PARTICULARS publicitat

VISA HIT*

Sigui quina sigui la mida de la teva il•lusió, aquesta és la teva targeta

Avantatges pensats per a tu

Donde quieras, cuando quieras
Puedes utilizarla en cualquier comercio y e-commerce del mundo que acepte VISA.

Paga cómodamente

  • Pago aplazado: tú decides cuánto pagar cada mes: una cuota fija, desde 20 € al mes1 o un porcentaje del límite de crédito.
  • Si tienes la forma de pago fin de mes,  también tienes la posibilidad de fraccionar la compra  que desees en 3, 6, 10 o 12 meses2.

Gestiónala cómodamente
A través de la app CaixaBank Payments & Consumer, descárgatela en tu App Store o Google Play.

Y además...

Accedeix aquí si vols veure un EXEMPLE del model de contracte de finançament que hauràs de subscriure en cas d'estar interessat en la contractació d'aquesta targeta.

 

avantatges targeta visa hit

(*) La Targeta VISA HIT és emesa per l’entitat de pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. i està subjecta a la seva aprovació. L’entitat ha triat com a sistema de protecció dels fons rebuts d’usuaris de serveis de pagament que presta el seu dipòsit en un compte bancari separat obert a CaixaBank, S.A.

1. Tria la teva quota mensual, amb un mínim de 5 €, sempre que aquesta quota no sigui inferior a l’import mínim mensual que fixem per evitar que el teu deute s’allargui en el temps. Aquesta quota mínima la veuràs calculada al teu espai client web o app i també al teu extracte mensual, depenent del teu import disposat. Exemple representatiu per a una compra finançada de 1.500 €. TIN 22,08 % TAE 24,45 %. 48 quotes de 47,32 €. Interessos 771,36 €. Import total degut: 2.271,36 €. Cost total del crèdit 771,36 €. Sistema d’amortització francès.

2. Servei de fraccionament vàlid per a compres amb les targetes CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. a partir de 30 € i fins al límit disponible a la teva targeta. Per fraccionar en 3 mesos, import mínim 30 €, TIN 0 % TAE 19,77 %, preu del servei 3 % que s’abonarà en la primera quota, per exemple: per a una compra fraccionada de 1.500 €, primera quota de 545 €, restants de 500 €, import total carregat: 1.545 €. Cost total del crèdit: 45 €. Per fraccionar en 6 mesos, import mínim 60 €, TIN 14,95 % TAE 16,01 %, per exemple: per a una compra fraccionada de 1.500 €, quotes de 261,01 €, import total degut 1.566,06 €. Interessos i cost total del crèdit 66,06 €. Per fraccionar en 10 mesos, import mínim 100 €. TIN 14,95 % TAE 16,01 %, per exemple: per a una compra fraccionada de 1.500 €, quotes de 160,47 €, import total degut 1.604,70 €. Interessos i cost total del crèdit 104,70 €. Per fraccionar en 12 mesos, import mínim 120 €, TIN 14,95 % TAE 16,01 %, per exemple: per a una compra fraccionada de 1.500 €, quotes de 135,35 €, import total degut 1.624,20 €. Interessos i cost total del crèdit 124,20 €. Sistema d’amortització francès.

3. Informació subjecta a les condicions de la pòlissa. Assegurança contractada amb VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros amb CIF A-58333261 i SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros amb CIF A-28011864. CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., intermediària en la contractació de l’assegurança com a operador de banca assegurances vinculat de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, i de Metlife Europe, DAC. Sucursal a Espanya i està inscrita en el Registre de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de la Direcció d’Assegurances i Fons de Pensions, OV0077, segons es pot comprovar davant aquest, Passeig de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), Tel. 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. té concertat amb l’entitat asseguradora ZURICH Insurance Plc, Sucursal a Espanya, amb NIF W-0072130H, la corresponent assegurança de responsabilitat civil professional per a la cobertura de les responsabilitats que poguessin sorgir per negligència professional, tot això de conformitat amb el que estableix la legislació vigent i disposa de capacitat financera segons la legislació vigent. L’assegurança és opcional, i la prima mensual resulta d’aplicar el 0,60 % sobre el saldo disposat a la targeta.

CaixaBank Payments & Consumer, E. F. C., E. P., SA U., amb CIF A-08980153. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36.556, foli 29, full M-656492. Inscrita en el Registre d'Entitats Financeres de Crèdit del Banc d'Espanya amb el núm. 8776.

Descarrega la nostra App