Informació corporativa

Responsabilitat corporativa

Una empresa compromesa i responsable

Com a societat filial de CaixaBank, estem totalment alineats amb el compromís de treballar pel desenvolupament econòmic i social. Aquest compromís voluntari el traslladem al nostre dia a dia, fomentant productes i solucions de finançament sostenibles.

Els nostres valors corporatius (qualitat, confiança i compromís social) juntament amb una sèrie de principis ètics regeixen la nostra actuació i són els pilars bàsics de la nostra activitat. CaixaBank Consumer Finance assumeix el compromís d’actuar de conformitat amb les més altes exigències jurídiques i ètiques i amb òptims estàndards de conducta professional, tant en interès dels clients i intermediaris com en el de la comunitat i el de tothom qui, en diferents formes, es relaciona directament amb la societat.

Consulta aquí la “Memòria de responsabilitat corporativa 2016”.

Consulta aquí la “Memòria de responsabilitat corporativa 2015”.

Consulta aquí el nostre “Codi ètic”.

Consulta aquí la nostra “Política Anticorrupció”.

Descarrega la nostra App