Equipment

Finançament

A CaixaBank Equipment Finance som especialistes en finançament a llarg termini de tecnologies, vehicles i béns d'equipament. Donem solució integral a les necessitats de finançament en el punt de venda per a empreses. 

Les nostres solucions per a empreses:

  • Leasing: és un arrendament amb opció de compra al final del contracte. L'arrendador cedeix el dret a usar el bé a canvi d'una quota periòdica durant un termini determinat. Permet una estructura financera a mida per a cada inversió.
  • Préstecss: el client disposa d'una quantitat determinada de diners per un termini de temps establert i abona periòdicament les quotes.
  • Cessió de contractes: és la cessió del contracte de lloguer entre distribuïdor i client final a través de la transmissió de la propietat de l'equip a l'empresa de rènting, assumint aquesta última tots els drets i obligacions inclosos en el contracte inicial cedit.


SOL·LICITAR INFORMACIÓ

Nuestras soluciones para empresas