PARTICULARS publicitat

VISA HIT*

Sigui quina sigui la mida de la teva il•lusió, aquesta és la teva targeta

Avantatges pensats per a tu

Donde quieras, cuando quieras
Puedes utilizarla en cualquier comercio y e-commerce del mundo que acepte VISA.

Paga cómodamente

  • Pago aplazado: tú decides cuánto pagar cada mes: una cuota fija, desde 20 € al mes1 o un porcentaje del límite de crédito.
  • Si tienes la forma de pago fin de mes,  también tienes la posibilidad de fraccionar la compra  que desees en 3, 6, 10 o 12 meses2.

Gestiónala cómodamente
A través de la app CaixaBank Payments & Consumer, descárgatela en tu App Store o Google Play.

Y además...

 

avantatges targeta visa hit

La Targeta VISA HIT és emesa per CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., S.A.U., i està subjecta a la seva autorització. Oferta vàlida fins al 31/12/2018.

1. Quota mínima: 3% de l’import utilitzat (exceptuant-ne les compres ja fraccionades) o 20 €, l’import que sigui més alt. 2. Oferta financera de CaixaBank Payments & Consumer., S.A.U. i subjecta a la seva aprovació. Servei de fraccionament vàlid per a compres amb les targetes CaixaBank Payments & Consumer a partir de 30 € i fins al límit disponible a la teva targeta. Per fraccionar en 3 mesos, import mínim 30 €, TIN 0%, TAE 19,77%, comissió del servei 3% a abonar a la primera quota, per exemple: per a una compra fraccionada de 30 €, primera quota de 10,90 €, quotes restants 10 €, import total carregat: 30,90 €. Per fraccionar en 6 mesos, import 60 €, TIN 14,95%, TAE 16,02%, per exemple: per a una compra fraccionada de 60 €, quotes de 10,44 €, import total carregat 62,64 €. Per fraccionar en 10 mesos, import mínim 100 €. TIN 14,95%, TAE 16,02%, per exemple: per a una compra fraccionada de 100 €, quotes de 10,70 €, import total carregat 106,98 €. Per fraccionar en 12 mesos, import mínim 120 €, TIN 14,95%, TAE 16,02%, per exemple: per a una compra fraccionada de 250 €, quotes de 22,56 €, import total carregat 270,72 €. 3. Informació subjecta a les condicions de la pòlissa. Assegurança contractada amb VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros amb CIF A-58333261 i SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros amb CIF A-28011864. En cas de subscripció de l'operació de l'assegurança, la farà CaixaBank Payments & Consumer, que fa d'intermediari en la contractació de l'assegurança com a operador de bancassegurances vinculat de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros i de Metlife Europe, D.A.C. sucursal a Espanya i està inscrit en el Registre de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Direcció d'Assegurances i Fons de Pensions, amb el número OV0077, segons es pot comprovar davant aquest, amb domicili al passeig de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), telèfon 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer té concertat amb l'entitat asseguradora ZURICH Insurance Plc, sucursal a Espanya, amb NIF W-0072130H, la corresponent assegurança de responsabilitat civil professional per a la cobertura de les responsabilitats que poguessin sorgir per negligència professional, tot això de conformitat amb el que estableix la legislació vigent i disposa d'una capacitat financera d'acord amb els requisits legals. L'assegurança és opcional i la prima mensual resulta d'aplicar un percentatge del 0,60% sobre el saldo disposat en la targeta.

Descarrega la nostra App