Consell d'administració i estatuts socials

 

Consell d'administració

 

Conforme als Estatuts Socials, el Consell d'Administració de CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., S.A. és l'òrgan encarregat de dirigir, administrar i representar a la societat, sense perjudici de les atribucions que corresponen a la junta general d'Accionistes. El Consell d'Administració de CaixaBank Payments & Consumer està integrat per 8 membres:

 

Juan Antonio Alcaraz García

President

François Xavier Marie Miqueu

Conseller Executiu

Alfredo García-Valdés Yrizar

Conseller Independent

Juan José Gómez Migueláñez

Conseller Independent

Jesús Moreira Goicoechea

Conseller No Executiu

Matthias Bulach

Conseller No Executiu

Montserrat Pérez Simeón

Secretaria del Consell No consellera

 

 

 

Estatuts socials

 

Amb la denominació de CaixaBank Payments & Consumer E. F. C., S.A., s'hi troba constituïda una societat anònima, que es regeix pels següents Estatuts Socials:
Descarregar document

Descarrega la nostra App