 24 h des que ho hagis sol·licitat.

 

Pots desistir del contracte o cancel·lar-lo per escrit, en suport electrònic durador a l’adreça hola@caixabankpc.com, en paper adreçat a Gran Via les Corts Catalans, 159-163 de (08014) Barcelona o per qualsevol altre mitjà admès en dret, que permeti deixar constància de la recepció i el contingut.

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu

A continuació et proporcionem la pàgina web del client bancari del Banc d’Espanya en què posen a la teva disposició un simulador perquè puguis calcular quants interessos pagaries i quan acabaries d’amortitzar (pagar) el deute en escollir una quota mensual o una altra: ANAR A LA WEB

Posem a la teva disposició una sèrie de preguntes freqüents (FAQs).

També t’adjuntem, per a la teva informació, la INFORMACIÓ TRIMESTRAL SOBRE COMISSIONS I TIPUS PRACTICATS O OFERTS DE MANERA MÉS HABITUAL EN LES OPERACIONS MÉS FREQÜENTS AMB ELS PERFILS DE CLIENTS MÉS COMUNS QUE SIGUIN PERSONES FÍSIQUES (Annex 1 de la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs).

 

Finalment, recorda que si tens qualsevol dubte abans o després de contractar les nostres línies de crèdit, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels mitjans següents.

 

T'ha resultat d'ajuda?

Podries indicar-nos el motiu