EQUIPMENT

Beneficis del renting

 

  • Major rendiment dels béns: Permet gaudir d'un bé l'ús està subjecte a cert grau d'obsolescència, en règim de lloguer amb servei integral inclòs.
  • Els recursos es dediquen a l'activitat principal: Sense mobilitzar recursos en l'adquisició d'equips, genera més liquiditat.
  • Senzill i còmode: Disposa del bé sense el desemborsament inicial de la compra i integra totes les despeses en una quota mensual.
Avantatges del Renting
Beneficios del Renting

 

  • Avantatges Comptables: La quota de rènting es pot comptabilitzar com una despesa corrent, evitant diversos assentaments comptables (en arrendaments qualificats com operatius).
  • Reducció de costos administratius: Recull en una sola factura mensual totes les despeses.
  • Sense sorpreses: Permet conèixer a priori totes les despeses i elaborar un pressupost anual.
  • Avantatges fiscals, l'IVA és 100% deduïble: La quota mensual pot deduir en l'Impost de Societats sempre que el bé estigui destinat a l'activitat professional (en arrendaments qualificats com operatius)
  • No computa endeutament en CIRBE: Pel que no limita la capacitat de crèdit.
  • Millora la imatge externa del negoci: Renovar els seus equips i disposar de béns d'última tecnologia transmet una imatge de modernitat i solvència.


SOL·LICITAR INFORMACIÓ

Beneficios del Renting