BLOG

angle-left Com podem entendre la factura del taller

Blog

Com podem entendre la factura del taller

Com podem entendre la factura del taller

Segons dades de l'Institut Nacional de Consum, els tallers mecànics són un dels sectors dels quals es reben més queixes cada any, al costat de les companyies telefòniques, el transport, l'habitatge o el sector financer. I moltes vegades, aquesta insatisfacció és deguda al fet que, senzillament, no ens queden clars els conceptes quan hem de pagar la factura al mecànic.

En general, i per evitar problemes, el primer que hem de fer quan anem a un taller mecànic és demanar un pressupost per escrit, perquè sense un document de prova després ens serà impossible de reclamar res.

Una vegada ja està fet el treball, i comprovat que està tot correcte, és important tenir en compte alguns aclariments sobre la factura que ens emportem a casa. I perquè ens puguin fer factura, hem de triar sempre tallers legals, registrats i que ens ofereixin la seguretat que el treball que ens faran és realment professional i que compleix amb totes les garanties, tant en les peces que comercialitzen com en la mà d'obra de què disposen. Ens hi va la nostra seguretat i la de tots els altres conductors.

Així mateix, el taller haurà de tenir les tarifes a la vista, el cost del seu treball per hora o el preu d'uns altres serveis addicionals com ara trasllats, cotxes de substitució, etc., per evitar sorpreses desagradables en la factura final. Hem de comprovar la durada de la garantia del nostre vehicle per confirmar si el cost dels serveis de manteniment o de reparació que faran es troben dins aquest termini i si hi ha la possibilitat que es facin gratuïtament.

A l'hora de comprovar la factura cal assegurar-se que, efectivament, s'han fet els canvis o les reparacions demanats i que no apareixen conceptes diferents o que no estiguin ben especificats. És important que els professionals del taller us aclareixin tots els dubtes.

En aquest sentit, un concepte que ha d'aparèixer obligatòriament és el cànon de reciclat de l'oli usat. Quan ens canviïn el lubricant del motor, se'ns efectuarà un càrrec a la factura final per un import equivalent a 0,06 euros per cada litre d'oli que s'utilitza (uns 5,4 cèntims d'euro per litre); així es garanteix que, una vegada que ha finalitzat la seva vida útil, SIGAUS el gestiona i el recupera correctament. SIGAUS és el sistema majoritari encarregat d'aquesta tasca a Espanya que treballa per evitar l'impacte d'aquest residu perillós per al medi ambient. L'import total s'acosta als 25 cèntims d'euro, tenint en compte que la capacitat del càrter estàndard d'un turisme és aproximadament de cinc litres.

Aquest aspecte és molt important perquè l'oli industrial dels vehicles, quan arriba el moment de canviar-lo, s'ha de recollir, emmagatzemar i tractar correctament, ja que és un residu amb efectes molt nocius per a l'entorn i la salut de les persones, perquè conté metalls pesants i compostos químics altament contaminants. Tanmateix, si es recull i es gestiona correctament, es pot reutilitzar, bé com a lubricant fabricat a partir de bases regenerades o bé com a combustible alternatiu.

En cas que ens hàgim de substituir els pneumàtics del vehicle, el sistema majoritari de gestió SIGNUS és l'encarregat de recollir-los i de recuperar-los correctament. I en aquest cas es tracta d'un pagament, anomenat Ecovalor, que també ens haurà d'aparèixer reflectit en la factura i que oscil•la entre els 0,83 euros per unitat, si es tracta d'un turisme, i els 36,86 euros, per a vehicles industrials, agrícoles, aeronaus, etc. Després d'un procés de triturat o granulat, el cautxú recuperat es pot convertir en gespa artificial, aïllant per a habitatges, asfalts o superfícies de seguretat per a parcs i zones infantils, entre altres usos.

Hem de recordar que sempre és obligatori que el taller ens lliuri una factura escrita, signada i segellada, amb el desglossament de la reparació —mà d'obra, peces, hores de feina, cànon de reciclatge de qualsevol tipus, etc.—, a més de la garantia de la reparació. I, per descomptat, si fora necessari, ens haurà d'oferir el full de reclamacions en cas que no hàgim quedat satisfets amb el servei.

No hem d'oblidar que els nostres drets com a consumidors inclouen una garantia de tres mesos o de 2.000 quilòmetres recorreguts, i inclou tant materials i peces com mà d'obra. Si durant el període de garantia s'avaria alguna de les parts reparades, el taller haurà d'arreglar-les gratuïtament.

A CaixaBank Consumer Finance oferim diferents solucions de postvenda, reparació o fidelització adaptades a totes les necessitats, tant dels teus clients com del teu negoci.

Descarrega la nostra App