BLOG

angle-left Guia pràctica per entendre la factura de la llum

Blog

Guía práctica para entender la factura de la luz

Guía práctica para entender la factura de la luz

Segons dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), només un 11% dels ciutadans entén del tot la seva factura de la llum. Molts no saben, per exemple, que l'import que abonen inclou dos pagaments diferents -un a l'empresa distribuïdora i un altre a la comercialitzadora- i d'altres, la gran majoria, en general no tenen clar algun (o cap) dels conceptes desglossats inclosos en el document.
I és que, diguem-ho clar, entendre què ens estan cobrant per l'electricitat que consumim és tot un repte. Tanmateix, si el que volem és millorar el nostre rebut de la llum, el primer pas és entendre'l. Només així podrem comparar, veure les ofertes i començar a estalviar.
El més important és saber que sempre, independentment del tipus de tarifa escollit, el nostre rebut de la llum inclou dos imports fonamentals: l'import fix, basat en la potència contractada, i l'import variable, que depèn del consum. A aquests dos càrrecs fixos s'hi hauran d'afegir impostos, el lloguer dels comptadors elèctrics i els serveis addicionals que tinguem contractats, si escau.
D'aquesta manera, la potència fixa contractada -per disposar del servei de subministrament elèctric- es paga independentment de si consumim més o menys energia, fins i tot si no consumim res en tot el mes. Això sí, sabent que es paga un cost per cada kW contractat i per cada dia de subministrament, aquest concepte ha d'aparèixer indicat clarament a la factura, bé en €/kW/dia, en €/kW/mes o en €/kW/any. La potència mínima per a un habitatge sol ser de 3,45 kW, encara que la mitjana d'Espanya és de 4,6 kW, i dependrà de si tens aparells elèctrics que utilitzen molta potència, ja que llavors caldrà contractar més potència que la mitjana.

A més d'aquest cost o terme fix -regulat pel Govern-, l'altre import principal en el teu rebut de la llum és el consum elèctric (o terme d'energia), és a dir, el cost pel consum elèctric real durant el període de facturació. O, el que és el mateix, el que pagues per l'electricitat consumida al teu habitatge, que es mesura en quilowatts/hora (kWh).

És en aquest punt que potser podem fer més per part nostra per estalviar en la factura mitjançant hàbits que redueixin el consum, però també comparant els preus del kWh que les empreses comercialitzadores ofereixen per a cadascuna de les tarifes elèctriques, ja que així podrem contractar el preu en €/kWh més ajustat per cada kWh consumit.

A més, ens hem de fixar no només en quant consumim, sinó també en quan es produeix en el nostre cas el consum d'electricitat més important. Precisament el que diferencia una tarifa d'una altra es basa en això, ja que existeixen una tarifa normal, és a dir, un únic preu en €/kWh per a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any; una tarifa nocturna, amb discriminació horària, en què s'aplica un preu més car (preu punta) per a les hores diürnes i un preu més barat (preu vall) per a les hores nocturnes, i una tarifa anomenada "de tres períodes", en què existeixen tres preus diferents, segons el dia i l'hora de la setmana, i es distingeix entre preu punta, preu pla i preu vall, d'import més alt a més baix.

ALTRES CONCEPTES
Hi ha altres càrrecs en què ens hem de fixar en el nostre rebut elèctric per tenir clar l'import final de la factura: el lloguer dels comptadors, l'impost elèctric i l'IVA. En el primer d'aquests, cal saber que els comptadors elèctrics per mesurar el consum són propietat de l'empresa distribuïdora. A la nostra factura nosaltres paguem un preu de lloguer mensual segons la tarifa contractada, i en aquest cas l'import també està regulat pel Govern. I encara que aquests comptadors siguin de l'empresa distribuïdora, nosaltres, com a consumidors finals, paguem el lloguer a la comercialitzadora.

A més, l'impost elèctric, fixat des del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a tots els consumidors en la seva factura d'electricitat, està fixat en el 4,864% sobre una base imposable d'1,05113 i s'aplica només sobre el consum i la potència. A la factura pot venir expressat com a Import x 1,05113 x 4,864 o Import x 5,11269632%, aplicat, com diem, a la suma de l'import del terme fix i del terme d'energia, inclosos els descomptes, si n'hi ha.

L'últim concepte que inclou la factura de la llum és l'IVA, que, com en molts altres serveis, és del 21% sobre la suma del total de la factura.

Ets dels que cada mes estan preocupats per la factura de la llum? Per a aquest i altres pagaments a què hagis de fer front, no t'ho pensis més i confia en CaixaBank Consumer Finance per organitzar amb tota la tranquil·litat tant les teves despeses diàries com les imprevistes. Informa-te'n aquí

Descarrega la nostra App