Consell d'administració i estatuts socials

 

Consell d'administració

 

Conforme als Estatuts Socials, el Consell d'Administració de CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., S.A.U. és l'òrgan encarregat de dirigir, administrar i representar a la societat, sense perjudici de les atribucions que corresponen a la junta general d'Accionistes. El Consell d'Administració de CaixaBank Payments & Consumer està integrat per els següents membres:

 

D. Juan Antonio Alcaraz García

President

D. Juan Miguel Gandarias Zúñiga

Conseller Delegat

D. Matthias Bulach

Vocal

D. José Manuel Gabeiras Vázquez

Vocal

D. Alfredo García-Valdés Yrizar

Vocal

D. Juan Morlá Tomás

Vocal

D. Jesús Moreira Goicoechea

Vocal

Dña. Rita Almela Conesa

Vocal

Dña. Laura González-Estéfani Ramiro

Vocal

Dña. María Victoria Hernández Valcárcel

Vocal

Dña. Susana Voces Gómez

Vocal

D. Ignacio Andreu Redondo

Vocal-Secretari del Consell

D. David Griera Perramon

Vocal del Consell

Mireia Agelete Cusiné

Vicesecretària no consellera


Estatuts socials

 

Amb la denominació de CaixaBank Payments & Consumer E. F. C., S.A., s'hi troba constituïda una societat anònima, que es regeix pels següents Estatuts Socials:
Descarregar document

Descarrega la nostra App