Consell d'administració i estatuts socials

 

Consell d'administració

 

Conforme als Estatuts Socials, el Consell d'Administració de CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., S.A.U. és l'òrgan encarregat de dirigir, administrar i representar a la societat, sense perjudici de les atribucions que corresponen a la junta general d'Accionistes. El Consell d'Administració de CaixaBank Payments & Consumer està integrat per els següents membres:

 

D. Juan Antonio Alcaraz García

President

D. Juan Miguel Gandarias Zúñiga

Conseller Delegat

Dña. Rita Almela Conesa

Vocal

D. Matthias Bulach

Vocal

D. José Manuel Gabeiras Vázquez

Vocal

D. Alfredo García-Valdés Yrizar

Vocal

Dña. Laura González-Estéfani Ramiro

Vocal

D. David Griera Perramon

Vocal

Dña. Sarah Marie Harmon

Vocal

Dña. María Victoria Hernández Valcárcel

Vocal

Dña. Laura Juanes Micas

Vocal

D. Jesús Moreira Goicoechea

Vocal

D. Juan Morlá Tomás

Vocal

D. Ignacio Redondo Andreu

Vocal - Secretari del Consell

Dña. Susana Voces Gómez

Vocal

Dña. Mireia Agelet Cusiné

Vicesecretària no consellera


Estatuts socials

 

Amb la denominació de CaixaBank Payments & Consumer E. F. C., S.A., s'hi troba constituïda una societat anònima, que es regeix pels següents Estatuts Socials:
Descarregar document

Descarrega la nostra App