RESPONSABILITAT CORPORATIVA

Les teves il·lusions ens comprometen

A CaixaBank Payments & Consumer financem les il·lusions i els projectes de les persones quan i on vulguin, de manera senzilla, àgil i responsable.

Integridad, transparencia y diversidad

Nos guían unos valores y principios de actuación que marcan nuestro compromiso con transparencia y con publicidad responsable. Además, prestamos servicios íntegros de asesoramiento, publicidad y formación en soluciones financieras, digitales y de cumplimiento normativo.

Gobernanza

CaixaBank Payments & Consumer cuenta con órganos de gobierno y comisiones que supervisan, controlan y aseguran la independencia de las cuentas y la eficacia de los sistemas de control.

financiación de proyectos con impacto medioambiental

Medi ambient

A través del finançament de projectes amb impacte mediambiental positiu:

- Es van promoure accions per incentivar la utilització de productes respectuosos amb el medi ambient:

Bicicleta, impulsant campanyes de finançament sense interessos.

Cotxe elèctric, dissenyant una oferta financera que en permet el pagament a terminis.

 

Medioambiente

  • Incorporación de criterios medioambientales en el negocio

    Gestión del riesgo climático en la financiación e inversión. Incorporación progresiva de criterios medioambientales en productos y servicios.

  • Desarrollo del Plan Ambiental

    Incorporación de nuevas medidas de eficiencia energética y de reducción de emisiones  (P. ej. leds, aires acondicionados, paperless, reconversión gradual de la flota de coches híbridos/eléctricos).

Creació de valor per als nostres partners

La relació amb els nostres partners, comerços i concessionaris prescriptors dels nostres productes es regeix pels principis corporatius d'actuació, que l'equip de CaixaBank Payments & Consumer compleix i fa extensibles a tots aquells amb qui treballa, amb la qual cosa els ajuda a potenciar el seu negoci mitjançant solucions de finançament i contribueix a aconseguir una societat més sostenible.
Més de tretze mil comerços i concessionaris dipositen la seva confiança en CaixaBank Payments & Consumer.

Creación de valor para nuestros partners
Buen gobierno

Bon govern

CaixaBank Payments & Consumer disposa d'òrgans de govern i comissions que supervisen, controlen i asseguren la independència dels comptes i l'eficàcia dels sistemes de control.

Integritat, transparència i diversitat

Ens guien uns valors i principis d'actuació que marquen el nostre compromís amb la transparència i la publicitat responsable.

A més, prestem serveis íntegres d'assessorament, publicitat i formació en solucions financeres, digitals i de compliment normatiu.

 

Integridad, transparencia y diversidad

Si vols conèixer més informació sobre la gestió de la RSC a l’empresa, pots consultar-la aquí:

Descàrrega la nostra app