Consell d'administració i estatuts socials

 

Consell d'administració

 

Conforme als Estatuts Socials, el Consell d'Administració de CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., S.A. és l'òrgan encarregat de dirigir, administrar i representar a la societat, sense perjudici de les atribucions que corresponen a la junta general d'Accionistes. El Consell d'Administració de CaixaBank Payments & Consumer està integrat per 11 membres:

 

D. Juan Antonio Alcaraz García

President

D. Juan Miguel Gandarias Zúñiga

Conseller Delegat

D. Carlos Casanovas Dosrius

Vocal

D. Matthias Bulach                                     

Vocal

D. José Manual Gabeiras Vázquez

Vocal

D. Alfredo García-Valdés Yrizar

Vocal

D. Juan José Gómez Migueláñez

Vocal

D. François X. M. Miqueu

Vocal

D. Juan Morlá Tomás

Vocal

D. Jesús Moreira Goicoechea

Vocal

D. Ignacio Andreu Redondo

Vocal-Secretari del Consell

 

Estatuts socials

 

Amb la denominació de CaixaBank Payments & Consumer E. F. C., S.A., s'hi troba constituïda una societat anònima, que es regeix pels següents Estatuts Socials:
Descarregar document

Descarrega la nostra App